Ako sa zbaviť negatívnych emócií

Vo vzťahoch s mužmi sa ti mohlo stať veľa vecí, ktoré v tebe vyvolali zlosť, bolesť, smútok, nevraživosť. Ak stále cítiš voči mužom hnev, je to znak, že v tebe ešte stále pretrváva stará bolesť. Možno si myslíš, dokonca si presvedčená, že si už nad vecou, no skutočnosť je iná…

Hnev je totiž sekundárna emócia, za ktorou sa skrýva smútok a bolesť.

Môžeš sa rozhodnúť, že sa chceš týchto emócií zbaviť, a naštartovať proces, ktorý ti to umožní. Netrvá síce krátko, no výsledkom bude tvoj zmenený postoj k mužom a vnútorný pokoj.

Možno je všetko ešte príliš čerstvé a nechceš robiť nič, lebo si presvedčená, že bolesť je príliš veľká, aby si odpustila. 

Rozhodnutie je na tebe. Môžeš si vybrať, či chceš otvoriť svoje srdce pre lásku alebo ho nechať zamknuté…

Ak si sa rozhodla, že si ochotná urobiť niečo pre zmenu, čítaj ďalej.

Kroky k odbúraniu negatívnych emócií:

Jednotlivé kroky cvičenia nemusíš robiť za sebou. Je vhodné ich však urobiť aj niekoľkokrát.

1.
Urob si zoznam všetkého zlého, čo ti muži urobili

Tento krok je na začiatok veľmi dôležitý. Možno stále popieraš svoj hnev, resp. iné negatívne pocity, ktoré máš voči mužom. Si presvedčená, že si už za tým všetkým, čo ti spôsobilo bezsenné noci…


Aby si sa navždy zbavila popierania skutočnosti, je potrebné si najprv spísať všetko, čím ťa muži zranili. Môže ísť o drobnosti, ktoré vyvolali v tebe zlý pocit, ale aj situácie, ktoré ťa hlboko ranili. Píš všetko, čo ti napadne. Nehľadaj teraz žiadne ospravedlnenia pre jeho správanie. Môžeš pritom používať expresívne nelichotivé výrazy, ktorými vyjadríš, čo si o ňom myslíš. 


Každá z nás má za sebou iné skúsenosti s mužmi, preto náročnosť tohto cvičenia je rôzna. Netreba sa však ponáhľať a radšej mu venuj dostatok času, aby si dala na papier všetky svoje bolesti, hnevy, útrapy. 


Nebude to ľahké, no je to nevyhnuté pre ďalšie kroky. Ak budeš mať zoznam hotový, môžeš prejsť na ďalší krok.

2.
Uvoľni svoje emócie

Znova si prečítaj svoj zoznam a vybav si jednotlivé situácie. Spomeň si aj na útržky vašich rozhovorov, na hádky, plač, bolesť, ktorú si cítila, bezmocnosť, smútok, hnev.


Rýpať sa v starých ranách nie je nič príjemné, no ak znova cítiš negatívne vibrácie, je to znak, že rany ešte nie sú zahojené. Precíť všetky negatívne emócie. Nájdi si priestor, kde si sama, aby si zbytočne nerozrušila svojich blízkych.


 • Ak cítiš smútok, nehanbi sa plakať. 
 • Ak cítiš hnev, krič do vankúša, hádž ho na posteľ.

Snaž sa, aby tebou plynula energia, a tým uvoľnila bolesť, ktorá je v tebe. Ak sa cítiš vyčerpaná, prestaň. 

3.
Urob si zoznam, čo zlého si urobila mužom ty

Táto časť nie je jednoduchá, lebo každý človek vidí svoje konanie v tom „lepšom svetle“ a veľmi ťažko si priznáva, že urobil chybu alebo niečo zlé. Vo vzťahoch s mužmi väčšinou obviňujeme ich, že oni môžu za všetko zlé, oni nám zahýbajú, oni sa o nič nestarajú, oni tú problémom. 


Ber preto túto časť ako svoju osobnú spoveď, ktorú robíš sama pre seba. Nikto ťa nebude súdiť.


Napíš si na papier zoznam situácií, v ktorých:


 • si mu povedala veci, ktorými si ho ranila, 
 • si ho využila, 
 • si bola k nemu nepríjemná,
 • si sa nad neho vyvyšovala,
 • si ho kritizovala, 
 • si mu ukázala, že mu nedôveruješ,
 • si ho porovnávala s iným mužom,
 • si v ňom vzbudzovala pocit menejcennosti.


Ak sa práve teraz cítiš zo seba nanič a nechceš už napísať ani riadok, je to normálne. Každý má o sebe lepší obraz, no keď sa hlbšie zamyslíme, zistíme, že každá situácia má viac strán a záleží od uhla pohľadu.


To, že teraz odkrývaš svoje temné stránky, neznamená, že si zlý človek. Znamená to, že si „normálny“ človek. Človek, ktorý má svoje silné i slabé stránky. Nevzdávaj sa a píš ďalej. Buď úprimná a vezmi zodpovednosť za všetko, čo si mužom urobila. 

4.
Hľadaj, čo máš s ním spoločné 

Opäť si zober papier a rozmýšľaj nad odpoveďami na otázky: „Aké rovnaké správanie pozorujem na sebe a tiež na mužoch? V akej situácii som sa zachovala ako on?“


Napríklad:

Zámerne som povedala niečo, čím som ho zranila. 

Kritizujem iné ženy.

Zneužívam svoju moc vo svoj prospech.

Využívam jeho ochotu.

Súťaživosť s ostatnými ženami.

Som odmietavá. 

Rada mám nad mužmi prevahu.


Pri tejto úlohe sa nebudeš cítiť príjemne, lebo to ani nie je jej cieľ . Jej podstatou je uvedomiť si, že aj ty niekedy konáš spôsobom ako on a v akých situáciách sa ti to stáva/stalo.

5.
Zamysli sa, ako tvoje skúsenosti s mužmi ovplyvnili tvoje negatívne tvrdenia o nich

Tvoje negatívne skúsenosti s mužmi veľmi podstatne ovplyvnili tvoje názory na nich. Je to úplne pochopiteľné. 


Predstav si jednotlivé situácie, ktoré si prežila napríklad so svojim ex-priateľom, ex-manželom, otcom, ktorý ťa opustil, iným mužom, ktorý ti ublížil. Ako formovali negatívne skúsenosti s nimi tvoje názory na mužov všeobecne?


Napríklad:

Otec ma opustil, keď som bola malé dieťa, pre inú ženu: Muži sú neverní a nezodpovedení.


Môj ex-priateľ sa so mnou rozišiel, lebo mu bola prednejšia kariéra ako ja: Muži sa nechcú viazať a myslia len na seba.

6.
Hľadaj dôkazy o opaku tvojich starých názorov

Naša myseľ má tendenciu sa neustále vracať k predsudkom, preto napriek procesu, ktorým si prešla, sa opäť v tvojej hlave vynoria názory typu: „Muži sú hrozní. Muži za nič nestoja.“


Práve tu začína tvoja aktívna práca, ktorá spočíva v aktívnom zhromažďovaní dôkazov o opaku takýchto stereotypných tvrdení


Tvoja myseľ za dlhé roky zhromaždila kopec názorov na mužov, preto je potrebné, aby si sa zamerala na hľadanie príkladov potvrdzujúcich opak týchto tvrdení.


Treba sa pozerať na svet otvorenými očami a určite ich nájdeš. Napríklad v prípade tvrdenia, že všetci muži podvádzajú, sa pokús nájsť páry, ktorým to skutočne klape a ktoré sú šťastné, prípadne si spomeň na kolegu či kamaráta.


Zhromažďovaním príkladov z reálneho života si budeš vytvárať dôkazy o tom, že tvoje stereotypné názory nie sú na 100 % pravdivé, hoci ich neraz používaš ako všeobecné tvrdenia.


Tvoj postoj k životu sa začne pozitívne meniť, lebo nebude toxikovaný len negatívnymi názormi. 


Cieľom tohto cvičenia je:

 • Uvedomiť si všetky negatívne emócie, ktoré voči mužom máš. Možno si ich neuvedomuješ, no ak pri spomienke napr. na tvojho ex-priateľa, ex-manžela atď. cítiš smútok, hnev, bolesť, stále nie si vysporiadaná s tým, čo ti urobil. 
 • Pozrieť sa nielen na to, čo zlého ti muži v tvojom živote vyviedli, ale aj na to, kedy si sa nevhodne správala voči nim ty. Budeš hľadať aj situácie, keď si konala podobne ako oni.  
 • Pochopiť, ako tvoje negatívne skúsenosti s mužmi oplyvnili tvoje názory na nich.  Na základe príkladov z reálneho života, ktoré sú potvrdením o ich opaku, sa zameriaš na zmenu svojich starých názorov.
 • Cieľom cvičenia nie je, aby si zlé správanie mužov ospravedlnila. Cieľom je znova otvoriť rany, opäť precítiť negatívne pocity (hnev, bolesť, smútok) a nechať ich, aby vyšli na povrch. Po niekoľkých opakovaniach tohto cvičenia zistíš, že intentzita tvojich negatívnych pocitov slabne a nakoniec príde úľava. V tomto momente budeš vedieť, že dokážeš túto kapitolu svojho života uzavrieť. Urobíš vedomé rozhodnutie, že nedovolíš týmto negatívnym pocitom otravovať tvoj ďalší život, a pohneš sa ďalej. 

Záver:

Chápem, že treba kopec odvahy na to, aby si bola ochotná otvoriť staré rany a pokúsiť sa zbaviť hnevu voči mužom.


Je jednoduchšie nechať všetko tak a ísť životom v starých koľajach. Hnevať sa je ľahšie, ako odpustiť. Vzdať sa je ľahšie, ako pokúsiť sa niečo zmeniť. 


Zlé veci sa ľuďom dejú každý deň a ja nepodceňujem tvoju bolesť a hnev. Nedovoľ im však, aby otrávili tvoje ďalšie dni. Zbav sa ťarchy, ktorú nosíš na svojich pleciach. Každý z nás má predsa zranenia z minulosti. Vziať si na seba brnenie a nosiť pod ním hnev nie je tým správnym riešením.

Máš za sebou 2 lekcie, ktoré boli zamerané na teba. V ďalších lekciách sa budeme venovať psychológii muža.

>