Konflikty vo vzťahu

Pri slove konflikt si väčšina z nás predstaví zvýšený hlas, hnev, nespokojnosť, pocit nepochopenia, stiahnutie sa, expresívne výrazy, pocit nepohody …

Ľudia reagujú v konfliktných situáciách rôzne podľa ich temperamentu, niektorí sú veľmi impulzívni a hovoria skôr, ako si premyslia, čo chcú povedať. Mnoho ľudí sa však bojí do konfliktov priamo vstupovať, radšej sa stiahnu a prestanú komunikovať. Týka sa to mužov aj žien. 

Vzťah, v ktorom sa partneri stránia konfliktov, vyzerá na prvý pohľad ako bezproblémový. V mnohých prípadoch to tak nie je.

Napriek tomu, že sa partneri nehádajú a nebojujú medzi sebou, ich vzťah vôbec nemusí byť taký dobrý, ako si myslia a ako ho vníma ich okolie.

Ak totiž partneri len v záujme udržania „mieru“  vo vzťahu potláčajú v sebe rozdielne názory, očakávania, predstavy, potláčajú v podstate časť seba, čo žiadnemu vzťahu v dlhodobom horizonte neprospieva.

Pre niektorých ľudí sú konfliktné situácie viac frustrujúce ako pre iných.  V snahe udržať pokoj sa väčšinou stiahnu, prestanú komunikovať, čím sa v konečnom dôsledku tiež medzi nimi vytvorí napätie.

Takýto kolobeh situácií však prispieva len k tomu, že sa vo vzťahu hromadia často malé neriešené problémy a v partneroch narastá pocit nespokojnosti, nepochopenia a krivdy. 

Sú konflikty vo vzťahu nevyhnutné?

Konflikty sú nevyhnutnou súčasťou vzťahov, a to bez ohľadu na to, o aký zdravý vzťah ide. Partnerský vzťah sa totiž neustále vyvíja, lebo situácie, ktoré spolu partneri prežívajú, sa každým dňom menia.

Ak človek vstupuje do vzťahu s predstavou, že to bude miesto, kde sa bude cítiť pohodlne a kde nebudú vznikať problémy a konflikty, zažije pravdepodobne veľké sklamanie.

Každý človek by si mal totiž uvedomiť, že vzťah je miesto, kde zákonite budú vznikať menšie i väčšie problémy a konflikty.

Ak však chceme, aby sme sa v ňom cítili pohodlne a bezpečne, je nutné o problémoch vhodným spôsobom hovoriť a spoločne hľadať riešenie, ktoré je v záujme oboch partnerov.

Príčiny vzniku konfliktov

Konflikty vo vzťahoch vznikajú z rôznych dôvodov. Najčastejšie vznikajú preto, lebo každý človek je iný, a to nielen po stránke osobnostnej (niekto je výbušnejší, niekto je príliš dominantný atď.), ale aj z hľadiska hodnôt, ktoré vyznáva, či z hľadiska svojich vlastných potrieb

Na základe uvedeného každý človek vyhodnocuje situácie po svojom, vytvára si svoj vlastný názor, čo vedie k tomu, že ľudia majú rôzny pohľad na tú istú vec. Práve táto skutočnosť je dôvodom, prečo sa partneri často nevedia na určitých veciach dohodnúť. 

Ďalšími príčinami sú:

 • slabá komunikácia a neochota pozrieť sa na veci očami partnera,
 • egoizmus a nadraďovanie vlastných potrieb nad potreby partnera,
 • zhadzovanie, ponižovanie, manipulovanie partnera,
 • snaha jedného partnera o všetkom rozhodovať,
 • nereálne očakávania od partnera.

Cvičenie:

1.

Úlohou cvičenia je poukázať rozdielny pohľad partnerov na tú istú vec/situáciu. Zamysli sa a vybav si situácie, ktoré viedli ku konfliktu. Na papier si urob 3 stĺpce. 

2.
 • Do 1. stĺpca si napíš, o akú situáciu išlo.
 • Do 2. stĺpca si napíš, ako si sa pozerala na situáciu ty.
 • Do 3. stĺpca napíš, ako sa pozeral na situáciu partner. 
3.

V čom bol váš pohľad na situáciu rozdielny? (príčina konfliktu). Ako ste problém vyriešili - dokázali ste vypočuť svoje argumenty a pozrieť sa na vec očami partnera? V čom ťa partner presvedčil alebo si ty presvedčila partnera?


Pohľad na vec z inej perspektívy nám veľmi často umožní pochopiť situácie hlbšie, lebo zvažujeme viac možností, o ktorých sme predtým neuvažovali.

Spôsoby riešenia konfliktov

Ľudia riešia konfliktné situácie rôzne, čo je ovplyvnené hlavne ich temperamentom a emocionálnou inteligenciou. 

 • Veľmi často partneri riešia konflikty hádkou. Tento spôsob riešenia konfliktov je charakteristický tým, že má jedného víťaza a jedného porazeného.
 • Predstieranie, že problém neexistuje, v záujem zachovania pokoja. Tento spôsob predstavuje len ilúziu, že je všetko OK, no pod povrchom je nevyriešený problém.
 • Hľadanie kompromisu v záujme nájdenia "zlatej strednej cesty". Pri tomto spôsobe partneri hľadajú riešenie aj za cenu vlastných ústupkov.
 • Spolupráca pri riešení problému, aby boli obaja partneri spokojní s dosiahnutým riešením. 

Riešenie konfliktov hádkou a predstieranie, že problém neexistuje, sú spôsoby, ktoré vzťahu neprospievajú.

 • Hádka je sprevádzaná hnevom, používaním expresívnych výrazov, vyslovením zraňujúcich vecí, ktoré by za normálnych okolností človek nepovedal. Hnev v nás vyvoláva potrebu zraňovať, čo neskôr ľutujeme. 
 • Odmietanie existencie problémov je zasa len ich zastieraním. V skutočnosti však neriešené problémy môžu prerásť do väčších a tak vážne ohroziť vzťah.

Ako teda pristupovať k riešeniu problémov?

V prvom rade je veľmi dôležité otvorene s partnerom hovoriť o svojich pocitoch. Neboj sa vyjadriť, čo je podľa teba zlé a čo ťa znepokojuje.

Diskutujte o probléme a vyjadrite, ako ich vníma každý z vás. Takto zístkate pohľad na problém z inej strany - uvidíte ho očami svojho partnera.  

 • Ak sa rozhodnete riešiť problém spôsobom, že každý z vás ustúpi z niektorých svojich nárokov (budete hľadať kompromis), je isté, že nebudete na 100 % spokojní s výsledným riešením (lebo ste sa niečoho museli v jeho záujme vzdať), no akceptujete ho ako najlepší spôsob riešenia vyhovujúci vám obom.

Príklad: 
Partner chce kúpiť nové auto, lebo staré je už náročné na údržbu. Partnerka považuje na dôležitejšiu prerábku kuchyne vrátane zakúpenia nových elektrospotrebičov. Vznikne medzi nimi konflikt, lebo ani jeden nechce upustiť od svojho názoru, čo je dôležitejšie.

V takomto prípade je nevyhnutné, aby sa partneri snažili pochopiť pohnútky toho druhého. Na to je potrebné, aby boli obaja ochotní potlačiť svoje ego a pozrieť sa na situáciu z perspektívy svojho partnera.

Len tak môžu začať logicky vyhodnocovať, čo je pre nich (oboch) v danom čase lepšie riešenie. Ak napríklad partner auto využíva len počas víkendov, no partnerka v kuchyni trávi veľa času (majú väčšiu rodinu), no sporák už poriadne nefunguje, môžu partneri vyhodnotiť situáciu tak, že je lepšie investovať do novej kuchyne. Bez toho, aby boli ochotní o veci "normálne" komunikovať, by nenašli spoločné riešenie.

 • Vzájomná spolupráca je špecifický spôsob a možno ho využiť ešte pred samotným vypuknutím konfliktu.

 Príklad:

S partnerom uvažujete o spoločnom bývaní. On by radšej kúpil dom, pre teba sa zdá vhodnejšie investovať do novostavby bytu s terasou.

Ani jeden z vás si nepresadzuje svoj názor, ale diskutujete o možnostiach, ktoré máte. Vyhodnocujete plusy a mínusy na základe vašich požiadaviek na bývanie, a tak spoločne dospejete k riešeniu, ktoré považujete obaja za najlepšie. 

Každý z partnerov má svoj názor, no netrvá na ňom. Obaja začnú o možnostiach hovoriť. Pri tomto spôsobe postupujete spoločne, počúvate sa navzájom, veľa diskutujete o pozitívach a negatívach navrhovaných riešení. Nepozeráte na to, aké záujmy má každý z vás, ale čo je najlepšie pre váš vzťah. Vyriešenie je víťazstvom na oboch stranách. 

Ak by partneri tvrdohlavo presadzovali svoje názory (ona chce byt, on chce dom), vznikol by konflikt, ktorý by bolo možné riešiť napríklad kompromisom.

Vzhľadom na to, že každý človek má rôzne potreby a hodnoty, je pochopiteľné, že sa partneri nie vždy na všetkom zhodnú.

Podstatné je, aby sa snažili pochopiť iný názor, nebrali ho ako osobný útok, a hľadali s partnerom spoločné riešenie, ktoré bude výhodné pre oboch.  

Skús sa pozrieť na vzťah ako na obraz v galérii. Niekomu sa páči, no niekto len mávne rukou a krúti hlavou na znak nepochopenia. Nikdy nenájdeme obraz, ktorý by sa páčil každému. Naše vnímanie sa však zmení, ak sa nebudeme zaryto držať len svojho názoru a budeme ochotné pozrieť sa na obraz očami iného človeka a otvoriť sa jeho vysvetleniu/názoru. A presne o tom sú aj vzťahy.  

Z príkladov uvedených v texte vidíš, že konflikt nie je nevyhnutne zlá vec. Bez konfliktu by bolo všetko statické a nič by sa neposúvalo vpred.

Treba však striktne rozlišovať dôvody, prečo konflikty vznikajú. V mnohých vzťahoch sa totiž vyskytujú konflikty, lebo jeden z partnerov druhého partnera:

 • uráža, ponižuje, zosmiešňuje,
 • manipuluje,
 • chce ho ovládať,
 • obviňuje,  
 • vyhráža sa,
 • robí mu žiarlivostné scény...

Tieto konflikty nemajú nič spoločné s tým, že by vznikli z dôvodu rôznych pohľadov partnerov na rôzne situácie. Ich dôvodom je netolerovateľné správanie jedného človeka voči inému človeku, ktoré sa môže prejavovať násilím emocionálnym, fyzickým, ktoré môže dokonca prerásť do domáceho násilia. 

Ak v tvojom vzťahu partner neustále vyvoláva takýto typ konfliktov, nie je to v poriadku a najrozumnejšie bude zvážiť, prečo máš v takomto vzťahu zotrvávať.

Príklad:

Partner nerešpektuje názory partnerky a o všetkom rozhoduje sám. Nespokojnosť partnerky narastá, lebo na jej názore nezáleží.

Tento typ konfliktu vzniká z dôvodu, že dominantný partner chce o všetkom vo vzťahu rozhodovať sám.  V žiadnom prípade nejde o snahu spoločne riešiť problémy, ale len o snahu ovládať partnera a dominovať vo vzťahu. Uvedený stav je nezlučiteľný so zdravým vzťahom.

Cvičenie:

1.

Úlohou cvičenia je pozrieť sa na hlavné príčiny konfliktov v tvojom vzťahu (môže analyzovať aj predchádzajúce vzťahy). Spomeň si na konkrétne situácie, keď medzi vami došlo ku konfliktu.

2.

Do prvého stĺpca si napíš dôvod konfliktu a spôsob, akým ste ho vyriešili. Zamysli sa, či si bola s riešením spokojná. 

3.

Ak si s riešením nebola spokojná, uveď príčinu (napr. už som chcela ukončiť hádku, tak som sa radšej stiahla a ustúpila som partnerovi). 

4.

Na základe tvojich odpovedí budeš mať prehľad, z akých dôvodov u vás najčastejšie dochádza ku konfliktom (či je to z dôvodu slabej komunikácie, neochoty pochopiť jeden druhého, presadzovania svojich názorov, príliš impulzívnej povahy atď., resp. či nedochádza zo strany partnera k urážaniu, obviňovaniu atď., zároveň zistíš, kto z vás častejšie iniciuje konflitné situácie).

Rekapitulácia:

 • problémy a konflikty sa vyskytujú v každom vzťahu,
 • hlavným dôvodom vzniku konfliktov je rôzny pohľad každého z nás na tú istú vec a neochota vidieť veci očami partnera,
 • hádka je najčastejším spôsobom riešenia konfliktu,
 • niektorí ľudia sa konfliktom vyhýbajú a tvária sa, že je všetko v poriadku,
 • riešenie konfliktu hľadaním kompromisu je spôsob, ako vyhovieť obom partnerom, hoci sa musia niečoho vzdať,
 • pri riešení dôležitej situácie je vhodné prinášať návrhy, ako ju riešiť, diskutovať o ich pozitívach a negatívach a dospieť spoločne k optimálnemu riešeniu - ide o spôsob, v ktorom získava každá strana,
 • napriek tomu, že konflikt prináša stres a napätie, správnym prístupom k nemu posúva veci vpred,
 • konflikty, ktorých cieľom je mať prevahu nad partnerom, ponížiť ho, obviňovať, manipulovať, predstavujú neakceptovateľné správanie partnera, ktoré treba riešiť a neprižmurovať nad ním oči.
>