Čo robiť, keď sa muž uzavrie do seba

Sú chvíle, keď cítiš, akoby ste vzájomne splynuli. Chvíle úplnej intimity a blízkosti, keď prepojenie medzi vami je tak intenzívne, že neexistuje nič, čo by ho prerušilo. Zrazu sa to skončí. Nevieš prečo, no cítiš z neho akýsi chlad a odstup. Vidíš, že je mysľou kdesi inde a stále sa ti vzďaľuje. 

Urobila si niečo zle? Čo sa deje? Kladieš si množstvo otázok a jediné, po čom túžiš, je dostať od neho odpovede na tvoje otázky, ako sa cíti, čo sa deje, ako aj uistenie, že je všetko v poriadku a že ťa miluje.

Tvoja intuitívna reakcia ťa vedie k tomu, aby si prelomila jeho mlčanie. Netušíš, že práve spôsob, akým ho chceš priviesť k tomu, aby sa ti otvoril, ho môže zahnať do ulity ešte väčšieho mlčania.

Prečo muži mlčia

Keďže muži mnohé emócie navonok neprejavajú, mlčanie je často prostriedkom, ako vyjadriť hnev, smútok, strach alebo radosť. 

V parnerských vzťahoch sú najčastejšími situácimi, keď sa partner uzavrie:

 • keď má hovoriť o vzťahoch, lebo muži neradi prejavujú svoje emócie, aby nepôsobili "slabo" (zraniteľne),
 • keď má pocit, že rozhovor by nikam neviedol (napríklad keď partnerka neustále otvára tému, ktorá už je podľa neho uzavretá),
 • keď má problém, ktorý si chce vyriešiť sám, a nechce do toho zaťahovať partnerku,
 • keď je nahnevaný a potrebuje si vnútorne spracovať, čo jeho hnev vyvolalo,
 • keď má pocit, že je lepšie mlčať, ako niečo povedať,
 • keď sa chce vyhnúť hádke.

Niektorí muži mlčia aj preto, lebo dosiahli už istú hranicu sociálnej komunikácie so svojou partnerkou a potrebujú na chvíľu vypnúť. Nie je to preto, že by partnerku nemilovali, no každý človek má individuálnu potrebu verbálnej komunikácie a keď ju naplní, na určitý čas nemá potrebu komunikovať.

Ako zistiť, prečo sa muž uzavrel

Tvoj cieľ: Chceš od svojho partnera, aby sa otvoril.

Spôsob, ako to môžeš urobiť:

 • vyvíjať naňho nátlak neustálym vypytovaním sa, obviňovaním, tichou domácnosťou atď.,

Čo si treba uvedomiť:

Ak chceš, aby sa muž otvoril, niečo od neho požaduješ. Možno to tebe tak nepripadá, no v skutočnosti chceš, aby ti partner povedal o svojich dôvodoch, prečo sa uzavrel, čím odhalí svoju zraniteľnosť (svoje najosobnejšie dôvody, prečo koná určitým spôsobom).

Aby si si túto situáciu lepšie uvedomila, predstav si niektorú svoju kamarátku/spolužiačku, ktorá ti často kládla otázky, na ktoré si jej nechcela odpovedať. Ona sa však nevzdávala a pýtala sa neustále. Ak si jej niečo povedala, ona ti nikdy nepovedala o sebe nič.

Ako vidíš z uvedeného príkladu, ak chceš, aby sa ti muž otvoril, nejde len o obyčajné otázky. Ty v podstate od neho niečo chceš. Komu poslúži tým, keď sa ti otvorí? Jemu? Určite nie. Práve preto tvoj nátlak u neho nevyvolá požadovanú reakciu, ale pravý opak. Čím viac budeš tlačiť, tým rýchlejšie ti bude unikať. Tvoj nátlak bude zároveň vnímať ako útok na svoju slobodu. Buď preto trpezlivá a nevyvíjaj nátlak. 

Ak sa tvoj partner uzavrie a prestane komunikovať, nesnaž sa teda vypáčiť dôvod neustálym kladením otázok:

"Čo ti je?

"Čo sa stalo?"

"Prečo mi neodpovedáš?"

"Prečo ma ignoruješ?"

Hoci na týchto otázkach nie je nič zlé, muž na ne nebude reagovať, maximálne ti povie, že je všetko v poriadku a jemu nič nie je. (Podobne zvyknú reagovať aj ženy, keď sa stiahnu a partner chce zistiť, čo im je.)

Čo teda povedať partnerovi v takejto situácii?

 • ukáž mu svoju podporu, no zároveň mu nechaj voľnosť

Keďže poznáš svojho partnera a vidíš, že jeho správanie je iné ako zvyčajne, môžeš mu povedať toto:

"Vidím, že nie si vo svojej koži. Nechcem vyzvedať, no ak sa budeš chcieť o tom porozprávať, som tu."

"Cítim, že sa niečo deje a správaš sa ináč. Nepochybujem, že si to vyriešiš. Ak sa chceš porozprávať, som tu."

Týmto spôsobom partnerovi vyjadríš, že ti nie je jedno, že sa v jeho živote niečo deje. Netlačíš naňho, aby sa ti zveril, no vyjadruješ mu podporu tým, že si ochotná ho vypočuť, keď sa tak rozhodne. Tým mu zároveň dávaš voľnosť, že sa môže rozhodnúť sám, čo urobí.

Nič iné už robiť nemusíš. Ak bude mlčanie partnera trvať dlhšiu dobu, môžeš mu svoju ponuku zopakovať.

V niektorých vzťahoch sa však môže stávať pravidelne, že sa partner uzavrie. V takomto prípade môže ísť o partnera, ktorý:

 • má problémy sám so sebou, alebo
 • používa "ticho" ako nástroj na trestanie a manipuláciu partnerky.

Je ticho vhodným nástrojom na riešenie problémov?

Napriek tomu, že ticho môže byť považované za vhodnejší nástroj ako otvorený konflikt, nemožno ho považovať za nástroj na riešenie problémov. 

U partnerky vyvoláva neistotu, zmätok, nervozitu, lebo:

 • sa cíti partnerom odmietnutá,
 • začína si vymýšľať dôvody, prečo sa partner takto správa,
 • začne sa strachovať o partnera a ich vzťah, 
 • začne sa obviňovať a hľadať chybu v sebe. 

Ticho možno považovať za správanie, ktoré vzťahu neprospieva. Do istej miery sa dá tolerovať, no ak sa vo vzťahu objavuje príliš často, treba tento spôsob správania partnera začať s ním riešiť.

 • Najprv si premysli, o čom chceš hovoriť. 
 • Vyber vhodný čas na rozhovor. 
 • Priprav vhodnú pôdu na rozhovor, aby ste sa dobre cítili, a začni úplne neformálne.

Spomeň si napríklad na niečo, čo urobil a čo na teba urobilo veľký dojem: Môžeš povedať niečo takéto: 

Spomínaš si, ako si urobil ………………………………….. . Bola som tým neskutočne dojatá/Bola som na teba veľmi hrdá/Urobilo to na mňa veľký dojem/Vedela som, že si skvelý, no toto bolo nad moje očakávania. Bola som neuveriteľne šťastná/hrdá/očarená.

Obdivujem, keď robíš ……………………. . Páči sa mi tvoje nasadenie/odhodlanie/sústredenie/čestnosť/zameranie na konkrétny cieľ/cieľavedomosť/schopnosť predvídať.

Ak sa venuje nejakému športu, môžeš napríklad povedať:

Porazil si ………. dnes? O koľko ……..si vyhral? Podarilo sa vám vyhrať nad ………….. ?

Ak sa bavíte často o práci a poznáš situáciu v jeho práci, môžeš sa spýtať napríklad:

Ak by si bol v pozícii ………………., čo by si robil/čo by si robil ináč/ako by si postupoval?

Všetky tieto otázky by ti mali pomôcť dostať sa bližšie k nemu a nastoliť atmosféru dôvery. Prejavuješ mu svoj záujem, venuješ svoju pozornosť a si pripravená ho počúvať. Takto mu dávaš vopred hodnotu a vytváraš spojenie medzi vami. 

 • Teraz sa môžeš pýtať, čo chceš vedieť. Ak sa chceš spýtať na to, čo ťa znepokojuje, dôležitý je spôsob, ako otázku položíš.
 • Musíš vždy k nim pristupovať tak, aby bolo cítiť tvoj záujem a zraniteľnosť (vyjadri partnerovi, ako sa cítiš, keď sa uzavrie).
 • Nepoukazuj na to, že sa má zmeniť on ako človek, treba sa zamerať na zmenu tohto "nezdravého vzorca správania".

Príklad:

Chceš partnerovi povedať, ako ťa trápi jeho časté mlčanie.

nesprávne:

„V poslednom čase sa často uzatváraš do seba. Mám pocit, že už o mňa nemáš záujem.“

Tento spôsob je nesprávny preto, lebo znie ako výčitka.

správne:

„V poslednom čase cítim, že sa v tvojom živote niečo deje. Viem, že ma nechceš znepokojovať, no cítim sa odmietnutá, keď so mnou nechceš o tom hovoriť.“

„Viem, že máš toho v práci veľa a ja som hrdá, keď sa ti darí, no som zmätená, keď sa uzavrieš a ja netuším, čo sa deje.“

„Som šťastná, že som sa pre teba rozhodla, lebo pre mňa veľa znamenáš.  Ak však vidím, že sa v tvojom živote niečo deje a ty mi o tom nechceš nič povedať, začínam mať strach, že sa to jedného dňa zmení a ty ma už nebudeš milovať.“

„Viem, že to myslíš dobre. Chcela by som však vedieť, prečo sa v poslednom čase predo mnou uzatváraš. Cítim vtedy, že mi nedôveruješ natoľko, aby som som vedela, čo ťa trápi."

Samozrejme, treba si uvedomiť konkrétnu situáciu, v akej sa s partnerom nachádzaš, a podľa toho prispôsobiť svoje otázky/vyjadrenia. Neboj sa však ukázať svoj prirodzený záujem, no netvár sa, ako keby ti ubližoval.

Konaj vždy z pozície ženy, ktorá pozná svoju hodnotu, no zároveň sa nebojí ukázať svoju zraniteľnosť a ženskosť. Určite mu však na začiatok prejav svoje pochopenie. 

Ak sa ti podarí položiť svoje otázky/vyhlásenia správne, tvoja prirodzenosť a zraniteľnosť ti prinesie ovocie a partner začne komunikovať. Jeho odpoveď však bude typicky mužská. Nečakaj preto dlhé vysvetľovanie, aké by ti poskytla žena a aké si ty ako žena predstavuješ a očakávaš. On sa však cíti určitým spôsobom a takým spôsobom sa aj prejavuje. Možno niektorá jeho odpoveď u teba nezarezonuje, no ver tomu, že ti poskytuje verziu, ktorá je preňho pochopiteľná. Je to jeho spôsob, ako sa otvoriť. Snaž sa ho pochopiť.

Je normálne, že čakáš iné odpovede. Možno o niektorých z nich budeš pochybovať ako každá iná žena. Potrebuješ predsa všetky informácie, aby si mohla predvídať. V podstate ti však ide o ubezpečenie z jeho strany, že je všetko v poriadku. 

Rekapitulácia:

 • ticho je pre muža prostriedkom, ako vyjadriť veľa emócií (hnev, smútok, radosť),
 • ženský spôsob, ako prelomiť mužské mlčanie, ho zvyčajne zaženie do ulity,
 • ak chceš, aby sa muž otvoril, žiadaš od neho odhaliť vlastnú zraniteľnosť,
 • nerob naňho nátlak a dopredu si premysli, na čo sa ho chceš spýtať,
 • buď trpezlivá a predstav si, ako prelomíš jeho mlčanie,
 • vyvolaj uňho hravosť a dostaň ho do nálady, keď je schopný a ochotný sa otvoriť,
 • formuluj otázky správnym spôsobom, prejav mu svoj záujem, nepochybuj o ňom a ukáž mu svoje pocity,
 • nečakaj odpovede, aké by si dostala od ženy.
>