Emocionálne nedostupný partner

Nevieš sa k nemu dostať. Hoci ste spolu, cítiš sa osamelo. Namiesto tepla cítiš chlad. Namiesto blízkosti cítiš odstup. Zúfalo sa pokúšaš k nemu priblížiť a opäť v ňom prebudiť muža, ktorý ti dal ti pocítiť, ako chutí láska, pozornosť, záujem. Muža, ktorý ti dal dôvod uveriť, že obaja chcete to isté.

Vo videu sa dozvieš, ako spoznať emocionálne nedostupného partnera a čo ťa čaká vo vzťahu s ním. 

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Bol milý, pozorný a prejavoval o teba záujem. Časom sa to však zmenilo a on si postavil okolo seba múr a ty nevieš, ako sa máš k nemu dostať. 

Odhaliť už v tých počiatočných fázach vzťahu, že ide o emocionálne nedostupného partnera, je veľmi ťažké. Je to z toho dôvodu, že tento človek na začiatku pôsobí veľmi šarmantne a dá ti pocítiť, že má záujem o seriózny vzťah s tebou, že má naozajstný záujem o teba.

Ako však plynie čas, tak sa cítiš stále viac nespokojne.

Cítiš sa stále viac osamelo a veľmi často sa prebúdzajú v tebe aj pocity vlastnej nespokojnosti so sebou, pretože si neistá sama sebou.

Základné znaky emocionálne nedostupného človeka

  1. ide o človeka, ktorý neprejavuje svoje emócie - je emocionálne chladný, 
  2. veľmi ľahostajne pristupuje aj k emóciám svojho partnera, 
  3. napriek tomu, že ti hovorí, že má záujem o vzťah s tebou, tak nedokáže vytvárať vo vzťahu emocionálnu blízkosť, ktorá je nevyhnutná na to, aby ste mali kvalitný zdravý vzťah.

Je to spôsobené práve tým, že tento človek má vyhýbavú osobnosť, má vyhýbavú vzťahovú väzbu a napriek tomu, že on možno aj túži po kvalitnom vzťahu, akonáhle cíti, že sa vytvára medzi vami väčšie puto - silnejšie puto, tak sa podvedome stiahne a vytvára si odstup.

Prečo sa niektoré ženy opakované ocitajú vo vzťahu s emocionálne nedostupnými mužmi a čo môžeš robiť v takejto situácii

priťahuješ emocionálne nedostupných mužov

Je veľmi dôležité si ešte uvedomiť jednu vec, že človek, ktorý je emocionálne nedostupný, nemusí byť emocionálne nedostupný neustále. Môže sa totiž stať, že ide o krátkodobú záležitosť.

Ide napríklad o situácie, keď je vo veľkom strese, lebo sa deje niečo vážne v jeho živote - môžu to byť zdravotné problémy, pracovné problémy, problémy v rodine alebo má niečo nespracované z minulosti a to ho práve teraz dobehlo. 

Práve preto je dôležité, aby si to on spracoval, aby si to on vyriešil, a keď to bude mať vyriešené, tak sa opäť otvorí a nájde si k tebe.

Úplne iná situácia však je, keď tento človek permanentne neprejavuje svoje pocity. Permanentne neakceptuje tvoje pocity a neustále sa ti vyhýba. Neustále sa od teba vzďaľuje a ty cítiš, že si v tom vzťahu osamelá.

V takomto prípade už ide o človeka, ktorý sa vyhýba akejkoľvek blízkosti a práve preto je veľmi zložité mať s ním kvalitný zdravý vzťah, v ktorom aj ty budeš spokojná a naplnená.

Treba preto poznať, že aké sú spôsoby správania človeka, ktorý je emocionálne nedostupný.

Správanie emocionálne nedostupného človeka

Cítiš sa v takomto vzťahu zaseknutá 

Na začiatku vzťahu tento človek pôsobí veľmi sebavedomo. Pôsobí veľmi šarmantne a snaží sa, aby si ťa získal. Pôsobí nadšene z teba a to v tebe vyvoláva veľmi dobrý pocit aj ohľadom seba.

Toto však nespôsobuje, že by sa medzi vami vytvárala určitá intimita, pretože intimita sa vytvára, keď dvaja ľudia odhaľujú jeden druhém ten svoj svet a púšťajú do svojho života iného človeka.

V tomto prípade sa to však nedeje, pretože tento človek sa zameriava hlavne na teba. Dáva prioritu tebe, ale veľmi málo hovorí o sebe, čo si ty vtedy ani neuvedomuješ. Až neskôr, keď jeho záujem o teba poklesne, si uvedomíš, že o ňom takmer nič nevieš, že prakticky nebola budovaná vzájomná intimita medzi vami.

V takomto prípade je úplne prirodzené, že si kladieš otázku: "Ako sa môže človek, ktorý mi prejavoval toľko lásky, toľko zamilovanosti, zrazu správať ku mne tak ľahostajne?"

Toto v tebe vyvoláva zmätené pocity, pretože na začiatku si mala pocit, že máš zelenú a "áno", ideme do tohto vzťahu, ale teraz máš pocit, že je tam červená a ty nevieš, či teda má záujem o vzťah s tebou, alebo nemá záujem o vzťah s tebou.

Tento človek je ťažko čitateľný 

Prejavuje sa to tým, že sa nedokáže otvoriť, nedokáže hovoriť o svojich pocitoch, nedokáže byť zraniteľný.

Neznamená to, že by nemal pocity, ale znamená to, že nedokáže tieto pocity s iným človekom zdieľať.

Môže to byť spôsobené napríklad spôsobom jeho výchovy alebo tým, že sa mu v minulých vzťahoch stalo niečo zlé, že bol zranený a práve preto teraz nechce byť takýto otvorený.

Neopláca úsilie svojho partnera

Toto je ďalšie správanie emocionálne nedostupného partnera, pretože tento človek na začiatku pôsobí veľmi aktívne, ale postupne sa dostáva do tých svojich starých vzorcov správania a je pasívny.

Napriek tomu, že to môže byť človek, ktorý je veľmi sebavedomý, ktorý je možnože alfa muž, ale vo vzťahu je pasívny a je nastavený na to, aby v tom vzťahu od partnera "dostával".

On nabehne na tie svoje vzorce, že sa prestane usilovať, prestane niečo plánovať a partnerka prestane byť pre neho prioritou.

Pokiaľ ty máš záujem pokračovať v tomto vzťahu, začneš sa snažiť a preberať všetky aktivity namiesto neho, pretože vieš, že akonáhle prestaneš niečo robiť, tak váš vzťah sa rozpadne. A to väčšinou ženy nechcú, ak si myslia, že tento partner je pre nich ten pravý. 

Vyhýba sa rozhovorom o sebe

Vyhýba sa rozprávaniu o svojom detstve, a ak máš záujem sa dozvedieť o ňom čo najviac, tak veľmi často ide do obrannej pozície a povie ti napríklad, že už si niektoré veci vôbec nepamätá a že je zbytočné, aby ste sa o tom rozprávali teraz, pretože minulosť je už uzavretá.

Všetko obracia na vtip

Ak sa chceš rozprávať o nejakej dôležitej a vážnej téme, veľmi často všetko prevráti a robí to prostredníctvom humoru, čo ti možno na začiatku vášho vzťahu aj imponovalo. Teraz to používa ako určitý nástroj, aby ťa držal čo najďalej od seba, aby si sa k nemu nepriblížila.

Robí to tým spôsobom, že často si ťa doberá, že všetko vidíš veľmi vážne. Týmto spôsobom kontroluje priebeh vašej komunikácie a obracia tému, aby sa nemusel zaoberať niečím, čo mu je nepríjemné, a aby nešiel do hlbokých rozhovorov, ktoré sú emocionálne.

Vyhýba sa konfliktným situáciám

Nikto z nás nemá rád konfliktné situácie, ale medzi partnermi dochádza k takýmto situáciám, pretože každý z nás je iný. Partner, ktorý je emocionálne nedostupný, sa však snaží vyhnúť akýmkoľvek situáciám, kde sa prejavujú rôzne typy emócií. Práve preto sa veľmi často stiahne alebo zaútočí, ale sa nenaladí na tú úroveň, aby s tebou riešil daný konflikt.

Je ľahostajný voči tvojim pocitom

Toto sa môže prejaviť tým, že si robí žarty z toho, že si príliš emocionálna, že si príliš precitlivelá a často ti môže navrhnúť, že by si mala vyhľadať odbornú pomoc.

Vyvoláva v tebe pocit viny

Toto sa stáva vtedy, keď prejavuješ svoju potrebu emocionálnej blízkosti. Keď mu hovoríš, že sa cítiš emocionálne osamelá a on ti povie, že máš priveľké očakávania, že je to prehnané, čo od neho chceš. Preto sa cítiš  vinná za to, že chceš niečo, na čo nemáš nárok.

Tvoje nenaplnené potreby berie ako snahu ho obmedzovať

Tvoje nenaplnené potreby berie ako tvoju snahu príliš sa naňho naviazať alebo príliš ho ovládať. V takomto prípade je pre neho jediný spôsob, ako sa vyhnúť emóciám, práve to, že ťa vymkne zo svojho života a urobí si určitý odstup od teba. 

Nezdieľa s tebou emocionálnu intimitu

Veľmi často platí, že tento človek je ochotný ťa zasypať fyzickou prítomnosťou. Je s tebou. Trávi s tebou čas, ale napriek tomu tam necítiš emocionálne spojenie.

Ste spolu a napriek tomu sa cítiš osamelá.

Je to práve z toho dôvodu, že je veľmi ľahké dávať človeku fyzickú prítomnosť, ale úplne o niečom inom je vytvárať emocionálne spojenie, pretože tam už ideme hlbšie do seba a prejavujeme svoju vlastnú zraniteľnosť.

Nehovoríte o pocitoch, nádejách, sklamaniach, strachoch, prakticky nehovoríte o tých veciach, ktoré ľudí zbližujú.

Ťažko sa s ním komunikuje

Ak otváraš nejaké dôležité témy, veľmi často sa stiahne, nechce s tebou komunikovať, odmieta sa baviť o určitých veciach napriek tomu, že sú dôležité pre teba a pre váš vzťah.

Faktom je, že jeho spôsob, ako sa vyrovnať s emóciami, je buď sa im vyhnúť, alebo ich vypnúť. Toto isté očakáva on aj od teba. A pokiaľ máš úplne iné požiadavky na neho, tak, samozrejme, medzi vami vzniká konflikt.

S človekom, ktorý je emocionálne nedostupný, nie je možné vytvárať silné emocionálne spojenie, pretože tento človek sa emocionálnemu spojeniu vyhýba.

Vzťah s takýmto človekom bude vždy založený na tom, že budeš doňho oveľa viac emocionálne investovať, budeš na ňom pracovať oveľa viac ako tvoj partner a v konečnom dôsledku sa budeš cítiť nespokojná, nešťastná a osamelá napriek tomu, že budeš mať po svojom boku partnera. 

© Dana

Photo by Jens Lindner on Unsplash

Zdieľaj s priateľmi
>