Vnútorný svet muža

Máš pocit, že ich nechápeš? Že muži skrátka nedávajú zmysel? 

Vzájomné nepochopenie medzi mužmi a ženami sa prejavuje takto:

 • muži nedokážu pochopiť, prečo ženy neustále hľadajú emocionálnu interakciu,
 • ženy nechápu, prečo muži neprejavujú pocity, ktoré sú v nich.

Tak medzi nimi prebieha súboj, kto má pravdu. Muži, ktorí považujú ženy za priveľmi emocionálne, dokonca hysterické, alebo ženy, ktoré mužov berú za necitlivých barbarov?

Pravdu však nemá ani jedna strana, lebo kľúčom k porozumeniu je ochota pochopiť toho druhého, t. j. obojstranná snaha o pochopenie, zistiť, čo funguje vo vzájomnej interakcii s mužmi (a u mužov so ženami), a aktívne urobiť potrebné kroky. 

Aby sme však pochopili toho druhého, je nevyhnutné:

 • zmeniť svoj pohľad na partnera,
 • na základe toho zmeniť svoje správanie k nemu,
 • zmena správania je možná len nastavením sa na zmenu (jej akceptovaním) a vzdaním sa starých stereotypov.

Ak pochopíš, ako partner vníma situácie a určité veci, otvára sa aj tebe iná perspektíva nazerania na danú vec/situáciu, čím sa rozširuje množstvo informácií, na základe ktorých sa následne rozhoduješ a konáš. 

Správanie muža a spôsob jeho komunikácie je len vrchol ľadovca, ktorý vidíš. Oveľa viac sa však skrýva pod jeho povrchom. A práve tam je ukrytý „vnútorný svet muža“. Pozrime sa teda na 8 dôležitých vecí, ktoré ženy potrebujú vedieť o mužoch.

1. Muži reagujú ináč ako ženy

Spýtala si sa niekedy muža, ako sa mal v práci? Akú odpoveď si očakávala a akú si od neho dostala? 

Akú odpoveď si očakávala?

 • Pravdepodobne si chcela vedieť o všetkom, čo v práci prežil. Čo sa mu podarilo, čo mu nevyšlo, kto ho nahneval, s kým sa dobre porozprával, čo obedoval…. 

Akú odpoveď si od neho dostala?

 • Jeho odpoveď mohla znieť takto: Dobre. V pohode. Dalo sa. Fajn.

Čo v tebe vyvolala takáto jedno, maximálne dvojslovná odpoveď? Možno pocit, že ťa nemiluje, že mu na tebe nezáleží, keď sa s tebou nechce podeliť s podrobnosťami.

Ako by reagovala na tvoju otázku žena?

„Dnes to bolo hrozné. Najprv nám vypli elektrinu a nemohli sme robiť, hoci bola uzávierka. Keď nás zapojili, stále mi zvonil telefón. Nevedela som, čo robiť skôr. Potom prišiel šéf a chcel rýchlo spracovať podklady na schôdzu. Navyše kolegyňa volala, že je chorá, takže jej časť práce sa presunula na mňa. Nestihla som zájsť ani na obed. Našťastie sa Jana so mnou podelila, lebo si priniesla väčšiu porciu ako zvyčajne ….“

Rozdiel, akým reagujú ženy a akým muži, je markantný. Rovnaká otázka priniesla úplne iný druh odpovede od muža a od ženy.

Neočakávaj preto od muža rovnaké reakcie ako od ženy. Nebuď z jeho správania rozladená ani smutná. Akceptuj rozdiely a to, že sa nesprávajú a nevyjadrujú pocity ako my. 

Čo urobiť, aby muž zdieľal svoje pocity a myšlienky

Znie to takmer ako niečo nemožné, no keď sa vytvoria správne podmienky, sú aj muži schopní zdieľať svoje pocity. Treba si však uvedomiť, že spôsob, akým počúvame, spracúvame vypočuté informácie a reagujeme na ne, je u mužov a u žien rozdielny. 

Možno to pozorovať pri rozhovore niekoľkých žien. Ženy hovoria takmer bez prestávky a chvíle tzv. „trápneho ticha“ sa vyskytujú len zriedkavo. Potreba reagovať je u žien veľmi silná a v prípade, ak nastane ticho, snažia sa ho rýchlo zaplniť „slovami“, lebo sa necítia príjemne.

Väčšina mužov však potrebuje viac času a pokoj, kým začnú reagovať. Ak sa napríklad muž vráti domov z práce, nie je vhodné ho hneď po príchode zahrnúť otázkami. Niektorí muži s tým problémy nemajú a konverzujú hneď. Väčšina však ocení, ak dostatnú trochu času, aby sa preladili (napr. na iné prostredie, iné témy). Dopraj mu preto malý reset (aspoň 15 minút). Po krátkej pauze zvyčajne on sám príde za tebou. 

Navrhovaný komunikačný štýl

Pri rozhovore sa v prvom rade zameraj na aktívne počúvanie. Neprerušuj ho, neskáč mu do reči. Ak mu položíš otázku a on odpovie veľmi stručne, nehovor nič a dopraj mu niekoľko sekúnd ticha. Možno sa rozhovorí. Ak bude naďalej ticho, zažiješ trošku čudnú situáciu, no za pokus to určite stojí. 

Tento štýl komunikácie môžeš vyskúšať aj s inými mužmi (kamarátmi, kolegami, bratom …) a uvidíš, ako budú reagovať. Podstatou je tvoje aktívne počúvanie a vytvorenie dostatočne dlhého časového priestoru, kým druhá strana zareaguje. Keď si tento štýl osvojíš a dlhšie chvíle ticha ti nebudú pripadať čudné, využívaj ho len pri komunikácii s ľuďmi, na ktorých ti skutočne záleží a chceš o nich vedieť čo najviac. Ide totiž o komunikačný štýl, ktorý je dosť vyčerpávajúci.

Cvičenie:

1.

Priprav si zoznam mužov, na ktorých by si chcela vyskúšať tento štýl komunikácie.

2.

Priprav si napríklad otázky, prípadne témy, o ktorých by si sa chcela rozprávať.

3.

Všímaj si, či sa zmenil spôsob, ako muži odpovedajú na tvoje otázky.


2. Muži neprejavujú všetky pocity otvorene

Možno si aj ty zažila situácie, keď sa tvoj partner uzavrel a jeho reakcie v situáciách, ktoré boli bolestivé, sa zachoval zvláštne. Usúdila si, že je necitlivý, odmeraný, vyhýba sa pocitom...

Takéto správanie u mužov nie je zriedkavé a my ženy z neho usudzujeme, že muži sú "bezcitní" a "bez emócií". Skutočnosť je však iná.

Muži majú byť silní, spoľahliví a schopní nepodľahnúť emóciám. Predovšetkým nemajú právo prejaviť otvorene strach či smútok (žiadny plač), lebo by stratili tvár. V záujme zachovania obrazu, ako sa má správať pravý muž, muži potláčajú svoje emócie.

Ukázať svoje emócie navonok totiž predstavuje priznať svoju zraniteľnosť. A práve to muž nechce. Bojí sa, že ukázaním svojich zraniteľných pocitov by stratil rešpekt.

Platí to hlavne v partnerských vzťahoch, kde muž nechce riskovať pred svojou partnerkou odmietnutie, resp. výsmech. Preto v situácii, keď sa muž dostáva do bodu zlomu, v ktorom je už preňho ťažké potláčať svoje pocity:

 • sa radšej uzavrie, 
 • správa sa odmerane,
 • je pasívny,
 • alebo si ako prostriedok sebaobrany vyberie agresívnejšie správanie.

Všetky tieto formy správania sú taktiky, ako sa vyhnúť emóciám, ktoré spočiatku využíva automaticky bez toho, aby si to vopred plánoval.

Aby sa muž dokázal otvoriť svojim pocitom, je potrebné, aby si uvedomil svoje reakcie a pocity, keď svoje emócie potláča.

V takejto chvíli je zbytočné, aby si sa neustále vypytovala, čo sa deje. Je vhodnejšie spomaliť a nechať mu priestor a čas, nech sa sám vnútorne vysporiada so situáciou, v ktorej sa ocitol. Potom mu môžeš povedať, že vidíš na ňom, že niečo nie je v poriadku. Povedz mu, že ti na ňom záleží a ak sa chce o tom porozprávať, si tu preňho. Rešpektuješ však jeho rozhodnutie, ak o tom hovoriť nechce, a dôveruješ mu, že to vyrieši.

"Vidím, že sa niečo deje/nie si vo svojej koži/niečo nie je v poriadku. Ak chceš o tom hovoriť, som tu. Rešpektujem však tvoje rozhodnutie, ak o tom teraz hovoriť nechceš."

"Vidím, že niečo nie je v poriadku. Nech je to čokoľvek, verím, že to vyriešiš. Ak sa chceš o tom porozprávať, som tu."

"Cítim sa zvláštne, keď vidím, že nie si v pohode. Viem, že to vyriešiš, no ak sa chceš o tom porozprávať, som tu."

3. Muži chcú byť najlepšími sexuálnymi partnermi

Ak sme v predchádzajúcej lekcii hovorili o tom, že hodnota muža je posudzovaná na základe jeho spoločenského postavenia a peňazí (zdrojov), ktorými disponuje, existuje ešte jedno merítko, ktorým sa posudzuje jeho mužnosť. 

Je ním "sexuálny výkon" muža, t. j. uznanie jeho schopnosti sexuálne uspokojiť partnerku. Muži sú doslova posadnutí tým, aby žena uznala a ocenila jeho schopnosti v spálni. Bez ohľadu na to, ako sa muž prejavuje navonok, ego každého je mimoriadne zraniteľné práve v tejto oblasti. 

Práve toto si treba uvedomiť, keď nie si spokojná so sexuálnym výkonom svojho partnera. Je totiž veľmi dôležité navigovať svojho partnera, aby si aj ty bola spokojná, no treba to urobiť správnym spôsobom. Mnoho mužov totiž počas sexu nemá tendenciu veľmi komunikovať, lebo chcú, aby si žena myslela, že presne vedia, čo a ako majú robiť. Samozrejme, existujú aj muži, ktorí sa zaujímajú o to, ako sa cítiš a čo by si chcela. V oboch prípadoch je dôležité s partnerom komunikovať a nasmerovať ho k tomu, čo máš rada.

Dôležité je však nekritizovať ho a nevyjadrovať svoju nespokojnosť, ale veľmi citlivo mu povedať, čo sa ti páči alebo čo chceš vyskúšať. 

".........., bola by som rada, keby si ............"

"Miláčik/láska/iné oslovenie, mohol by si/páčilo by sa mi, keby si ..................."

Muži chcú vedieť, ako čo najlepšie vyhovieť svojej partnerke v spálni. Práve preto citlivá navigácia z tvojej strany len zvýši jeho vzrušenie a pocit mužnosti. Nehanbi sa preto dávať svojmu partnerovi spätnú väzbu a oceniť jeho výkon. Čím viac to budeš robiť, tým viac sa bude snažiť byť pre teba najlepším milencom, akého si kedy mala. 

Ak však partner na tvoju spätnú väzbu nereaguje a uprednostňuje svoje vlastné potešenie pred tvojím, je čas na vážny rozhovor.

4. Mužov budú vždy priťahovať aj iné ženy

Tento bod je veľmi dôležité poznať pre každú ženu. V monogamných vzťahoch si totiž veľa ľudí myslí, že ak má muž partnerku, ktorú miluje, iné ženy ho už nemôžu priťahovať, resp. je niečo divné na tom, ak ho iné ženy priťahujú. 

Pravda je však úplne iná. Muži sú totiž biologicky naprogramovaní tak, že ich vždy priťahujú aj iné ženy, a to bez ohľadu na to, že fungujú v kvalitnom vzťahu so ženou, ktorú milujú. 

Ak niektorý muž tvrdí, že ho priťahuje len jeho partnerka, môže to mať len dve vysvetlenia. Buď klame alebo vedome popiera svoju podstatu. 

To, že mužov budú priťahovať vždy aj iné ženy, však v žiadnom prípade neznamená, že sa treba strachovať o svojho partnera alebo hľadať spôsoby, ako ho izolovať od ostatných žien.

Predstav si napríklad, že si dáš v reštaurácii chutné jedlo a so svojím výberom si maximálne spokojná. Vzápätí čašník prinesie na vedľajší stôl iné jedlo, ktoré vyzerá tiež neskutočne chutne.  Hoci tomuto jedlu venuješ pár sekúnd svojej pozornosti, nič to nemení na tom, že si so svojím jedlom spokojná a nechceš ho vymeniť za iné.

Treba si uvedomiť, že nie je nič zlé na tom, ak sa muž pozrie na inú ženu. Rozdiel je v tom, či sa na ňu pozrie na krátky okamih, alebo na ňu doslova zíza. 

Ak muž doslova civí na cudziu ženu, otáča sa za ňou aj v tvojej prítomnosti, prípadne počas sexu cítiš, že je myšlienkami niekde inde a nie prítomný s tebou, je dôvod na zvýšenie ostražitosti. V tomto prípade sa muž nespráva ako zrelý a sebavedomý partner a jeho správanie voči tebe je urážlivé. Ak sa to stane, určite nevyvolávaj konflikt, no daj mu priamo vedieť, ako sa cítiš, keď sa takto správa.

Zrelý muž, ktorý si váži a miluje svoju partnerku, sa totiž vždy správa spôsobom, ktorým svoju partnerku nezraňuje, a dokáže vždy svoje pocity držať pod kontrolou. 

5. Aj muži majú záujem o vážny vzťah, no zároveň sa ho boja

Všeobecne sa hovorí, že muži majú strach z vážnych vzťahov, lebo sa nechcú viazať. Táto informácia však nie je úplná, lebo nejde viac do hĺbky a neodhaľuje preto dôvod, prečo sa muži nechcú viazať.

Muži si totiž neskutočne vážia vo svojom živote jednu vec a tou je "sloboda". Práve strach zo straty slobody spôsobuje, že muž často váha a nemá záujem posunúť vzťah ďalej. V predstavách muža predstavuje záväzok vzťahu pascu, do ktorej sa chytí, čo bude mať na jeho život negatívny vplyv vo forme rôznych obmedzení (koniec záťahov s kamarátmi, pripútanie sa k jednej žene). 

To však neznamená, že muži nemajú záujem o seriózny vzťah. Aj oni si v určitej fáze svojho života túžia nájsť vhodnú partnerku. Pre muža je však mimoriadne dôležité správne "načasovanie". Muž totiž vo svojom živote prechádza rôznymi obdobiami, v ktorých má rôzne priority.

Keďže na prvom mieste v jeho živote je jeho poslanie (ináč povedané jeho cieľ, kam sa chce dostať, čo chce v živote dosiahnuť), je nevyhnutné, aby vo svojej partnerke mal zároveň podporovateľku, ktorá chápe jeho smerovanie. Ak muž v žene vidí "spojenca", je ochotný sa k nej pripútať a posunúť vzťah ďalej, lebo vie, že takúto ženu nie je jednoduché nájsť.

Ak sa však muž nemá záujem vo vzťahu posunúť ďalej napriek tomu, že sa žena snaží byť jeho podporovateľkou, pravdepodobne v danom období svojho života nemá záujem o nič vážnejšie, t. j. nejde v jeho prípade o správne načasovanie pre seriózny vzťah. V takomto prípade akákoľvek snaha ženy o posun vzťahu je márny. 

6. Muži očakávajú od vzťahu niečo iné ako ženy

Mnoho žien vo vzťahu sa doslovne domáha, aby partner s nimi trávil čo najviac času. Potrebujú cítiť vzájomné spojenie a blízkosť partnera. U mužov táto potreba nie je rovnaká. Keď je prepojenie muža a ženy vo vzťahu veľmi silné, pôsobí to na pokles jeho testosterónu. Uvedený stav spôsobuje, že sa muž cíti viac pod stresom. Práve preto muž vo vzťahu potrebuje aj slobodu. Sloboda v ňom opäť obnoví vyššiu hladinu testosterónu a tým aj pocit, že sa cíti opäť mužne. 

Priveľká blízkosť a prepojenie s partnerkou v mužovi ubíja jeho dravosť a ambície. Muž sa stáva viac lenivým, menej organizovaným a stráca motiváciu robiť veci ďalej. 

Práve preto je veľmi dôležité, aby si partneri v dlhodobých vzťahoch plánovali aj čas, keď nie sú spolu. Možno to pre mnohé páry znie čudne, no práve odlúčenie (na pár dní) spôsobí, že sa u partnerov zvyšuje ich vzájomná túžba. Najväčším zabijakom túžby je totiž stabilita a istota.

Keď má človek niečo/niekoho neustále poruke, berie to ako niečo samozrejmé a prestane po tom túžiť. Krátkodobé odlúčenie partnerov je preto spôsob, ktorý veľmi pozitívne vplýva na vzťah. Samozrejme, partneri si musia dôverovať a zbaviť sa strachu z toho, že partner, ktorý bude mimo ich dosahu, ich podvedie. 

7. Muž môže vnímať ženu ako svoju bohyňu, ale aj ako narušiteľku jeho poslania

Poslanie muža, t. j. jeho misia, je v jeho živote na prvom mieste. Veľa mužov si to neuvedomuje, no podvedome každý chce dať svojmu životu určité smerovanie s jasným cieľom. 

Ak muž má jasno v tomto smerovaní a má pri sebe ženu, ktorá ho podporuje, cíti v nej svojho spojenca, s ktorým sa mu kráča ľahšie.

Ak však muž nemá jasno vo svojom smerovaní (je to jeho chyba) alebo má jasno vo svojom smerovaní, no žena nevie význam jeho poslania pochopiť a byť jeho podporovateľkou, muž vníma ženu ako niekoho, kto ho rozptyľuje. Platí to aj vtedy, ak sa muž nevie nájsť, no hádže svoju neschopnosť na partnerku. V takomto prípade vzťah trpí. 

Hoci muži milujú svoje partnerky a rodiny, je pre nich veľmi dôležité dať svojmu životu zmysel mimo vzťahu. Ak totiž muž postaví do stredu svojho vesmíru ženu, nebude mať svoje smerovanie mimo vzťahu, čo sa prejaví v jeho frustrácii a v pocite menejcennosti. 

Ak chceš, aby sa tvoj vzťah s partnerom uberal správnym smerom, je v prvom rade dôležité, aby tvoj parner mal jasné smerovanie, t. j. vedel, čo vo svojom živote chce dosiahnuť. Ak toto vie, buď jeho podporovateľkou. Ukáž mu, že rešpektuješ jeho poslanie a chápeš jeho dôležitosť. Svoju podporu mu môžeš vyjadriť napríklad slovami:

"Som rada, že robíš niečo, čo ťa robí šťastným."

"Chápem, že potrebuješ čas, aby si mohol dokončiť svoju prácu."

"Dám ti priestor, aby si sa mohol venovať veciam, ktoré považuješ za dôležité."

"Páči sa mi, že na sebe pracuješ a dokážeš sa posúvať s naplneniu svojho cieľa."

Týmto spôsobom svojmu partnerovi prejavíš svoju podporu a ocenenie jeho úsilia. Zároveň mu prejavíš svoje pochopenie a rešpekt.

Rekapitulácia

Ako vidíš, vnútorný svet muža má svoje špecifiká. Možno niektoré z nich poznáš, možno ťa niektoré prekvapili. V podstate však z nich vyplývajú dve dôležité zistenia o mužoch: 

1. potrebujú svoj priestor a slobodu,

2. potrebujú našu podporu.

>