Ochrana osobných údajov

Ak ste čitateľkou tejto stránky, odberateľka e-mailov alebo mojou zákazníčkou, zverujete mi svoje osobné údaje. Ochranu osobných údajov beriem vážne a je pre mňa dôležité, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na mojej stránke, sú od 25. mája 2018 spracovávané v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kto je správcom osobných údajov?

Správcom vašich osobných údajov je Ing. Dana Žňavová, P. Jilemnického 2, 934 01  Levice, IČO: 11 717 190, DIČ: 37 422 081.

Prevádzkujem webovú stránku www.zenyzvenuse.sk. Voči vašim osobným údajom vystupujem ako správca: určujem, ako budú spracovávané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi budú so spracovávaním pomáhať.

Ako ma môžete kontaktovať?

V prípade vašich otázok a pripomienok ma kontaktujte na e-mailovej adrese: [email protected].

Aké údaje uchovávam?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na mojej stránke, napr. do registračných formulárov, objednávkových formulárov,  na zaslanie výsledkov kvízov, stiahnutie materiálov. Najčastejšie uchovávam tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa, ktoré sú používané len v nevyhnutnom rozsahu.

Počas vašej návštevy mojej stránky zaznamenávam IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili moju stránku, ako dlho ste na mojej stránke zdržali, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj,  a preto s ním nakladám so zvýšenou starostlivosťou.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte, a to predovšetkým na nasledujúce účely:

Priamy marketing − zasielanie e-mailov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie článkov, tipov a zobrazovanie obchodných správ.

Ak nie ste mojou zákazníčkou a objednáte si niektorý z mojich materiálov na stiahnutie alebo kurzov (zdarma alebo platených), vnímam to ako váš oprávnený záujem posielať vám e-maily s tematikou vzťahov na obdobie maximálne 5 rokov od prihlásenia.

Ak si zakúpite niektorý z mojich produktov, ako mojej zákazníčke vám budem posielať e-maily s tematikou vzťahov maximálne po dobu 5 rokov.

V obidvoch prípadoch sa môžete zo zasielania newslettrov kedykoľvek odhlásiť kliknutím na linku „odhlásiť sa z odberu“, ktorú nájdete v pätičke (na spodku) každého môjho e-mailu.

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje (fakturačné údaje a kontaktné údaje) sú nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. zasielanie prístupu do online kurzu, členskej sekcie, zaslanie kníh a e-bookov).

Vedenie účtovníctva

V prípade zakúpenia mojich platených produktov sú vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutné z dôvodu fakturácie, aby som splnila zákonnú povinnosť pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u spracovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, účtovné, pracovnoprávne atď.) neustanovujú inak alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie som viazaná osobitným predpisom váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Výnimkou sú len niektoré druhy spracovateľských operácií, pri ktorých využívam služby spracovateľov, ktorí sa dané spracovanie špecializujú. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v súlade s GDPR.

Ide o poskytovateľov nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovateľ hostingu:

Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444

Analytické nástroje:

Google Analytics – štatistiky návštevnosti webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAMarketing

MailerLite – nástroj na hromadné zasielanie e-mailov

Paupio 28, Vilnius, Lithuania, VAT LT100007448516

Facebook pixel  – Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Je možné, že v budúcnosti rozšírim pre uľahčenie a skvalitňovanie spracovania osobných údajov aj služby iných spracovateľov, prípadne ich aplikácie. V takom prípade však budem vždy klásť mimoriadnu pozornosť na to, aby spĺňali všetky nároky, ktoré vyplývajú zo zákona o spracovaní osobných údajov a nariadenia GDPR.

Cookies

Aby som zistila preferencie návštevníkov webovej stránky a vedela na základe toho prispôsobiť moju ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi, používam súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.

Cookies na účely cielenia reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Moju webovú stránku je možné prehliadať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov, ak používanie cookies na svojom počítači v internetovom prehliadači zakážete.

Na spracovanie cookies využívam nasledujúce služby:

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané súbory cookies sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupné na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané súbory cookies sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupné na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Poskytovanie dát mimo EÚ

Údaje spracovávam výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú úroveň ochrany na základe nariadenia GDPR.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu [email protected].

Právo na informácie

Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje spracovávam o vašej osobe a s akým účelom, môžete ma kedykoľvek vyzvať a do 30 dní vám túto informáciu poskytnem.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie či zmenu v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností.

Právo byť zabudnutý (vymazaný)

Pokiaľ si budete priať, môžete využiť právo byť zabudnutý, t. j. právo na vymazanie. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo systému, ako aj zo systémov spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnými povinnosťami, ktoré ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy. V takomto prípade vymažem všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať prostredníctvom vášho e-mailu.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje alebo že spracovávam vaše osobné údaje nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo vznesiete námietku voči spracovaniu, môžete požadovať obmedzenie ich spracúvania. Môžete obmedziť rozsah spracúvaných  osobných údajov alebo účel spracovania osobných údajov (napr. ak sa odhlásite z odberu e-mailov, obmedzíte účel spracovania o zasielanie e-mailov). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Právo na prenos osobných údajov

Ak by ste chceli svoje osobné údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite, máte právo požiadať o prenos údajov. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.

Vaše žiadosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv vybavím najneskôr do 1 mesiaca od doručenia vašej žiadosti.

Úrad na ochranu osobných údajov

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak na vašu žiadosť nebudem reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Odhlásenie z odberu e-mailov a obchodných správ

E-maily s článkami, tipmi, produktmi či službami vám zasielam, ak ste môj zákazník, na základe vášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek prostredníctvom odkazu „odhlásiť sa z odberu“, ktorý nájdete v pätičke (na spodku) každého e-mailu.

Mlčanlivosť

Ubezpečujem vás, že ja ako spracovateľ vašich osobných údajov, ako aj spracovatelia, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. mája 2018.

V prípade akejkoľvek zmeny týchto zásad spracovania osobných údajov vás budem informovať e-mailom a budú uverejnené na tejto stránke.

>