Odmieta komunikovať a postavil si stenu (stonewalling)

Chceš s ním hovoriť o veciach, ktoré ťa znepokojujú a trápia, no každý tvoj pokus o rozhovor je zmarený už na začiatku. Postavil si stenu, do ktorej narážaš a cez ktorú sa tvoje slová k nemu nedostanú. Cítiš sa neviditeľná a nepochopená.

Nikdy si si nemyslela, že ticho môže bolieť a zraňovať viac než slová. Že ticho môže zabíjať vzťah. Že ticho môže slúžiť ako zbraň.

Vo videu sa dozvieš, či je možné zbúrať tú neviditeľnú stenu medzi vami, akým nebezpečenstvom pre teba a váš vzťah je jeho "stonewalling", prečo ho treba odhaliť čo najskôr a na základe čoho ho spoznáš.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Snažíš sa s partnerom hovoriť o problémoch, no on nepočúva, ignoruje tvoje potreby, reaguje tichom, dokonca odvrátením pohľadu? Vo videu sa dozvieš, čo znamená, keď si partner postaví stenu a ako sa v takejto situácii zachovať. 

Keď partner systematicky ignoruje tvoje pokusy o komunikáciu a mlčí, cítiš sa zranená, bezmocná a neviditeľná. Toto správanie vytvára stenu medzi vami a postupne rozkladá základy vzťahu, lebo podkopáva zdravú komunikáciu, dôveru, rešpekt, vzájomnú podporu a intimitu medzi partnermi.

Čo znamená, keď si partner postaví stenu

Ide o tzv. stonewalling -  je to negatívna komunikačná technika, keď jeden z partnerov odmieta komunikovať a riešiť problémy vo vzťahu. 

Je dôležité si uvedomiť, že v tomto prípade nejde len o občasný komunikačný problém, ktorý sa vo vzťahoch vyskytuje, ale že ide o hlboko zakorenený deštruktívny vzorec správania, ktorý postupne rozkladá vzťah zvnútra.

Ako sa prejavuje stonewalling

Prejavuje sa napríklad tým, že:

  • sa partner vyhýba rozhovoru, 
  • jeho odchodlom z miestnosti či menením témy rozhovoru,
  • partner napríklad reaguje mlčaním alebo všeobecnými frázami "nič sa predsa nedeje",
  • často ťa obvinuje z prehnanej reakcie a znevažuje tvoje pocity,
  • ignoruje tvoje požiadavky. 

Týmto spôsobom partner dáva najavo, že s tebou nechce komunikovať a že ho nezaujíma to, o čom sa s ním chceš rozprávať.

Znakom stonewallingu je to, že čím viac sa jeden partner snaží komunikovať, tým viac sa ten druhý stiahne. 

Tento začarovaný kruh potom vyvoláva pocity zranenia v tom človeku, ktorý chce komunikovať.

Stonewalling je deštruktívna forma komunikácie, ktorá nemá v zdravom vzťahu miesto, a to si treba vždy uvedomiť!

Dopady takéhoto správania na vzťah a na psychické zdravie partnerov 

Systematické ignorovanie a odmietanie komunikácie spôsobuje obrovskú psychickú bolesť a pocity menejcenosti.

Vyvoláva úzkosť, depresiu, pocity zúfalstva, bezmocnosti a nemožnosti dosiahnuť pochopenie na tej druhej strane.

Narúša sebahodnotu a vyvoláva pochybnosti typu "som dosť dobrá"?

Výsledkom je rastúca nespokojnosť, častejšie konflikty, menej intimity a blízkosti, čo vedie k pocitu vzájomného odsudzenia a osamelosti vo vzťahu.

Stonewalling v toxických vzťahoch

V toxických vzťahoch a vo vzťahoch, kde je násilie, sa stonewalling stáva mocným nástrojom kontroly a manipulácie. Partner vedome využíva mlčanie a ignorovanie na zastrašenie a potrestanie svojej "obete" (partnerky).

Vyvoláva v tebe napríklad pocit viny, bezmocnosti, spochybňuje tvoju realitu.

Vynucuje si tak tvoju poslušnosť, podriadenosť, lebo inak hrozí to, že ťa bude odmietať ďalej. 

Postaví si stenu, a to je súčasť násilia, lebo po tých medových motúzoch, keď sa cítiš s ním úžasne, opäť prichádza prestanie tichom.

Čo robiť, ak si vo vzťahu s partnerom, ktorý systematicky postaví medzi vás múr

Ak vo svojom vzťahu čelíš ignorovaniu a mlčaniu, je dôležité vziať svoje pocity vážne a uvedomiť si, že problém je vo vzorci správania tvojho partnera.

Uvedom si, že jeho správanie nie je tvoja vina a že ho nemôžeš ani zmeniť.

Jasne však s partnerom komunikuj, že jeho správanie je deštruktívne a že žiadaš zmenu.

Sústreď sa však na svoje potreby, pestuj podporné vzťahy s inými ľuďmi a svoje záujmy mimo vášho vzťahu.

Polož si tieto otázky: 

Otázka 1: 

Ako sa cítim, keď partner nereaguje, keď mlčí, keď ma ignoruje? Aké dopady to má na moju sebahodnotu? 

Otázka 2:

Je môj partner ochotný o probléme diskutovať a zmeniť sa k lepšiemu?

Otázka 3: 

Opakuje sa tento vzorec správania napriek mojej snahe to zmeniť tým, že s ním otvorene o probléme hovorím?

Otázka 4:

Cítim sa v takomto vzťahu bezpečne, rešpektovane a vypočuto?

Ak odpovede naznačujú, že ide o chronický problém a partner odmieta zmeniť svoje správanie, zváž, či je vzťah hodný záchrany a či nie je pre teba dôležitejšie tvoje duševné zdravie. Niekedy totiž to najlepšie a najzdravšie riešenie, čo môžeme urobiť, je odísť. 

Toto video bolo venované stonewallingu zo strany tvojho partnera, ale téma stonewallingu sa týka aj teba - ako ty reaguješ v rôznych situáciách, keď partner od teba niečo chce, keď sa chce rozprávať o veciach, ktoré ho znepokojujú, keď chce, aby si ho vypočula.

Pretože sa môže stať, že práve ty si tá, ktorá dokáže postaviť múr, a potom nechápe, prečo sa nedokážete navzájom pochopiť.

V tomto prípade začni od seba a rob malé zmeny k lepšiemu, aby si mala šancu zachrániť váš vzťah, ak ti na ňom naozaj záleží. Stonewalling je totiž jedným zo závažných dôvodov, prečo vzťahy nefungujú a nakoniec neprežijú.

Téme stonewallingu sa vo svojich výskumoch venovali: 

Dr. Gottman, Dr. Schrodt a pri príprave prístpevku som vychádzala z ich prác.

© Dana

Photo by: Pexel

Zdieľaj s priateľmi
>