Ako sa prejavuje zrelosť muža

Ak ktorákoľvek z nás dostane otázku, aké vlastnosti považujeme u partnera za najdôležitejšie, medzi mnohými prívlastkami sa určite najčastejšie opakuje „mal by byť zodpovedný“. Zodpovednosť je totiž znakom zrelosti muža (no platí to aj u žien). Zrelý muž dokáže prevziať zodpovednosť za svoje konanie, spolieha sa na seba a vie sa postarať o ľudí, ktorí sú preňho dôležití. 

Práve preto je pre každú ženu mimoriadne dôležité, aby bola vo vzťahu so zrelým partnerom. Ak muž ešte nie je zrelý, podpíše sa to negatívne na kvalite partnerského vzťahu. 

Základné rozdiely medzi zrelým a nezrelým mužom

Chce byť neustále ubezpečovaný o svojej hodnote/Je si vedomý svojej hodnoty 

Prejavy uznania o ocenenia inými ľuďmi sú pre každého z nás príjemné a dôležité. Nezáleží na tom, či ide o deti, ženy alebo mužov. Ak však človek potrebuje a vynucuje si takého prejavy z dôvodu, aby sa cítil ohľadom seba dobre, je to znak, že si neverí. Muž, ktorý je zrelý, si je istý sám sebou, lebo vie, v čom spočívajú jeho silné stránky, na ktoré je hrdý - je hrdý na to, kým je. Nezrelý muž priam baží po uznaní, aby mu niekto neustále hovoril, aký je dobrý. 

Je závislý od inej osoby/Je nezávislý

V období detstva sa všetci spoliehame na svojich rodičov, ktorí sa o nás starajú a zabezpečujú uspokojovanie našich potrieb. Rokmi sa však naučíme spoliehať na seba a preberáme zodpovednosť za svoje životy. Nezrelí muži (bez ohľadu na ich vek) sa naďalej spoliehajú na niekoho iného a v určitých oblastiach sa správajú ako deti. Typickým príkladom takéhoto správania je muž, ktorý nepracuje a nechá sa doslova vydržiavať svojou partnerkou, prípadne muž, ktorý nechá svoju partnerku riešiť rôzne situácie. Zrelý muž sa vyznačuje nielen tým, že sa dokáže o seba postarať, ale aj tým, že sa nespolieha na iných ľudí a dokáže riešiť aj kritické situácie, v ktorých sa môže ocitnúť.

Tvári sa ako obeť/Dokáže prijať zodpovednosť

Nezrelý muž sa často prezentuje ako obeť niekoho alebo niečoho. Raz hádže vinu na svoju bývalú, ktorá ho opustila. Potom na systém, lebo on si nevie nájsť vhodnú prácu. Stále mu niekto ubližuje. Tento muž je emocionálne nezrelý, lebo sa nedokáže postaviť k problémom ako dospelý človek a stále koná z pozície bezmocného dieťaťa. Zrelý muž dokáže prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie, a to bez ohľadu na to, v akej ťažkej situácii sa práve nachádza. Uvedomuje si, že jeho rozhodnutia a konanie ho priviedli tam, kde je. Neobviňuje všetkých naokolo a hľadá spôsob, ako sa zo zlej situácie dostať. 

Dokáže len brať/Dokáže dávať bez toho, aby čakal niečo späť

Nezrelý muž je zvyknutý len brať. Presne tak, ako tomu bolo v detstve. Nechápe, že zrelosť muža sa prejavuje tým, že dáva - emocionálne či finančne. 

Pasívny prístup/Rozhodný a aktívny

Pasivita nezrelého muža sa prejavuje v tom, že na mnohé veci nemá žiadny názor, nemá žiadne plány ani predstavy o smerovaní jeho života. Často sa vyjadruje spôsobom „Mne je to jedno“, „Mňa to nezaujíma“, „Ty sa rozhodni“ atď. Zrelý muž má jasno vo svojom smerovaní. Má svoje jasné priority a preferencie. Nemá problém vyjadrovať svoje názory. Podniká aktívne kroky, aby sa v živote posúval smerom, ktorý si vytýčil. 

Žena vo vzťahu s nezrelým mužom

Vo vzťahu s takýmto mužom môžeš pozorovať takéto spôsoby jeho správania:

 • Je sebecký a zameriava sa hlavne na uspokojenie vlastných potrieb.
 • Je nestály, preto jeho slovo nemá patričnú váhu. Môže ti jeden deň niečo sľúbiť, no na druhý deň urobí niečo úplne iné. (Slová a činy sú v rozpore.)
 • Nevie sa o seba plne postarať a zobrať zodpovednosť za svoje konanie. 
 • Negatívny pohľad na svet, v ktorom je on „obeť“.
 • Časté zmeny nálad.
 • Nemá žiadne ambície.
 • Často sa s nadšením vrhne do niečoho, no nie je schopný veci ukončiť.
 • Zosmiešňuje a ponižuje ostatných.
 • Nepripustí si svoj omyl a vždy vidí chybu v tebe.
 • Tvári sa, že všetko vie.
 • Ak nedostane, čo chce, odíde.
 • Ak funguje vo vzťahu dlhšiu dobu, je to hlavne preto, že je to preňho výhodné.
 • Ak sa mu naskytne „niečo lepšie“, nemá problém zo vzťahu vycúvať.

Napriek týmto úskaliam sa však ženy veľmi často ocitajú vo vzťahoch s nezrelými mužmi. 

Padnú do pasce, akou je príťažlivosť, ktorú cítia k nezrelému mužovi. Je to pochopiteľné, lebo spúšťače príťažlivosti nie sú závislé od toho, či je muž zrelý alebo nie.

Nezrelý muž totiž dokáže byť šarmantný, zábavný, hovoriť tie správne slová, ktoré žena chce počuť…Na povrchu to všetko vyzerá krásne a žena sa rýchlo zaľúbi do muža, ktorý v skutočnosti ešte nie je pravým mužom, ale len „nezrelým chlapcom na ceste k mužnosti“. Netuší, že tento chlapec jej o chvíľu rozvráti život.

Zo začiatku všetko vyzerá neškodne. Čo na tom, že trávi viac času hraním hier, sledovaním telky, ležaním na gauči? Láska je mocná a túžba ženy „starať sa o niekoho“ je v nás zakódovaná. Tak sa stará o svoju lásku a spolu si užívajú krásne chvíle. Život však nie je len o zábave. Zrazu sa čoraz častejšie začnú vyskytovať situácie, keď si ona uvedomí, že sa o svoju lásku obetavo stará, no on sa len zabáva. Ešte stále však nechápe, prečo on nie je schopný urobiť niečo pre ňu. 

Neuvedomuje si, že na to, aby vzťah fungoval, musí mať pri sebe zrelého muža, nie nezrelého chlapca. Na povrch sa postupne vyplavujú jeho chyby, pred ktorými sa už nedajú zažmúriť oči. Ona však namiesto toho, aby ho poslala na cestu k jeho mužnosti, sa začne presviedčať, že ho zmení. Situácia sa však len zhoršuje.

Ako odfiltrovať zrelých mužov od nezrelých

Naučiť sa rozlíšiť, ktorý muž je zrelý a ktorý nie, je pre každú ženu veľmi dôležité. Ušetrí jej to čas, ktorý by venovala mužovi, ktorý si ju nezaslúži, nehovoriac o sklamaní, akému by bola určite vystavená. 

Na rozdiel od nezrelého muža, ktorý sa prioritne zameriava na vlastné potreby, zrelý muž nie je zameraný na získanie okamžitých pôžitkov, hoci ich neodmieta. Dokáže sa pozerať do budúcnosti, vie sa rozhodovať a na základe rozhodnutí konať. Za dosiahnuté výsledky preberá zodpovednosť, aj keď sú horšie, ako očakával. Je starostlivý a chráni ľudí, na ktorých mu záleží. 

Existuje niekoľko oblastí, v ktorých sa prejavuje zrelosť muža. Ak v niektorej z nich muž nie je práve teraz dostatočne zrelý, môže sa to časom zmeniť. Každý človek sa vyvíja. 

Typy vyzretosti
 • zrelosť v oblasti životných cieľov,
 • zrelosť v oblasti vzťahov,
 • zrelosť v oblasti finančnej,
 • emocionálna zrelosť.

Zrelosť v oblasti životných cieľov

Táto oblasť je úzko spätá s ambíciami muža, t. j. s jeho poslaním. Je niečo, čo chce vo svojom živote dosiahnuť? Méta, ku ktorej smeruje? Niečo, čo ho motivuje každý deň pracovať na sebe? 

Veľa ľudí (nielen mužov), žiaľ, nemá svoje životné plány, ktoré by ich inšpirovali, napĺňali a podnecovali k zmysluplnej aktivite. Je normálne, ak si človek oddýchne napríklad sledovaním televízie, prípadne hraním počítačových hier. Muž by mal mať však aj iné záujmy, napríklad športovať, zapájať sa do rôznych spoločenských aktivít. Ak muž nemá svoje životné ciele, stáva sa lenivým a pasívnym.

Ak chceš zistiť, ako je to s jeho životnými cieľmi, opýtaj sa ho. Môžeš napríklad použiť tieto otázky:

 • Čo by si robil, keby si nemusel chodiť do práce?
 • Čo chceš vo svojom živote dosiahnuť?
 • Čím si chcel byť, keď si bol dieťa? Prečo?
 • Prečo si sa rozhodol robiť to, čo robíš?

Otázok môže byť oveľa viac. Na základe jeho odpovedí ti určite napadnú ďalšie. Spôsob, akým ti bude odpovedať, ti veľa napovie o tom, či má svoje životné ciele, aké sú, či ho motivujú a napĺňajú. V takomto prípade môžeš očakávať, že sa s nadšením rozhovorí o svojich plánoch a že vie, kam vo svojom živote smeruje. Ak nemá žiadne ciele, jeho odpovede budú zdržanlivé a ty budeš vedieť, že sa necháva unášať životom bez toho, aby sa aktívne rozhodoval o svojom smerovaní.

Zrelosť v oblasti vzťahov

Pri zisťovatí zrelosti v tejto oblasti sa dozvieš viac o tom, ako sa správa, keď ide o vzťahy a sex. Táto oblasť je veľmi dôležitá, keď ti ide o vážny vzťah s mužom. Ak máš totiž pred sebou muža, ktorý je sebecký a ide mu len rýchle uspokojenie jeho potrieb, ide o muža nezrelého v tejto oblasti.

Na začiatok je dobré vedieť viac o jeho predchádzajúcich vzťahoch. Nesnaž sa ho vypočúvať ako na polícii, ale v rámci príjemnej konverzácie zakomponuj vhodne svoje otázky. Hovor aj o sebe, no nezameriavaj sa na detaily. Spýtaj sa ho, ako dlho trvali jeho vzťahy, koľko ich mal, prečo sa skončili.

Počítaj však aj s tým, že každý z nás rozpráva „svoj príbeh“ spôsobom, v ktorom hráme „kladnú úlohu“. Nemusí to byť preto, že chceme klamať, no subjektívny pohľad je vždy prikrášlený a znie lepšie. Zameraj sa preto hlavne na spoločné znaky príbehov, ktoré ti povie (napríklad môže z rozchodu obviňovať vždy partnerku atď.). 

Čo sa týka sexu, nie je tajomstvo, že muži chcú sex a často sú ich sexuálne potreby väčšie ako u žien. Prístup zrelého a nezrelého muža k sexu je však v niečom rozdielny a rozdiel spočíva v tom, že nezrelý muž sa zameriava prioritne na svoje potreby a ich rýchle uspokojenie.

Ak dostane to, čo chce, často veľmi rýchlo zmizne. Nie preto, že by si sa mu nepáčila, ale preto, že okrem sexu ho nič iné nezaujíma. Ak sa rozhodne pre vzťah, je to preto, že mu daný stav vyhovuje. Keď sa však vo vzťahu objavia problémy alebo a objaví „niečo lepšie“, zvyčajne zo vzťahu vycúva. Nezrelí muži sú náchylnejší aj na podvádzanie, lebo sex je všetko, čo ich zaujíma. 

Zrelý muž má tiež záujem o sex, no berie ohľady aj na svoju partnerku. Nemá problém, keď veci idú pomalšie, lebo príťažlivosť, romantika a emocionálne naplnenie sú preňho na ceste budovania vzťahu veľmi dôležité. 

Ak muž berie do úvahy aj tvoje pocity a dokáže dávať a nielen brať, jeho zrelosť v tejto oblasti je dostatočná. 

Zrelosť v oblasti financií

Peniaze hrajú v živote muža dôležitú úlohu (samozrejme, že aj v živote každého človeka, no v našom kurze sa zameriavame na mužov). Ak nie je schopný zaplatiť účty, dovoliť si kúpiť auto, postarať sa o seba (o svoju rodinu), cíti to ako svoje osobné zlyhanie. Ak však ide o muža, ktorý nie je zrelý, nemá problém sa nechať financovať niekým iným, často aj svojou partnerkou. 

Nezrelý muž nevie s peniazmi narábať. Často ich bezhlavo míňa, pokiaľ nejaké má, a žije z mesiaca na mesiac, prípadne si požičiava.

Zrelý muž sa v oblasti financií pozerá do budúcnosti. Dokáže šetriť, investovať, lebo je preňho dôležité, aby vedel zabezpečiť seba a svojich blízkych. 

Môžeš sa ho spýtať napríklad:

 • Ak by si vyhral v lotérii milión eur, čo by si s nimi urobil?

Nezrelý muž ti povie, čo všetko si za tieto peniaze kúpi, lebo si chce v prvom rade užiť.

Zrelý muž uvažuje o tom, ako čo najlepšie peniaze zhodnotiť. Možno časť z nich použije, aby si urobil radosť, no bude uvažovať aj ich správnom investovaní. Muž, ktorý si je istý sám sebou, by s veľkou pravdepodobnosťou podotkol, že sa radšej spolieha na svoje schopnosti zarobiť si peniaze ako na náhodnú výhru v lotérii.

 • Ak by si mal na týždeň len 20 eur, čo by si za ne kúpil?
 • Ak bude mať tvoja mama (alebo niekto blízky) narodeniny a ty nebudeš mať žiadne peniaze, čo urobíš?

Pri odpovediach na otázky si všímaj, akým spôsobom muž odpovedá. Muž, ktorý vie s peniazmi narábať, nemá problém rýchlo reagovať. Muž, ktorý je nezrelý, veľmi ťažko hľadá odpovede na otázky (okrem prvej otázky, lebo určite má predstavu, na čo by ich minul). 

Keďže peniaze sú dôvodom hádok v mnohých vzťahoch, je dôležité mať pri sebe partnera, ktorý chápe, že je dôležité vedieť s nimi narábať. 

Emocionálna zrelosť

Zrelosť v oblasti emócií odráža schopnosť človeka riešiť problémy, ktoré sa v jeho živote vyskytnú. Ide o postoje, aké v jednotlivých situáciách zaujme.

Časté reakcie emocionálne nezrelého muža:

 • hľadá únik od problémov (často formou alkoholu, gamblovania, drog),
 • obviňuje ostatných za vzniknuté problémy,
 • správa sa útočne a hrubo voči ostatným,
 • nedokáže na seba vziať zodpovednosť za vzniknuté problémy.


Časté reakcie emocionálne zrelého muža:

 • nebojí sa čeliť problémom a aktívne ich rieši,
 • berie zodpovednosť za problémy a hľadá riešenia,
 • neútočí na iných a správa sa s rešpektom,
 • problémy berie ako súčasť života a nesnaží sa pred nimi uniknúť.

Emocionálnu zrelosť muža zistíš pozorovaním, ako sa správa v každodenných situáciách, keď sa vyskytnú problémy a treba niečo vyriešiť.

Na základe všetkých uvedených oblastí si môžeš vyskladať, či je muž zrelý alebo nezrelý. Vždy maj na pamäti, že nezrelý muž baží po rýchlom uspokojení svojich potrieb a pozerá prioritne len na seba. Muž, ktorý je zrelý, berie ohľady na svoju partnerku a na ľudí, na ktorých mu záleží, dokáže plánovať, lebo život si chce riadiť sám a preberá zaň zodpovednosť. 

Cvičenie:

Na základe tohto cvičenia zistíš, ako to je/bolo s jeho zrelosťou v jednotlivých oblastiach.

1.

Zamysli sa nad svojím partnerom, no spomeň si aj na svojich bývalých partnerov. Pri každom z nich si vytvor 4 stĺpce, do ktorých si napíšeš jednotlivé druhy zrelosti podľa článku. Pri každom druhu sa pozastav a napíš, ako sa partner správal.


 • Aké mal životné ciele? 
 • Aký bol jeho prístup k peniazom?
 • Ako sa prejavoval vo vzťahu?
 • Ako reagoval v zložitých/problémových situáciách?


Výsledkom tohto cvičenia je zistenie, akých mužov si vyberáš. Možno zistíš, že ťa doteraz priťahovali nezrelí muži, a preto ti vzťahy nevyšli. 

Rekapitulácia:

 • nezrelý muž nie je pre vzťah vhodný, neuspokoj sa s kýmkoľvek,
 • never tomu, že ho zmeníš,
 • zameraj sa na 4 oblasti, v ktorých sleduješ vyzretosť muža,
 • zrelosť v oblasti životných cieľov znamená, že muž vie, kam jeho život smeruje,
 • zrelosť v oblasti vzťahov sa prejavuje tým, že muž myslí aj na svoju partnerku a má záujem o postupné budovanie vzťahu,
 • zrelosť v oblasti financií hovorí o schopnosti narábať s peniazmi,
 • emocionálna zrelosť sa prejavuje spôsobom, ako muž reaguje v problémových situáciách,
 • zrelosť muža nemusí byť vo všetkých oblastiach rovnaká, no nejde o nemennú situáciu, lebo každý človek sa vyvíja. 
>