Emocionálna nahota a prehlbovanie intimity

Je veľmi ťažké presvedčiť niekoho, aby urobil presne to, čo chceme. Platí to pre akúkoľvek oblasť nášho života, teda aj na vzťahy s mužmi. Ak sa ocitneme vo vzťahu s mužom, ktorému monogamia nič nehovorí a chce sa naďalej stretávať aj s inými ženami, je zbytočné ho presviedčať o tom, aby bol monogamný. 

Keďže v ponímaní muža sex nie je láska, je potrebné už na začiatku vzťahu s partnerom hovoriť o tom, čo od vzťahu očakávaš. Vymedzenie hraníc, čo akceptuješ a čo nie, je veľmi dôležité, lebo aj vzťahy potrebujú mať svoje pravidlá. 

Aj keď mnohé z nás berú ako úplne prirodzené, že partneri vo vzťahu sú monogamní, nemusí to vždy tak byť u každého. Preto je namieste priniesť na svetlo aj túto tému a urobiť si v nej jasno. 

Muž, ktorý je zamilovaný, je prirodzene monogamný. Vo vzťahu sa však vyskytujú rôzne obdobia a situácie, keď nemusí byť všetko práve najlepšie. Aj v takomto období však máme vo svojich rukách spôsob, ako partnera inšpirovať, vyjadriť mu svoju dôveru a prebudiť v ňom inštinkt ochrancu. Tou čarovnou ingredienciou je naša schopnosť ukázať partnerovi svoju zraniteľnosť. 

Prečo je ťažké ukázať svoju zraniteľosť

Ukázať svoju zraniteľnosť nie je pre nikoho jednoduché (ani pre ženu, ani pre muža). Všetci totiž chceme o sebe vytvárať obraz, že si so všetkým poradíme a že sme silní.

Vo vzťahoch chceme mať pod kontrolou svoje emócie, aby sme sa chránili a nevystavili sa tomu, že nás partner zraní. Nasadzujeme si masku, pod ktorou sme často vystrašení z toho, že ak vyjde najavo naše pravé ja, bude odmietnuté. 

Veľa žien navonok neukazuje svoju zraniteľnosť, lebo sa po negatívnych skúsenostiach s mužmi nechcú vystaviť opäť bolesti. Odhalením svojich pocitov a túžob sa totiž partnerovi ukazujeme vo svojej emocionálnej nahote a ukazujeme mu to, čo vieme o sebe len my. 

Cenou na prehlbovanie vzájomnej blízkosti je vždy riziko, že budeme opäť zranené, lebo odhalením všetkých svojich pocitov pred iným človekom mu dávame do rúk zbraň, ktorou nás môže zraniť

Zraniteľnosť nie je prejav slabosti

Pod pojmom zraniteľnosť si ľudia predstavujú všeličo a často ani nevedia, o čo ide. Mnohí považujú zraniteľnosť za prejav slabosti. Niektorí si ju zamieňajú s chorobnou pripútanosťou k partnerovi, spájajú ju so submisívnosťou a neschopnosťou prejaviť svoj vlastný názor alebo ju dokonca považujú za manipuláciu.

No opak je pravdou. Zraniteľnosť je prejavom veľkej sily a odvahy. Odhadzujeme totiž svoj štít, ktorým sa chránime, a odhaľujeme svoje skutočné ja, svoje túžby, fantázie, nedokonalosti, strach, radosť, všetky svoje pocity, čím sa vystavujeme riziku odmietnutia, kritiky, zosmiešnenia…

Prečo je dôležité ukázať mužovi svoju zraniteľnosť

Vo vzťahoch je prejavenie našej zraniteľnosti spôsob, akým sa pred partnerom otvoríme a ukážeme mu tak svoju dôveru, čím prehlbujeme vzájomnú intimitu a motivujeme ho, aby sa snažil robiť všetko preto, aby sme boli šťastné. Zároveň ho motivujeme, aby sa aj on otvoril a hovoril o svojich najvnútornejších pocitoch. 

Ženská zraniteľnosť v mužovi spúšťa inštinkty, ktoré ho vedú k tomu, aby žene prejavil svoju starostlivosť a záujem. Emocionálna nahota je pre muža veľmi atraktívna a neodolateľná, lebo je autentická.  

Ako môžeš prejaviť svoju zraniteľnosť

 • Zdieľaš s ním svoje pocity (napríklad svoj strach, neistotu, ťažké chvíle, radosť, uznanie)

Ak ti napríklad nezavolá a ty máš oňho strach, nespusti naňho smršť výčitiek, keď sa konečne ozve (bral by to ako obviňovanie).  Radšej sa upokoj, nadýchni a povedz mu, že si sa oňho bála. Takto vytvoríš cestu na príjemnú komunikáciu a vyjadríš svoje pocity. On pochopí, že sa ti mal ozvať.

Je to lepšie, ako keď sa necháš ovládať hnevom a začneš partnera obviňovať a vyčítať mu niektoré veci. Ak ťa nahneval, povedz mu to, ale vždy konštruktívne. Hovor, čo konkrétne ťa na jeho správaní nahnevalo, a neprenášaj vinu naňho. Povedz mu, čo sa ti nepáčilo, čo ťa zranilo, ako sa cítiš a prečo sa tak cítiš.

Povedz mu napríklad:

 • že sa ťa dotklo, keď ti nepovedal ………,
 • že si mala oňho strach, keď ti nedvíhal telefón a ani nezavolal naspäť,
 • že ťa nahneval, lebo …………………, a ty si sa naňho spoliehala,
 • že si šťastná, že ho máš,
 • že ho miluješ (aj keď si nie si istá, čo na to povie),
 • že ti chýba,
 • že ti je ľúto, ak si niečo urobila ……….., 
 • že mal pravdu (ak zistíš, že si sa mýlila).

Vyjadri svoj strach o spoločnú budúcnosť. Ospravedlň sa za svoje chyby. Zver sa mu so svojimi plánmi a túžbami (aj keď sú odvážne alebo zvláštne).

 • Nezamotávaj sa do klamstiev

Možno máš niekedy strach odhaliť partnerovi svoje skutočné pocity ohľadom niečoho, preto svoju interpretáciu trošku upravíš. Týmto spôsobom však neprejavuješ svoje skutočné emócie. Buď úprimná a čestná. 

 • Neboj sa konfliktu

Ak ťa niečo znepokojuje, nedus to v sebe. Nájdi spôsob, ako sa o danej situácii rozprávať. Povedz partnerovi, čo ťa znepokojuje, prečo sa cítiš neistá a hľadajte spoločné riešenie. Nezabudni na to, že sa treba vyvarovať hádzania viny na partnera, lebo v tom prípade môže dôjsť k zbytočnej hádke alebo k tichej domácnosti. Ty však chceš o veciach hovoriť a riešiť ich, nie sa hádať. 

 • Neboj sa požiadať ho o pomoc

Možno si hovoríš, že si poradíš so všetkým sama a nepotrebuješ muža žiadať o pomoc. Hoci je to pravda, treba si priznať aj to, že sú chvíle, keď je príjemné mať pri sebe niekoho, o koho plece sa môžeme oprieť. Aspoň na chvíľu, aby sme načerpali energiu. Nemusíme byť stále hrdinkami. Vzťah je predsa o partnerstve.  

Ak potrebuješ jeho pomoc, nehanbi sa o ňu požiadať. Možno ide len o maličkosť, akou je podať ti pohár z najvyššej poličky, no môže ísť aj o situácie, keď sa cítiš vystresovaná z práce, keď si sklamaná z postoja tvojej kamarátky, keď prídeš o niekoho, kto bol pre teba dôležitý. V takýchto prípadoch požiadaj o jeho podporu a netráp sa sama. Ak mu dáš vedieť, že ho potrebuješ, ukážeš mu svoje zraniteľné ja. 

 • Nehanbi sa za svoje slzy

Plač je reflex, ktorým tiež ukazujeme svoju zraniteľnosť a v druhých ľuďoch vyvolávame súcit a potrebu nám pomôcť. Ak napríklad rodič kričí na dieťa, ktoré sa vzápätí rozplače, rodič obyčajne prestane, zjemní svoj hlas a snaží sa dieťa upokojiť. Podobne pôsobí plač na mužov, keď vidia plakať ženu, a preto sa jej snažia pomôcť. Plač nie je prejav slabosti, ale náš benefit, ktorým vyjadrujeme svoje emócie. (Pozn.: Niektorí muži sú necitliví, prípadne sa snažia rýchlo zmiznúť, ak vidia plačúcu ženu.) 

 • Nehraj svoju zraniteľnosť

Muži vedia rozoznať, keď žena prejavuje prirodzenú zraniteľnosť a keď niečo hrá. Ak si prirodzene zraniteľná, cítiš to vo svojom vnútri. Ak súčasne máš pocity nenávisti, obviňuješ niekoho, prípadne ak sa snažíš prejavmi zraniteľnosti od muža niečo získať, ide o falošnú zraniteľnosť, ktorú muži vycítia. V takom prípade sa netreba čudovať, ak napríklad tvoje slzy na muža nepôsobia. (Napríklad: Partner chce ísť s kamarátmi na futbal a ty chceš, aby zostal s tebou doma, ak sa rozplačeš, nie je to prejav tvojej zraniteľnosti, ale snaha o manipuláciu plačom.)

Ak chceš vo vzťahu vytvárať pevné spojenie medzi tebou a partnerom, je potrebné ukázať mu svoju zraniteľnosť. Prejavíš tak svoju ženskosť a tá je o pocitoch, preto sa za ne nehanbi a ukáž ich. Ak ťa niečo emocionálne zraní, ukáž svoje zranenie, ak máš strach, necíť hanbu za to, že sa bojíš. Nemaskuj svoje pocity. Si žena, nie muž.

Ak ukážeš svoju skutočnú zraniteľnosť, vzbudíš v mužovi inštinkt ochrancu, a hoci sa vieš o seba postarať, mať pri sebe muža, ktorému na tebe záleží, je to, čo chce každá žena.

Rekapitulácia:

 • Ženská zraniteľnosť v mužoch spúšťa inštinkt ochrancu.
 • Muži vedia rozlíšiť medzi prirodzenou a hranou zraniteľnosťou.
 • Zraniteľnosť je prejavením dôvery a vedie k prehlbovaniu intimity medzi partnermi.
 • Odhalením svojich pocitov a túžob sa vystavujeme riziku, že nás partner zraní.
 • Zraniteľnosť je prejavom sily a odvahy, nie slabosti.

Cvičenie 1:

1.

Cvičenie je zamerané na zistenie, či vo vzťahu prejavuješ svoju zraniteľnosť. 


 • Spomeň si na situácie, keď si vo vzťahu pociťovala rôzne emócie. Ako si sa zachovala? Hovorila si o nich s partnerom alebo si si ich nechala pre seba?
2.

Zober si papier alebo si stiahni predlohu. Papier rozdeľ na 4 stĺpce. 

 • Do 1. stĺpca napíš o akú situáciu išlo. 
 • Do 2. stĺpca uveď, ako si vyjadrila svoje pocity. 
 • Do 3. stĺpca uveď, ako reagoval tvoj partner. 
 • Do 4. stĺpca napíš, ako by si postupovala teraz.

Cvičenie 2:

1.

Ak máš strach ukázať mužovi svoju zraniteľnosť, skús hľadať dôvody prečo. Napíš si svoje dôvody, napríklad:

 

 • Nechcem vyzerať ako slabá žena, ktorá si nevie poradiť sama.
 • Neverím mužom, lebo ma už veľakrát sklamali. 
 • Myslím, že muž by zneužil moje emócie proti mne a opäť by ma zranil.
2.

Ak zo svojho zoznamu vidíš, že sa nechceš otvoriť a chceš sa chrániť, záleží na tebe, ako sa rozhodneš postupovať. Je pravda, že sa ochrániš pred sklamaním, no možno sa ochudobníš o kvalitnejší vzťah. Možno za pokus stojí začať pomaly krok za krokom otvárať svoje vnútro. Sama budeš vidieť, ako partner reaguje.

>