Miluje ma? Ako zistiť, že ma naozaj miluje

Miluje ma? Ako zistiť, či ma naozaj miluje? Dve otázky zrodené z neistoty, či jeho city voči tebe sú naozaj skutočné. Možno túžiš počuť z jeho úst to čarovné "Milujem ťa", no on sa zdráha tieto slová vysloviť. Možno ich však vyslovuje veľmi často, no nespráva sa podľa toho.

Si z toho zmätená. Cítiš sa nemilovaná a trápiš sa nad tým, ako zistiť, či ťa naozaj miluje. V dnešnom videu sa dozvieš, prečo tvoja otázka "Miluješ ma?" nikam nevedie, ale aj to, prečo je potrebné poznať prejavy lásky a náklonnosti (jazyky lásky) a na základe nich zistiť, či ťa partner miluje.

Keď muž miluje ženu, správa sa k nej totiž spôsobom, z ktorého cítiš jeho lásku aj bez slov a zbytočných otázok. 

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

Prepis videa

Povedal ti, že ťa miluje, ale nevieš, či mu máš veriť. Ako rozptýliť svoje pochybnosti a ako zistiť, či ťa naozaj miluje?

Prečo sa nikdy nepýtaj "Miluješ ma?"

Každá žena rada počuje, keď jej muž povie: "Milujem ťa". A preto aj často kladieme mužovi túto otázku: "Ľúbiš ma?" "Naozaj ma miluješ?" "Naozaj ma ľúbiš?". 

Pritom si neuvedomujeme jednu zásadnú vec.

Práve tým, že mužovi kladieme túto otázku, vyjadrujeme:

 • svoje pochybnosti, že nás partner naozaj miluje,
 • svoje pochybnosti, a preto chceme, aby nás partner o tom ubezpečoval, 
 • no a zároveň vyjadrujeme svoj strach, že nás partner nemiluje

Myslíme si, že odpoveď partnera rozptýli naše pochybnosti a našu neistotu. 

V skutočnosti však jeho odpoveď nemá pre nás žiadny podstatný význam.

Lebo čokoľvek, čo ti povie, ťa neubezpečí o jeho citoch k tebe, kým ich sama necítiš. 

Ak sa teda cítiš neistá a chceš sa cítiť lepšie, prestaň klásť partnerovi otázku, či ťa miluje.

Ale začni sa pýtať sama seba: Cítim sa milovaná? Cítim sa milovaná spôsobom, ktorý je pre mňa dôležitý? 

A na to, aby si si vedela odpovedať, je dôležité, aby si vedela, aké prejavy lásky sú pre teba dôležité

Prejavy lásky

Lásku a náklonnosť totiž nepreukazujeme rovnako.

Kým pre jedného z partnerov môže byť veľmi dôležité, aby mu partner slovne vyjadroval svoju náklonnosť a lásku a často mu hovoril to, že ho má rád a že mu na ňom záleží.

Druhý z partnerov možno viac ocení práve to, že mu partner prejavuje svoju lásku tým, že preňho niečo robí, že sa oňho stará, že mu ukazuje práve určitými svojimi skutkami to, že je preňho veľmi dôležitý.

Veľkú úlohu v tomto zohráva aj naša výchova a to, ako sa k nám správali naši rodičia, ale aj to, ako sa správali rodičia navzájom.

Ak sme boli vychovávaní v rodine, kde si naši rodičia prejavovali vzájomnú náklonnosť, kde sa často objímali, kde aj nám venovali tieto prejavy lásky, tak sme otvorení práve takejto komunikácii s partnerom.

A naopak, ak sme boli vychovávaní v rodine, kde si rodičia neprejavovali vzájomne nejaké city, nejaké vyznania, tak v tomto prípade sa aj my správame podobne. To znamená, že buď ty, alebo tvoj partner reaguje chladnejším spôsobom.

Prečo je dôležité vedieť, aké prejavy lásky preferuješ ty

V žiadnom prípade to však neznamená, že niečo z tohto je správne a niečo je nesprávne.

Tu si treba hlavne uvedomiť a pochopiť, že aké prejavy lásky žiadaš od partnera ty. Ktoré ty preferuješ. Ale zároveň je veľmi dôležité vedieť, že čo preferuje on.

Ak je pre teba dôležité, aby ti partner hovoril, že ťa miluje, ale pre partnera je zasa prejav lásky to, že sa o teba stará, že ti trebárs nakúpi alebo že ťa niekam pozve, že zorganizuje napríklad dovolenku, tak toto sú všetko prejavy lásky, pretože robí niečo pre teba. To znamená, že on tú svoju náklonnosť, svoju lásku k tebe prejavuje určitými skutkami.

Aby sme však boli vo vzťahu šťastní a spokojní, je dôležité mať pri sebe partnera, ktorý dáva lásku tým spôsobom, ktorý je pre nás dôležitý. Aby sme boli kompatibilní v dávaní a v prijímaní lásky.

Práve preto je veľmi dôležité, aby si vedela, ktorý spôsob prejavovania lásky má pre teba mimoriadny význam a prečo je to pre teba také dôležité.

Ako komunikovať s partnerom o tom, aké prejavy lásky sú pre teba dôležité

A potom je dôležité, aby si vhodným spôsobom komunikovala tieto svoje potreby partnerovi, a to tak, aby si uvedomil, že prečo sú pre teba dôležité. 

Vhodný spôsob spočíva v tom, že ho nebudeš obviňovať z toho, že niečo robí zle. Pretože on nemá mať pocit, že to, čo pre teba robí, robí nevhodným spôsobom.

Ale práve naopak.

Treba oceniť to, čo pre teba robí, ale zároveň mu vysvetliť, prečo by si chcela, aby niečo urobil ešte naviac. Niečo, čo tebe robí radosť a prečo ti to robí radosť.

Netreba však naňho tlačiť, pretože nemôžeš si to od partnera v žiadnom prípade vynucovať. 

Reakcie partnera na tvoje požiadavky

Na základe vašej vzájomnej komunikácie možno partner začne dávať svoju lásku spôsobom, akým ju chceš ty prijímať.

No ale môže sa stať aj to, že napriek tomu, že sa s partnerom o tom porozprávaš, tak sa nič nezmení a všetko beží tým starým spôsobom.

No a v tomto prípade si buď uvedomíš, že preňho to nie je prirodzené, aby ti prejavoval lásku tak, ako by som chcela. Takže v tomto prípade to akceptuješ, lebo vieš, že nie ste kompatibilní v dávaní a v prijímaní lásky, ale berieš to ako niečo, s čím vieš existovať ďalej

Ak sa však dlhodobo cítiš nemilovaná a nešťastná z tohto stavu, pretože vidíš, že partner ti nevie dávať lásku spôsobom, akým by si chcela ty, tak sa treba zamyslieť nad tým, či dlhodobo vieš fungovať v takomto vzťahu.

Ako zistím, či ma partner miluje?

No a ak sa pýtaš, že: "Ako zistím, či ma partner naozaj miluje?",  je veľmi dôležité, aby si sledovala jeho slová a jeho skutky.

Ale nesledovala ich samostatne, ale sledovala ich vo vzájomnej symbióze.

Je potrebné, aby si vedela, že či jeho slová sú vždycky nasledované skutkami. To znamená, že čo povie, to aj urobí a takým spôsobom, ako hovorí, tak takým spôsobom či sa aj správa.

A okrem toho, že sleduješ jeho slová a jeho skutky, je dôležité, aby si vedela, že muž, ktorý ťa miluje:

 1. ti venuje svoj čas a je starostlivý,
 2. je to muž, ktorý ťa vždycky podporuje vo všetkom, čo chceš,
 3. je tu pre teba a podporuje ťa v tom, aby si neustále rástla a aby sa neustále zlepšovala, 
 4. máš pri ňom pocit bezpečia a je to človek, ktorý sa o teba zaujíma,
 5.  počúva ťa,
 6. komunikuje s tebou a chce pochopiť tvoj pohľad na rôzne veci,
 7.  akceptuje ťa presne takú, aká si, a nechce ťa za žiadnych okolností meniť,
 8. nemanipuluje ťa a v žiadnom prípade ťa nechce dotlačiť, aby si robila niečo, čo ty sama nechceš,
 9. neignoruje tvoje pocity
 10. záleží mu na tom, aby si bola šťastná a aby si bola spokojná,
 11. prejavuje svoju vlastnú zraniteľnosť tým, že ti otvorene ukazuje svoje emócie. Nemá strach ukázať svoje emócie, hoci muži toto nerobia veľmi radi a veľmi často. 

Ak sa partner k tebe takto správa neustále a ak zároveň rešpektuje prejavy lásky, ktoré sú pre teba mimoriadne dôležité, máš pri sebe muža, ktorý ťa miluje a s ktorým ste v dávaní a v prijímaní lásky kompatibilní. Samozrejme, za podmienky, že sa rovnakým spôsobom správaš k nemu aj ty. 

Ak máš problém pochopiť správanie mužov v určitých situáciách, niektoré odpovede na tvoje otázky nájdeš aj v minikurze  "Čo treba vedieť o mužoch, resp. Ako pochopiť muža". 

© Dana

Photo by Pixabay autor StarFlames

Zdieľaj s priateľmi
>