Najdôležitejšie pravidlo pri zoznamovaní a vo vzťahoch

Existuje veľa návodov, pravidiel a múdrych rád, ktoré nám majú slúžiť na zlepšenie našich vzťahov. Niektoré fungujú lepšie, niektoré vôbec. 

Jedno pravidlo však zaručene funguje.

Práve toto pravidlo je zárukou, že sa rozhoduješ správne a že máš niečo, ohľadom čoho sa môžeš cítiť dobre.

Zaručené pravidlo

Nikdy neznižuj svoju hodnotu  - buď ženou, ktorá si je vedomá svojej hodnoty.

Akými vlastnosťami disponuje žena, ktorá si je vedomá svojej hodnoty?

Sebaistota

Ide o vlastnosť, ktorá je mimoriadne atraktívna. Ak si je človek (je jedno, či je to žena alebo muž) istý sám sebou, vzbudzuje prirodzený rešpekt.

Žena, ktorá je sebaistá, si je vedomá svojej hodnoty. Vie, čo chce, a nemá problém o to požiadať. Ak nie sú jej potreby naplnené, nemárni svoj čas a zo vzťahu odchádza. Vie, že je pre muža výhrou a že jeho život obohatí. Je si vedomá, že má veľa možností. Dôveruje si a nepochybuje o sebe.

Prejavuje svoj názor a nebojí sa, ak nezapadne medzi ostatných. Nevidí v iných ženách sokyne, neporovnáva sa. Vie, že je jedinečná, no uvedomuje si, že vždy existujú od nej ženy krajšie, bystrejšie, štíhlejšie …., no vie, že to sú všetko povrchné veci. Nevzhliada k ľuďom preto, že sú bohatí, úspešní, či dobre vyzerajúci, lebo vie, že jej hodnota je vyššia ako všetky tieto veci.

Nepotrebuje, aby ju niekto uisťoval o tom, aká je skvelá. Sebaistá žena môže byť tichá, ale aj extrovertná. Nie je hrubá, arogantná, namyslená ani odmeraná. Práve naopak, dokáže byť hravá, prirodzená a zábavná. Muži vedia vycítiť, keď je žena sebaistá a keď nie. Sebaistá žena má jasno v tom, akého partnera chce a nikdy sa neuspokojí s niečím horším. Muž, ktorý si ju získa, vie, že musí prinášať do vzťahu to najlepšie, lebo nič iné táto žena neakceptuje. To ho však na nej neskutočne priťahuje.

Nezávislosť

Žena, ktorá si je vedomá svojej hodnoty, žije svoj nezávislý život a užíva si ho. Jej život je vyplnený zaujímavou prácou, koníčkami a aktívnym využívaním voľného času. Takáto žena dokáže byť šťastná, aj keď je single. Muž pre ňu nie je niekto, kto ju má urobiť šťastnou, ale niekto, kto dodá jej životu nový rozmer (pridá novú hodnotu). 

Nezávislá žena mužov priťahuje, lebo chcú vstúpiť do jej zaujímavého života a byť jeho súčasťou. Tým, že sa nevzdá svojich záujmov, vie pochopiť aj partnera. Nelipne na tom, aby spolu trávili všetok čas. Mužom imponuje, že chápe ich potrebu slobody, lebo ju potrebuje aj ona. Táto žena sa v žiadnom prípade netvári, že muža nepotrebuje, lebo všetko zvládne sama. Je si vedomá, akú hodnotu muž pridáva jej životu. 

Nezrádza hodnoty, v ktoré verí

Hodnoty, ktoré sú pre ňu dôležité a v ktoré verí, v žiadnom prípade nezrádza len preto, aby sa niekomu zapáčila. Nerobí kompromisy a správa sa konzistentne (nemení názory podľa počasia). Muž pri nej chápe, že má pri sebe ženu, ktorá si stojí za svojimi hodnotami. Jej názor má uňho veľkú váhu. 

Ženskosť

V súčasnom svete sa žena vie o seba postarať a nepotrebuje na to muža, ako to bolo v minulosti. Mnoho žien pôsobí vo významných funkciách, ktoré boli dlhé roky doménou mužov. Napriek tomu, že postavenie žien sa za posledné desaťročia veľmi zmenilo, vo vzťahoch medzi mužom a ženou stále platí, že muži sú biologicky priťahovaní ženskosťou. Muž potrebuje ženskosť, aby sa cítil mužne. 

Ženy to často nechápu alebo si neuvedomujú, že muž sa potrebuje cítiť ako muž, že pre ňu robí niečo, čo ona akceptuje a ocení. Nejde vôbec o to, kto prinesie domov viac peňazí. Ide o to, aby muž cítil, že je potrebný. Ak žena utrúsi poznámku, že vlastne muža ani nepotrebuje a na všetko stačí sama, zbavuje ho jeho mužnosti. Muž sa cíti nepotrebný a v takom prípade nevie, načo má byť vo vzťahu. 

Prejaviť mužovi, že je pre teba potrebný, sa dá veľmi jednoducho. Stačí mu povedať: 

  • ako veľmi ti chýbal, 
  • že si šťastná, že ste spolu,
  • že neodmietneš, ak chce niečo pre teba urobiť.

Muž sa potrebuje cítiť mužne. Chce naplniť svoje inštinkty ochrancu a toho, kto sa vie o ženu postarať. Dovoľ mu to. Napriek tomu, že si vieš poradiť aj sama, nechaj ho, nech sa o teba stará. Vyjadri mu za to svoje uznanie, lebo každý z nás chce cítiť, že si nás niekto váži a že nás niekto potrebuje. 

Ako žena, ktorá si je vedomá svojej hodnoty, vieš, že máš vždy na výber z viacerých možností. Aj pri zoznamovaní. 

Rekapitulácia:

  • Buď si vedomá svojej hodnoty a neuspokojuj sa s omrvinkami.
  • Maj jasno v tom, akého partnera chceš, a nezľavuj zo svojich nárokov.
  • Maj svoj vlastný pestrý život, ktorý sa ti páči a robí ťa šťastnou.
  • Ži svoj život v súlade s hodnotami, ktoré sú pre teba dôležité.
  • Váž si svoju ženskosť a partnerovi dovoľ, aby sa o teba staral, aj keď to zvládneš aj sama.
>