Ako ovplyvňujú inštinkty správanie muža

Každá z nás zažila chvíle, keď muž povedal alebo urobil niečo, čo sme nevedeli pochopiť. Prečo sa muži správajú spôsobom, ktorému často nerozumieme? 

Chceš s ním hovoriť o niečom, no on sa hneď postaví do útoku a odbije ťa napríklad vetami:

„Teraz sa o tom nechcem rozprávať …“

„Teraz na to nemám čas (chuť, náladu)…“

alebo nepovie nič a robí niečo iné.

Nechápeš, čo zlého si urobila a prečo si spustila takúto jeho reakciu…

Neurobila si nič nevhodné.

Za všetko môže tzv. genetické naprogramovanie, s ktorým sa človek (muž aj žena) narodí a ktoré ovplyvňuje jeho správanie. Aby si vedela, ako v takejto situácii reagovať, je potrebné dozvedieť sa o ňom viac.

Aby sme si túto tému vysvetlili na jednoduchom príklade, 

povieme si príbeh.

Pred miliónmi rokov žili ľudia v malých skupinách (kmeňoch). Muži a ženy mali rozdelené svoje úlohy. Kým muži v prvom rade zabezpečovali potravu, ženy sa starali o potomkov. V záujme prežitia bolo nevyhnutné, aby sa z mužov stali dobrí lovci. 

Lov však bol veľmi náročný na sústredenie. Chvíľa nepozornosti mohla stáť lovca život, čím by ohrozil aj ostatných členov kmeňa, preto musel byť muž - lovec plne sústredený na svoj cieľ. Žiadne rozptyľovanie, len 100 % sústredenie sa na zviera, ktoré chcel skoliť. Táto schopnosť sústrediť sa a vykonať svoju úlohu z neho robila dobrého lovca, čo zároveň priťahovalo k nemu ženy. Po vykonaní práce a dosiahnutí veľkého úspechu sa u lovca dostavil pocit spokojnosti.

Hoci moderní muži v súčasnosti už nemusia byť lovci, aby uživili svoju rodinu, majú tiež svoje výzvy a úlohy, ktoré musia riešiť.

Stalo sa ti niekedy, že si vyrušila muža, keď niečo robil a on znervóznel alebo sa dokonca nahneval? Nechápala si, prečo sa takto správa.

Bolo to práve preto, že ako v časoch lovcov mamutov, aj on na plne sústredil na svoju úlohu, pri ktorej nemohol byť vyrušovaný. Rozptyľovanie jeho pozornosti ho síce už nestojí život (ako to bolo v prípade jeho dávnych predkov), no jeho genetické naprogramovanie funguje ako v časoch lovu. Žiadne rozptyľovanie, len úplné sústredenie a jasný zámer.

Rovnako to platí aj pre situáciu, keď mužovi voláš, no on práve pracuje na niečom dôležitom. Možno ti hneď nezdvihne telefón a ty začínaš uvažovať, že ťa už nemiluje, že nemá o teba záujem… on sa však nachádza v stave maximálneho sústredenia na jednu úlohu, pri ktorej nemôže byť vyrušovaný. To je aj príčina, prečo muži nie sú dobrí v multitaskingu. 

Robiť viac vecí naraz je pre muža takmer nepredstaviteľné (samozrejme, výnimky existujú), lebo svoju pozornosť nemôžu rozptyľovať.

Zaujímavosťou je, že muži berú aj vzťahy ako rozptyľovanie.

Prečo sú vzťahy pre muža často nežiadúcim rozptyľovaním

  • lebo muž cíti emocionálne prepojenie k žene,
  • cíti emócie (lásku, vzrušenie, posadnutosť),
  • môže byť emocionálne zranený.

Rozptyľovanie odvádza jeho pozornosť a znižuje schopnosť jeho sústredenia na plnenie úloh a výziev. Na to, aby mohol muž vykonávať svoje úlohy a plniť výzvy, potrebuje pokoj. 

Toto je často dôvod, prečo muž niekedy ochladne a my máme pocit, že chce zo vzťahu vycúvať. V skutočnosti ide o to, že v záujme splnenia svojich úloh sa potrebuje na nejaký čas odpojiť. Nie je to preto, že ťa nemiluje, ale preto, že potrebuje splniť svoju úlohu, aby sa cítil ako muž. 

Neočakávaj preto, že muž bude v úzkom emocionálnom prepojení s tebou 24 hodín denne. Pre muža je totiž veľmi dôležité, aby sa cítil mužne, a preto musí plniť svoje úlohy. Ak sa mu darí v práci alebo v iných oblastiach života, získava aj rešpekt okolia, cíti sa dostatočne dobrý a schopný sa postarať o seba a svojich blízkych (rodinu, ľudí, na ktorých mu záleží). 

Ak sa viac sústredí  na emocionálne prepojenie s tebou, menej sa sústredí na svoje povinnosti, čo sa odrazí na jeho výsledkoch. Zlé výsledky roztočia špirálu negatívnych pocitov, že zlyhal, že nie je dosť dobrý, čo vníma ako stratu svojej „mužnosti“. Muž sa cíti zahanbený a v takomto stave sa nechce ukázať svojej partnerke (rodine). 

Ako sme už hovorili v 2. module, jeden z najväčších strachov muža je, že nie je dosť dobrý a že nie je schopný sa postarať o svoju partnerku (rodinu). Mnoho mužov potom uteká pre týmto strachom a končí pri závislostiach typu alkohol, gambling či počítačové hry. Práve hry v mužovi prebúdzajú túžbu víťaziť, čím sa opäť aspoň na chvíľu cíti ako dostatočne dobrý. 

Prečo muži nemajú radi, keď im povieme, čo majú robiť

Muž lovec netúžil byť len rýchly, silný a výkonný. Túžil byť najlepším v kmeni - aby sa stal vodca. V pozícii vodcu mal totiž výsady, ktoré ako radový lovec nemal. Priazeň žien, z ktorých si mohol vyberať, dostatok jedla, uznanie ostatných členov kmeňa. Aj v súčasnosti sa muži snažia byť „vodcami“ medzi ostatnými.

Ak mužovi povieš, čo má urobiť, často nepočúva. Počúvanie príkazov a odporúčaní v jeho ponímaní znamená, že nie je vodcom - alfa mužom. Muži napríklad nemajú radi, keď sa majú pýtať okoloidúcich na cestu. Budú radšej blúdiť a nájdu ju sami (aj keď im to trvá dlho). 

Často hovoríme, že muži majú veľké ego a práve tu sa to prejavuje. Na druhej strane musíme priznať, že muž, ktorý má malé ego, nás nepriťahuje. 

Samozrejme, nie je ľahké žiť vždy v súlade s mužom, ktorý má myšlienkové nastavenie lovca. Ak sa však naučíš vnímať jeho geneticky naprogramované správanie ako výhodu, prospešné to bude pre obe strany.

Ako ovplyvňujú inštinkty správanie moderného muža

Civilizovaný svet, v ktorom žijeme, prechádza neustále veľkými zmenami. Naše správanie je však stále diktované primitívnymi inštinktmi našich pradávnych predkov. 

Naši predkovia preniesli tieto inštinkty na svoje potomstvo a dodnes ovplyvňujú naše správanie. Napríklad u mužov sa to prejavuje takto:

Muži túžia po moci nad ostatnými mužmi

Byť vodca bolo pre muža veľkou výsadou, lebo mal moc nad ostatnými, mohol si vyberať ženy, splodil viac detí a toto programovanie preniesol na svoje potomstvo.

Z túžby po moci vyplýva napríklad aj záujem mužov o veľké autá. Získať moc nad ostatnými mužmi je veľmi ťažké a ide o pomalý a náročný proces. Je jednoduchšie si kúpiť veľké auto s výkonným motorom. Sila motora na podvedomej úrovni slúži ako náhrada za prevahu nad ostatnými mužmi.

Muži túžia po materiálnom bohatstve

V minulosti mali bohatí ľudia viac jedla a oblečenia, čo im umožnilo prekonať ťažké obdobia. Bohatstvo im zabezpečovalo aj vyšší spoločenský status.

Muži túžia po mladých atraktívnych ženách

Muži si vyberali mladé, atraktívne ženy, lebo tie s najväčšou pravdepodobnosťou prežili pôrod detí. Atraktivita ženy sa posudzovala symetrickými črtami, čistou pokožkou a dobrým zdravím. Muži so silnejšou reprodukčnou schopnosťou splodili viac detí. 

Ako môžeš využiť inštikty muža vo svoj prospech

Ak chceš využiť jeho inštikty, zameraj sa na jeho túžbu byť vodcom. Nikdy mu neprikazuj, čo má robiť, ani ho nekritizuj, ak niečo urobí/neurobí. Tým by si spôsobila, že by mal pocit, že ťa sklamal a že mu nedôveruješ. 

Najprv oceň jeho postavenie ako vodcu a keď v ňom vyvoláš pocit, že oceňuješ jeho pozíciu, navrhni, čo si od neho praješ.

Príklad:

Tvoj partner dokáže uvariť výbornú sviečkovú. Chceš, aby pripravil nedeľný obed. 

Dala by som si sviečkovú, no nepoznám nikoho, kto ju pripravuje lepšie ako ty. Mohol by si v nedeľu pripraviť obed ty? Ja budem tvojou sexy asistentkou.

Pre muža je dôležité cítiť sa ako alfa muž (vodca), t. j. muž, ktorý je dosť silný, schopný, vie si so všetkým poradiť a chce sa o teba postarať.

Ak toto pochopíš, je jednoduché ho ovplyvňovať. Ak sa bude s tebou cítiť ako vodca, staneš sa preňho nenahraditeľnou ženou, tzv. super úlovok.

Cvičenie:

Úlohou cvičenia je zistiť, aké vlastnosti mužov ťa najviac priťahujú.

1.

Rozdeľ si papier na 2 stĺpce alebo si stiahni predlohu. Do ľavého stĺpca napíš mená mužov, ktorí ťa priťahujú - môžu to byť tvoji bývalí partneri (súčasný partner), ale aj iní muži (kamaráti, kolegovia, známe osobnosti). 

2.

Do pravého stĺpca si napíš pri každom mene vlastnosti muža, ktoré ťa na ňom najviac priťahovali/priťahujú. 

3.

Po vypracovaní cvičenia si pozorne pozri svoje odpovede a zistíš, aké vlastnoti sú pre teba u muža najdôležitejšie. Zároveň uvidíš, či ťa priťahujú alfa muži.

Rekapitulácia:

  • správanie muža je geneticky predeterminované z obdobia, keď muži boli lovci,
  • muž sa potrebuje plne sústrediť na plnenie svojich úloh a výziev, preto sa niekedy správa chladne - potrebuje totiž pre seba viac priestoru ako žena,
  • muž nemôže byť emocionálne prepojený so ženou 24 hodín denne, lebo by sa nevedel sústrediť na svoje úlohy, čo by viedlo k pocitu, že nie je dosť dobrý a dosť mužný,
  • muž chce mať pozíciu vodcu - alfa samca, ktorý má uznanie okolia a svojej partnerky,
  • muž, ktorý má malé ego, nemôže byť vodca a ženy nepriťahuje,
  • ak žena ocení muža a dá mu pocit, že je vodca - alfa samec, stane sa preňho ženou, ktorú si váži viac ako ktorúkoľvek inú.
>