Zabijaci príťažlivosti

Príťažlivosť je veľmi dôležitá ingrediencia každého vzťahu. Na začiatku nového vzťahu je veľmi silná. Je akýmsi magnetom, ktorý priťahuje dvoch ľudí k sebe.

Nájsť však dlhodobé vzťahy, kde funguje aj po rokoch silná príťažlivosť a vášeň, nie je jednoduché. Oslabovanie vzájomnej príťažlivosti či vášne je totiž bežným javom, ktorý sa vyskytuje v dlhodobých vzťahoch.

Každá žena však túži po tom, aby bola pre svojho partnera príťažlivá. Práve preto je dôležité poznať, čo zabíja príťažlivosť.

Najväčší zabijaci príťažlivosti

Hoci existuje veľa vecí, ktoré znižujú ženinu príťažlivosť v očiach muža, zameriame sa na najväčšie z nich. 

Predvídateľnosť

Predvídateľné správanie ženy spôsobuje stratu záujmu muža o ňu.

Muži často hovoria, že sú ženy nepredvídateľné. Nemajú však na mysli spôsob správania, ktorý by vnímali pozitívne. Práve naopak. Muži neznášajú, keď ho žena začne podpichovať, kritizovať, obviňovať, keď hľadá všade chyby, keď mu prikazuje, čo má robiť. Správanie, ktoré možno chápať ako náladovosť, je spôsob, akým žena partnera od seba odháňa. 

Žena, ktorá chce byť pre partnera príťažlivá, musí byť nepredvídateľná iným spôsobom.

Ako sa správať nepredvídateľne?

  • V prvom rade sa zameraj na svoje pocity. Nechaj, nech plynú voľne.

Netvár sa, že je všetko v poriadku, keď to tak nie je. Ženy sa totiž často tvária, že sú v pohode, aby nezranili svojimi emóciami iného človeka, alebo aby robili dojem, že sú šťastné. Týmto spôsobom sa zaradia do skupiny ľudí, ktorí sa viac starajú o spokojnosť iných ako o svoju vlastnú. Tú to tzv. utešitelia, ktorí svoje potreby potláčajú za potreby iných ľudí. 

Ak partner urobí niečo, čím ťa nahnevá, vyjadri svoje pocity. Ukáž mu, čo cítiš, svoje prirodzené emócie (cítiš sa zranená, nahnevaná, vystrašená, podráždená…). 

Veľa ľudí robí chybu, lebo namiesto toho, aby ukázali svoje prirodzené emócie, zamerajú sa na vyčítanie chýb, hľadanie vinníka, obviňovanie, kritizovanie toho druhého. Neznižuj sa k podobnému správaniu, lebo takto nevyjadruješ, čo skutočne cítiš. 

Stačí povedať:

„ …………, som taká nahnevaná (…………..)!"

(Namiesto bodiek si doplň aj expresívne výrazy, keď ti to pomôže vyjadriť svoje emócie.)

Nehádž naňho obviňujúce pohľady a nenechaj sa prevalcovať strachom. Ukáž svoje emócie, lebo ich potláčaním potláčaš časť svojho ja a hromadíš v sebe napätie, ktoré ti neprospieva.

  • Neboj sa urobiť niečo nové

Stereotypné správanie je predvídateľné, lebo vieme presne, čo urobíme. Každý z nás má svoje rutiny, ktoré sú pre život dôležité. Neprinášajú však do života nič nové. Všetko, čo je predvídateľné, sa stáva pre nás nudným a začneme to brať ako niečo samozrejmé. Ak chceš, aby si v partnerovi prebudila vzrušenie pre niečo nové, je potrebné urobiť niečo bláznivé - niečo, na čo nie je zvyknutý. Nepredvídateľnosť je spôsob, ako zvyšovať svoju atraktivitu u partnera. 

Nežiť prítomným momentom

Veľa žien namiesto toho, aby sa zameriavali na aktívne prežívanie súčasného momentu, sa zameriava na minulosť alebo budúcnosť. Strachovanie sa o budúcnosť, resp. spomienkový optimizmus na minulosť nie sú správnym prístupom k životu, lebo vytláčajú možnosť užiť si prítomnosť. Sústreď sa preto na súčasnosť a užívaj si s partnerom prítomný moment. 

Ak pochopíš, čo je žiť v prítomnom momente, odstrániš zo svojho života triedanie nádejí a sklamaní. Začneš sa sústrediť na to, čo je, nie na to, čo by mohlo byť. Spoločne strávený čas s partnerom bude prinášať do vášho života šťastie zo vzájomnej blízkosti a upevňovať spojenie medzi vami.

Ak sa nenaučíš žiť v prítomnosti, nemáš šancu sa spojiť so svojím partnerom, lebo si tam, kde sú tvoje myšlienky.

Kritizovanie, obviňovanie

Neustále hľadanie vinníka, hádzanie viny na partnera a obviňovanie ho zo všetkého, s čím si nespokojná, je zaručená cesta, ako sa stať pre partnera úplne nepríťažlivá. Zároveň je to aj cesta, ako vytvárať v mužovi pocit, že si ho nevážiš, čím sa v ňom posilňuje pocit, že ako muž za veľa nestojí.

Uvedeným správaním ho doženieš k tomu, že sa uzavrie do seba a nebude ochotný s tebou komunikovať. Ako však vieš, budovať kvalitný vzťah nie je možné bez vzájomnej komunikácie.

Nezáujem starať sa o seba

Na začiatku vzťahu si mala veľa vlastných záujmov. Starala si sa o seba, čo sa odrazilo aj na tvojom sebavedomí. Po rokoch vzťahu sa však v tvojom živote veľa zmenilo. Zrazu si nevieš nájsť ísť si zacvičiť, obliekaš si stále rovnaké veci, make-up si nemala na tvári už dlhú dobu. Možno si hovoríš, že načo, veď tvoj partner ťa miluje takú, aká si. Do zrkadla sa už radšej nepozeráš a zo skúšobných kabíniek vychádzaš znechutená. Tvoje sebavedomie a spokojnosť so sebou klesli a máš pocit, že sa nikde neposúvaš. Hoci o tom otvorene nehovoríš, cíti to aj tvoj partner. Muži však milujú sebavedomé ženy, ktoré sú si vedomé svojej hodnoty a cítia sa dobre vo vlastnej koži.

Nemať svoj vlastný život mimo vzťahu

Ak partneri trávia spolu príliš veľa času, prejaví sa to v postupnom vytrácaní vzájomnej príťažlivosti. Je to preto, lebo istota a pohodlie sú protikladom túžby. Práve preto je dôležité, aby sa partneri nevzdávali svojho života mimo vzťahu a neobetovali ho pre vzťah. Každý človek potrebuje mať svoj okruh priateľov, svoj spôsob trávenia voľného času, a tak si zachovať vlastnú identitu. Ak sa tohto všetkého vzdá, stratí časť svojej identity, ktorá partnerovi imponovala a priťahovala. Udržanie vlastnej nezávislosti mimo vzťahu je preto veľmi dôležité na udržanie príťažlivosti a túžby.

Vyvolávanie hádok za malichernosti

Možno ťa hnevá pohodený uterák na zemi, zdvihnutá doska na WC, no vyvolávať za to hádku sa naozaj neoplatí. Ak sa budeš sústreďovať na drobnosti, ktoré nie sú podstatné, a neustále bojovať s partnerom, každou touto hádkou budeš pre partnera menej atraktívna. Je na tebe, či chceš naďalej bojovať o nepodstatné veci, alebo sa sústredíš na to, aby ste kultivovali váš vzťah.

Neistota, žiarlivosť a snaha ovládať partnera

Každý vzťah je založený na dôvere. Ak si neistá, snažíš sa partnera v jednom kuse kontrolovať, robíš mu žiarlivostné scény, keď sa rozpráva s inou ženou, nevytváraš pre parnera prostredie, kde sa cíti slobodný. Takéto správanie znižuje tvoju príťažlivosť a poškodzuje váš vzťah.

Snaha zmeniť partnera

Ak sa snažíš partnera zmeniť, neustále si s ním nespokojná, lebo máš nereálne očakávania, si na zaručenej ceste, ako prestať priťahovať tvojho partnera. Tým, že ho chceš zmeniť, mu dávaš signál, že s ním nie si spokojná a neprijímaš ho takého, aký naozaj je. 

Priveľká snaha vyhovieť partnerovi

Keď milujeme, veľmi sa snažíme, aby bol partner spokojný. Neuvedomujeme si, že ak sa príliš snažíme, prispôsobujeme sa potrebám partnera často aj na náš úkor. Na udržanie príťažlivosti, akú sme mali s partnerom na začiatku vzťahu, je dôležité naďalej robiť aj veci pre seba. Tým, že sa zriekneme svojho života a sme pre partnera neustále dostupné, strácame čaro nezávislej osobnosti. 

Rekapitulácia:

  • príťažlivosť medzi partnermi sa v dlhodobých vzťahoch zmenšuje,
  • existuje veľa druhov správania, ktoré úplne zabíjajú príťažlivosť ženy,
  • najväčšími zabijakmi príťažlivosti vo vzťahu sú predvídateľnosť správania ženy, neustále kritizovanie a obviňovanie, neschopnosť žiť v súčasnom momente, nezáujem starať sa o seba, nemať svoj vlastný život mimo vzťahu, vyvolávanie hádok za malichernosti, snaha zmeniť partnera, žiarlivosť, neistota a snaha ovládať partnera a priveľká snaha vyhovieť partnerovi.
>