Ako prestať priťahovať
nevhodných mužov

„Musíš mi veriť,“ povedal a priblížil sa k nej.

Chcel sa jej dotknúť, no uhla sa.

Nedokázala sa mu pozerať do očí. Mala všetkého dosť. Nechcela už počuť žiadne sľuby, žiadne ospravedlnenia...

Pohár jej trpezlivosti práve pretiekol. Dnes sa v nej niečo zlomilo. Necítila ani hnev, ani ľútosť. Všetky emócie v nej umreli.

„Čo je s tebou?“

Strhla sa, keď pocítila jeho ruky na svojich pleciach. Pozrela naňho meravým pohľadom a priškrteným hlasom povedala: „Odchádzam.“

Snažil sa ju zadržať. Niečo hovoril, no vnímala len melódiu jeho hlasu. Význam slov jej unikal. Nechcela ich už počúvať, veď toľkokrát uverila a odpustila.

Dnes však bola odhodlaná urobiť čiaru a ísť ďalej. Odísť od všetkého a zastaviť sériu nešťastných vzťahov, v ktorých neustále natrafila na mužov, ktorí sa k nej správali zle. Mala plné zuby klamárov, príživníkov, záletníkov, manipulátorov. Konečne pochopila, že ich správanie sa nezmení a že je najvyšší čas, aby začala chrániť seba.

„Neustále priťahujem nevhodných  mužov“

Vo fáze zoznamovania stretávame rôznych ľudí. Každý z nás má ako dobré, tak aj zlé vlastnosti, preto vždy budeme priťahovať ľudí nielen s dobrými, ale aj so zlými vlastnosťami.

Tu si však treba uvedomiť, že niektoré vlastnosti sú pre každý vzťah obzvlášť nebezpečné a nemali by sa tolerovať. (Ide napríklad o patologické klamanie, chorobnú žiarlivosť, manipuláciu, alkoholizmus a iné závislosti, fóbiu zo záväzkov, citovú nestálosť, agresívne správanie atď.) Uvedené vlastnosti však zvyčajne nevyplávajú na povrch ihneď, preto je veľmi dôležité vo fáze zoznamovania pozorne sledovať, či sa v správaní muža neobjavia varovné signály. (Pozn.: V článku riešim len pohľad zo strany ženy.)

Problém žien, ktoré sa vo svojom živote opakovane ocitajú vo vzťahoch napríklad s agresívnymi mužmi, mužmi závislými od alkoholu atď. nespočíva v tom, že by nejakým záhadným spôsobom k sebe priťahovali práve takýchto mužov.

Problém nie je v priťahovaní “zlý​ch” mu​žov.

Je to síce pohodlné tvrdenie, lebo na jeho základe sa žena automaticky zbavuje vlastnej zodpovednosti za výber „zlých partnerov“. Pravda však je niekde inde.

Ak sa žena nachádza opakovane vo vzťahu s tzv. toxickými partnermi (alkoholikmi, manipulátormi, chorobnými žiarlivcami, klamármi...), je veľmi jednoduché skonštatovať, že nemá šťastie na mužov, resp. že priťahuje nevhodných mužov. Skutočnosťou však je, že táto žena dáva uvedenému typu mužov opakovane viac šancí, t. j. akceptuje týchto mužov:

 • buď preto, že si nevšimne varovné signály v ich správaní, lebo veľmi chce byť vo vzťahu alebo si chce vzťah udržať, čo často vedie k situácii, že je žena uväznená vo vzťahu s nevhodným mužom, pretože si túto možnosť sama vybrala (nemá odvahu pohnúť sa ďalej), alebo 
 • si myslí, že sa tieto negatívne vlastnosti muža zmenia (možno aj s jej pomocou), alebo 
 • je presvedčená, že si nikoho lepšieho nenájde (nezaslúži).
Problém je v “akceptovaní” nevhodných mužov.

V prípade akceptovania nevhodných mužov však už je žena “zodpovedná za svoje správanie”, lebo napriek varovným signálom, ktoré ju upozorňujú na zlé správaniu muža, pokračuje v stretávaní sa s ním a jeho zlé vlastnosti sa snaží prehliadať (niekedy s ospravedlnením, že má predsa aj dobré vlastnosti).

Aby sa žena opakovane nedostávala do vzťahov s nevhodnými (zlými) mužmi, je potrebné, aby:
 • si uvedomila, že muži s takýmito vlastnosťami nie sú vhodní pre dlhodobý vzťah (dokonca pre žiadny vzťah), 
 • prestala takýmto mužom dávať ďalšie šance a akceptovať ich neprijateľné správanie, t. j. ukončiť stretávanie sa s nimi (hoci muža miluje aj napriek jeho negatívnym vlastnostiam).


Žena a sebadôvera

Žena s nízkou sebadôverou často pokračuje v randení s mužom aj potom, ako si všimne varovné signály v jeho správaní.

Žena s vysokou sebadôverou po zaregistrovaní neprijateľného správania muža usúdi, že:

 1. tento muž nie je jediný na svete a nie je odkázaná práve na neho, 
 2. uvedomuje si, že má možnosti výberu, 
 3. nepresviedča samu seba, že tento človek je lepší, než v skutočnosti je (aj keď sa s ním cíti príjemne), 
 4. dokáže urobiť rýchle rozhodnutie a pohnúť sa ďalej.


Na záver:

Hoci sa ti asi nikdy nepodarí prestať priťahovať nevhodných mužov, dôležité je, aby si ich prestala akceptovať. Ver svojmu inštinktu a ihneď po zaregistrovaní varovných signálov v správaní muža si uvedom, že máš na výber:

 1. buď budeš čakať a dúfať, že sa muž zmení, pričom mu budeš pomáhať a pomaly sa s ním potápať, alebo 
 2. odídeš s vedomím, že si zaslúžiš viac.

Ak stále necítiš, že si krásna a skvelá bytosť, ktorá si v živote zaslúži len to najlepšie, je najvyšší čas, aby si zvýšila svoju sebadôveru na úroveň, kde v prvom rade budeš pracovať na tom, aby si zmenila svoj vzťah s najdôležitejším človekom pre teba, ktorým si TY, lebo kvalitné vzťahy môžeš mať len vtedy, ak si budeš vedomá svojej vlastnej hodnoty. Nie je dôvod, aby si znášala zlé správanie iného človeka a cítila sa preto zle.

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>