Prečo sa chcú muži cítiť ako víťazi

Muži už od detstva túžia byť víťazmi. Táto ich túžba pretrváva aj v dospelosti, lebo v nich posilňuje pocit vlastnej hodnoty

Mnoho žien zažilo vzťah s mužom, ktorý napríklad stratil prácu alebo sa v jeho živote stalo niečo, s čím sa musel vysporiadať.

Príbeh pokračoval takto: Aby mu vytvorila zázemie na vyrovnanie sa so situáciou, snažila sa mu čo najviac pomáhať. Finančne ho podporovala, ťahala z depresívnych stavov, pomáhala mu pri hľadaní práce, varila a prala, venovala mu veľa svojho času v presvedčení, že keď sa on vyrovná so svojou minulosťou, ocení, čo všetko preňho urobila, a pochopí, že práve ona je ženou, s ktoru bude chcieť zdieľať svoj život. 

Veľké prekvapenie však nastalo, keď si on našiel prácu, dostal sa z depresívnych stavov, vyrovnal sa s minulosťou a .........našiel si lásku, pri ktorej sa zrazu správal úplne ináč. Nová priateľka sa o nič nesnažila, nerobila preňho nič z toho, čo tá predchádzajúca.

Čím ho teda očarila a prečo sa zachoval tak nevďačne k žene, ktorá by mu bola dala to posledné, len aby sa on cítil dobre?

Ak si teraz hovoríš, že takí sú chlapi. Nevedia oceniť dobrú ženu. Sú vypočítaví, ženu len využijú...a potom pobežia za ďalšou...máš svoju pravdu, lebo sú aj takí chlapi, no nemôžeme hádzať do jedného vreca všetkých. Preto sa pozrieme na dôvody, prečo sa muž z príbehu takto zachoval. 

  • Prvá žena sa snažila robiť všetko preňho, často aj zaňho, aby mu pomohla a uľahčila jeho život. Čím viac sa snažila, tým viac on pociťoval svoju neschopnosť a strácal motiváciu sa posunúť ďalej. Bolo preňho pohodlné žiť so ženou, ktorá sa oňho starala, hoci sa pri nej zo dňa na deň stával väčším stroskotancom, prestával sa cítiť ako muž, strácal sebaúctu, ich vzťah sa menil na vzťah matka - syn.
  • Druhá žena sa naňho pozerala inými očami a nesnažila sa robiť nič, čím by mu uľahčovala jeho životChcela ho poznať, počúvala ho, ocenila a povzbudzovala (napríklad keď jej hovoril o svojich plánoch). Vedel, že ak ju nechce stratiť, musí konať ako muž, ktorý má svoj cieľ. Ako muž, ktorý sa chce cítiť ako víťaz

Keď sa muž cíti ako víťaz, cíti sa silný, sebavedomý a hoden lásky. Cíti, že má kontrolu nad svojím životom. V súčasnosti spoločnosť vyvíja na mužov veľmi silný tlak, aby boli úspešní a mocní, no pocit víťazstva nie je spojený len s kariérou či so zarobenými peniazmi, ale hlavne s pocitom vlastnej dôležitosti a v úspešnom napredovaní pri dosahovaní cieľov.

Na tejto ceste muž chce mať pri sebe ženu, pri ktorej sa bude cítiť ako víťaz. Ženu, ktorá ho podporuje, dôveruje mu aj vo chvíľach, keď sa mu nedarí, ktorá ho inšpiruje a vidí jeho potenciál. 

Príklad:

Partner príde domov po náročnom dni. Dohodli ste sa, že sa cestou zastaví v čistiarni, no zabudol na to.

Môžeš reagovať takto: 

  • "Na teba sa fakt nedá spoľahnúť. Mohla som to vybaviť sama." (k tomu zamračená tvár, zvýšený tón hlasu, prevracanie očami)

V takomto prípade sa muž cíti ako totálny lúzer, lebo neurobil to, čo sľúbil. Zároveň partnerka formou spochybňovania vyjadruje svoju nedôveru voči partnerovi.

  • "Počítala som, že sa v čistiarni zastavíš. Mal si asi toho dosť v práci, tak chápem, že si na to zabudol. Môžeš sa tam zastaviť zajtra? Veľmi by som to ocenila."

V takomto prípade si muža upokojila, lebo si prejavila pochopenie, že nespravil, na čom ste sa dohodli. Zároveň si ho vyzvala, aby ste sa dohodli, či na druhý deň sa v čistiarni zastaví. Tento spôsob komunikácie je lepší, lebo je založený na pochopení a dôvere, že partner urobí to, na čom ste sa dohodli. Zároveň mu vyjadruješ vopred ocenenie za to, čo urobí.

Pri ilustrácii obidvoch reakcií nejde o to, aby žena ustupovala a potláčala svoje potreby, ale o poukázanie na to, že pokojným racionálnym správaním môže žena ovplyvniť muža veľmi pozitívne, čo sa prejaví na jeho snahe ju nesklamať a urobiť, čo je pre ňu dôležité. 

Ak žena chce vyjadriť svoju nespokojnosť, keď je nahnevaná, je veľmi dôležité voliť správny spôsob komunikácie. V afekte totiž často povieme aj veci, ktoré by sme za normálnych okolností nikdy nepovedali. Vždy však treba pamätať na to, že čo raz povieme, nedá sa vziať naspäť!!!

Situácie, keď sa muž cíti ako víťaz:

  • keď sa ho pýtaš na jeho názor alebo ho žiadaš o radu či vysvetlenie,
  • keď mu prejavíš svoje uznanie za to, čo urobil (muži totiž milujú pochvalu),
  • keď sa snažíš pochopiť jeho pohľad na veci, t. j. napríklad v prípade rozdielnych názorov máš záujem vedieť, prečo on zastáva ten svoj a nebojíš sa o tom s ním diskutovať, samozrejme, spôsobom, ktorý je obohatením pre obidve strany, nie snahou zvíťaziť za každú cenu formou znevažovania názorov toho druhého,
  • keď ho oceňuješ pred priateľmi a známymi,
  • keď sa oňho zaujímaš (o jeho prácu, záľuby, plány, ciele) a zdieľaš s ním emócie, ktoré pri rozprávaní prejavuje.

Ako komunikovať v situácii, keď sa mužovi nedarí

V živote nastanú aj situácie, keď sa mužovi nedarí. Vtedy sa cíti ako porazený, čo je spojené s pocitmi neistoty, vlastnej slabosti, ktoré často vedú k tomu, že sa izoluje a snaží sa riešiť túto situáciu sám.

V takýchto chvíľach je preňho mimoriadne dôležité, aby si mu dala pocítiť, že mu napriek všetkému zlému dôveruješ, no pritom nechaj na neho, aby si všetko vyriešil sám.

Cvičenie:

1.

Porozprávaj sa s ním a pýtaj sa ho, kedy sa cítil vo svojom živote veľmi šťastný (čo ho robilo šťastným).

2.

Pri spoločných rozhovoroch sa snaž čo najviac prejaviť svoj záujem o jeho prácu, koníčky, pýtaj sa ho na jeho plány, čo by chcel dosiahnuť. Nerozmýšľaj nad svojimi odpoveďami, ale venuj svoju 100 % pozornosť jemu. 

3.

Všímaj si spôsob, akým hovorí o veciach, ktoré ho robia šťastným a ktoré ho zaujímajú. Prejav mu svoju podporu a povzbudenie. 

>