Najdôležitejšie pravidlo pri zoznamovaní a vo vzťahoch

Kurz sa sprístupní až po prihlásení

Tento kurz je prístupný po jeho zakúpení.

Pen
>