Ty a muži

Muži sú ………a ………….

Každá z nás si dosadí definíciu podľa vlastných skúseností, prípadne podľa zažitých stereotypov, ktoré počúvame od našich kamarátok, kolegýň, ale aj ženského osadenstva našej rodiny, ako sú mama, stará mama či milované tety. 

Určite si sa stretla s vyhláseniami typu:

 • Všetci muži sú rovnakí.
 • Mužom ide len o jedno.
 • Všetci muži podvádzajú. 
 • Dobrí muži už neexistujú.
 • Všetci normálni muži sú zadaní.
 • Všetci muži sú hajzli.

Veľa žien zdieľa tieto názory a často sú za nimi skutočné príbehy, v ktorých boli mužmi zranené.

 • Možno ťa partner podvádzal, možno ti klamal, možno ťa využíval.
 • Možno ti zlomil srdce mnohokrát a stálo ťa to veľa úsilia, aby si dokázala začať odznova.
 • Možno sa k tebe správal ako k handre, podceňoval ťa, ignoroval, zosmiešňoval.
 • Možno si bola v rukách manipulátora.
 • Možno ťa opustil otec, keď si bola malým dievčatkom.
 • Možno si sa stala obeťou domáceho násilia.
 • Možno ťa zneužíval človek, ktorému si verila a ktorý ťa mal chrániť. 
 • Možno ťa šikanoval spolužiak a ty si sa nevedela brániť.

Existuje nespočetné množstvo zlých vecí, ktoré sa ti mohli stať vo vzťahoch s mužmi. Ľudia robia zlé veci a mne je úprimne ľúto, ak práve teraz v tebe zarezonovala stará bolesť, smútok alebo zlosť.  

Ak však budeš vo svojom živote pozerať na všetkých mužov ako na nepriateľov, ktorí ti chcú opäť ublížiť, nevedomky sa odsúdiš na uväznenie v starých traumách.

Tvoj strach, zaujatosť, zlé skúsenosti sa navonok tvária, že ťa chránia, no v skutočnosti sú len uspaté v tebe a bránia tomu, aby si znova otvorila svoje srdce.  

Práve preto začíname tento kurz nahliadnutím do tvojich skúseností s mužmi. Je to veľmi dôležité z troch dôvodov:

 1. lebo vzťahy s mužmi nás sprevádzajú od narodenia (nejde teda len o vzťahy partnerské,  ale o vzťahy s mužmi celkom,  t. j. aj vzťahy s otcom, bratom, bratrancom, starým otcom, ďalšími mužskými členmi rodiny, spolužiakmi, kamarátmi, kolegami, šéfmi…),
 2. aby si sa cítila bezpečenejšie a istejšie vo svojich vzťahoch s mužmi, ale predovšetkým preto, 
 3. aby si sa zbavila bolesti, smútku či zlosti voči mužom (hoci si ich možno ani neuvedomuješ).

Analýza tvojich vzťahov

V nasledujúcej časti sa preto budeme venovať tvojim vzťahom. Cieľom je dať si čo najreálnejšiu odpoveď na otázku: Ako si sa dostala vo svojich vzťahoch k dnešnému stavu? 

Porozmýšľaj na svojimi vzťahmi a zameraj sa na nasledujúce otázky.

Poznámka: Svoje odpovede si napíš. Nebuď stručná a píš všetko, čo ti napadne/na čo si spomenieš.

 • Aké sú tvoje vzťahy s mužmi? 
 • Aké typy mužov boli v tvojom živote doteraz? 
 • Mali muži v tvojom živote nejaké spoločné vlastnosti alebo vzorce správania? Ak áno, aké to boli?
 • Aké rozhodnutia si vo svojom živote urobila, na základe ktorých si sa ocitla v súčasnej situácii? 

Z tvojich odpovedí by ti malo byť teraz jasné, či sú muži v tvojom živote niečím podobní (či priťahuješ určité typy mužov), čo si myslíš o svojich vzťahoch s mužmi  (ako ich vyhodnocuješ) a aké tvoje konkrétne konanie ťa vo vzťahoch doviedlo tam, kde si dnes. Napríklad ak si sa rozišla zo svojím priateľom, uveď prečo si sa tak rozhodla. Ak ťa partner opustil, určite si rozmýšľala nad tým, prečo to urobil (možno ti to aj povedal). Z toho odvodíš, prečo si sa správala, resp. konala spôsobom, ktorý jemu nevyhovoval.

Za každým naším konaním sa skrývajú naše ROZHODNUTIA, ktoré ovplyvňujú celý náš život, t. j. aj tvoj život vrátane vzťahov s mužmi.

Každý z nás ich musí v živote robiť. Ak urobíme dobré rozhodnutie, dostaneme dobré výsledky. Ak zlé, dostavia sa problémy. Najhoršie je, že v čase rozhodovania často netušíme, čo je pre nás dobré a čo nie. 

Partnerské vzťahy sú oblasťou obzvlášť citlivou, čo sa týka robenia chýb. Ide totiž o oblasť nášho života, v ktorej sa musíme druhému človeku otvoriť, čím sa stávame mimoriadne zraniteľnými. Vystavujeme sa strachu, no zároveň môžeme získať veľa radosti, lásky, extázu. 

Naše rozhodnutia sú pre nás mimoriadne dôležité,  no tiež ich robíme na základe niečoho. 

Čo teda ovplyvňuje tvoje rozhodnutia? 

???

Tvoje ROZHODNUTIA sú ovplyvnené tým, čomu VERÍŠ - tvojimi NÁZORMI/TVRDENIAMI. V oblasti vzťahov sú to teda tvoje názory na mužov, na vzťahy, na teba vo vzťahu s mužom. 

Odkiaľ sa však berú tieto názory/tvrdenia, na ktorých často bezdôvodne lipneme? 

Niekedy sú podložené našou vlastnou životnou skúsenosťou, niekedy skúsenosťou kamarátky alebo niekoho z rodiny. Často sú to však názory prevzaté od ľudí, s ktorými komunikujeme, prípadne nás ovplyvňuje televízia alebo tlač. 

Možno si sa aj ty pristihla, že svojmu partnerovi hovoríš (alebo si hovorila) vyhlásenia svojej kamarátky alebo matky alebo používaš ich slová. Najhoršie na tom je, že to robíš automaticky, pričom si ich nemusíš ani uvedomovať. Neskúmaš, či sú založené na skutočnosti, len ich preberáš do svojho jazykového prejavu.

Naša myseľ funguje tak, že máme tendenciu uveriť veciam, o ktorých počujeme, čítame alebo ich vidíme častejšie. Väčšiu pozornosť venujeme tomu, čo je zlé, ako tomu, čo je dobré.

Zamysli sa však nad tým, čo ak tieto názory a tvrdenia negatívne ovplyvňujú tvoje šance nájsť si dobrého partnera a vybudovať si s ním kvalitný vzťah? Prípadne si nimi sabotuješ vzťah s mužom, s ktorým vo vzťahu si? Alebo si blokuješ šancu nadviazať vzťah s mužom? 

Príklady sebazväzujúcich tvrdení

 • Žena po rozvode, ktorá samu seba presvedčí, že nie je vhodná na vzťahy (trpí vinou za stroskotané manželstvo)

Predstav si ženu, ktorá prešla ťažkým obdobím rozvodu, z ktorého sa nevie spamätať. Stále rozmýšľa, prečo sa jej to stalo, a viní samu seba, že niekde spravila chybu. Nakoniec samu seba presvedčí, že nie je vhodná na vzťahy a vzdá sa akýchkoľvek pokusov o nový vzťah.

Táto žena si svojím postojom zablokovala šancu na romantický vzťah, lebo oblasť partnerských vzťahov vypustila zo svojho života, úplne sa uzavrela, v komunikácii s mužmi nevysiela žiadne signály, ktorými by ich povzbudila. Jedným slovom, nespozorovala by záujem zo strany muža, lebo sa necíti hodná mať partnerský vzťah. 

 • Tvrdenie, že "Mužom ide len o sex"

Ďalším príkladom môže byť napríklad tvrdenie „Mužom ide len o sex.“ Ide o absolútnu pravdu, že muži chcú len sex? Možno si vo svojom živote stretla mužov, ktorí toto tvrdenie do bodky napĺňajú. No nebol v tvojom živote muž, ktorý ťa chcel preto, aká si? Ktorý oceňoval tvoju osobnosť alebo tvoju spoločnosť? Ak si na takéhoto muža spomenieš, zároveň tým vyvrátiš všeobecné tvrdenie, že mužom ide len o sex.

Zastavme sa na chvíľu pri týchto tvrdeniach: 

 • Všetci muži sú rovnakí.
 • Všetci muži sú egoisti. 
 • Pre mužov nie som atraktívna.  

Ako ovplyvnia tieto tvrdenia tvoje správanie k mužom?

Ak si o ich pravde presvedčená, budeš na základe nich aj pristupovať k mužom (často podvedome). Keď vieš, že všetci muži sú egoistickí, úplne abstrahuješ od možnosti nájsť aj muža, ktorý je iný a s ktorým by si mohla byť šťastná. Ty si však vytváraš vlastnú realitu a keď sa tvoj partner zachová egoisticky, vôbec ťa to neprekvapí. Je to len potvrdenie tvojho tvrdenia: Veď všetci muži sú takí/všetci muž sú egoisti. 

Ak veríš tvrdeniu, že nie si pre mužov atraktívna, podľa toho sa aj správaš. Snažíš sa vyhýbať očnému kontaktu, nenadväzuješ rozhovor a si schovaná do svojej ulity. Neveríš, že by o teba mohol niekto „zakopnúť“. Aj tu si na základe svojho sebazväzujúceho tvrdenia vytváraš vlastnú realitu. Keď mužom nevyšleš signál, že sa k tebe môžu priblížiť, žiadny sa o to nepokúsi. Zostaneš sama s presvedčením, že nie si ten správny typ ženy, ktorú muž chce. 

Nebezpečenstvo stereotypných tvrdení

Ak sa neoslobodíš od stereotypných tvrdení, vystavuješ sa situácii:

 • že nebudeš schopná reálne vidieť mužov okolo seba a reagovať na základe skutočnosti,
 • odplašíš od seba kvalitných potenciálnych partnerov,
 • na základe svojich tvrdení sa bude formovať aj tvoja realita, do ktorej si pritiahneš mužov presne podľa tvojich vyjadrení.

Predpokladám, že toto nechceš. 

Skús preto zmeniť stereotypné tvrdenia za viac realistické. Napríklad uvediem tieto (ty si môžeš dosadiť iné).

 • Všetci muži sú rovnakí môžeš zmeniť na Muži sú rôzni, no ja si vyberiem takého, ktorý bude zdieľať podobné hodnoty ako ja.
 • Muži sú egoisti môžeš zmeniť na Veľa mužov je starostlivých, hoci mnohí sú totálni egoisti.
 • Pre mužov nie som atraktívna môžeš zmeniť na Mám (napr. pekný úsmev, optimistickú povahu, vyžarovanie atď.), čo považujú muži za atraktívne.

V každom z týchto tvrdení si oproti svojmu sebazväzujúcemu tvrdeniu (o mužoch, o sebe) postavila svoje nové tvrdenie, ktorým vyvraciaš, že ide o „všeobecnú pravdu" (vzťahujúcu sa na všetkých mužov bez rozdielu/na teba)“. Týmto postojom si otváraš cestu s novými možnosťami. Na základe tvojich nových názorov (tvrdení) sa zmení tvoje správanie a komunikácia s mužmi, čo ovplyvní aj tvoje vzťahy s nimi. Rovnako to platí aj o tvojom postoji, aký máš voči sebe. 

Napríklad:

 • Ak si sa doteraz pred mužmi uzatvárala, lebo sú všetci zlí, zmenou svojich tvrdení sa začneš na nich pozerať ináč. Nastavíš sa totiž na to, že chceš spoznávať nových mužov, lebo medzi nimi je určite taký, ktorý by ti vyhovoval. Tvoje otvorenejšie správanie bez predsudkov ti zvýši šancu spoznať niekoho, kto nepatrí do kategórie "zlých mužov". 
 • Ak si doteraz tolerovala "zlé správanie" muža, lebo si verila, že sa takto správajú všetci, prestaneš takéto správanie akceptovať a budeš trvať na jeho zmene (prípadne prehodnotíš, či si muž s takýmto správaním zaslúži miesto v tvojom živote).
 • Ak sa považuješ za neatraktívnu, a preto si sa zriekla šance nájsť si vhodného partnera, zmenou svojho postoja k sebe (zameraním sa na to, čo sa ti na tebe páči/prečo ťa majú radi tvoji priatelia, rodina) sa začneš vnímať v lepšom svetle. 

Cvičenie:

1.
 • Vráť sa teraz v myšlienkach do svojho detstva a skús si spomenúť, aké názory panovali vo vašej rodine ohľadom mužov a vzťahov. Čo ti hovorila napríklad mama, stará mama, teta? 
 • Skús sa preniesť do obdobia puberty a opäť si skús vybaviť názory na mužov a vzťahy v rodine.
 • Ako ovplyvnili tieto názory tvoje prvé vzťahy s mužmi?
2.

Pri nasledujúcej časti cvičenia si zober čistý papier alebo si stiahni a vytlač zadanie.


Otázka: Aké sú tvoje súčasné názory na mužov a vzťahy?

(Buď úprimná a uveď všetko, s čím sa stotožňuješ.)


Ak máš pripravený čistý papier, rozdeľ si ho zvislou čiarou na 2 stĺpce. Do ľavého stĺpca píš všetky názory, ktoré máš na mužov. Nesnaž sa nič cenzurovať, píš všetko tak, ako ti to napadne. 


Moja pomôcka: Všetci muži sú sebci. Všetci muži sú leniví. Muži ženám ubližujú.


Tieto tvoje názory predstavujú tzv. všeobecné názory na mužov. Možno ani sama netušíš, čo všetko si o mužoch myslíš. 


Ak si už vyčerpala všetky svoje názory na mužov, môžeš pokračovať svojimi tvrdeniami o vzťahoch.


Otázka: Čo je podstata vzťahov, resp. o čom sú vzťahy, čo je vo vzťahoch dôležité?


Moja pomôcka: Vzťahy sú o kompromisoch. Vzťahy sú o komunikácii. Vzťahy sú o vzájomnosti.


Tieto tvoje názory predstavujú tzv. všeobecné názory na vzťahy. Možno budeš prekvapená, čo z tvojho zoznamu vzíde. 

3.

Ak ti už nič nenapadá, môžeme sa presunúť do pravého stĺpca. Do tohto stĺpca si napíš situáciu, keď tvrdenie z ľavého stĺpca neplatilo.


Polož si otázku: Kedy sa toto tvrdenie nepotvrdilo, resp. bolo nesprávne?


Snaž sa spomenúť si na tvoje vzťahy a rôzne situácie, na rozprávanie tvojich známych či kamarátok, príbehy, ktoré si videla v televízii alebo si o nich čítala.


Toto cvičenie je zamerané na dokázanie, že naše negatívne tvrdenia nie sú absolútne pravdivé, t. j. neplatia na všetkých bez rozdielu. Aj malá spomienka môže vyvrátiť tvrdenie, ktoré si brala automaticky za pravdivé.


Najprv si zapíš všetky tvoje názory/tvrdenia o mužoch, s ktorými sa stotožňuješ. Následne sa pri každom na chvíľu zastav a skús si vybaviť situáciu, keď toto tvoje tvrdenie neplatilo. 


Na základe tohto cvičenia zistíš, ktoré tvoje tvrdia sú:

 • absolútne pravdivé,
 • čiastočne pravdivé, 
 • absolútne nepravdivé.

Ich vyhodnotením prídeš na to, aká tvoja myšlienka/názor ťa obmedzovala a ovplyvňovala tvoje vzťahy s mužmi. Cvičenie ti pomôže lepšie pochopiť aj samu seba.

Rekapitulácia:

 • Stereotypné tvrdenia (sebazväzujúce tvrdenia) majú negatívny vplyv na náš život.
 • Vždy sa spýtaj samej seba, či sú tvoje tvrdenia/názory bez výnimky (na 100 %) pravdivé alebo čiastočne pravdivé a prečo máš konkrétny názor/resp. sa stotožňuješ s konkrétnym tvrdením. Tak zistíš, či ich len podvedome preberáš od ľudí z tvojho okolia, prípadne či si ich vytváraš sama na základe svojich skúseností. 
 • Polož si otázku, či ti tvoje tvrdenia/názory pomáhajú pri nadväzovaní a budovaní kvalitných vzťahov alebo ťa blokujú.
 • Pri každom takomto názore/tvrdení popremýšľaj, či ho vieš vyvrátiť iným (pozitívnejším) tvrdením. 
 • Ak sa prestaneš fixovať na stereotypné tvrdenia a uznáš, že nie sú na 100 % pravdivé, otváraš sa novým možnostiam a tvoj zmenený postoj sa odrazí aj na tvojich vzťahoch. 
>