Prečo sa niektorí muži
so ženami zahrávajú


Myslela si, že je ten pravý. Muž, ktorý ti prejavoval svoju pozornosť a zasypal ťa takou dávkou lásky, akú si ešte nezažila. Zrazu sa jeho správanie začalo meniť a ty si nevieš vysvetliť ten obrat. Čím viac sa chceš k nemu priblížiť, tým viac sa ti vzďaľuje. Váš vzťah ti zrazu pripadá ako hra. Prečo sa niektorí muži so ženami zahrávajú?

Padnúť do pasce muža, ktorý sa so ženou len zahráva, je pre každú ženu trpká skúsenosť. Žena za ňu platí nielen stratou sebavedomia a sebaúcty, ale aj otrasenou dôverou voči mužom.

V tomto videu sa dozvieš, prečo sa niektorí muži so ženami zahrávajú a ako spoznať, že z jeho strany nejde o úprimný záujem, ale iba o manipulatívnu hru a žonglovanie s tvojimi citmi. 

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Opäť jeden z tých dní, keď s ňou prestal komunikovať. Nech sa snažila akokoľvek, nedokázala z neho vypáčiť príčinu jeho stále častejšieho premenlivého správania.

„Deje sa niečo?“ pýtala sa, no odpoveď neprichádzala.

Ubíjalo ju, keď hľadel na ňu neprítomným pohľadom, akoby bola vzduch.

Vždy si myslela, že len slová môžu zraňovať a ubližovať. Netušila, že aj ticho môže byť použité ako forma trestu. Teraz bola vystavená zarytému mlčaniu, príčinu ktorého si mohla len domýšľať.

Čím častejšie mlčal, tým hlbšie sa zahrabávala do svojho vnútra a hľadala príčinu v sebe.

Čím ho urazila, čím ho nahnevala, čo urobila, že si nezaslúži jeho odpoveď?

Všetko, čo chcela, bolo milovať a byť milovaná. Byť hýčkaná a na oplátku hýčkať.

On sa však rozhodol ináč. Keď sa k nemu chcela priblížiť, začal sa od nej vzďaľovať.

Čím väčšiu vzdialenosť medzi nimi vytváral, tým viac po ňom túžila a snažila sa mu dokázať, ako veľmi ho miluje a čo pre ňu znamená. Bola ochotná urobiť čokoľvek, aby si získala naspäť jeho pozornosť.

Keď sa jej to podarilo, znova bol z neho dokonalý milujúci partner. Presne taký, s akým sa pred polrokom zoznámila. Dni sa však striedali a s nimi aj jeho nálady. Neúnavne sa snažila a robila, čo mu videla na očiach.

„Však sa to raz musí skončiť,“ hovorila si, keď sa cítila najhoršie.

Mala pravdu. Jedného dňa všetko skončil. Bez vysvetlenia, bez rozlúčky... Dostal od nej všetko, čo potreboval. Bol najvyšší čas ísť ďalej.

Muži, ktorí sa so ženami zahrávajú

Niektoré ženy si myslia, že im sa nemôže stať, aby padli do pasce takéhoto muža. Treba si však uvedomiť, že muž, ktorý veľmi dobre ovláda rôzne manipulatívne techniky, sa často na prvý pohľad prezentuje ako veľmi atraktívny a šarmantný a svojím správaním si vie získať dôveru ženy a rozptýliť akékoľvek pochybnosti. Dobre sa vyzná v tom, čo väčšina žien od partnera chce, preto preňho nie je problém takmer dokonalo spĺňať tie najdôležitejšie (pre ženu podstatné) potreby.

Netreba sa preto čudovať, že na začiatku sa s ním žena cíti veľmi dobre, lebo jej poskytuje pocit bezpečia, venuje jej svoju pozornosť a náklonnosť, prináša do vzťahu romantiku, slobodu, dobrý sex...

V tejto fáze má žena pocit, že stretla toho pravého muža svojho života, no zároveň sa stáva menej opatrnou, lebo si už prestáva všímať iné stránky jeho správania, ktoré môžu byť aj varovnými signálmi, že nie všetko je v takom poriadku, ako si myslí.

Zrazu dôjde v jeho správaní k zmene. Začne sa správať viac odmerane, napríklad sa prejavuje veľmi chladne, no ďalší deň už zasa funguje normálne, dáva žene falošné sľuby, dokonca klame. Často môže zo strany takéhoto muža dôjsť k častej zmene dohodnutých plánov, prejavuje o ženu menší záujem, napríklad dlhšiu dobu jej neodpovedá na telefonáty či správy. Niektoré potreby ženy stále napĺňa, no niektoré začne sabotovať.

V tejto fáze žena nechápe, čo sa deje, a začne hľadať chybu v sebe. Často znásobí svoju snahu, aby partnerovi dokázala, ako veľa pre ňu znamená. Muž však toto jej snaženie neocení, dokonca sa k nej často správa horšie.

Celý tento začarovaný kruh pokračuje a v žene rastie pocit nespokojnosti, zmätenosti, stupňuje sa jej pocit vlastnej viny a klesá jej sebavedomie. Keď ju muž nakoniec opustí, jej sebavedomie je zničené, rovnako ako dôvera k mužom. Často trvá dlhú dobu, kým sa dokáže z takejto skúsenosti dostať, obnoviť vieru v seba, ako aj veriť ďalšiemu mužovi.

Ak máš problém pochopiť správanie mužov v určitých situáciách, niektoré odpovede na tvoje otázky nájdeš aj v minikurze  "Čo treba vedieť o mužoch, resp. Ako pochopiť muža". 

Prečo niektorí muži hrajú takého hry

Príčin, prečo sa niektorí muži zahrávajú so ženami, môže byť viac.

  • Zvyčajne však ide o mužov s nízkym sebavedomím, ktorí sú vo svojej podstate neistí. Títo muži sa radi upriamia na svoju partnerku a svojím manipulatívnym správaním vnášajú chaos do vzťahu a takýmto správaním sa im darí často partnerku ovládať.
  • Niektorí muži hrajú hry, lebo majú strach zo záväzkov či z odmietnutia. 
  •  Niektorým z nich chýba empatia a túžba po intimite
  • Pre niektorých je vzťah len prostriedkom na budovanie sebavedomia, v ktorom sa zameriavajú len na seba a svoje výhody. 
  • Niektorých tieto hry bavia.

Aké spôsoby manipulácie muži používajú

Muži môžu používať rôzne manipulatívne techniky. Najčastejšími z nich sú:

1. Striedanie odmeranosti s prítulnosťou

2. Obviňovanie partnerky 

3.  Použitie ticha ako nástroja na trestanie 

4. Klamanie 

5. Zosmiešňovanie partnerky 

6. Prestane robiť partnerke komplimenty 

7. Porovnávanie partnerky s inými ženami 

8. Flirtovanie s inými ženami v prítomnosti partnerky 

9. Zvláštne požiadavky 

10. Obviňovanie partnerky z nevery 

11. Agresívne správanie 

12. Použitie sexu a intimity ako zbrane

Čo môže žena urobiť, aby sa ochránila pred takýmto správaním mužov

Uvedomiť si, akú stratégiu muž používa

Identifikovanie toho, či ide zo strany muža o manipuláciu, nie je jednoduché. Je však zásadné, aby žena na základe jeho správania odhalila, či ide o normálne správanie, alebo nie.

Mať nastavené svoje zdravé hranice (zásady)

Je nevyhnutné, aby mala každá žena na začiatku vzťahu stanovené, čo partnerovi toleruje a čo nie. Partnera treba o svojich hraniciach (zásadách) jasne informovať. Opatrnosti nie je nikdy dosť, preto hlavne na začiatku vzťahu v žiadnom prípade netreba dávať moc do rúk iného človeka. Ak niekto nerešpektuje tvoje hranice, nie je dôvod s ním zostávať.

Nikdy nerob kompromisy, keď ide o tvoje zásady, a nedovoľ, aby sa nenormálne stalo normálnym.
Prestaň o sebe pochybovať

Nech sa v tvojom vzťahu deje čokoľvek, treba sa na veci pozerať reálne. Ak o sebe pochybuješ a obviňuješ sa z toho, že partner sa k tebe zle správa preto, lebo ho dostatočne nemiluješ, alebo nespĺňaš všetky jeho potreby, je najvyšší čas nahradiť pochybnosti o sebe dôverou v seba. Pochybnosti o sebe totiž vedú k sabotovaniu samej seba, práve preto je nevyhnutné začať budovať sebadôveru.

Počúvaj svoju intuíciu

Ženy majú intuíciu veľmi dobre vyvinutú, preto ju treba počúvať viac. Často ten zvláštny pocit, ktorý z niečoho máš, sa časom ukáže ako opodstatnený.

Byť vo vzťahu s mužom, ktorý sa so ženou len zahráva, je pre ženu veľmi bolestivá skúsenosť. Treba sa však na ňu pozerať ako na dôležitú životnú lekciu, na základe ktorej budeš v budúcnosti opatrnejšia.

Aby si sa mohla chrániť, je potrebné mať striktne stanovené svoje hranice, nenechať muža stať sa pánom situácie a byť si vedomá svojej vlastnej dôležitosti a moci. Zároveň je nevyhnutné všímať si zmeny v správaní muža, ktoré by mohli byť signálmi, že z jeho strany nejde o vážny záujem, ale iba o manipulatívnu hru.

Zdieľaj s priateľmi
>