Túžby muža 21. storočia

Každý človek po niečom túži. Základné túžby máme takmer rovnaké, no keďže každý z nás je iný, pochádza z iného prostredia, žije s inými ľuďmi, aj naše túžby sú ovplyvnené rôznymi faktormi.  

Ak sa spýtaš muža, po čom vo svojom živote túži, odpovede dostaneš veľmi podobné tým svojim. Je úplne prirodzené, že každý človek túži po láske, dobrom zdraví, šťastí, dobre platenej práci. Takáto odpoveď nám však nestačí na to, aby sme pochopili, po čo naozaj muži túžia.

V tomto module si objasníme bližšie tri oblasti, ktoré sú pre muža mimoriadne dôležité. 

Rozdelíme si preto ich túžby do 3 skupín:

 • čo chce muž od života,
 • po čom túži vo vzťahu,
 • po čom túži v spálni.

Najprv sa však pozrieme na túžby muža všeobecne.

Aké sú túžby moderného muža 21. storočia

 • túžba po uznaní/rešpekte,
 • túžba byť úspešný a dôležitý (byť víťazom),
 • túžba po akceptovaní kamarátmi, kolegami, rodinou, partnerkou,
 • túžba po láske, 
 • túžba po živote, ktorý má zmysel,
 • túžba ochraňovať svojich blízkych,
 • túžba po finančnej nezávislosti,
 • túžba nezlyhať,
 • túžba po peniazoch, 
 • túžba po moci, 
 • túžba po sexe,
 • túžba po romantike, 
 • túžba po vzájomnom spojení a oddanosti.

Jednotlivé druhy túžob nie sú zoradené podľa dôležitosti, lebo neexistuje oficiálna štúdia, z ktorej by sa dalo vychádzať.

Všeobecne však môžeme povedať, že muži majú silnú túžbu po uznaní a rešpekte zo strany svojich priateľov, kolegov, rodinných príslušníkov. V partnerskom vzťahu je pre nich mimoriadne dôležité, aby im partnerka prejavovala svoje uznanie aj za maličkosti, ktoré pre ňu a pre rodinu robí. Ak muž dostane od partnerky prejavy uznania, recipročne jej to vracia a snaží sa urobiť pre ňu viac.

Túžba byť úspešný a dôležitý je úzko spojená s túžbou muža byť víťazom. Už od detstva chlapci medzi sebou bojujú a každý túži byť víťaz. Súťaživosť ich sprevádza celým životom. Byť víťazom pre muža znamená byť skutočným mužom.

Túžba ochraňovať je v mužovi zakorenená od pradávna. Muži sa starali o svoju rodinu, zabezpečovali jej potravu a všetko potrebné k prežitiu. 

Túžba po moci, peniazoch a finančnej nezávislosti je spojená s túžbou po uznaní, s túžbou byť úspešný, ako aj s túžbou ochraňovať svojich blízkych. Naplnenie týchto túžob predstavuje pre muža naplnenie očakávaní, ktoré spoločnosť na mužov kladie.

Hoci sa často hovorí o tom, že muži nie sú emocionálni ako ženy a majú problémy prejavovať city, túžba po láske, romantike, vzajomnom spojení a oddanosti je v nich tiež. 

Ohľadom túžby po sexe platí stereotypné tvrdenie, že muži majú vždy náladu na sex. Kniha „Nemám vždy náladu. Nová veda o mužoch, sexe a vzťahoch“ (Not Always in the Mood: The New Science of Men, Sex and Relationships“) prináša úplne iné pohľady na mužov a ich túžbu po sexe. 

O tom, že s pribúdajúcimi rokmi klesá u mužov sexuálna túžba, sa vie.

Znížený záujem o sex v dlhodobých vzťahoch však ovplyvňujú aj u mužov faktory, ako sú stres z práce, starostlivosť o deti, potreba platiť účty (podobne ako u žien). 

Muži priznali, že sexuálnu túžbu necítia, keď necítia blízkosť a prepojenie so svojou partnerkou, napr. po hádke. Potreba cítiť emocionálnu blízkosť je pre mnohých dôležitá, aby pocítili aj túžbu po sexe.

Sexuálny akt pre mužov je spôsobom, ako sa otvoriť, emocionálne spojiť a ukázať svoju zraniteľnosť. Ženy často hovoria, že ide len o fyzický akt. No pre muža je to spôsob, ako cítiť vzájomnú blízkosť.

Muži majú radi, keď žena iniciuje sex. Je to preto, lebo chcú cítiť, že žena po nich túži. To sa prejavuje aj týmto spôsobom.

Ak muž iniciuje sex, vyjadruje tým, že chce cítiť ženinu blízkosť. Ak žena nemá chuť, je dobré, ak to povie spôsobom, ktorý on neberie ako chladné odmietnutie. Môže povedať, že teraz nemá na to náladu, no je vhodné, keď navrhne niečo iné, napríklad sa k nemu pritúli a povie mu, že nabudúce určite.

Muži sú vizuálne tvory, preto je pre nich dôležitý fyzický vzhľad (napr. krátka sukňa, obtiahnuté tričko, pekná spodná bielizeň). Existuje však niečo, čo pre nich znamená viac.  Je to emocionálne spojenie, t. j. vzájomná túžba byť spolu.

Pri túžbach je potrebné si uvedomiť, že nie sú statické, ale sa počas nášho života menia. Napríklad mladý muž, ktorý vstupuje do pracovného života, má silnú túžbu sa presadiť a vybudovať si úspešnú kariéru. V tomto období nepociťuje túžbu založiť si rodinu a usadiť sa. V neskoršom období, keď už má kariéru vybudovanú, môže svoju pozornosť zamerať na napĺňanie iných túžob. 

Čo chce muž od života

Ak si spomínaš na 1. modul, hovorili sme v ňom aj o tom, že hodnota muža je veľmi úzko spätá s peniazmi a s úspechom. A práve úspech je neoddeliteľne spojený s cieľom, čo chce muž vo svojom živote dokázať. Tak ako väčšina žien túži po deťoch, muži majú silnú túžbu niečo dokázať. (Pozn.: Samozrejme, aj ženy majú ambície a budujú kariéru a chcú niečo dokázať, no to sa nevylučuje s ich túžbou mať deti, ktorá sa stáva v určitom období pre ne prioritou.)

Pre muža je teda veľmi dôležité vedieť, čo chce vo svojom živote robiť, aké je jeho smerovanie. Ak to vie, je to preňho priorita - zámer, na ktorý sa plne sústredí. Vzťahy sú až na ďalšom mieste (hoci aj pre mužov sú vzťahy veľmi dôležité a záleží im na nich).

Tu treba podotknúť, že existuje veľa mužov, ktorí absolútne nevedia, kam smerujú a čo od života chcú. Nechávajú sa len unášať životom a nevedia mu dať smerovanie, čo sa prejavuje aj na ich vnímaní vlastnej hodnoty. Muž totiž svoju hodnotu posudzuje podľa toho, aké úspechy dosahuje v napĺňaní svojho poslania.

Pre ženu, ktorá chce byť vo vzťahu, je preto veľmi dôležité pochopiť význam poslania - smerovania v živote muža.

Čo z tohto vyplýva pre ženu?

 • Nevstupovať do vzťahu s mužom, ktorý ešte nemá jasno v tom, čo od života chce. Takýto muž sa totiž len hľadá. 
 • Byť vo vzťahu s mužom, ktorý vie, kam smeruje. Nezáleží na tom, či ešte študuje, alebo už vykonáva danú prácu. Podstatné je, že vie, v čom sa chce presadiť a robí kroky na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa.
 • Ak vieš, kam muž smeruje, treba si položiť otázku, či mu v tom dôveruješ a či ho dokážeš na jeho ceste podporovať (akým spôsobom). Pre muža je totiž veľmi dôležité, aby mal pri sebe partnerku, ktorá ho podporuje, oceňuje jeho úsilie a verí mu. Ak nie si presvedčená o jeho smerovaní alebo s ním dokonca nesúhlasíš, je jasné, že ho nebudeš vedieť (a ani chcieť) podporovať. V takom prípade sa nespoliehaj na to, že si to on časom rozmyslí, ale sa radšej poobzeraj po partnerovi, ktorého životné smerovanie nebude v rozpore s tým, čo chceš ty.

Po čom túži muž vo vzťahu

Keďže ide o veľmi všeobecnú otázku, nedá sa na ňu odpovedať jednoznačne. Každý muž je totiž iný a má svoje vlastné preferencie a očakávania

Sú muži, ktorí preferujú submisívne ženy, iní zasa dominantné typy. Niektorí túžia mať po svojom boku vizuálne reprezentatívny typ ženy, iní hľadajú ženu duchovne založenú. Niekomu vyhovuje partnerka, ktorá túži po dobrodružstve a neobsedí na jednom mieste, inému zasa imponuje žena, ktorá je domácky založená. Takto by sme mohli pokračovať veľmi dlho. 

Najlepším spôsobom, ako zistiť, čo konkrétny muž chce, je spoznať ho čo najlepšie. Len tak sa dá presnejšie určiť, aké vlastnosti partnerky sú preňho dôležité a či vyznávate podobné hodnoty. Každý z nás má svoj vlastný rebríček hodnôt. 

Každý muž bez ohľadu na jeho preferencie ohľadom partnerky túži byť vo vzťahu s partnerkou, ktorá mu rozumie, t. j. ktorá chápe, čo je preňho dôležité, má u nej podporu a povzbudenie. Pri takejto partnerke sa muž cíti slobodne.

Pre muža je mimoriadne dôležité, aby dostával od svojej partnerky ocenenie a uznanie, lebo takto v ňom žena vzbudí pocit víťaza. Je to najrýchlejšia a najefektívnejšia cesta, ako upevňovať vzťah. Väčšina z nás ju však nevyužíva, lebo nám pripadá detinské muža chváliť za niečo, čo podľa nás mal urobiť.

V bežnom živote sa oveľa viac sústreďujeme na to, čo sa nám nepáči alebo čo partner podľa nás neurobil dobre/prípadne úplne pokazil. Ak partnera vystavujeme neustálej kritike, výčitkám, porovnávaniu s inými mužmi, časom sa voči nám obrní, prestane komunikovať, začne tráviť viac času mimo domu, prípadne sa rozhodne vo vzťahu nepokračovať. 

Čo môžeš urobiť, aby sa upevňoval váš vzťah?

 • Prejav mu svoje uznanie (chváľ ho).
 • Ak mu niečo vyšlo v práci, pochváľ ho a povedz mu, že si naňho hrdá.
 • Ak urobil niečo doma, ukáž mu, že si si to všimla a oceňuješ to. Možno si mu minule povedala, že sa ti nepáči, ak necháva uterák v kúpeľni na zemi, a teraz si si všimla, že to odvtedy nerobí. Netvár sa, že je to jeho povinnosť a úplne normálna vec (áno, v našom ženskom svete), ale mu povedz, že sa ti páči a oceňuješ to, že uterák vešia na svoje miesto. Ukáž mu, že si si to všimla. 
 • Ak pomenuješ všetky pozitívne veci, ktoré robí, a oceníš ich, bude sa snažiť robiť ich aj nabudúce. 
 • Vyjadruj svoje uznanie na jeho adresu aj pred priateľmi, členmi rodiny atď., čím pohladíš jeho ego a znásobíš jeho pocit víťaza.
 • Aj muži túžia po fungujúcom a šťastnom vzťahu. Aby nemusel vymýšľať, čím ťa poteší, povedz mu to priamo. Nespoliehaj sa na to, že pochopí tvoje náznaky. Namiesto toho mu povedz, že si chceš s ním napríklad vyraziť na víkendový pobyt alebo večeru v reštaurácii. Nehanbi sa povedať mu aj o svojich sexuálnych túžbach. Buď otvorená a povedz mu, čo chceš, z čoho máš radosť, čo ťa vzrušuje. Aj preňho to bude jednoduchšie, keď presne vie, čo má robiť a nemusí hádať. Muž, ktorý ťa miluje, chce, aby si bola šťastná.

Dávaj mu podnety, v ktorých je výzva k akcii

Ako sme už hovorili niekoľkokrát, muži milujú pocit víťaza. Majú ho aj vo chvíli, keď niečo konkrétne urobia (dosiahnu). Na toto si spomeň, ak od neho niečo chceš, a nauč sa požiadať ho spôsobom, v ktorom bude aj výzva/cieľ.

Napríklad: 

Predstav si situáciu, že chceš, aby tvoj partner s tebou trávil viac času. Väčšina žien by povedala: 

„Chcem, aby si so mnou trávil viac času.“

„Viac času venuješ kamarátom ako mne.“

V takomto prípade si muž môže túto vetu vysvetliť ako kritiku/problém. Vyvodí z nej, že nie si spokojná, takže je to jeho zlyhanie. 

Ako to urobiť ináč? Snaž sa zmeniť/preformulovať túto svoju požiadavku na pozitívne vyhlásenie s výzvou:

„Chcela by som si s tebou zájsť do tej novej japonskej reštaurácie. Rada by som s tebou vyskúšala nové chute. Ak by si zarezervoval stôl, spravili by sme si krásny večer.“

„Dávno sme neboli v kine. Nebola by som proti, keby si vybral nejaký zaujímavý film.

„Chcem si kúpiť nové šaty. Pôjdeš so mnou, aby si mi povedal, v ktorých vyzerám najviac sexy?“

Na týchto príkladoch vidíš, ako si priamo pomenovala spôsob trávenia času s partnerom a zároveň si svoju požiadavku prepojila s výzvou, čo by mohol urobiť. Nevyvolala si v ňom negatívny pocit, že niečo nie je v poriadku. Zamerala si sa na niečo pozitívne (konkrétnu akciu, ktorú od neho chceš), čím si ho vyzvala s naplneniu cieľa, ktorý je jednoduché dosiahnuť.

Po čom túži muž v spálni

Skús sa najprv zamyslieť nad tým, čo očakávaš od partnera v spálni ty… Aby to nebolo také jednoduché, nesmieš použiť slovo „sex“. 

Môžeme túžiť po láske, vášni, nežnosti, spojení, prijatí, vzrušení, rozmanitosti…

Čo je však mimoriadne dôležité pre muža i pre ženu, je naša potreba cítiť, že partner po nás „túži“. Túžba partnera je totiž prejavom, že chce byť len s tebou a že ti venuje svoju plnú pozornosť. 

Žiaľ, mnohé páry zažívajú v spálni situácie, keď jeden z partnerov je síce telom s ním, no mysľou kdesi inde. Stáva sa to v situáciách, keď:

 • jeden z partnerov nemá náladu na sex, no berie ho ako povinnosť a nechce preto odmietnuť,
 • jeden z partnerov sa sústredí len na seba a nezaujímajú ho pocity druhého partnera.

V takýchto prípadoch je sex len prostriedkom k uvoľneniu sexuálnej energie, no nedochádza pri ňom k emocionálnemu spojeniu medzi partnermi. 

Ženy si často kladú otázku, prečo je sex pre mužov taký dôležitý. Je to preto, lebo pre muža znamená sex spojenie. V našom ženskom svete je prostriedkom spojenia komunikácia, z čoho vyplýva naša potreba sa neustále rozprávať. Aj s partnerom chceme každý deň viesť rozhovory o tom, čo bolo v práci, čo sme sa dozvedeli na stretnutí s kamarátkou atď. Je to naša „ženská forma spojenia“. 

Sex v živote muža teda neznamená len uvoľnenie fyzické, ale aj nadviazanie emocionálneho spojenia s partnerkou. 

Čo však robiť, ak majú partneri rôzne sexuálne potreby? Jeden chce sex často a druhý podstatne menej? 

V tomto prípade treba hľadať spôsob, ktorý bude vyhovovať obidvom partnerom, aby nebol ani na jedného z nich vyvíjaný veľký tlak.

Podstatné je uvedomiť si, že sex nemusí byť (a nie je) len o pohlavnom styku, ale že existujú rôzne formy sexuálneho spojenia, napríklad manuálna stimulácia, orálny sex, vášnivé bozkávanie, petting (bozkávanie, hladkanie, stimulácia pohlavných orgánov, maznanie), necking (prejavovanie nežností v okolí hrdla - bozky, hladkanie, jemné sanie či hryzenie). 

Niektoré formy možno partnerovi prejaviť viackrát počas dňa (napr. vášnivý bozk). Každá dvojica môže skúšať formy, ktoré jej vyhovujú, a tak zaviesť pestrosť do svojho milostného života. Zároveň si tak vzájomne prejavia túžbu po sebe, čím sa upevňuje puto medzi nimi.

Ak teda chceš, aby si napĺňala túžby svojho partnera v spálni:

 • daj mu najavo, že aj pre teba je sexuálne spojenie s ním veľmi dôležité,
 • skúšaj nové spôsoby, ako partnerovi prejaviť svoju túžbu po ňom, 
 • buď niekedy iniciátorkou sexu (nespoliehaj sa len naňho), muži majú radi aktívne ženy,
 • povedz mu, čo sa ti páči (počas sexu alebo aj po ňom) a čo chceš vyskúšať,
 • pochváľ ho za jeho výkon (mužom záleží na tom, aby ich výkon žena ocenila),
 • venuj sa sama sebe, aby si sa cítila sexy a príťažlivá pre seba, nielen pre partnera,
 • ak nemáš náladu na sex, odmietaj s citom, lebo mužov sa odmietnutie vždy veľmi dotkne (nevrč, že ťa bolí hlava alebo že máš za sebou zlý deň, radšej ho pobozkaj a povedz mu, že si to vynahradíte napríklad zajtra - a má sa na čo tešiť).

Ak partner bude vidieť, že aj pre teba je sex dôležitý a že chceš, aby bol šťastný, bude vedieť, že nemá dôvod hľadať niekoho mimo vášho vzťahu.

Po akých mužoch túžia ženy

Žena, ktorá má záujem o seriózny vzťah, by si mala byť vedomá, po akom mužovi túži ona. Treba si pritom uvedomiť, že každá vlastnosť, ktorá nám na partnerovi imponuje, môže mať aj svoju odvrátenú stranu. 

alfa samec - muž vyznačujúci sa výraznou mužnosťou

Pozitívum:

Je to muž, ktorý prekypuje mužnosťou a žena sa pri ňom cíti bezpečne.

Negatívum:

Takýto muž nemusí mať záujem zdieľať s tebou, čo sa dialo počas dňa. Je často emocionálne neprístupný. Hoci sa pri ňom cítiš veľmi žensky, veľké rozdiely medzi vami môžu spôsobiť, že je veľmi ťažké nájsť vzájomné emocionálne spojenie.

muž, ktorý veľmi dobre vyzerá

Pozitívum:

Krásavci ženy vždy priťahujú a mať jedného z nich po svojom boku mnohým ženám pripadá veľmi vzrušujúce. Pozrite, tento muž si vybral práve mňa, hovorí tvoj pohľad, keď sa stretne s inou ženou. 

Negatívum:

Vzťah s takýmto mužom nemusí byť pre ženu výhrou. Krásavci totiž disponujú šarmom, ktorý im pomáha aj v prípade, že sa nesprávajú dobre. Ženy im totiž tolerujú aj nevhodné správanie. Takýto muž upúta pozornosť mnohých žien, preto nemá núdzu si vyberať medzi nimi. To vedie k tomu, že sa nemusí chcieť usadiť a radšej žije svoj slobodný život.

úspešný a bohatý muž

Pozitívum:

Bohatý a úspešný muž ti môže zabezpečiť po materiálnej stránke veľmi pohodlný život, ako aj vysoký spoločenský status. 

Negatívum:

Muž, ktorý má úspešnú kariéru, venuje svojej práci veľa času. Často je to workoholik, ktorý trávi v práci veľa času a nie zriedka ju kladie vo svojom živote na prvé miesto, t. j. aj pred svoje vzťahy. Ak čakáš silné emocionálne spojenie, možno sa skôr dočkáš drahého darčeka.

veľmi inteligentný vzdelaný muž

Pozitívum:

Takýto muž je veľmi zaujímavý pre ženu, ktorá má rada dlhé diskusie na rôzne témy a disponuje širokým záberom vedomostí. Môže s ním viesť intelektuálne debaty, pre ktoré je ťažko nájsť vhodného partnera. Ak si intelektuálka, tento muž ťa môže motivovať a pridávať veľkú hodnotu do tvojho života, lebo do diskusií prináša svoj unikátny pohľad na veci podložený faktami.

Negatívum:

Muž, ktorý na intelektuálne vysoko navrch, sa môže správať k iným nadradene. Často sa rád počúva, no nevenuje pozornosť, keď hovoria iní. Ak sa tvári, že len on vie všetko, nepripúšťa iný názor, pôsobí nesympaticky a arogantne. S takýmto mužom môže byť veľmi ťažké fungovať vo vzťahu, lebo je tvrdohlavý a neprístupný ku kompromisom. 

Samozrejme, aj veľmi inteligentný muž môže vystupovať veľmi sympaticky, pozorne počúvať ostatných a netváriť sa ako ten, čo vie všetko. Závisí vždy od konkrétneho človeka.

citlivý a kreatívny muž

Pozitívum:

Tento muž túži po pochopení a silnom emocionálnom spojení.

Negatívum:

Citlivosť muža sa môže prejaviť aj negatívne, napríklad častou zmenou nálad, čím prináša do vzťahu dramatické situácie. Môže byť emocionálne nestabilný, slabý a nie dostatočne mužný.

Ako vidíš, ku každej dobrej vlastnosti, po ktorej u muža túžiš, možno priradiť jej negatívum. Tak to v živote chodí, všetko má svoj rub aj líce. 

P. S. Uvedené negatíva sú len možnosti, ktoré neplatia všeobecne. Príklady pozitív a negatív slúžia na to, aby si si uvedomila, že aj vlastnosť, ktorú považuješ za super, nemusí v reálnom živote byť až taká super, dokonca môže prinášať ďalšie problémy.

Cvičenie:

Úlohou cvičenia je uvedomiť si, aké sú prioritné túžby tvojho partnera (prípadne aké boli v čase, keď si bola vo vzťahu). Na základe toho uvidíš, prečo sa váš vzťah nevyvíjal spôsobom, ako si si priala, prípade prečo sa vyvíjal tak, ako si chcela. 

1.

Zamysli sa nad tým, aké túžby mal/má tvoj partner (súčasný, predchádzajúci). Zober si čistý papier a rozdeľ ho na 2 stĺpce, resp. si stiahni predlohu

2.

Do ľavého stĺpca si napíš, po čom najviac túžil tvoj partner/túži tvoj partner. Čo bolo/je preňho prioritné v konkrétnom období? Spomeň si na to, čo konkrétne robil/robí, aby si napĺňal svoje túžby.

3.

Do pravého stĺpca si napíš, čo si od neho a od vzťahu v danom období chcela ty? Boli vaše túžby v súlade alebo nie? Napríklad ak preňho bolo v danom čase prioritné rozbehnúť si kariéru, no ty si chcela, aby ste sa vzali (na čo on ani nepomyslel). 

Rekapitulácia:

 • Muži majú túžby, ktoré sú v nich biologicky naprogramované. Mnohé túžby sú však ovplyvnené inými faktormi.
 • Muž potrebuje vedieť, aké je jeho poslanie - smerovanie. Muž, ktorý nemá v tomto jasno, nie je vhodný na vzťah.
 • Muž túži po vzťahu s partnerkou, ktorá ho chápe, prejavuje mu svoju podporu i povzbudenie.
 • Každý muž potrebuje cítiť, že partnerka po ňom túži.
 • Túžby muža (všetkých ľudí) sa menia podľa toho, v akej fáze života sa práve nachádza.
 • Ženy túžia po mužoch s rôznymi vlastnosťami. Každá pozitívna vlastnosť môže mať aj jej negatívnu stránku, ktorú treba brať do úvahy.
>