Varovné signály, ktoré by si nemala nikdy ignorovať

Máš smolu na partnerov a ocitáš sa opakovane vo vzťahoch, v ktorých nie si šťastná? Možno nevenuješ pozornosť signálom, ktoré muž vysiela už na začiatku a ktoré ťa varujú, že vzťah s týmto mužom by mal byť pre teba "zakázaná zóna". 

Varovné signály v správaní muža ti odhalia, že partnerský vzťah s ním sa môže časom zmeniť na toxický vzťah. Vo videu sa dozvieš, ktoré varovné signály by si nikdy nemala ignorovať, a prečo si máš vybrať vždy seba pred vzťahom s partnerom, ktorý je toxický.

Prepis videa

Nikto z nás nie je bezchybný, ale existujú určité vlastnosti a správanie, ktoré si treba na partnerovi všímať. Sú totiž varovnými signálmi, že vzťah s týmto človekom bude toxický. Ak chceš vedieť, na čo konkrétne sa treba zamerať, tak si pozri dnešné video.

Najdôležitejšie varovné signály

Naučiť sa rozlišovať, ktoré správanie muža je nezdravé, je mimoriadne dôležité pre každú ženu, ktorá vstupuje do vzťahov s mužmi. Práve preto sa pozrieme na tie najdôležitejšie z nich.

varovný signál 1 - Neustále ťa kontroluje

Prvý varovný signál je, že ťa partner neustále kontroluje. Na začiatku vzťahu sa to veľmi často javí ako niečo veľmi pozitívne, lebo máš pocit, že mužovi na tebe záleží a práve preto chce o tebe vedieť čo najviac. Chce vedieť, kde si, s kým si, kedy sa vrátiš a podobné veci.

Ale pokiaľ toto robí partner neustále, pokiaľ ti nedá dýchať, pokiaľ ťa bombarduje neustále esemeskami, kde sa nachádzaš, dokedy tam budeš, s kým si, prečo mu neodpovedáš hneď, ako ti posiela správu, ide o správanie človeka, ktorý ťa chce ovládať, chce ťa manipulovať a chce, aby si žila nie podľa seba, ale podľa jeho štandardov.

Pokiaľ na takéto jeho správanie pristúpiš, tak do budúcna budeš mať veľký problém, pretože tento muž sa bude snažiť ťa určitým spôsobom izolovať od priateľov, od rodiny. Bude chcieť, aby si robila presne to a žila presne tak, ako si to predstavuje on.

varovný signál  2 - všetko sa točí okolo neho

Druhý signál je, že všetko vo vzťahu sa točí len okolo neho. To znamená, že všetko, čo robíte vo vzťahu, to, ako žijete, sa riadi len tým, čo povie on.

Tvoj názor nemá žiadnu cenu a pokiaľ aj chceš niečo úplne iné ako on, on to neberie do úvahy a nakoniec sa vždycky rozhodne len podľa toho, ako to on chcel.

V takomto prípade teba berie len ako človeka, ktorý nemá žiadne slovo vo vzťahu, a niekedy sa k tebe správa skutočne ako k dieťaťu.

varovný signál 3 - nevie prijať zodpovednosť

Tretím signálom je, že nemá žiadnu sebareflexiu. To znamená, že nevie prijať zodpovednosť za seba, za svoje konanie. A prejavuje sa to hlavne tak, že v jednom kuse za všetko zlé vo vzťahu obviňuje teba.

To znamená, že nech sa deje čokoľvek, vždy si vina ty.

Takéto správanie partnera z dlhodobého hľadiska má na teba veľmi negatívny vplyv, pretože človek, ktorý ťa neustále obviňuje, ktorý stále hádže na teba vinu, nakoniec spôsobí, že ty začneš týmto veciam postupne veriť.

A na základe toho začne klesať tvoje sebavedomie, tvoja sebadôvera a začneš sa cítiť vo vzťahu ako ten z partnerov, ktorý môže za všetko zlé, čo sa deje okolo vás.

varovný signál 4 - všetko berie osobne

Štvrtým signálom je, že partner všetko berie príliš osobne a čokoľvek, čo chceš povedať a ak sa chceš baviť na určitú tému, aby ste ju riešili, berie ako útok na svoju vlastnú osobu.

Takéto správanie partnera vyvolá v tebe taký pocit, že mu nemôžeš povedať čokoľvek, čo si myslíš, ale vždycky musíš veľmi zvažovať slová, lebo vieš, že keď povieš niečo, on si to vysvetlí úplne ináč, ako si to povedala, ako to bolo mienené a vznikne z toho konflikt.

V takomto prípade ťa partner veľmi často aj obviňuje, že:

  • ty sa chceš hádať, 
  • ty chceš ísť do sporu a
  • nikdy nie si spokojná a stále vyrývaš, 

a vedie to k tomu, že chodíš prakticky okolo neho a necítiš sa dobre, pretože nikdy nevieš, ako tento človek bude reagovať.

No a celá tvoja snaha nevedie k ničomu, pretože tento človek nechce prijať žiadnu konštruktívnu kritiku, ktorá by vás posunula niekam, ktorá by vyústila v to, že poriešite určitý problém a spoločne sa dohodnete, ako budete postupovať a budete tak zlepšovať svoj vzťah.

Ale práve naopak.

Je to niečo, čo vás rozdeľuje, pretože on to vždycky berie vzťahovačne, že ty jednoznačne kritizuješ jeho.

varovný signál 5 - sklony k násiliu

Ďalším veľmi dôležitým varovným signálom, ktorý si treba všímať, je, keď má partner sklony k násiliu. A nehovorím tu len o násilí, ktoré je fyzické, lebo to si vieme všimnúť veľmi rýchlo. Ale ide o emocionálne násilie, ktoré sa prejaví napríklad tým, ako partner reaguje na to, keď s nimi súhlasíš.

Do emocionálneho násilia patria situácie, keď partner na teba kričí, keď ťa pomenúva rôznymi hanlivými buď nadávkami, alebo prezývkami. Keď ťa chce manipulovať. Keď ťa ponižuje. Keď ťa ignoruje. Keď robí všetko preto, aby ťa zraňoval, pretože  vie, kde sú tvoje slabé miesta, kde si zraniteľná.

A on práve toto zneužíva práve vo svoj prospech, aby ťa určitým spôsobom ovládal.

Takže toto sú tiež všetko spôsoby správania, ktoré by si nikdy nemala vo vzťahu tolerovať. A pokiaľ sa partner takto k tebe správa, tak jednoznačne by mala zo vzťahu odísť.

varovný signál 6 - závislosti

Ďalší varovný signál, pri ktorom určite treba hodiť spiatočku, keď ho postrehneš u partnera, je, keď má partner rôzne závislosti. Môže to byť alkohol, môžu to byť narkotiká, môžu to byť iné formy závislostí.

Tu si treba uvedomiť, že takýto muž a vzťah sú dve veci, ktoré nejdú dokopy. Pretože ak by si bola vo vzťahu s takýmto mužom, budeš mať veľmi ťažký život a váš vzťah bude skutočne veľmi toxický.

varovný signál 7 - nekonzistentnosť

Ďalším varovným signálom, ktorý sa veľmi často vo vzťahoch vyskytuje, je, keď muž niečo povie a úplne iné urobí. To znamená, že je to človek, ktorý nie je konzistentný.

Nemusí to byť síce len nejaký varovný signál, že ide o človeka, ktorý je toxický. Ono to môže byť aj signál toho, že partner ešte nie je zrelý. Že partner nevie, čo chce, a ešte určitým spôsobom tápe vo svojom živote.

No tu si treba uvedomiť, že pokiaľ máš záujem o partnera, na ktorého sa môžeš spoľahnúť a s ktorým by si chcela fungovať vo vzťahu, určite takýto partner nie je vhodný. Pretože absolútne ti neposkytne to, čo by si vo vzťahu s mužom chcela mať. Aby si sa vedela naňho spoľahnúť. Aby to bol človek, o ktorého sa môžeš oprieť a s ktorým vieš každý deň, na čom si.

Takže v tomto prípade určite nie je dobré, pokiaľ máš pri sebe človeka, ktorý rozpráva niečo iné, urobí niečo iné. Napríklad jeden deň ti povie, ako ťa veľmi miluje, ako veľmi chce vzťah s tebou, ale trebárs potom sa na dva alebo tri týždne odmlčí, nedá o sebe vedieť nič a ani ti nevysvetlí, prečo sa takýmto spôsobom správal.

varovný signál 8 - neznesie tvoj úspech

ôsmym varovným signálom je, keď partner neznesie tvoj úspech. Je to situácia, kde sa muž cíti určitým spôsobom ohrozený tvojím úspechom.

Vidí, že sa ti trebárs darí v práci, že si bola napríklad úspešná v nejakom projekte. A toto všetko je niečo, čo sa jemu nepáči, lebo má pocit, že si samostatná, si silná, si nezávislá a nie si odkázaná naňho.

Takíto muži sa nesprávajú ako partneri, ktorí ťa podporujú, ale akonáhle vidia, že máš určitým spôsobom navrch, tak sa snažia napríklad bagatelizovať tvoj úspech. Snažia sa ťa napríklad odhovoriť, aby si prijala nejakú zaujímavú pracovnú ponuku. 

Napríklad ti bude partner hovoriť, že to bude veľmi náročné na čas, že to trebárs ovplyvní váš vzťah, že nebudeš mať naňho dostatok času. Alebo sa snaží radšej tváriť, že dokopy nič nepočuje, snaží sa otočiť na úplne inú tému, len aby si nemusel vypočuť, ako sa tešíš a čo sa ti veľmi vydarilo a na čo si hrdá.

Takýmto spôsobom sa veľmi často správajú muži, ktorí sú neistí, ktorí nemajú dostatočnú sebadôveru. Pretože majú pocit, že keďže ty sa stávaš silnejšia tým, že si úspešná a možno aj úspešnejšia, tak v tom momente on sa stáva ten slabší a veľmi ťažko to takýto muž berie a nesie.

Muži, ktorí sú sebaistí a majú vysokú sebadôveru, si totiž nepotrebujú nič dokazovať a určite budú podporovať svoju partnerku a budú sa tešiť z jej úspechov.

varovný signál 9 - stále spomína svoju bývalú

No a posledným varovným signálom, je, keď ešte stále tvoj partner spomína svoju bývalú.

Je to situácia, ktorá ti jasne hovorí o tom, že ešte nemá vysporiadanú minulosť. Ešte stále ju rieši. Pretože keby už bol s tým vyrovnaný, určite by ju nespomínal a minulý vzťah by už v žiadnom prípade neriešil.

No ale keď sa on k tomu stále vracia, stále to otvára, je to jednoznačný signál, že ešte stále nie je za tým. A v tom prípade ty si určitá náplasť na bolesť, ktorú on ešte stále cíti z toho, že ten predchádzajúci vzťah skončil.

No a pokiaľ svoju partnerku spomína len negatívne, tento muž hádže vinu na ženu, s ktorou prežil nejakú časť svojho života, ale vôbec nehovorí o tom, že aký podiel viny na rozpade vzťahu mal on.

To znamená, že tu sa premieta nielen to, že má ten minulý vzťah ešte nevysporiadený, ale prejavuje sa aj to, že nevie zobrať svoj podiel viny na skončení vzťahu.

To bolo 9 varovných signálov, na ktoré sa určite treba zamerať a ktoré si treba u partnera všímať.  Pretože práve ony ti odhalia veľa o tom, s kým máš tú česť. Takže treba ich brať ako určitý dar, aj keď sa nám to možno niekedy nezdá. 

Ak chceš zistiť, ako dosiahnuť vo vzťahoch viac spokojnosti, aké sú tvoje silné a slabé stránky, čo vystihuje tvoju osobnosť - vyskúšaj krátky kvíz  "Akým typom ženy si v láske". 

© Dana

Autor fotky: Vera Arsic na Pexels

Zdieľaj s priateľmi
>