Najčastejšie chyby žien

Každý človek robí chyby. Je to normálne a ľudské. Podstatné však je, aby sme sa z nich poučili a následne ich už neopakovali. Pri zoznamovaní a vo vzťahoch robíme často chyby, o ktorých ani netušíme, že chybami sú. Chceme predsa, aby sa naše vzťahy rozvíjali k obojstrannej spokojnosti, no netušiac urobíme niečo, čo vyvolá úplne opačnú reakciu zo strany partnera a často dokonca zničí perspektívny vzťah. 

Niektoré chyby sú malé a nemajú vážny vplyv na vzťah, no niektoré dokážu zničiť akúkoľvek počiatočnú príťažlivosť, spôsobia, že sa muž uzavrie, prestane komunikovať, prípadne zo vzťahu úplne vycúva. 

Najhoršie je, že tieto chyby robíme intuitívne, lebo cítime, že naše konanie je správne. Žiaľ, muž pri nich dostane chuť utiecť a vzťah ukončiť. 

O aké chyby ide?

Neustále mu prejavuješ, že ho ku svojmu životu zúfalo potrebuješ

Pre každého človeka je príjemné vedieť, že je pre niekoho dôležitý a potrebný. Každý z náš túži po láske a spojení. Ženy však často pozerajú na svojho partnera ako na niekoho, kto je zdrojom všetkej lásky a spojenia. A tu dochádza ku konfliktu medzi tým, čo chce muž a čo chce žena. 

Muž, samozrejme, tiež túži po láske a spojení, no túži aj po slobode. Žena túži po láske, ktorú často prejavuje naviazaním sa na partnera. Ak sa muž túži oslobodiť, žena je zúfalá a cíti sa osamelá. 

Ak žena svojou láskou partnera dusí a svojou nafixovanosťou naňho obmedzuje jeho slobodu, prejavuje svoju závislosť od neho. Muž takúto ženu vníma ako niekoho, kto stále od neho niečo požaduje a je zúfalý. Tieto vlastnosti degradujú hodnotu ženy v očiach muža a spôsobujú, že muž sa chce zo vzťahu vymaniť. 

Čo je potrebné vedieť:

 • Aj muž, aj žena túžia po láske, no pre muža je dôležitá sloboda. 
 • Aj keď muž ženu miluje, nemôžu fungovať spolu neustále 24 hodín denne.
 • Každý z partnerov potrebuje mať svoj život aj mimo vzťahu.

Pre spokojný partnerský život je dôležité, aby si partneri vytvárali spojenia aj s inými ľuďmi. Ženy by sa mali venovať samy sebe (napríklad cvičenie, záľuby), kamarátkam, rodine, aby tieto spojenia naplnili ich potreby a prinášali do ich života pestrosť. Partner nikdy nedokáže naplniť všetky potreby a ani to od neho nemôže nikto žiadať. Čas, ktorý partneri prežijú v rôznom prostredí s inými ľuďmi, prináša do ich života nový rozmer a obohacuje ich. Každý človek totiž potrebuje aj čas len pre seba. Len tak dokážu partneri šťastne žiť spolu. Nečakaj preto od partnera, že bude s tebou neustále.

Priveľmi sa snažíš zistiť, čo cíti

Predstav si svoju kamarátku, ktorá má problém alebo je nahnevaná, či uzavretá. Ako budeš reagovať? Snažíš sa s ňou hovoriť, prejavuješ jej svoj záujem a ochotu pomôcť. Povzbudzuješ ju, aby ti povedala, čo sa deje. Ak je medzi vami vzťah založený na vzájomnej dôvere, je veľmi pravdepodobné, že sa otvorí a povie ti, čo sa deje. Otvorenie sa a rozprávanie o problémoch je niečo, čo medzi ženami vytvára pevné spojenie a upevňuje ich priateľstvo. 

Muži však upevňujú svoje priateľstvo a spojenie medzi sebou ináč. Nemusia sa spolu rozprávať, stačí, že sedia vedľa seba a niečo spolu robia, napríklad pozerajú futbal. 

Keď máme pocit, že sa nám partner vzďaľuje, že ochladol alebo že sa zo vzťahu vytráca intimita, pátrame po tom, čo sa deje. Chceme sa s ním rozprávať, chceme, aby sa otvoril a povedal nám, čo ho trápi. Ak on odmieta, uhýba pohľadom, chce rýchlo ukončiť túto situáciu, cítime sa nahnevané, zmätené a zranené.

Robila si niekedy niečo z tohto?

 • chcela si sa s ním rozprávať o probléme, aby si sa k nemu priblížila,
 • chcela si zistiť, čo k tebe cíti, aby si vedela, či má záujem o seriózny vzťah,
 • sadla si si k nemu a chcela si, aby sa ti otvoril.

Pravdepodobne nič z tohto nefungovalo. Takýto spôsob otvorenia sa je typický pre ženy, keď si medzi sebou vytvárajú pevnejšie spojenie a upevňujú dôveru. Na muža to neplatí a často naňho pôsobí ako nátlak. 

Nesprávny výber muža, ktorý nemá záujem o záväzok

Možno si sa zoznámila s mužom, ktorý ťa priťahuje. Je atraktívny, no z jeho spôsobu života vidíš, že teraz nemá záujem o nič vážne. Možno ide len o zlé načasovanie, keď každý z vás chce v tomto momente života niečo iné. Treba to brať ako fakt a neprikrášľovať si ho. Ak muž hovorí, že sa nechce viazať, treba mu veriť. 

Niekedy sa ženy zaľúbia do tzv. zlých chlapcov. Sú príťažliví, nespútaní, život s nimi je veľké dobrodružstvo. Dokážu sľúbiť veľa a dodržať nič, no aj tak sú takí príťažliví, že je ťažké im odolať. 

V oboch prípadoch je potrebné si uvedomiť, čo chceš.

Ak je to záväzok - seriózny vzťah, s týmito mužmi ho momentálne nedosiahneš. Každý totiž chce od života niečo iné. Neznamená to, že sa nikdy nebudú chcieť viazať, v súčasnosti je to však veľmi málo pravdepodobné. Aby si sa vyhla bolestivej skúsenosti, zameraj sa na muža, ktorý má záujem o vzťah teraz.

Chceš byť preňho sexy

Byť sexy a vzbudzovať v mužoch túžbu chce každá žena. Mnohé sú presvedčené, že práve to je cesta, ako zaujať muža a udržať si ho. Ak by to tak skutočne fungovalo, neboli by najsexy ženy single, rozvedené, opustené…

Nie je nič zlé na tom, ak chce žena vyzerať lepšie, stará sa o seba, pekne sa oblieka - toto všetko prispieva k zvyšovaniu jej sebavedomia, priťahuje pohľady mužov a vyvoláva pozornosť, no je to len úprava vonkajšej fasády. 

Ženy sa často snažia použiť sex na získanie muža či už formou sexy oblečenia, vyzývavého správania, alebo sexom po veľmi krátkej známosti, lebo si myslia, že sex ich zblíži a vytvorí medzi nimi puto. 

Tieto ženy nechápu jednu podstatnú vec. Sex je síce biologická potreba a takmer žiadny muž mu so sexy ženou neodolá, no ak chce žena od muža lásku a záväzok, je sex príliš málo.

Žena totiž musí zapôsobiť na muža aj na emocionálnej úrovni. Zamerať sa preto treba na to, aby si bola ženou, do ktorej sa muž zaľúbi. Na to je nevyhnutné, aby si budovala príťažlivosť a emocionálne spojenie. Ak chce mať žena s mužom dlhodobý vzťah, mala by so sexom počkať, kým si je istá, že muž k nej naozaj niečo cíti. V opačnom prípade je preňho len krátkodobou hračkou, ktorú časom nahradí niektorá iná.

Chceš prevziať kontrolu za každú cenu

Muži radi vo vzťahu berú do rúk kormidlo, no narážajú na odpor žien. Niektoré ženy totiž nedokážu len tak sedieť vedľa muža a nechať, nech pre ne robí, čo uzná za vhodné. Chcú stále niečo plánovať, organizovať, zariaďovať… a mužovi nenechajú priestor, aby to robil on. 

Ženy sa často obhajujú, že nepotrebujú, aby muž za ne robil veci, ktoré dokážu urobiť samy, resp. ich zvládnu urobiť lepšie. Neuvedomujú si však, že týmto spôsobom konajú ako muži a svojich partnerov zbavujú pocitu mužnosti. Keď sa muž necíti ako muž, vzrastá v ňom pocit, že nie je dosť dobrý.

Niektoré ženy sa snažia prevziať kontrolu nad vecami tým, že neustále kontrolujú, či je všetko podľa ich predstáv. Ak muž niečo urobí a žena nie je spokojná, neustále ho upozorňuje: 

 • „Ja by som to urobila takto.“
 • „Toto si mal urobiť včera.“

Správanie, kde sa jeden partner snaží prevziať kontrolu nad druhým, nie je vôbec atraktívne. Práve naopak. Zabíja akúkoľvek príťažlivosť a nenechá, aby sa prirodzene vyvíjala medzi partnermi. Príťažlivosť totiž vzniká, keď ľudia vyžarujú pozitívnu energiu, dokážu sa naladiť na jednu vlnu, sú magneticky k sebe priťahovaní. Ak sa žena správa vo vzťahu ako muž, nemôže čakať, že bude muža priťahovať. Bez ohľadu na to, ako vyzerá, muž bude cítiť, že z nej nevyžaruje ženskosť. A práve tou sú muži najviac priťahovaní.

Ak robíš niektorú z týchto chýb, je dobré, ak si si to uvedomila. Skús zmeniť svoje správanie, no nemusíš sa snažiť o všetky zmeny naraz. Rob zmeny tempom, ktoré ti vyhovuje, aby si sa necítila pritom zle. Pozoruj, ako sa partner správa, ak urobíš niečo ináč. Pozitívna zmena v jeho reakciách bude aj pre teba motiváciou, že si na dobrej ceste a zároveň bude prospievať vášmu vzťahu. 

Rekapitulácia:

 • Ženy robia veľa chýb intuitívne a neuvedomujú si, ako negatívne pôsobia na mužov.
 • Muž vo vzťahu potrebuje nevyhnutne slobodu.
 • Muž nemôže byť pre ženu jediným zdrojom šťastia a spojenia.
 • Ak muž povie, že sa nechce viazať, treba mu veriť.
 • Vo vzťahu treba budovať emocionálne spojenie a príťažlivosť. 
 • Sex je príliš málo, ak chce žena od muža lásku a záväzok.
 • Snaha o kontrolu vo vzťahu zabíja vzájomnú príťažlivosť.
>