Obavy/strach muža 21. storočia

Strach. Emócia, ktorá je zakódovaná v každom z nás. Celé stáročia pomáha ľudstvu prežiť, no hoci ho máme všetci, mnohí z nás si ho nechcú priznať. Platí to hlavne o mužoch.

Strach totiž vôbec nezapadá do obrazu muža ako nebojácneho ochrancu a hrdinu, ktorý si vždy so všetkým poradí. Túto zažitú predstavu muža - hrdinu nabúrava fakt, že aj muži čelia obavám, ktoré ich dokážu zahnať do kúta, pričom mnohé sú často späté práve s oblasťou partnerských vzťahov.

Ako sa práva muž, keď má strach

 • je podráždený,
 • je mlčanlivý,
 • obviňuje ťa,
 • správa sa chladne,
 • vyhýba sa rozhovorom na určité témy,
 • postaví si okolo seba stenu,
 • stiahne sa do ulity,
 • správa sa ako úplne iný človek,
 • odíde od teba.

Prečo má žena poznať, akým obavám/strachom muž čelí

 • Muž obyčajne o svojom strachu nehovorí, preto žena, ktorá pochopí jeho strach, si podvedome získa jeho uznanie. 
 • Takáto žena dokáže nadviazať s mužom hlbšie spojenie, čo umožní mužovi cítiť sa v jej blízkosti komfortnejšie. 
 • Muž sa prestane správať divným, pre ženu často nepochopiteľným spôsobom.
 • Prestane sa vyhýbať jej otázkam.
 • Nebude mať potrebu „zmiznúť“.

Čo sa stane, ak žena nepozná spúšťače strachu u muža

V takomto prípade sa ľahko môže stať, že žena spustí náhodne u muža strach, a on potom reaguje/koná z pozície strachu. 

Žena, ktorá (hoci nevedomky) spustí u muža strach, vyvolá v ňom zlý pocit. Tento zlý pocit si muž podvedome spojí s touto ženou, t. j. jeho asociácie s ňou sú zlé. 

Aká je teda úloha ženy v prípade mužského strachu?

 • poznať druhy strachu, ktorým muž najčastejšie čelí,
 • poznať spúšťače strachu,
 • pomôcť mužovi tento strach prekonať.

Aké sú najväčšie strachy/obavy muža

Hoci je každý muž iný, existujú druhy strachu, ktoré má väčšina z nich.

Strach, že nie je dosť dobrý

Spoločnosť kladie na mužov vysoké nároky, preto mnohí čelia strachu, že nie sú dosť dobrí (nie sú dostatočne bohatí, dostatočne úspešní, dostatočne šarmantní, dostatočne vplyvní, dostatočne schopní zabezpečiť napríklad svoju rodinu, dostatočne starostliví…).        

Takýto strach mávajú aj ženy. Určite aj v tebe niekedy zarezonoval hrozný pocit, že nie si dosť dobrá (dosť úspešná, dosť krásna, dosť múdra, dosť schopná …) a nespĺňaš očakávania, ktoré na seba kladieš ty sama, spoločnosť, ľudia okolo teba.  Každý z nás máva pocity, že nedokáže poskytnúť to, čo sa od neho očakáva.

Aby si napríklad muž ženu získal, je potrebné, aby si bol vedomý, že ako muž je dostatočne dobrý - má čo ponúknuť. Žiaľ, veľa mužov si myslí, že nie sú dosť dobrí, a aby sa vyhli odmietnutiu, často si nasadzujú masku, pod ktorou zakrývajú, akí naozaj sú.

Preto sa môže stať, že muž navonok pôsobí sebavedomo, no pod povrchom skrýva strach z toho, že nie je dosť atraktívny, dosť silný, dosť inteligentný, dosť dobrý. (Pozn.: Uvedené platí aj o ženách.)

Strach muža, že nie je dosť dobrý, sa následne pretransformuje do ďalších obáv, napríklad že nebude schopný spĺňať potreby ženy, chrániť ju, poskytovať jej, čo potrebuje, uspokojiť ju po sexuálnej stránke - skrátka, že nebude schopný byť „mužom“.

Nie je jednoduché v súčasnom svete byť mužom, ktorý je úspešný a cíti sa dostatočne dobrým. Každý človek (nie iba muži) si chce byť vedomý svojej hodnoty a toho, že má čo ponúknuť. Tento pocit však každý musí nájsť v sebe. 

Spúšťače strachu
 • chceš muža meniť podľa svojich predstáv, čím mu dokazuješ, že nie je dosť dobrý,
 • kritizuješ ho, 
 • porovnávaš ho s inými mužmi,
 • vysmievaš sa mu,
 • nikdy nie si spokojná s tým, čo urobí alebo povie,
 • odsudzuješ jeho konanie/správanie.

Všetky typy uvedeného správania vedú k tomu, že muž pociťuje, že pre teba nie je dosť dobrý. Možno si následky svojho správania neuvedomuješ a potom sa čuduješ, keď sa muž uzavrie, nekomunikuje, je podráždený alebo s tebou trávi čoraz menej času. 

Ako mu pomôcť prekonať strach, že nie je dosť dobrý

Ak pochopíš strach muža z toho, že nie je dosť dobrý, môžeš mu pomôcť tým, že ho akceptuješ. Zároveň oceníš jeho pozitívne stránky/skutky, aby cítil, že ho uznávaš. V prípade, ak sa ti to podarí, pripútaš si ho k sebe, lebo všeobecne platí, že každý z nás je rád v spoločnosti ľudí, ktorí nás uznávajú a dávajú nám pocit, že si nás vážia. 

Prijmi ho takého, aký je. Nesnaž sa ho meniť podľa svojich predstáv. Aj my ženy chceme, aby nás muži akceptovali v našej podstate - každá z nás chce byť sama sebou a zároveň byť prijatá, vážená a milovaná partnerom aj so svojimi nedokonalosťami. Muži v tomto nie sú iní.

Ak muž vidí, že reaguješ bez odsudzovania a bez prehnaných očakávaní naňho a veci, ktoré robí, t. j. akceptuješ ho presne takého, aký je, dokáže sa otvoriť a zdieľať s tebou svoj vnútorný svet. Zároveň sa rozplynú aj jeho obavy.

Ak ho však budeš neustále kritizovať, poučovať, odsudzovať, porovnávať - jeho pocit vlastnej bezvýznamnosti a toho, že nie je dosť dobrý, bude rásť. 

Predstav si napríklad dve ženy. Jedna sa neustále sťažuje a obviňuje svojho partnera z toho, že sa jej nevenuje, že neurobil, čo podľa nej mal urobiť atď. Druhá žena prejavuje svojmu partnerovi uznanie za všetko (aj za maličkosti), ktoré robí. Kým prvá žena v mužovi vyvoláva pocit, že nie je dostatočne dobrý, lebo nespĺňa jej očakávania, druhá žena svojím správaním v mužovi posilňuje pocit, že je dostatočne dobrý. 

Ktorá žena priťahuje muža? Jednoznačne tá, ktorá v ňom vidí jeho hodnotu a nespochybňuje ju. 

Nejde však o falošné ubezpečovanie muža o tom, aký je skvelý. Ide o to, aby žena mužovi svojím správaním pripomínala, že je dostatočne dobrý, že mu dôveruje a váži si ho naozaj. V takomto prípade sa muž cíti dobre, jeho strach zmizne, lebo vie, že je dosť dobrý a dokáže napĺňať očakávania svojej partnerky.

Podľa situácie môžeš napríklad povedať: 

 • Viem, že máš v sebe dosť sily a zvládneš čokoľvek, čo príde….
 • Páči sa mi, ako vplývaš na ľudí okolo seba …
 • Ako dokážeš zvládať toľko pracovných úloh?
 • Obdivujem na tebe, že si v …………… oveľa lepší ako ………….
 • Páči sa mi, že mám pri sebe muža, ktorý si vie vždy poradiť….
 • Som rada, že si urobil ……………..

Samozrejme, uvedené vyhlásenia musia byť reakciou na konkrétnu situáciu a zároveň musia odrážať, že im skutočne veríš. Fungujú totiž na emocionálnej úrovni, a keď sa s nimi nestotožňuješ, nefungujú.

Ak ich však podáš správne, muž sa uvoľní a jeho nálada sa zlepší, čo vedie k celkovej zmene jeho správania. Tvoja schopnosť všimnúť si strach muža a následne ho eliminovať vedie k tomu, že ťa muž bude viac oceňovať a bude sa snažiť robiť všetko pre to, aby si bola šťastná.

Strach muža z toho, že nie je dosť dobrý, t. j. nespĺňa požiadavky, ktoré by podľa seba spĺňať mal, roztáča špirálu ďalších strachov. Veľmi častým je napríklad:

Strach, že nedokáže zabezpečiť svoju rodinu

Tento strach vyplýva z postavenia muža, ktorého úlohou je zabezpečiť svojich blízkych. Toto postavenie sa traduje z dávnej histórie a na muža je tak vyvíjaný tlak, že má zarobiť dosť peňazí, aby sa vedel postarať o svojich blízkych. Keďže muž vníma svoju hodnotu aj na základe toho, koľko peňazí dokáže zarobiť a ako sa vie postarať o svoju rodinu, tento strach priamo ovplyvňuje aj vnímanie jeho vlastnej hodnoty a pocit, že nie je dosť dobrý. 

Strach z odmietnutia

Tento druh strachu je veľmi úzko spätý s láskou. Keďže sú muži častejšie iniciátormi situácií, v ktorých môžu byť odmietnutí (napríklad robia prvý krok pri nadväzovaní kontaktu so ženami, žiadajú partnerku o ruku, iniciujú sex), častejšie ako ženy sa vystavujú riziku odmietnutia. Veľa žien si myslí, že muži sú voči odmietnutiu odolní. Opak je však pravdou.

Aj v mužovi, ktorý je sebavedomý, má dosť odvahy a verí si, zarezonuje hlboko v jeho vnútri každé odmietnutie a vyvolá v ňom pocit, že je totálny lúzer — že zlyhal ako muž. Veľa mužov dokonca po odmietnutí pociťuje taký silný negatívny pocit, že im trvá dlhú dobu, kým opäť podstúpia situáciu, v ktorej sa vystavia ďalšiemu potenciálnemu odmietnutiu.

Muži sú totiž biologicky naprogramovaní tak, že chcú za každú cenu vyhrávať, a odmietnutie ženou je pre nich zlyhanie, ktoré z nich robí totálnych skrachovancov.

Je pravda, že mnoho mužov si toto neprizná. 

 • Niektorí sa správajú, že im je to jedno. Ide o skupinu mužov „notorických baličov“, ktorí to skúšajú neustále, takže sú už voči odmietnutiu imúnni.
 • Ďalšiu skupinu tvoria muži, ktorí sa radšej o nič nepokúšajú. Nechcú na seba brať riziko odmietnutia a je pre nich bezpečnejší postoj „ak sa o nič nepokúsim, nemôžem nič pokaziť“. 
 • Veľkú skupinu však tvoria muži, ktorí podstupujú riziko odmietnutia. Hoci muži nezvyknú verejne hovoriť o svojich pocitoch, mnohí sa s touto negatívnou skúsenosťou zveria svojim kamarátom. Niektorí sa snažia vec nadľahčiť a tvária sa, že o nič nejde a vlastne ani nemali extra záujem, no hlboko vo svojom vnútri sa cítia zranení, čo sa podpíše aj na ich zníženom sebavedomí. Niektorí nepovedia nič, len sa snažia situáciu pretrpieť sami.

Žena po odmietnutí reaguje ináč. Zvyčajne sa zdôverí svojim kamarátkam, poplače si a vypustí všetky svoje pocity von.

Strach z odmietnutia sa týka rôznych oblastí, najčastejšími sú však tieto:

Odmietnutie pri zoznamovaní

Zoznamovanie je pre mnohých mužov náročnou záležitosťou, lebo riziko odmietnutia je vysoké. Práve preto sa muž častejšie rozhodne osloviť ženu, u ktorej vidí, že má šancu uspieť. Ak nevidí žiadny signál, ktorý ho povzbudí, aby ženu oslovil, často tak neurobí napriek tomu, že sa mu žena páči a má záujem ju spoznať. Strach z odmietnutia je u muža taký silný, že mnohonásobne prevyšuje dobrý pocit, ak by u ženy uspel. Ženy si však takmer neuvedomujú, že rozhodujúci spúšťač, či ich muž osloví, majú v rukách ony. 

Väčšinou totiž ženy reagujú dvomi spôsobmi:

 • zachovávajú si odstup a nevysielajú žiadne signály (úsmev, pohľad), ktorými by muža povzbudili, 
 • priveľmi sa snažia, čo pôsobí, že chcú získať muža za každú cenu, čo pôsobí na muža odstrašujúco.

V podstate však ide o to, aby si žena uvedomila, že muž sleduje jej reakcie a na základe nich zisťuje, či má šancu uspieť alebo nie. Ak situáciu vyhodnotí tak, že nemá u ženy šancu, o nič sa nepokúsi (hoci sa mu môže veľmi páčiť). Ak žena naňho pôsobí ako "zúfalka", ktorá sa chce za každú cenu zoznámiť, jej správanie ho odpudí.

Zlatá stredná cesta platí aj v tomto prípade:

Ak sa s ním chceš zoznámiť, prípadne máš záujem, aby ťa niekam pozval, neboj sa ukázať mu svoj záujem. Akým spôsobom? Ak sa na teba pozerá, pozri sa aj ty naňho a usmej sa. Ak sa začne s tebou rozprávať, buď spontánna, veselá a sebaistá.

Daj mu takto najavo, že má zelenú. Ak máš strach, či on bude mať o teba záujem, netráp sa nad tým. Veľmi jemne naznač svoj záujem a potom uvidíš, ako sa budú veci vyvíjať. Ak si nevypýta tvoje telefónne číslo ani ťa nikam nepozve, nič sa nedeje.

Strach z odmietnutia sa však netýka len situácie, keď muž chce iniciovať prvý kontakt alebo ženu niekam pozvať. Vyskytuje sa aj v dlhodobých vzťahoch.

Odmietnutie v dlhodobých vzťahoch

Počiatočná fáza zoznamovania je vždy spätá s rizikom odmietnutia. Muži však zažívajú odmietnutie aj v dlhodobých vzťahoch. 

V týchto prípadoch môže ísť napríklad o odmietnutie toho, čo muž povedal alebo urobil, no často ide aj o odmietnutie muža ako takého. Môže ísť napríklad o spochybňovanie a zosmiešňovanie jeho cieľov, myšlienok, názorov, kritizovanie jeho správania, nespokojnosť s tým, ako vyzerá. Muž v takýchto prípadoch cíti, že jeho názory nemajú pre ženu cenu, čo spôsobuje narastanie pocitu jeho menejcennosti. 

V takýchto prípadoch je potrebné si uvedomiť, že sa treba naučiť rešpektovať aj iné názory. Nemusíš so všetkým súhlasiť, no dôležitá je forma, akou svoj postoj vyjadríš. Nikdy to nerob formou znevažovania.

Odmietnutie sexu

Všeobecne panuje názor, že muži majú väčšiu potrebu sexu ako ženy. Samozrejme, existujú aj výnimky. V dlhodobých vzťahoch sa často stáva, že sa začnú sexuálne potreby partnerov výrazne odlišovať. Veľmi často práve ženy stratia záujem o sex, resp. ho nepotrebujú tak často ako ich partner. Dôvody môžu byť rôzne, napríklad je žena unavená, vystresovaná, nemá náladu. 

Často ženy pozerajú na túto situáciu negatívne a hnevajú sa na svojho partnera preto, že chce veľa sexu, resp. viac sexu ako ony. Nikde nie je napísané, že žena musí súhlasiť so sexom vždy, keď partner oň prejaví záujem. Aj tu sa však dá zmeniť svoj postoj, aby sa partner necítil zle, no aby sa ani žena necítila pod tlakom.

Ak sa nabudúce ocitneš v podobnej situácii, pozri sa na ňu ináč. Tvoj partner tým, že iniciuje sex, sa vždy vystavuje riziku, že ho odmietneš. A odmietnutie pre muža znamená narastanie pocitu, že zlyhal. Ak práve nie si naladená na sex, môžeš ho odmietnuť, no urob to ináč. Ukáž partnerovi, že po ňom túžiš, že ho chceš, no nie práve v danú chvíľu. Spôsob, akým budeš reagovať, je veľmi dôležitý, lebo ovplyvní, ako sa bude cítiť tvoj partner, čím ovplyvní váš vzájomný vzťah.

Spúšťače strachu
 • odmietnutie podané arogantným spôsobom,
 • odmietnutie podané s náznakom pohŕdania,
 • odmietnutie podané s náznakom výsmechu.

Každé odmietnutie spôsobí, že sa muž cíti totálne zle. Ak je však podané nevhodným spôsobom, môže muža zablokovať strach z ďalšieho odmietnutia natoľko, že nebude schopný ísť do ďalšej príležitosti. 

Ako mu pomôcť prekonať strach z odmietnutia

Každá z nás má právo povedať „nie“, keď o niečo alebo niekoho nemáme záujem. Dôležité však je, ako to urobíme. Nie je totiž pravda, že muži znesú odmietnutie bez problémov. Aj oni sú citliví, zraniteľní, bojujú s nízkym sebavedomím či s pocitom menejcennosti.

Ak odmietame s určitou dávkou pochopenia a súcitu, v ktorej nie je žiadny náznak pohŕdania, arogancie, výsmechu - uľahčíme tak mužovi spracovať takéto odmietnutie. Necitlivé odmietnutie v mužovi zväčšuje pocit menejcennosti, čím sa degraduje jeho mužnosť.

Strach z vlastnej bezvýznamnosti

Pocit významnosti (dôležitosti) je dôležitý pre každého. Každý z nás chce, aby bol pre niekoho dôležitý, aby ho niekto potreboval, aby to, čo robí, malo význam. Ak sa muž cíti bezvýznamný, útočí to na jeho mužnosť, t. j. má pocit, že ako muž zlyhal, čo vplýva deštruktívne na partnerské vzťahy.

Aby muž nadobudol pocit významnosti, ktorý nedostáva vo vzťahu, začne ho hľadať inde. Napríklad trávi viac času so svojimi priateľmi, pracuje nadčasy, vyhľadáva spoločnosť ľudí, s ktorými sa cíti dôležitý. 

Spúšťače strachu
 • kritika jeho správania/konania,
 • porovnávanie s inými, 
 • obviňovanie, 
 • nespokojnosť s jeho správaním/konaním,
 • neprejavovanie uznania a ocenenia.


Ako mu pomôcť prekonať strach z pocitu vlastnej bezvýznamnosti

Všímaj si, čo muž do vzťahu prináša. Všeobecne platí, že ženy tú tie, ktoré viac dávajú ako berú. Treba si však uvedomiť, že aj muži dávajú. Ak si uvedomíš, čo konkrétne muž pre teba a pre váš vzťah robí, neváhaj a povedz mu, že si to vážiš, že ti to robí radosť, že si naňho hrdá. Daj mu pocítiť, že je pre teba dôležitý a preukáž mu svoje uznanie. Takto v ňom vzbudíš pocit dôležitosti.

Strach zo zlyhania v sexuálnej oblasti

Byť dobrý v spálni je pre muža veľmi dôležité. Už od skorej mladosti muži počúvajú, že musia byť dobrí milenci, preto sa netreba čudovať, keď ich trápi neistota, pochybnosti či obavy z vlastného zlyhania.

Muži sa boja:

 • či ich výkon v posteli je dobrý,
 • či partnerka po nich naozaj túži,
 • či veľkosť ich pohlavného údu je dostatočná.


Spúšťače strachu
 • odmietanie partnera (nezáujem o sex),
 • psychická neprítomnosť počas sexu (partner cíti, že si myšlienkami niekde inde),
 • neprejavovanie uznania, čo robí dobre (čím v ňom rastú pochybnosti o tom, či si spokojná),
 • žiadna snaha o iniciovanie sexu (partner má pocit, že po ňom netúžiš),
 • poznámky, že máš kopec inej práce a on myslí len na sex (on to vníma ako odmietnutie a kritiku jeho správania).


Ako mu pomôcť rozptýliť strach zo zlyhania v sexuálnej oblasti

Aby si rozptýlila jeho strach, ukáž mu, že po ňom túžiš. Povedz mu, čo ťa na ňom priťahuje. Nielen ženy milujú komplimenty. 

„V tej novej bunde vyzeráš veľmi sexy.“

„Oblek ti pristane.“

„Páči sa mi …………. (doplň časť jeho tela).“

Iniciuj niekedy sex. Môžeš ho pobozkať, pohladiť na hrudi, prípadne mu pošepkať, na čo máš chuť. Je len na tebe, akú návnadu hodíš. On sa jej určite chytí a pochopí. 

Ak si spokojná s vaším sexuálnym životom, povedz mu to. Oceň, čo sa ti páči, čo máš rada. Povedz mu to a nehanbi sa za to.

„Včera v noci sa mi veľmi páčilo, keď si ……….“.

„Milujem, keď ……………………………………..“.

„Ešte stále myslím na to, ako si …………………“.

Ak budeš priamo hovoriť o tom, čo sa ti páčilo, budeš ho motivovať, aby sa snažil ešte viac. 

Ak s niektorými vecami nie si spokojná alebo sa ti nepáčia, hovor aj o tom, no zároveň mu povedz, ako by ste to mohli zlepšiť. On bude veľmi rád, keď bude vedieť, čo konkrétne chceš a čo nie. Podstatné je neklamať a hľadať spôsoby, aby ste váš sexuálny život zlepšovali.

Strach z toho, že nie sú dostatočne silní

Tento strach je spätý s mužským telom. Na rozdiel od žien, ktoré sa trápia percentom tuku, celulitídou, hladkosťou svojej pokožky, muž podvedome vie, že má byť fyzicky silný. To je dôvod, prečo si mnohí kladú otázku, či sú dosť silní a či je ich telo dostatočne dobré v porovnaní s inými mužmi.

Muži tiež riešia známky starnutia, ktoré pozorujú na svojom tele.  Aj oni pociťujú nižšie sebavedomie, keď ich telo nie je v takej forme, akú by chceli mať. O svojom tele však nehovoria tak otvorene ako ženy, na základe čoho sa nám zdá, že muži svoje telo vôbec neriešia (okrem tých mužov, ktorých stretávame v posilňovniach a na športoviskách). Je to však len preto, lebo takýto spôsob vyjadrovania je pre nich cudzí. 

Strach ohľadom jeho emócií

Ako sme už spomínali, prejavovanie emócií je u mužov iné ako u žien. Muži väčšinou neprejavujú otvorene emócie smútku, skľúčenosti, lebo nechcú pôsobiť ako emocionálne slabí. To však neznamená, že tieto emócie nemajú. Citlivejší muži dokonca majú často pochybnosti o sebe a o tom, či sa správajú dostatočne mužne. Spoločnosť okolo nás im totiž diktuje, že muži musia byť tvrdí a odvážni. 

Ako mu pomôcť rozptýliť strach z toho, že je emocionálne slabý

Ako partnerka sa môžeš zachovať dvomi spôsobmi:

 1. buď ho necháš, nech sa so svojimi pocitmi vysporiada sám, lebo nechceš vidieť jeho „mäkšiu verziu“ (smútok, neistotu, plač), 
 2. alebo vytvoríš podporujúce prostredie a povieš mu, že je normálne, aby prejavil všetko, čo cíti. Ak mu umožníš precítiť všetky pocity (aj tie, ktoré sa všeobecne nepovažujú za „mužské“), dávaš mu tým najavo, že ho akceptuješ so všetkými jeho emóciami, čo neznižuje jeho „mužnosť“ v tvojich očiach. Urob to však len vtedy, ak to naozaj takto cítiš. 

Muži si myslia, že ak prejavia tieto emócie pred svojimi partnerkami, stratia u nich rešpekt a dokonca aj lásku. Vo väčšine prípadov to tak nie je, lebo veľa žien ocení, keď muž prejaví otvorene svoju zraniteľnosť, čím vyjadruje svoju citlivejšiu/nežnejšiu stránku. 

Tu je však potrebné povedať, že je veľký rozdiel medzi tým, ak muž v určitých emocionálne vypätých situáciách prejaví svoju zraniteľnosť, a tým, ak je muž psychicky labilný a neustále "lieta" v emóciách smútku, beznádeje, zúfalstva s prejavmi plaču. Za takýmto správaním muža už treba hľadať jeho psychické problémy (platí to aj na ženy).

Strach z toho, že ťa sklamal

Muži majú strach z toho, že nás sklamú. Ak ťa muž sklame, zákonite uňho prichádza pocit bezvýznamnosti a že nie je dosť dobrý. 

Spúšťače strachu
 • prejavuješ mu svoju nespokojnosť,
 • si naňho nahnevaná, 
 • zatneš sa a odmietneš s ním komunikovať,
 • kritizuješ ho,
 • porovnávaš ho s inými mužmi,
 • obviňuješ ho,
 • vynášaš negatívne úsudky o ňom.

Ako mu pomôcť prekonať strach, že ťa sklamal 

Ak ťa partner sklame, nastáva u teba pocit rozčarovania a hnevu. Je veľmi dôležité s ním hovoriť o tom, čo sa stalo. Presne pomenuj, čo urobil, čo neurobil (a urobiť mal), a priamo vyjadri, prečo ťa tieto skutky, resp. nečinnosť sklamali. Nerob to však formou výčitiek.

Príklad: 

Dohodla si sa s partnerom, že niečo vybaví. On na to však zabudne.

Reakcia 1 (nesprávna, lebo vyjadruješ, že ťa sklamal ako človek)):

"Na teba sa nedá spoľahnúť, všetko nechávaš len na mne." (nesprávne

Reakcia 2 (správnejšia forma, lebo konštatuješ, že niečo neurobil, no nekritizuješ ho za to):

"Viem, že máš toho dosť a zabudol si na ............. . Počítala som, že to vybavíš.  Mohol by si to urobiť ............... alebo navrhuješ iné riešenie?" 

Chápem, že v návale zlosti a pod tlakom každodenných povinností je ťažké nereagovať v afekte, no takéto reakcie vedú k napätiu medzi partnermi a vzniknutý problém sa nevyrieši. 

Ak sa nabudúce ocitneš v podobnej situácii, radšej nereaguj hneď a snaž sa urovnať si všetko v hlave. Partnerovi povedz, čo si od neho očakávala a on to nesplnil, no vždy dbaj o formu, akou to povieš.

Dôležité je, aby si uvedomil, že ťa sklamalo jeho konkrétne správanie a nie on ako partner/človek.

Teraz už poznáš najčastejšie druhy strachu, ktorým čelia muži. 

Poznanie mužského strachu je dôležité, no identifikácia strachu nestačí. Dôležité je pomôcť mužovi tento strach prekonať. Vtedy muž prestane vnímať strach ako niečo, čo je preňho zakázané a čo by nemal cítiť. So ženou, ktorá to dokáže, sa cíti bezpečne, čo pôsobí na prehlbovanie ich vzájomnej blízkosti.

Cvičenie:

Cvičenie ti má pomôcť analyzovať situácie, keď si v mužovi nevedomky spustila obavy. Na základe tvojich a jeho reakcií uvidíš, kam to celé viedlo.

V poslednom kroku sa pokús uviesť, ako by si teraz zmenila svoju reakciu a tým pomohla mužovi prekonať jeho obavy.

1.

Toto cvičenie je zamerné na identifikovanie situácií, keď mohol tvoj partner (alebo iný muž) pocítiť strach. Zober si papier a rozdeľ ho na dva stĺpce, prípadne si vytlač predlohu

2.

Do ľavého stĺpca si napíš situácie, keď si muža odmietla, keď ťa sklamal, keď si mu dala pocítiť svoj nesúhlas.

3.

Do pravého stĺpca uveď, čo si mu povedala, prípadne ako si sa správala a ako reagoval on. Ako by si reagovala teraz, ak vieš, že si nevedomky v mužovi spustila strach?

Rekapitulácia:

 • Muži majú tiež svoje obavy/strachy, ktorým čelia.
 • Muž sa bojí toho, že nie je dosť dobrý.
 • Muž sa bojí toho, že sa nevie dostatočne postarať o svoju rodinu.
 • Muž sa bojí odmietnutia. 
 • Muž sa bojí toho, že ťa sklame.
 • Muž sa bojí pocitu vlastnej bezvýznamnosti.
 • Muž sa bojí zlyhania v sexuálnej oblasti.
 • Muž sa bojí vyjadrovať otvorene svoje emócie, aby nepôsobil ako emocionálne slabý.
 • Strach vyvoláva v mužovi pocit, že sa nespráva mužne.
 • Pre ženu je dôležité, aby vedela identifikovať strach muža a pomohla mu ho prekonať.
>