Prečo muži podvádzajú

Ako sme si povedali v predchádzajúcej lekcii, monogamia nie je pre človeka prirodzená a ako nový historický koncept nevyhovuje každému. Ak sa však človek rozhodne pre seriózny vzťah vo dvojici či dokonca pre manželstvo, mal by si byť vedomý, aký význam v nich hrá „vernosť“.

Pravdou je, že sa muži aj ženy v dlhodobých vzťahoch stávajú znudení, lebo ich prirodzene priťahuje sexuálna pestrosť. V dlhodobom vzťahu sa však dostavuje sexuálny stereotyp. Túžba po novom sexuálnom zážitku je často jedným z dôvodov nevery. Hoci sa dlhé roky hovorilo o tom, že neverní sú viac muži ako ženy, v súčasnosti podľa štatistík sú čísla veľmi vyrovnané. 

Čo treba vedieť o mužoch

 • Keď muž vidí atraktívnu ženu, je prirodzené, že sa na ňu pozrie. Bez ohľadu na jeho stav (slobodný, zadaný, ženatý) vníma ženské krivky, ktoré jeho pozornosť priťahujú.
 • Muži sú vizuálne tvory, takže aj pohľad na obrázky žien stimulujú v nich sexuálne vzrušenie. Je to spôsobené fyzickou príťažlivosťou, ktorú cítia, keď ich mozog uvoľní hormóny dopamín, testosterón a sérotonín. 
 • Ak je muž vo vzťahu a miluje svoju partnerku, neznamená to, že ho už nepriťahujú iné ženy. Príťažlivosť voči iným ženám nezmizne. 
 • Počas obdobia zamilovanosti (zvyčajne ide o 18 až 36 mesiacov) môže muž pociťovať slabšiu príťažlivosť voči iným ženám, no po tomto období sa opäť zvyšuje.  
 • Muži túžia po rozmanitosti, fantazírujú o iných ženách, pozerajú porno.

Napriek tomuto všetkému však z nich môžu byť dobrí manželia a otcovia. Hoci sa nám tieto vlastnosti veľmi nepozdávajú, je lepšie ich poznať, brať ich ako fakt a neodsudzovať mužov za to. Samy osebe totiž neohrozujú náš vzťah.

Ako muži obhajujú svoju neveru

Iná situácia nastáva, ak je muž svojej partnerke neverný. Veľa mužov sa snaží po odhalení ich nevery všemožne vysvetľovať príčiny, ktoré ich viedli k takémuto konaniu. Niektorí obviňujú svoju partnerku, inú ženu (s ktorou mali sex mimo vzťahu), stres v práci, svojho šéfa, niektorí nepovažujú svoje správanie ako neveru (napríklad kybersex, sexting).

Často však hovoria o tom, že nevera bola pre nich jediným riešením ich manželských problémov. Vytvárajú si svoje interné lži, ktorými sa snažia obhájiť svoje správanie a dať mu nálepku, že je všetko v poriadku. Popieranie skutočnosti je len sebaklam, ktorý plodí ich ďalšie klamstvá. 

Najčastejšie dôvody, ktorými sa muži snažia obhájiť svoju neveru:

 • Sme biologicky naprogramovaní, aby sme mali sex s mnohými ženami. Tomu sa nedá ubrániť, je to príroda….
 • Keby som mal doma dosť sexu, nehľadal by som ho inde.
 • Každý muž túži po iných ženách a keď sa naskytne príležitosť, kto si nechá odtrhnúť rukáv?
 • Robím to, čo každý muž. Mne len na to prišli.
 • Online sex nie je predsa normálny sex. Pre mňa to nie je nevera, len spôsob odreagovania.
 • Keby sa moja manželka viac o seba starala a neprestala ma sexuálne priťahovať, nehľadal by som si žiadnu náhradu.
 • Podľa mňa nie je flirtovanie a písanie správ so sexuálnych nádychom nevera. Je to len hra pre dospelých.

Prečo sú muži neverní

Existuje veľa dôvodov, prečo muži podvádzajú. Najprv sa však pozrieme na mužov ako takých.

Hoci sú muži rôzni a nemôžeme zovšeobecňovať, budeme vychádzať z rozdelenia do dvoch skupín:

 • muži, ktorí nedokázali odolať pokušeniu a prejavili svoju slabosť,
 • muži, ktorým chýba morálka a podvádzajú za každých okolností.
Psychologické dôvody nevery:
Neschopnosť riešiť problémy v manželstve

V dlhoročných vzťahoch muž často necíti naplnenie svojich emocionálnych potrieb. Hoci miluje svoju manželku, nechce vstúpiť do konfrontácie a riešiť problémy v manželstve. Jeho neschopnosť riešiť uvedené problémy ho vedú do náručia inej ženy, kde hľadá ocenenie. Namiesto toho, aby sa snažil so svojou manželkou komunikovať a hľadať spôsob, ako problémy vyriešiť, prípadne si priznať, že vzťah sa vyčerpal a je koniec, hľadá sex a tým ubezpečenie, že ako muž za niečo stojí.

Pocit neistoty

Ak sa muž cíti neistý napríklad v práci, často sa to prejavuje aj v neistote v inej oblasti života. Môže to zasiahnuť aj do jeho vzťahu a partnerkou. Nevera je únikom k inej žene, pri ktorej chce opäť cítiť svoju stratenú sebahodnotu. Pocity neistoty u muža môžu byť spôsobené aj starnutím, nespokojnosťou so svojím výzorom, pocitom „že nie je dosť dobrý, dosť bohatý…atď.“.

Necíti, že partnerka po ňom túži

Každý muž chce cítiť, že jeho partnerka po ňom túži a že ho uznáva. Ak táto jeho potreba nie je naplnená (napr. manželka odmieta sex), hľadá si inú ženu, pri ktorej sa bude cítiť ako muž.

Chce viac sexu alebo túži po inom sexe

Muži (no aj ženy) túžia po rozmanitosti a novosti v sexe. Často sa však hanbia o tom so svojou partnerkou hovoriť, lebo sa boja odmietnutia, pohoršenia alebo výsmechu. Ako jednoduchšiu možnosť vidia nájsť si niekoho mimo vzťahu, kto ich nebude odsudzovať za ich sexuálne potreby a bez zbytočných rečí ich naplní. Povinnosti v domácnosti často spôsobujú, že žena vytlačí sex kdesi do úzadia, čo však muž môže brať ako vážny problém, lebo nie sú naplnené jeho sexuálneho potreby. Prejaví sa to aj v oslabovaní vzájomného spojenia medzi partnermi.

Špeciálna príležitosť

Ide o príležitostnú neveru, keď muž podľahne napríklad príťažlivosti kolegyni na služobnej ceste, na večierku atď. Zvyčajne ide o situácie, keď je muž v spoločnosti, kde sa napríklad pije alkohol, je tam dobrá nálada a nevinný flirt môže viesť až k sexu. Ide často o prípady mužov, ktorí sú svojej partnerke verní a neveru neplánujú, no ocitli sa v situácii, keď nedokázali odolať zvádzaniu.

Nevera ako odplata

Často sa tento dôvod nevery vyskytuje vo vzťahoch, kde jeden z partnerov bol druhému neverný. Druhý partner chce svoje poníženie ventilovať rovnakým spôsobom a odplatí sa mu neverou tiež. 

Zámienka na ukončenie vzťahu

Ak partner nie je vo vzťahu spokojný, no nechce sa s manželkou baviť o rozvode, je nevera zámienka, aby manželka zobrala aktivitu do svojich rúk a manželstvo ukončila. 

Sérioví neverníci

Ide o mužov, ktorí nedokážu byť verní. Sú to typy, ktoré by nemali uzatvárať manželstvo. Prejavuje sa u nich:

 • narcizmus (sú arogantní - nemajú rešpekt k žene),
 • psychopatia (nedokážu sa vcítiť do emócií iného človeka),
 • manipulácia (chcú ovládať človeka vo vzťahu),
 • obsesívna túžba po nových sexuálnych zážitkoch (ide im len o ich vlastné potešenie bez schopnosti kontroly nad sebou).

Následky nevery

Nevera je jedným z hlavných dôvodov vedúcich k rozvodom, no pre podvádzanú partnerku má mnoho ďalších následkov. Spôsobuje totiž nočné mory, depresiu, znížené sebavedomie, paranoju, uzavretosť a strach opäť niekomu veriť. 

Neexistuje žiadny dôvod, ktorým by bolo možné neveru obhájiť, nech sa o to neverník akokoľvek snaží. Nevera je totiž vždy „výber“. Výber toho, ako sa človek v danej situácii zachová. Ak sa rozhodne zradiť, urobí to z dôvodu svojej sebeckosti a vlastnej slabosti. Ak nás zradí najlepšia kamarátka, veľmi to bolí. No ak nás zradí muž, ide o zradu, ktorá zostáva hlboko v nás - lebo nás zradil ten, kto nám sľuboval lásku. 

Môžeme sa vyhnúť nevere vo vzťahu?

Nikto z nás nemôže ovplyvniť konanie iného človeka. Neznamená to však, že máme teraz so strachom čakať a upodozrievať partnera z nevery. 

Morálne zásady

Veľmi dôležité je poznať, aké má partner morálne zásady.  

 • Všímaj si preto, aké má morálne zásady voči iným ľuďom, lebo ak sa zle (nemorálne) správa k iným, bude sa takto správať aj k tebe. Nie je to jednoduché, lebo na vzájomné spoznávanie treba veľa času a na začiatku sa všetci tvárime ako morálni.
 • Veľmi dobré je aj pozorne počúvať, aké má názory na rôzne situácie, udalosti, javy. Aj tam možno postrehnúť varovné signály v jeho hodnotách.

Morálne hodnoty človeka sú dôležitý indikátor, ako sa človek bude správať v určitých situáciách.

Prostredie dôvery

Vytváraj vo vzťahu prostredie, v ktorom sa budete obaja cítiť dobre. Nejde to bez vzájomnej komunikácie, ktorá by mala byť vždy založená na rešpekte a akceptovaní. Len tak sa navzájom dozviete, čo chce ten druhý, s čím nie je spokojný a ako veci zlepšiť. 

Muži neradi ukazujú svoju zraniteľnosť, majú problém hovoriť o svojich pocitoch, lebo od malička sú tak mnohí vychovávaní. Ak ti však záleží na vašom vzťahu, je nevyhnutné sa s partnerom otvorene rozprávať o všetkom vrátane vášho sexuálneho života. 

 • Povedz mu, po čom túžiš ty, a pýtaj sa ho na jeho potreby. 
 • Vytváraj prostredie, v ktorom sa nebudete hanbiť odhaliť svoje sexuálne fantázie. 
 • Neodsudzuj, nekritizuj a rovnako to čakaj aj od partnera. Váš rozhovor má predsa viesť k skvalitneniu vášho sexuálneho života. 
 • Nemusíš súhlasiť so všetkým, čo on chce, ide o nájdenie kompromisu medzi tým, čo chce on a čo chceš ty.
 • Ak máš problém, povedz mu o ňom, a zisti, čo trápi jeho. 
 • Hovorte otvorene aj o nevere, aby ste zistili, čo si pod ňou predstavuje partner. Možno sa budeš čudovať, čo on považuje za neveru a čo nie.

Forma, akou hovoríš o problémoch, je veľmi dôležitá. Veľa ľudí si to neuvedomuje a potom sa čudujú, že partner nechce komunikovať alebo sa stále len háda. Krik, urážky, obviňovanie vyvolá na opačnej strane vždy obranu alebo útok, nikdy nie vzájomnú spoluprácu. Spomeň si na to vždy, keď ťa tvoj hnev a negatívne emócie chcú stiahnuť do tejto formy komunikácie. 

Ak zvyšuješ hlas, na partnera hádžeš vinu, kritizuješ ho, nejde o komunikáciu, ktorá vytvára prostredie vzájomnej dôvery, ale vnáša do vzťahu napätie, spôsobí hromadenie neriešených problémov a odpor. Ak sú vo vzťahu časté hádky a nedorozumenia, muž často hľadá únik. Vtedy aj morálny muž môže podviesť (napríklad ak mu žena stále niečo vyčíta, háda sa, tlačí naňho, berie mu veľa energie, alebo je úplne chladná a nedostupná), lebo on hľadá fyzickú blízkosť a chce sa cítiť hodnotný.

Všetci (muži aj ženy) túžime po niečom novom. Platí to aj o sexe. Monogamia síce znamená, že sme verní jednému partnerovi, no neznamená, že nás prestanú priťahovať iní. 

Ak máš pri sebe partnera, ktorý sa k tebe správa s láskou a úctou, ktorý má morálne zásady a váži si manželstvo (váš vzťah), zostane verný. Hoci ho budú priťahovať aj iné ženy, rozhodne sa tak dobrovoľne, lebo si uvedomuje, že má niečo oveľa hodnotnejšie ako sex s inými ženami - teba. 

Rekapitulácia:

 • Nevera nie je obhájiteľná a je to vždy vedomý výber konania.
 • Nevera je najväčšia zrada, lebo ide o zradu partnera, ktorý nám sľúbil lásku.
 • Konanie iného človeka nevieme ovplyvniť. 
 • Morálne zásady človeka nám ukazujú, ako sa správa k iným ľuďom v rôznych situáciách.
 • Spôsob komunikácie vo vzťahu vplýva na vytváranie prostredia dôvery alebo napätia.
 • Dôvera je nevyhnutná na účinnú komunikáciu o sexuálnych a iných potrebách partnerov.
>