Muži a sex

Sex je veľmi dôležitou súčasťou partnerských vzťahov. Napriek tejto skutočnosti však je pre mnohých dosť nepríjemné rozprávať sa na túto tému. Sčasti to môže byť spôsobené výchovou, ak človek napríklad vyrastá v rodine, kde je sex tabuizovaná téma, ale aj skutočnosťou, že ide o veľmi intímnu záležitosť. 

Položme si otázku, aká je úloha sexu v živote človeka?

Čiste z evolučného hľadiska je dôležitý z dôvodu reprodukcie. Každý človek má svoje sexuálne potreby, ktoré sú v nás biologicky naprogramované. Týka sa to mužov i žien. Vzhľadom na to, že muži majú vyššiu hladinu testosterónu, ich potreba sexu je často väčšia, ako je tomu u žien.

Pozn.: Samozrejme, ide len o veľmi zovšeobecnené tvrdenie, lebo naše potreby sa líšia v závislosti od rôznych faktorov, ako sú napríklad zdravotný stav, množstvo stresu, vek, osobný temperament atď., mnohé ženy majú väčšie sexuálne potreby ako muži.

Sex však nie je prostriedok slúžiaci len na reprodukciu. Prostredníctvom sexu sa totiž vytvára a upevňuje vzájomné spojenie medzi partnermi. Počas sexu mozog človeka produkuje hormón oxytocín, ktorý je známy aj ako hormón lásky. Práve on v nás vyvoláva pocity spojenia a že sa cítime milovaní

Čo znamená sex pre muža?

Stručne povedané: veľmi veľa. V určitom zmysle je pre muža symbolom jeho hodnoty. Preto sa často stáva, že si muži vymýšľajú (nechcem povedať, že klamú), keď sa zvrtne rozhovor na počet ich sexuálnych partneriek. V mnohých krajinách (spoločnostiach, komunitách) získava totiž muž, ktorý má/mal veľa sexuálnych partneriek, status muža s vysokou hodnotou. Mať veľa sexuálnych partneriek teda nie je záležitosť modernej doby, ale dávnej histórie. 

Sebavedomie, sebadôvera, hodnota muža a jeho ego sú veľmi úzko späté práve so sexom. Čím viac sexu má, tým sa považuje za hodnotnejšieho. Je to spoločenská konvencia, a preto muži často nadhodnocujú počty svojich sexuálnych partneriek, na základe čoho sa možno usudzuje, že majú väčší záujem o sex ako ženy.

Aby mal muž viac možností mať sex, snaží sa prezentovať svojou silou/svojim vplyvom. Príkladom sú napríklad úspešní športovci, umelci, politici, ako aj muži z ostatných (bežnejších) oblastí spoločenského života (napr. kolega v práci), ktorí nemajú núdzu o ženy a môžu si z nich vyberať. Sú vnímaní ako veľmi „žiadaní“, a preto sú aj oceňovaní ostatnými. Menej úspešní muži by chceli byť na ich mieste, ženy by si chceli získať ich pozornosť, lebo tým by stúpol aj ich status.

Sex teda v živote muža nie jen fyzická potreba, ale aj emocionálna, lebo vyjadruje jeho hodnotu.

Napriek dôležitosti sexu v živote muža však v reálnom živote mnohí muži ho nemajú dosť a mnohí dokonca v určitom období žiadny. 

Mnohí muži uspokojujú svoje sexuálne potreby napríklad formou známostí na jednu noc, priateľstva s benefitmi či sledovaním porna. (Pozn.: V prípade porna sa tak správa väčšina mužov.) 

Porno je pre mnohých mužov bezpečný spôsob, ako uspokojiť svoje potreby a prejaviť svoje sexuálne túžby bez toho, aby ich niekto kritizoval alebo odsudzoval.

Ženy sú často zhrozené, keď prichytia svojho partnera, ako sleduje porno. Majú pocit, že už partnera nepriťahujú, lebo on túži po ženách, ktoré sleduje v týchto filmoch.

V skutočnosti však nejde vôbec o to, že by mal záujem o ženu z pornofilmu. Má záujem uspokojiť svoju sexuálnu potrebu spôsobom, aký možno odmieta jeho partnerka, alebo má väčšiu sexuálnu potrebu ako jeho partnerka (nestačí mu množstvo sexu, ktoré má so svojou partnerkou). Keďže muž chce mať pestrosť aj v sexuálnom živote, no rozhodol sa pre monogamný život, porno je preňho cesta, ako priniesť pestrosť do svojho sexuálneho života.  

Upozornenie: Samozrejme, o úplne inú situáciu ide, ak sa muž stane závislým od porna a stratí záujem o sexuálny život so svojou partnerkou. V tomto prípade ide o problém, ktorý by bolo potrebné riešiť s lekárom, lebo ide o závislosť, akou je napríklad alkoholizmus, gemblerstvo.

Priťahujú mužov vo vzťahu iné ženy?

Monogamný vzťah neznamená, že muža prestanú priťahovať iné ženy. Heterosexuálnych mužov priťahujú ženy z dôvodu, lebo sú to ženy. Neznamená to však, že všetci muži automaticky chcú mať sex s každou ženou, za ktorou sa obzrú. Atraktívna žena prirodzene upúta ich pozornosť, no o chvíľu sa už opäť venujú niečomu inému.

Toto si veľa žien neuvedomuje a dokážu partnerovi vyčítať, keď sa pozrie na inú ženu. Samozrejme, že muž v prítomnosti svojej partnerky by sa mal správať tak, aby ju jeho správanie neurážalo. 

Z čoho má muž strach

Na začiatku každého vzťahu je sex pre oboch partnerov veľkým dobrodružstvom, lebo ide o poznávanie nového človeka. Čo je nové, je pre každého z nás vzrušujúce a túžime po tom.

Po rokoch, keď už poznáme každú časť tela nášho partnera, vieme scenár, ako bude milovanie prebiehať, často hlavne my ženy strácame záujem o sex. Berieme ho ako povinnú jazdu, aby bol partner spokojný, no mnoho žien v prieskumoch potvrdilo, že im sex v dlhoročnom vzťahu veľmi nechýba.

Tento postoj však muž vždy cíti, lebo medzi partnermi sa nevytvára to čarovné spojenie, keď cítia skutočnú blízkosť a vášeň - sexuálnu energiu. Bez nej sa dostaví do spálne nuda. A práve toho sa muži desia. Nejde o to, že by mali strach zo sexu s jednou ženou. Majú strach zo sexu, z ktorého vyprchala vášeň a z toho, že sa budú cítiť nechcene

Podstatné teda nie je, aké polohy partneri vyskúšajú, ale ako sa dokážu počas sexu spojiť emocionálne. Na to je však potrebné, aby boli obaja prítomní, nie myšlienkami kdesi pri povinnostiach, ktoré treba ešte stihnúť urobiť.

Ak muž so svojou partnerkou cíti skutočnú sexuálnu energiu a žijú vo vzťahu, ktorý napĺňa potreby oboch, nie je dôvod, aby hľadal sex inde. Každý muž totiž chce zažiť vášeň a chce cítiť, že žena po ňom túži.

Rekapitulácia:

  • Sex je pre muža mimoriadne dôležitý, lebo je to jeho fyzická potreba, ako aj emocionálna potreba.
  • Sexuálne potreby sú biologickou záležitosťou.
  • Sebahodnota muža je úzko spätá so sexom.
  • Muži túžia po sexe, v ktorom je vášeň.
  • Muži sa boja nudy v sexuálnom živote.
  • Muži nechcú byť odsudzovaní na svoje sexuálne túžby.
  • Muž potrebuje cítiť, že po ňom partnerka túži.
>