Náš vzťah sa nikam neposúva

Túžiš po spoločnej budúcnosti, no každý pokus o rozhovor o vašom vzťahu sa rozplynie ako dym vo vetre. Ty snívaš o spoločnom živote, plánuješ domov, rodinu. On neustále odkladá tento rozhovor na neurčito.

Vždy, keď otvoríš tému o budúcnosti vášho vzťahu, cítiš, ako sa od teba vzďaľuje. Hovorí, že potrebuje viac času, že ešte nie je pripravený alebo jednoducho zmení tému.

Tvoje sny a túžby zostávajú nevypočuté, tvoj hlas sa stráca v jeho tichu. S každým ďalším pokusom sa cítiš viac a viac neviditeľná, akoby tvoje pocity a potreby neboli dôležité.

Toto video je pre každú ženu, ktorá sa cíti stratená medzi svojimi túžbami a partnerovou neochotou hovoriť o budúcnosti. Spoločne preskúmame dôvody, prečo sa tvoj partner môže vyhýbať záväzku a čo ho brzdí v posunutí vzťahu ďalej. Ponúknem ti aj praktické kroky, ako sa s touto situáciou vyrovnať.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Sme s partnerom už dlhšiu dobu a ja mám záujem, aby sme vzťah posúvali ďalej. Môj partner však nemá záujem urobiť ďalší krok. 

Možno si hovoríš:

Toto je pre mňa ten vhodný partner, v mnohom sa zhodneme a práve preto mám záujem, aby sme pokračovali ďalej a aby náš vzťah skutočne niekam viedol. 

Akonáhle však chcem o tom hovoriť, tak vidím, že sa správa veľmi divne, a ja neviem, čo mám robiť. 

V takejto situácii sa ti môže stať, že partner:

  • chce rýchlo zmeniť tému, pretože sa chce vyhnúť rozhovoru o budúcnosti vášho vzťahu,
  • znervóznie a prestane sa s tebou baviť,
  • povie, že ťa miluje a že nemáš toto riešiť, máš nechať, nech sa všetko vyvíja samo od seba,
  • obviňuje ťa, že naňho tlačíš. 

Takéto jeho správanie vyvoláva medzi vami zbytočné napätie. Ty zároveň cítiš neistotu a pochybnosti, či tento človek je schopný záväzku, akým vzťah naozaj je. Či nestrácaš čas s niekým, kto ti nevie dať to, čo ty chceš a čo potrebuješ.

Dôvody, prečo sa partner takto správa

Strach zo záväzku

Veľa ľudí má strach sa viazať, pretože vzťah je veľký záväzok a veľmi mení náš život.

Hlavne ľudia, ktorí majú vyhýbavú vzťahovú väzbu, akonáhle cítia, že sa vzťah stáva vážny, potrebujú urobiť krok dozadu. 

Potrebujú si vytvoriť ten priestor, pretože majú pocit, že ten vzťah im berie súkromie, autonómiu a hlavne slobodu, ako aj kontrolu nad danou situáciou.

Títo ľudia sa veľmi často boja intimity, blízkosti a potrebujú mať veľmi veľa priestoru, majú však pocit, že vzťah im ten priestor bude brať. 

Dôvodom však nemusí byť len vzťahová väzba, ale aj to, aký model vzťahu sme videli v tom našom detstve a tým prvým modelom bol vzťah našich rodičov.

Veľmi nás ovplyvňujú napríklad rozchody, rozvody, opustenia, ale taktiež na nás vplyvajú aj skúsenosti, ktoré si nesieme z našich predchádzajúcich vzťahov, pretože keď nám niektoré veci nevyšli, keď sme boli veľmi zranení, tak sa veľmi ťažko otvárame, veľmi ťažko budujeme intimitu s iným človekom. To potom spôsobuje, že máme strach zo záväzku.

Partner chce niečo iné ako ty

Druhý dôvod môže byť ten, že partner chce v danej etape svojho života niečo úplne iné, ako chceš ty. To znamená, že vy dvaja nie ste na "rovnakom mieste".

Ty by si sa chcela napríklad usadiť, založiť si rodinu, ale tvoj partner ešte nie. Tvoj partner má úplne iné priority v tejto fáze svojho života, pretože on chce napríklad budovať kariéru, ktorej chce naplno venovať napríklad nasledujúce tri roky.

V tomto prípade vidíš, že on je niekde úplne inde, pretože ty by si sa chcela viazať, on sa viazať nechce. Práve preto nie je možné, aby ste našli v tomto spoločnú reč.

Partner má úplne inú víziu vzťahu, v akom chce fungovať

Vízia jeho života je úplne iná ako tá tvoja.

Napríklad:

Pre teba je dôležité, aby si sa usadila a možno aby si bola s partnerom v manželskom zväzku, ale tvoj partner možno neuznáva manželstvo ako inštitúciu alebo nechce byť v serióznom vzťahu, lebo mu vyhovuje skôr voľnejšie partnerstvo.

Práve preto je potrebné vedieť, že aký typ partnerstva vyhovuje každému z vás.

Partner si nie je istý vzťahom s tebou

Môže sa stať aj to, že hoci je partner s tebou vo vzťahu, tento vzťah preňho nie je taký unikátny - taký vzácny, že sa skutočne chce viazať, že chce urobiť ten záväzok.

Je to preto, lebo necíti, že ty si skutočne ten človek, s ktorým by chcel spojiť svoj život dlhodobo.

Bez ohľadu na dôvody, prečo partner nechce vzťah posúvať ďalej, pre teba je dôležité, aby si sa zamyslela nad otázkou: Ako toto správanie partnera ovplyvňuje mňa a moju budúcnosť?

Je potrebné vedieť:

  • Čo ty skutočne od partnera, partnerstva potrebuješ a v akom časovom horizonte to potrebuješ.
  • Keď sa partner správa tak, ako sa správa, a bude sa takto správať naďalej, čo to bude pre teba znamenať?
  • Ako sa budeš vo vzťahu cítiť? Čo sa bude diať?
  • Budú tvoje potreby naplnené? A keď nebudú naplnené, je to pre teba tak dôležitá potreba, aby si to riešila, alebo si povieš, že to nie je pre teba zásadné.

Pretože od tohto sa vyvíja všetko ostatné.

Čo môžeš ďalej robiť v takejto situácii

Porozmýšľaj nad tým a zváž, či je toto skutočne vhodný človek pre teba

Keď sme vo vzťahu a milujeme toho druhého človeka, tak si hovoríme, že máme veľmi veľa spoločného (spoločné záujmy, spoločné koníčky), bavíme sa na tých istých veciach, v mnohom sa zhodneme.

Myslíme si, že ten človek je skutočne pre nás vhodný partner.

Práve preto, že veľmi túžime byť vo vzťahu s týmto človekom alebo veľmi túžime byť vo vzťahu všeobecne, túžime byť milovaní, neuvedomujeme si varovné signály

Varovný signál č. 1:

Napríklad si myslíme, že sme kompatibilní (lebo máme veľa spoločného), ale si nevšimneme zásadnú do očí bijúcu nekompatibilitu.

A to je presne tá, že partner nechce vzťah posúvať na iný level.

Nemá záujem o nič serióznejšie. Nemá záujem napríklad posunúť dlhodobý vzťah do stavu, aby ste boli manželia.  

Ale ty toto chceš. Pre teba je toto veľmi dôležité. Pre teba je toto zásadná potreba.

Tu vidíš veľkú nekompatibilitu v zásadnej veci, pretože každý z vás chce úplne iný vzťah. 

Varovný signál č. 2:

Ďalší varovný signál, ktorý je možno ešte väčší, ako ten, že partner chce niečo iné ako ty, je spôsob, akým partner s tebou komunikuje.

A tu sa treba pozerať na to, že keď partner odmieta akýkoľvek rozhovor na danú tému, tak jednoznačne to znamená, že tento človek si ťa nechce vypočuť.

Nechce počuť tvoje dôvody, tvoj pohľad na danú situáciu, prečo je pre teba dôležité, aby sa ten váš vzťah posúval.

Nechce teda pochopiť, čo je pre teba zásadné. A tým pádom sa stáva to, že namiesto toho, aby sa otáčal k tebe, aby vytváral to spojenie s tebou, tak on sa ti otáča chrbtom, ide preč od teba a týmto spôsobom vytvára to odpojenie.

V takejto situácii sa cítiš nevypočutá, nepochopená, nemilovaná a tým pádom aj zmätená, pretože nevieš, na čom si.

Treba si uvedomiť, že každý človek chce byť vo vzťahu vypočutý, pochopený a milovaný. Toto je veľmi dôležité. 

Tieto dva veľké varovné signály si treba všímať, pretože práve ony veľmi veľa napovedajú o tom, či má význam s týmto človekom naozaj pokračovať vo vzťahu.

Zhodnoť svoje očakávania od vzťahu a od partnera

Tvoje očakávania musia byť reálne, napríklad je úplne reálne očakávanie, že keď ste s partnerom spolu už nejakú dobu a dobre sa spolu citíte, budete vzťah posúvať ďalej (na vyšší level).  

Treba však vedieť aj to, aké sú očakávania tvojho partnera. Čo on chce od teba ako od partnerky a od vášho vzťahu.

Toto je však možné len tak, že sa musíte o tom rozprávať.

Komunikuj s partnerom jasne a otvorene

Komunikácia musí byť bez nátlaku, bez výčitiek. Hovor o svojich pocitoch, o tom, čo od vzťahu očakávaš, prečo chceš, aby ste vzťah posúvali, prečo napríklad potrebuješ, aby ste sa už usadili, aby ste si založili rodinu.

Zároveň aj ty potrebuješ vedieť, čo jeho v tomto brzdí. Kde má tú zátarasu alebo blokádu, že on toto nechce.

Len takýmto spôsobom dokážeš prísť na to, že čo za tým je. Len takýmto spôsobom dokážeš pochopiť napríklad to, že on chce teraz budovať kariéru alebo že má úplne inú víziu o partnerskom vzťahu, ako máš ty.

Keď sa otvorene priamo rozprávate bez toho, aby ste si niečo vyčítali, ale s cieľom pochopiť jeden druhého.

Pochopenie by ťa malo viesť k vyhodnoteniu, či viete v tom spolu niečo urobiť. Či toto viete spolu zvládnuť.

Pretože sú veci, ktoré sa dajú zvládnuť spolu. Ale sú veci, ktoré nie, pretože keď každý z vás chce niečo úplne diametrálne odlišné, tak je veľmi ťažké nájsť prienik.

Hľadajte konsenzus

Keď vidíte, že je možné s tým niečo urobiť, tak je potrebné hľadať konsenzus.

Konsenzus je založený na tom, aby ste sa vedeli dohodnúť na spôsobe/riešení, ktoré vyhovuje obidvom stranám.

Napríklad keď vieš, že sa chceš usadiť v nejakej dobe (možno v priebehu dvoch, troch rokov) a on potrebuje dva roky na intenzívne budovanie svojej kariéry, tak sa viete dohodnúť na časovom horizonte napríklad troch rokov, že sa už usadíte a budete budovať dlhotrvajúci vzťah.

Samozrejme, že to záleží vždy od vás dvoch, od potrieb, ktoré ako partneri máte.

Platí tu však zásadné pravidlo: V partnerskom vzťahu nemôžeme nikoho tlačiť do niečoho, čo chceme my.

To znamená, že musíme akceptovať to, čo náš partner chce. Musíme pochopiť, čo náš partner chce.

Ale zároveň je dôležité, aby sme vedeli, čo chceme my. Aby sme vedeli, čo je pre nás zásadné a čo je pre nás síce dôležité, ale čo môžeme oželieť, nad čím môžeme mávnuť rukou a povedať si, že nevadí, keď toto mať v tom vzťahu nebudem.

Práve preto je pre teba dôležité, aby si zvážila, či skutočne má význam zostávať s týmto partnerom, keď vidíš, že sa absolútne neviete zosúladiť v dôležitých veciach.

Pretože v takomto prípade je možné, že zostávaš vo vzťahu len na základe toho, že dúfaš, že sa to zmení. Dúfáš, že ten partner si to rozmyslí, čo skutočne nie je dobrý dôvod, aby si zostávala v takomto vzťahu.

V Akadémii vzťahov budem o záväzku vo vzťahu hovoriť tento mesiac oveľa viac, takže pokiaľ ťa zaujíma, ako posúvať váš vzťah do tej fázy, keď už ide o seriózny záväzok, tak ti odporúčam Akadémiu vzťahov.

© Dana

Autor fotky: Ketut Subiyanto

Zdieľaj s priateľmi
>