Ako zmeniť muža
(Nauč ho, ako sa má k tebe správať)

Ako zmeniť muža? Je to vôbec možné? Otázky, ktoré si kladie veľa žien. Možno sa ten tvoj k tebe nespráva tak, ako by si chcela. Možno ti na ňom prekážajú určité jeho zvyky alebo vlastnosti.

Akákoľvek tvoja snaha o to, aby ich zmenil, však naráža na jeho odpor. Je to pochopiteľné. Nikto z nás predsa nemá rád, keď nás chce niekto meniť.

Vo videu sa dozvieš nielen odpoveď na otázku, či je možné zmeniť muža, ale aj tri tipy, ako môžeš naučiť ľudí (vrátane tvojho partnera), ako sa majú k tebe správať. 

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

Prepis videa

Môj partner sa ku mne nespráva tak, ako by som chcela. Nech urobím čokoľvek, jeho správanie ku mne nie je dobré. 

Je možné zmeniť muža? Je možné zmeniť jeho správanie?

Toto sú otázky, ktoré si ženy veľmi často kladú. A práve preto je dnešné video  zamerané na túto  tému. Dozvieš sa v ňom nielen to,  prečo sa muž k tebe takto správa, ale aj to, čo môžeš zmeniť, aby sa k tebe začal správať ináč.

Toto video je veľmi univerzálne, pretože sa v ňom dozvieš zároveň tri tipy, ako máš naučiť ľudí, aby sa k tebe správali takým spôsobom, ako si to predstavuješ ty.

Ako zmeniť muža - je to vôbec možné?

Ak sa k nám partner nespráva dobre, napríklad povie niečo zraňujúce alebo niečo urážlivé, tak naše telo vysiela signál, že niečo nie je v poriadku, pretože sa cítiš zle.

Takže je úplne prirodzené, že hľadáš spôsob, akým zmeniť jeho správanie.

Na otázku, či je však možné zmeniť muža, existuje len jedna jediná odpoveď.

Nie. Nie je možné, aby sme niekoho zmenili. Nie je vôbec v našich silách, aby sme zmenili akéhokoľvek iného človeka okrem toho jedného a to sme my. 

A hoci nie je v tvojej moci meniť partnera ani žiadneho iného človeka, máš možnosť naučiť ich, ako sa majú k tebe správať.

Prečo sa k teba partner nespráva dobre

Najprv si však treba uvedomiť,  prečo sa k nám partner takto správa.

Veľmi často je to preto, že my samy sa nesprávame k sebe dobre. Že my samy si neprejavujeme dostatočnú úctu, dostatočný rešpekt. Je to aj preto, že nemáme vymedzené hranice. Nemáme vymedzené,  čo si k nám ľudia môžu dovoliť a za akú čiaru už nemôžu ísť. Neprejavujeme, aké sú naše potreby. Aké sú naše túžby. Nehovoríme o tom, čo by sme chceli a ako sa k nám majú ľudia správať.

A z tohto postoja, aký máme voči sebe, často potom vyplýva aj nevhodné správanie partnera a iných ľudí voči nám.

Ako naučiť partnera, aby sa k tebe správal dobre

Ak chceš teda vedieť, ako máš naučiť partnera a iných ľudí, aby sa k tebe správali lepšie alebo takým spôsobom, ako si  praješ ty, tak je v prvom rade nevyhnutné:

  •  aby si prestala robiť veci, ktoré robiť nechceš, a
  • aby si prestala dávať na prvé miesto potreby iných ľudí.

Ak si práve ty človek, ktorý sa neustále snaží vyhovieť buď partnerovi alebo aj iným ľuďom, tak stále na seba berieš nové a nové úlohy.

Ty si neustále pripravená, aby si spĺňala úlohy a robila veci, ktoré od teba chcú iní ľudia alebo tvoj partner.

No a v tomto prípade ty neustále dávaš, ale tí druhí ľudia to neocenia. Tí ľudia od teba síce všetko berú, ale oni si to nevážia a zároveň čakajú od teba stále viac.

Takže ty si ten človek, ktorý stále hovorí áno, pretože nedokážeš povedať nie. Nedokážeš povedať nie napríklad preto, aby si nestratila toho človeka, jeho záujem o seba. Aby si ho nezranila. Aby si mu nejakým spôsobom dokazovala stále, že je pre teba dôležitý.

No ale tento tvoj postoj sa obracia proti tebe.

Toto všetko vedie k tomu, že ty sa potom cítiš zle. Ty sa cítiš tak, že si sa nedokázala vzoprieť a postaviť sa za seba.

Robíš veci, ktoré skutočne nechceš robiť, a nechávaš sa priamo manipulovať inými ľuďmi a dokonca využívať inými ľuďmi.

1. TIP - nauč sa povedať NIE

Takže prvým riešením pre teba je naučiť sa povedať nie. Nastaviť si hranice a jasne ľuďom povedať: "Nie, ďakujem. Teraz toto pre vás neurobím."

A necítiť sa pri tom zle. Pretože toto je jeden spôsob, ako môžeš chrániť samu seba a ako máš vyjadrovať úctu k sebe.

Takže tu je veľmi dôležité, aby si sa vždy zamyslela nad tým, či to, čo chceš urobiť pre iného človeka, naozaj chceš. Či to nie je z jeho strany len  snaha o určitú manipuláciu alebo využívanie.

No a v tom momente, keď to chceš urobiť preňho, tak je to úplne v pohode.

Pokiaľ však cítiš, že ten človek ťa nejakým spôsobom len tlačí do kúta a neustále chce od tebe len brať, tak v tom prípade určite treba povedať nie a vyhraniť sa voči takémuto správaniu.

Ak totiž hovoríš ľuďom stále áno, tak si nezískaš ich úctu.

Práve naopak.

Oni si síce o tebe povedia, že si veľmi milá, si veľmi priateľská, si vždy ochotná pomôcť, ale v žiadnom prípade to nenahrádza ich rešpekt

2. TIP - Nastav si svoje hranice

Druhým tipom, ako zmeniť správanie ľudí k tebe, je nastaviť si svoje hranice.

Musíš vedieť, čo akceptuješ a čo neakceptuješ v žiadnom prípade. Treba sa pritom zamyslieť, čo je pre teba dôležité. Čo pre teba vôbec nie je dôležité. Čo je pre teba úplne neakceptovateľné. Ako sa chceš cítiť vo vzťahu.

A potom tieto svoje pravidlá jasne tlmočiť svojmu partnerovi alebo iným ľuďom, pretože je dôležité, aby oni vedeli, kde je tá tvoja hranica, za ktorú nemôžu už potom prejsť.

Prečo treba poznať následky prekročenia hraníc

Pokiaľ toto partner bude vedieť, tak je veľmi dôležité ešte aj to, aby si mala stanovené následky. Lebo toto veľa žien nerobí. Ony si síce povedia, že: "Dobre. Keď sa tak a tak budeš ku mne správať, tak ja spravím toto a toto."

Lenže keď už dôjde k danej situácii, tak žena len rozpráva. Zostane zacyklená v rozprávaní, že sa jej niečo nepáči, ale mužovi jasne neukáže, že keď sa takto bude správať, čo to bude preňho znamenať.

A v takomto prípade muž nemá žiaden dôvod, aby na svojom správaní niečo menil, pretože vidí, že všetko beží po starom. Žena napriek tomu, že niečo rozpráva, prakticky nič z toho neurobí.

Takže prekročenie hraníc zo strany partnera nemá preňho žiadky následok. To znamená, že je všetko OK a on si robí všetko dokola tak ako predtým.

V tomto prípade ty ukazuješ, že si s jeho správaním úplne spokojná a vyrovnaná a zároveň, že si vlastne nevážiš samu seba a svoje hranice.

Príklad:

V tomto prípade je teda dôležité, aby si v ňom pristupovala podobne, ako pri výchove detí. Napríklad keď dieťaťu povieš, že si musí najprv upratať izbičku, až potom si môže pozrieť rozprávku. 

Ak to necháš tak a necháš ho, aby izba zostala neuprataná, no napriek tomu mu zapneš televízor, aby pozeralo rozprávku, tak dieťa nie je vôbec motivované, aby druhýkrát tú izbičku upratalo. 

Podobne treba postupovať aj pri dospelých. Ak si stanovíš hranice, ak chceš, aby sa partner k tebe správal určitým spôsobom, keď to poruší, tak, samozrejme, musí prísť nejaký následok tohto správania.

A potom, keď už partner vie, aké sú tvoje hranice aj aké sú následky, keď ich prekročí, tak už len môžeš sledovať jeho správanie.

Rovnako to platí aj pri iných ľuďoch.

Na základe tohto môžeš filtrovať, ktorí ľudia prekračujú tvoje hranice, ktorí ich nerešpektujú. A podľa toho sa potom aj správaj k týmto ľuďom.

Ak sú to trebárs členovia tvojej rodiny, tak, samozrejme, tam je veľmi ťažké prerušiť kontakty s nimi. Ale určite treba tieto kontakty zredukovať a stretávať sa zriedkavejšie.

Pokiaľ sú to napríklad ľudia, ktorých si považovala za svojich priateľov, ale neustále prekračujú tvoje hranice, tak v tom prípade treba porozmýšľať nad tým, či nie je ten pravý čas, aby si týchto ľudí zo svojho života už pustila preč.

3. TIP - Nenechaj sa zatiahnuť do nepríjemných situácií

A tretí veľmi dôležitý tip, ako naučiť ľudí, ako sa majú k tebe správať, je: nenechaj sa zatiahnuť do situácií, v ktorých sa cítiš nepríjemne.

Často sa nám totiž stáva, že sa nechceme dotknúť citov iného človeka. Máme pocit, že vždy sa musíme správať veľmi slušne. Že musíme vždy reagovať na rôzne situácie a dokonca aj na také, kde sa cítime nepríjemne, z ktorých by sme najradšej ušli.

Príkladom takejto situácie môže byť partnerská hádka.

Partner chce vyprovokovať hádku práve tým, že začne zvyšovať hlas. Začne ťa z niečoho obviňovať. Začne ti niečo vyčítať.

No a v tom momente začneš reagovať aj ty. Začneš reagovať na základe tých emócií, ktoré medzi vami vznikli. A tá tvoja vibrácie sa posúva na jeho úroveň. To znamená, že obidvaja ste nahnevaní. Obidvaja ste na určitej úrovni, kde vieš, že vôbec nič nevyriešite.

Len sa cítiš veľmi zle. A na základe tohto pocitu vlastného vieš, že robíš niečo, čo nie je pre teba dobré. Čím si vlastne ubližuješ a neprejavuješ úctu sama k sebe.

A práve preto je veľmi dôležité, aby si sa naučila komunikovať správnym spôsobom. Spôsobom, ktorým neohrozuješ samu seba a zároveň ukážeš partnerovi, že máš úctu sama k sebe a že sa nedáš zatiahnuť do takýchto situácií.

A ako to urobiť? 

Tu je potrebné, aby si prestala reagovať a začala odpovedať. Pretože to sú dva úplne odlišné spôsoby, ako budeš komunikovať s partnerom.

Lebo ak budeš reagovať, tak sa necháš vtiahnuť do tejto situácie a umožníš partnerovi, aby všetko negatívne prenášal na teba.

No ale pokiaľ budeš odpovedať, tak je to spôsob, ktorým chrániš samu seba a ktorým mu jasne ukazuješ, že sa nenecháš zatiahnuť do takýchto emocionálnych situácií.

Takže v takomto prípade mu môžeš povedať, ale podotýkam úplne pokojným spôsobom, že:

"Vidím, že si nahnevaný/ vidím, že niečo nie je úplne v poriadku/ vidím, že nie si vo svojej koži. A práve preto ťa teda nechám tak. Nehnevaj sa, ale nebudem teraz sa zapájať do tejto konverzácie, lebo to nemá žiadny význam." 

No a v tomto momente úplne odíď z tejto situácie. Opusti túto situáciu a nevenuj jej žiadnu pozornosť.

Týmto správaním partnerovi ukážeš, že sa nenecháš ovládať emóciami,  že dokážeš opustiť takúto situáciu a že sa máš rada.

Prečo je dôležitá priama komunikácia

Vždy však pamätaj na to, že je potrebné, aby si partnerovi priamo povedala, prečo to robíš. Napríklad že považuješ jeho správanie za neslušné, neúctivé, že je bez rešpektu a zároveň mu potom povedz, že práve to je dôvod, prečo opúšťaš túto konverzáciu. Prečo podľa teba momentálne tá komunikácia nemá žiadny význam a neprinesie nič nové a nič lepšie do vášho vzťahu.

Iná situácia by bola, keby si sa len stiahla bez toho, aby si partnerovi povedala, že prečo s ním prestávaš komunikovať. Lebo v tomto prípade by to on mohol brať, že používaš ticho proti nemu.

Ďalšie spôsoby, ako sa dostať z nepríjemných situácií

Pokiaľ sa ocitneš v nepríjemnej situácii, dá sa to riešiť niekedy aj tým spôsobom, že sa pokúsiš zmeniť tému alebo sa skrátka len ospravedlníš, že máš niečo dôležitejšie na práci a že už nemôžeš pokračovať v danom rozhovore.

Vždy to záleží od konkrétnej situácie a od toho, či si práve so svojím partnerom alebo v práci s kolegami, alebo so svojimi priateľmi, alebo s nejakými inými ľuďmi.

Možno niektorí ľudia zo začiatku nebudú chcieť rešpektovať svoje hranice. Možno niektorí budú zaskočení alebo aj urazení, keď im namiesto obligátneho áno povieš nie. A možno sa im nebude páčiť, ani keď pokojne vycúvaš z rôznych situácií, ktoré budú pre teba veľmi nepríjemné vrátane nepríjemných konverzácií.

No v každom prípade je potrebné, aby si vždy mala na mysli, že na prvom mieste si ty a to, aby si prejavovala maximálnu úctu sama sebe.

Takto sa budú potom správať k tebe aj iní ľudia vrátane tvojho partnera. A tí, ktorí sa takto správať k tebe nebudú, si nezaslúžia miesto v tvojom živote. 

Naučiť sa povedať NIE je veľmi dôležité pre každého človeka. Je to spôsob, akým sa chránime a slobodne rozhodujeme o tom, čo, kedy a pre koho urobíme.  Ak sa pri odmietaní cítiš previnilo, a preto radšej hovoríš ÁNO, stiahni si "AKO POVEDAŤ NIE". 

© Dana

Autor fotky: Shvets Anna na Pexels

Zdieľaj s priateľmi
>