Ako komunikujú muži

Spôsob, akým komunikujú muži, je iný ako ten náš ženský. Keďže ženy sú zvyknuté komunikovať verbálne, očakávajú rovnaký spôsob komunikácie aj od muža. Vzhľadom na to, že jeho slová často neposkytujú odpovede, aké žena očakáva, dochádza medzi nimi ku konfliktom. 

Ženy tú totiž zamerané na slová, kým muži sa prejavujú hlavne svojimi skutkami. Slová pre muža neznamenajú ani zďaleka to, čo pre ženu. 

Žiaľ, veľa žien visí len na jeho slovách a nepripisuje dostatočnú pozornosť tomu, čo muž robí, prípadne verí, že raz sa jeho skutky zosúladia so slovami…

Ak ti napríklad muž povie, že si výnimočná, že takú ženu, ako si ty, ešte nestretol atď.

  • a predstaví ťa svojim kamarátom, rád s tebou ide do spoločnosti a je hrdý, že ťa má po svojom boku, môžeš si byť istá pravdivosťou jeho slov,
  • a chce sa s tebou stretávať u teba, prípadne u seba, nikdy ťa nepredstaví svojim kamarátom, na pár dní sa odmlčí, potom príde a prežijete spolu vášnivé chvíle, never jeho slovám, lebo sú len prostriedkom, aby si ťa udržal.

Ak máš pocit, že ťa partner nemiluje, lebo ti to nezvykne hovoriť (resp. by si to chcela počuť od neho častejšie), môžeš mu to povedať. Ešte predtým si však začni viac všímať všetko, čo pre teba a váš vzťah robí. Veľa mužov totiž má problém hovoriť o svojich emóciách. Skutky však neklamú a na nich vidíš, či partner investuje do teba a vášho vzťahu, čím ti prejavuje svoju lásku.

Pozn.: Investíciou sa rozumie všetko jeho úsilie, ktoré vkladá do vzťahu.

Cvičenie:

1.
  • Sleduj, čo muž pre teba robí. Všímaj si každú maličkosť, ktorej si doteraz možno nepripisovala žiadny význam (uvarí večeru, vyberie film na pozeranie, pošle ti milú správu, objíme ťa, povysáva tvoje auto, natankuje tvoje auto, pozerá na teba pohľadom, ktorým vyjadruje svoju lásku atď.). 
  • Zapisuj si každý takýto prejav (činnosť). Možno ti nevyznáva lásku slovne každý deň, no ak sa pozrieš do tohto zoznamu, uvidíš, ako to naozaj je.

Ak chceš vedieť, ako sa cíti

Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako sa muž cíti, treba si najprv uvedomiť, že muži nie sú zvyknutí hovoriť o svojich pocitoch. Ak chceš, aby sa viac otvoril, rozprávaj o svojich pocitoch. Vytvor prostredie, kde sa cíti príjemne a bezpečne a nesnaž sa naňho tlačiť neustálymi otázkami, lebo ho dostaneš do stresu.

Ak sa muž bude cítiť príjemne, časom začne o svojich pocitoch prirodzene hovoriť. Na jeho povzbudenie môže poslúžiť, ak mu povieš, čo to pre teba znamená (robí ťa to šťastnou, cítiš sa bezpečne, cítiš sa milovaná atď., keď ti povie napríklad, čo sa mu na tebe páči).

Komunikácia formou sms

Pri komunikácii formou sms ženy často očakávajú, že muž bude rýchlo odpovedať. Ak sa muž odmlčí, žena to často berie ako prejav nezáujmu. Treba si však uvedomiť, že pri niektorých správach muž nemá potrebu reagovať, lebo má pocit, že tam nie je nič, k čomu sa treba vyjadriť. 

Ďalším dôvodom odmlčania môže byť napríklad jeho zaneprázdnenosť, napríklad musí niečo riešiť v práci, prípadne v škole. Muž totiž má problém, aby sa venoval naraz viacerým aktivitám a prepínal pozornosť medzi nimi.

Často sa ženy cítia zmätené aj v prípade, ak boli zvyknuté, že muž na začiatku vzťahu dokázal dlhé hodiny sms-kovať, no keď sa vzťah dostal do určitej fázy, zredukoval sa aj počet správ a telefonických rozhovorov.

Ani v tomto prípade však netreba panikáriť. Ide o bežný jav. Keďže na začiatku vzťahu sa muž snaží ženu viac spoznať a získať si ju, robí všetko preto. Práve v tomto období je frekvencia telefonátov a správ najvyššia. Keď si už ženu získa, považuje svoj cieľ za splnený. Nie je to znak, že by nemal o ženu naďalej záujem.

Priprav ho na rozhovor

Ak sa chceš s partnerom rozprávať, nerob to spôsobom, že vtrhneš do izby a spustíš záplavu slov na tému, o ktorej sa chceš rozprávať

Týmto spôsobom narušíš jeho sústredenie, lebo možno práve niečo robil, prípadne o niečom rozmýšľal. 

Radšej to urob takto:

"Oslovenie (jeho krstné meno alebo spôsob, akým ho voláš),

  • mohli by sme sa o chvíľu porozprávať?
  • môžeme sa porozprávať, keď skončíš ........ (uveď, čo robí)?
  • chcela by som s tebou niečo prebrať, keď skončíš ........ (uveď, čo robí).  Vyhovuje ti to?"

V tomto prípade si mu dala chvíľu, aby sa prestal sústrediť na to, čo robí, a venoval ti svoju pozornosť. Následne si mu povedala, čo od neho chceš a dala mu priestor, aby sa vyjadril.

Osvojenie tohto spôsobu komunikácie je nevyhnuté nielen v komunikácii s mužmi, ale aj so ženami.

Predstav si napríklad situáciu, keď sa v práci sústredíš na nejakú úlohu a zrazu príde k tebe kolegyňa a vypáli na teba kopec slov. Prestaneš robiť, pozrieš na ňu a stále nechápeš, o čom to celý čas hovorí....aj ty potrebuješ čas, aby si prepla od toho, čo robíš, a venovala pozornosť niečomu inému. 

Bežný postup je teda taký, že ak sa chceš o niečom rozprávať, napríklad s kolegyňou, ktorá práve niečo robí, najprv ju oslovíš a spýtaš sa, či ju môžeš na chvíľu vyrušiť. Až potom, keď máš jej pozornosť, vyslovíš svoju požiadavkou, či si nájde čas, lebo s ňou potrebuješ niečo prebrať. 

Ako komunikovať o  vážnych témach

Pre nás ženy je charakteristické, že veľa a rady rozprávame o svojich pocitoch. Domnievame sa, že naše detailné vysvetlenie umožní partnerovi lepšie pochopiť, čo cítime, aké sú naše potreby či túžby.

Takto to predsa funguje v ženskej komunite, prečo by to nemalo fungovaž u mužov?

Odpoveď  je: Práve preto, že sú to muži.

Existuje teda nejaký spôsob, ako tlmočiť svoje pocity mužovi tak, aby nás vypočul a reagoval?

Potešujúce je, že áno. 

V prvom rade si treba uvedomiť, že spôsob, akým komunikujú ženy, je iný. My vnímame našu komunikáciu ako niečo, čo je úplne v poriadku, muž ju však vníma úplne ináč.

A tu sa skrýva tajomstvo, prečo naše snahy o komunikáciu s partnerom často zlyhávajú!!!

Keď sa totiž snažíš rozprávať s mužom o svojich pocitoch, o vašom vzťahu, on si vo svojom „mužskom jazyku“ takýto rozhovor často vysvetlí tak, že sa sťažuješ, obviňuješ ho alebo kritizuješ. To je aj najčastejší dôvod, prečo sa zvyknú muži pri takomto rozhovore stiahnuť a uzavrieť.

Ako teda komunikovaťť s partnerom, aby ťa chápal ako ženu a nebral tvoje slová ako útok na seba?

Keďže už poznáš, ako muž vníma tvoje slová, pokús sa hneď na začiat-ku zbúrať jeho vnímanie, ktoré mu nedovolí ťa vypočuť a následne ani pochopiť.

Nezačni teda hovoriť o svojich pocitoch, ale ho v prvom rade nalaď na „vlnu vnímania“.

Ukáž mu, že mu rozumieš, a povedz mu, čo potrebuje vedieť ešte pretým, ako sa mu zveríš o svojich pocitoch.

Ako to urobiť?

Ukážeme si to na konkrétnom príklade:

Predstav si, že váš vzťah je v poslednom čase iný a ty sa preto trápiš. Chceš sa s ním o tom porozprávať a začneš:

Cítim sa vystrašená (smutná....), lebo náš vzťah je v poslednom čase iný, ako býval.

(Nie som spokojná, ako sa vyvíja náš vzťah.)

Túto vetu by muž pochopil, že ho obviňuješ z toho, že váš vzťah nefunguje, ako by si chcela, čo môže vyvolať uňho reakciu, že sa stiahne, prestane komunikovať, prípadne je podráždený.

Ty však chceš, aby tvoje slová pochopil, a preto začneš váš rozhovor ináč:

„Neobviňujem ťa (nechcem ťa z ničoho obviňovať, nie je to tvoja chyba, nesťažujem sa... – použi, čo sa ti hodí najviac), ale pretože ťa milujem/vážim si ťa (dosaď, čo ti vyhovuje podľa situácie), považujem za dôležité, aby si vedel, že sa cítim vystrašená/smutná (uveď, čo cítiš), lebo náš vzťah je v poslednom čase iný, ako býval."

V druhom prípade si ho odzbrojila hneď na začiatku, upokojila si ho, že ho z ničoho neobviňuješ, vážiš si ho, a preto považuješ za dôležité, aby vedel o tvojich pocitoch.

V takomto prípade je ochotný ťa vypočuť a pochopiť. 

Po rozhovore sa naňho usmej, objími ho, povedz mu, že si rada, že ťa vypočul, že sa cítiš lepšie. Tým mu zároveň vyjadruješ svoje ocenenie.

Ako sa vyhnúť chybám v interakcii s mužom

Pýtaj sa, no nespovedaj ho

Pri rozhovoroch s mužom dbaj na to, aby si sa nedostala do pozície, keď sa muž začne cítiť ako na výsluchu. Muži nemajú radi podrobné otázky, hoci my ženy chceme vedieť o každom detaile. Ak ti pri najbližšom rozhovore muž poskytne len stručné odpovede, je to úplne prirodzené.

Napríklad sa ho spýtaš, aký bol výlet:

Jeho odpoveď: „Super, všetci boli spokojní.“

Každá žena čaká podrobný opis každého detailu počnúc cestou, jedlom, pravidelnými zastávkami na čerpacej stanici až po informácie o rodine chatára, ktorý prenajal svoju chatu výletníkom. Žiaľ, muži takýto report neposkytujú. Nie preto, že chcú niečo zatajiť, ale preto, že to pre nich nie je prirodzené. Detaily sú niečo, v čom skrátka nie sú doma. 

Ak sa chceš k nemu viac emocionálne priblížiť, nevyzvedaj, neklaď mu nekonečné množstvo otázok, ale na jeho odpoveď reaguj takto:

Mám radosť, keď mi toto hovoríš.“

„Super, že mi to hovoríš. Vždy mám radosť, keď sa ti niečo podarí ……, keď si spokojný, …..“

„Tak to ste sa museli výborne zabaviť/si sa musel cítiť veľmi dobre, keď sa ti to podarilo/musel si byť hrdý na seba po takomto výsledku/…… a som vždy šťastná, keď mi hovoríš takéto veci/zdieľaš so mnou takéto veci.“

Takýmto spôsobom mu umožňuješ, aby sa viac otvoril, zdieľal s tebou viac podrobností, pričom to nerobíš násilnou formou.

Skráť svoje príbehy a daj im viac energie

Nezačínaj rozhovor obligátnym „Musíme sa porozprávať“. Príbehy/situácie, o ktorých chceš rozprávať, sa snaž vyrozprávať inou formou.

Muži hľadajú vždy nejaký význam, prečo im niečo hovoríš, preto po tvojom detailnom opise situácie často vypnú a už ťa nepočúvajú. Podľa výskumov sa sústredia prvých 10 - 15 minút, potom ich pozornosť strácaš.

Skráť preto svoje príbehy a vlož do nich emócie (humor, energiu, svoju pozitívnu vibráciu). Muži majú radi, keď cítia zo ženy pozitívne vyžarovanie.

Pri rozhovoroch s mužom nezabúdaj na to, že muži hovoria väčšinou priamo a objektívne bez emócií. Ženy vnímajú hlavne emócie, predovšetkým si všímajú tón hlasu a náladu. Na veci sa pozerajú viac subjektívne, čo veciam dáva často úplne iný význam. V dôsledku toho vzniká vo vzťahoch veľa problémov.

>