Chladný partner (Prečo ťa ignoruje, keď ti predtým prejavoval svoj záujem)

Na začiatku sa správal takmer dokonalo a ty si cítila, že si našla toho pravého. Zrazu sa zmenil. Stal sa chladný a striedanie záujmu a nezáujmu z jeho strany sa stalo súčasťou vášho vzťahu. Chladný partner vnáša svojím správaním do vášho vzťahu neistotu a zmätok.

Stále častejšie si kladieš otázky, prečo sa tak zmenil a kde si spravila chybu. Odpovede však nedostávaš a tvoje pochybnosti o sebe rastú každým dňom. Nepoľavuješ však v úsilí, lebo stále veríš, že jeho správanie je len prechodnou záležitosťou a že opäť bude z neho muž, akého si spoznala.

Vo videu sa dozvieš, ako riešiť časté zmeny jeho správania, ale aj to, kde robíš chyby a prečo je potrebné pozerať sa na jeho odmerané správanie ináč, ako to často robíš.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

Prepis videa

Na začiatku ti venoval svoju maximálnu pozornosť a starostlivosť. Zrazu sa však úplne zmenil a ty si nevieš vysvetliť, čo znamená toto jeho správanie.


Ak aj ty máš skúsenosť s mužom, ktorý zrazu ochladol a bezdôvodne sa stiahol, pozri si dnešné video.


Striedanie záujmu a nezáujmu je taktika, ktorá sa vo vzťahoch vyskytuje veľmi často.


Na začiatku vzťahu je zameraná hlavne na získanie pozornosti toho druhého.  


Pokiaľ sa však takéto správanie zo strany partnera vyskytuje vo vzťahu, ktorý trvá dlhšiu dobu,  je potrebné zbystriť svoju pozornosť, pretože takéto správanie je veľmi často zamerané na to, aby ťa partner manipuloval a aby mal nad tebou kontrolu a prevahu. 

Chladný partner a jeho správanie na začiatku

Takýto muž sa prejavuje tak, že ti venuje svoju pozornosť. Je vynikajúci komunikátor. Dokáže byť veľmi šarmantný a záujem z jeho strany je často až prehnaný.


Je to človek, ktorý nadhodnotí svoj záujem o teba len preto, aby si ťa získal. Aby si v ňom videla človeka, s ktorým si vieš predstaviť svoj budúci život, svoj vzťah. A dokáže dokonca využiť na to aj to, že hovorí o vašej spoločnej budúcnosti.

Chladný partner a jeho správanie, keď si ťa získa

Akonáhle si je však istý tebou, tak sa jeho správanie úplne zmení.


Buď je to postupné ochladzovanie jeho záujmu o teba, alebo ide o úplne strmý pokles jeho záujmu

Tvoje otázky

V takejto situácii si zrazu zmätená. Nevieš, čo si máš myslieť o tomto jeho správaní. Nevieš, čo si máš myslieť o dôvodoch, prečo sa takto zmenil, a kladieš si túto otázku. 


Hoci otázka by nemala znieť, že prečo sa zmenil, lebo on sa v skutočnosti nezmenil, len odhalil to, aký je


Takisto si začneš klásť otázku, kde si spravila chybu - V čom si spravila chybu.


Dokonca začneš samu seba spochybňovať, že prečo nie si preňho:

  • dostatočne dobrá alebo 
  • dostatočne sexy,
  • dostatočne atraktívna, 
  • dostatočne príťažlivá. 

Tvoje konanie

A začneš robiť viac. Začneš sa stále viacej usilovať, lebo máš pred sebou stále toho skvelého muža, ktorého si spoznala. Do ktorého si sa zamilovala a ktorého chceš mať vo svojom živote.


Chceš mu dokázať svojím správaním, že mu veríš, že ho miluješ.  


Veríš, že ho takto presvedčíš, aby sa začal správať tak, ako sa správal na začiatku. 


No a v takejto situácii sa často stane aj to, že skutočne sa jeho správanie zlepší. Toto však zvyčajne netrvá veľmi dlho a opäť sa jeho správanie zmení.


A ty si zasa kladieš otázku, čo si máš o tomto správaní myslieť. A v takejto situácii ešte viacej pritvrdíš, pretože ho chceš získať späť. Presne takého, aký bol na začiatku.


No a práve v tejto fáze začneš hľadať stále viac a viac ospravedlnení jeho nevhodného správania. Jeho správania, keď ti neprejavuje svoj záujem, keď ťa ignoruje, lebo veríš, že raz sa to naozaj zmení.


A neuvedomuješ si pritom, že váš vzťah nie je o vás dvoch, ale že je len o ňom

Chyby, ktoré robíš

V tejto situácii robíš dve veľké chyby. 

1. Sústredíš sa na jeho správanie, keď ti venuje svoju pozornosť

V prvom rade sa sústredíš na to, aký je skvelý, keď ti venuje svoju pozornosť, namiesto toho, aby si sledovala jeho správanie, keď ti svoj záujem neprejavuje

2. Očakávaš od neho stále menej

Druhá veľká chyba je v tom, že (keďže nesleduješ jeho nekonzistentné správanie, zatváraš pred ním oči, hoci sa mení ako počasie),  stále od neho očakávaš menej.


Tvoje nároky sa neustále znižujú, pretože ty sa už uspokojíš so zábleskami jeho dobrého správania, ktoré si poznala uňho na začiatku. 

Ako riešiť túto situáciu

Pokiaľ si kladieš otázku, ako riešiť takúto situáciu, tak je potrebné, aby si sa začala pýtať. Začala sa ho opýtať, prečo sa takto správa. A v tom momente sa môžeš ocitnúť v dvoch situáciách.

1. Uzná tvoje námietky

Prvý variant je, že ti odpovie, a možno si aj uzná, že prečo sa takto správa. 

2. Neuzná tvoje námietky

Druhý variant je taký, že sa partner uzavrie alebo sa na teba nahnevá, urazí sa, alebo ťa bude považovať za príliš precitlivelú, alebo ti povie, že to vôbec nie je pravda, keď sa sťažuješ na jeho správanie.


Takže v tomto prípade bude úplne popierať a odmietať, že jeho správanie voči tebe nie je také, ako by malo byť, a že ti neprejavuje svoj záujem. 

Prečo sa muži takto správajú

Možno sa práve teraz pýtaš, prečo sa teda muži takto správajú. Dôvodov môže byť niekoľko.

Je vhodný len na 1. fázu vzťahu

Možno je to človek, ktorý je vhodný len na úplne prvú fázu zoznamovania. Je to človek, ktorého láka to napätie, to vzrušenie, ktoré prežíva práve vtedy, keď si získava ženu.


Keď vidí pred sebou človeka, ktorý je preňho úplne nový, ktorý je vzrušujúci práve tým, že ho ešte nepozná.


A práve vtedy dokáže tento muž pôsobiť ako úplne úžasný človek, úžasný partner a vzbudzovať záujem u mnohých žien.


No ale v tom momente, keď sa už dostavuje fáza, keď žena prejavuje záujem oňho a on si uvedomí, že si ju získal, tak jeho záujem klesne. Pretože už vidí, že je zbytočné, aby vyvíjal ďalšie úsilie, aby sa o ňu snažil, pretože už ju má.


No a v tejto fáze on už nevie podávať ten výkon, aký podával v tej prvej fáze. 

Si jeho záložný plán

Možno ťa má rád, ale nie natoľko, aby si bol istý, že si skutočne tá pravá. 

V takomto prípade ťa berie len ako určitý záložný plán, kým nepríde tá pravá. 

Patrí do skupiny mužov, ktorí sa so ženami zahrávajú

Ďalšou skupinou sú muži, ktorí sa radi so ženami hrávajú. No a v takomto prípade jeho pozornosť trvá len dovtedy, kým si ťa skutočne nezíska, kým nezíska od teba to, čo chce.


A akonáhle to získa, tak, samozrejme, zo vzťahu odchádza a s tým je spojené aj to jeho ochladnutie a to, že ťa už nekontaktuje a neprejavuje žiadne úsilie. 

Má strach zo záväzkov a z lásky

Možno je to muž, ktorý má strach zo záväzkov a z lásky ako takej. A práve preto sa radšej stiahne a zmení svoje správanie, pretože sám nevie, čo má robiť, lebo je sám z tohto celého veľmi zmätený. 

Čo znamená striedanie jeho záujmu a nezáujmu

Bez ohľadu na to, aké sú dôvody jeho správania, tak pre teba je veľmi dôležité, aby si vedela toto:


Striedanie záujmu a nezáujmu zo strany partnera, ktoré prebieha neustále, tak je pre teba signálom, že tento človek nevie byť konzistentný. To znamená, že každú chvíľu sa správa ináč a na základe toho mu nemôžeš dôverovať, pretože nevieš, čo môžeš od neho očakávať.


Je to správanie, ktoré podkopáva rovnováhu vášho vzťahu a každý vzťah má byť založený na rovnováhe.


Takisto takéto správanie spôsobuje, že nejde o rovnocenné postavenie obidvoch partnerov, pretože človek, ktorý sa správa chvíľami tak, že ti prejavuje záujem, ale potom je úplne odmeraný, chce získať kontrolu a prevahu vo vzťahu nad tebou. V takomto prípade sa on stavia do pozície, že on ovplyvňuje, ako všetko vo vašom vzťahu prebieha. 


Takisto je dôležité, aby si si uvedomila, že pokiaľ si vo vzťahu s takýmto mužom, tak z jeho strany ide jednoznačne o hru. Jeho baví hra a chce to, čo nemá. Chce stále niečo nové. To znamená, že akonáhle sa ty správaš nedostupne, tak on má záujem. Ale v tom momente, akonáhle sa ty prejavuješ ako človek, ktorý mu prejavuje svoju pozornosť a ktorý sa oňho stará a prejavuje mu svoju lásku, tak on vtedy sa prejavuje ako človek, ktorý o teba záujem stráca.


Váš vzťah nie je vzájomný, pretože do každého vzťahu vstupujú dvaja ľudia. A v takomto prípade, keď sa on správa nekonzistentne, tak ty nevieš, kde stojíš, a ako ste na tom vlastne s vaším vzťahom. Pretože absolútne nevieš odhadnúť jeho pocity, jeho myšlienky, jeho názory a on ti o tom nič nepovie.


On nedokáže nadviazať skutočné emocionálne spojenie, a preto je veľmi ťažké mať vzťah s človekom, ktorý tu chvíľkami je a chvíľkami tu nie je. Pretože ty nikdy nevieš, kedy nastane tá chvíľa, keď to pre teba vôbec nebude.


Rozhodnutie, či zostaneš s takýmto partnerom napriek tomu, že výkyvy v jeho správaní sú veľmi časté a veľmi veľké, záleží len od teba.


V každom prípade si však uvedom, že pokiaľ sa tak rozhodneš, tak dávaš svojmu partnerovi signál, že sa môže správať tak, ako sa správa.


No a zároveň si uvedom, že môžeš do budúcna očakávať väčšinou striedanie jeho totálneho nezáujmu s jeho veľmi vlažným záujmom o teba.


Pokiaľ máš záujem o budovanie kvalitného vzťahu, musíš vedieť, že žiadny kvalitný vzťah nie je založený na veľkých výkyvoch v správaní partnerov. Že každý kvalitný vzťah je založený práve na tom, že sa správame určitým spôsobom konzistentne, vieme, čo od seba môžeme očakávať a že o seba prejavujeme záujem neustále a nielen v určitých situáciách, keď ten druhý sa stiahne a práve vtedy sa pre nás stáva atraktívny.

Ak máš problém pochopiť správanie mužov v určitých situáciách, niektoré odpovede na tvoje otázky nájdeš aj v minikurze  "Čo treba vedieť o mužoch, resp. Ako pochopiť muža". 

© Dana

Autor fotky: Andrea Piacquadio na Pexels

Zdieľaj s priateľmi
>