Môj partner je na online zoznamke

Môj partner je na online zoznamke. Nemôžeš tomu uveriť a nechápeš prečo... Prečo človek, ktorý je tvoj partner, má potrebu byť na online zoznamke. Nemáš žiadne pochybnosti o tom, že online zoznamka je fajn pre ľudí, ktorí sú single a hľadajú.

Je však OK byť na zoznamke, keď si vo vzťahu? Keď svojím konaním zraňuješ človeka, ktorý ťa miluje a ktorý dobrovoľne spojil svoj život s tvojím? Kde je hranica, čo je vo vzťahu akceptovateľné a čo už nie?

Vo videu zistíš, čo môžeš robiť, keď tvojím vzťahom otrasie toto šokujúce zistenie.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Zistila som, že je môj partner na online zoznamke. Sme spolu viac než rok a ja neviem, čo mám robiť. Toto je mail, ktorý som dostala, a práve preto sa v dnešnom videu pozrieme na to, ako sa môžeš postaviť k takejto situácii. 

Zistenie, že je partner na online zoznamke, je šok. Je to práve z toho dôvodu, že práve týmto činom bola narušená dôvera v tvojho partnera. A ako vieme, dôvera je ten základný pilier každého vzťahu, nielen romantického vzťahu. Ak vo vzťahu chýba, je veľmi ťažké budovať normálny zdravý vzťah.

Je možné obnoviť znovu dôveru?

Ženy si v takejto situácii veľmi často kladú otázku: 

Je možné znovu obnoviť dôveru? 

A ja na toto odpovedám:

Prečo si kladieš otázku, ktorá nie je vhodná, ktorá nie je správna? 

Táto otázka ti absolútne nepomôže riešiť tú tvoju situáciu, nech je odpoveď na ňu akákoľvek.

Môže ti niekto povedať, že je to možné, a niekto ti môže povedať, že to možné nie je.

Pre teba je dôležité, aby si si kládla tú správnu otázku.

A to je otázka:

Som schopná a som ochotná pracovať s partnerom na tom, aby sme znovu obnovili stratenú dôveru? 

Na túto otázku  si odpovedz veľmi úprimne, pretože práve tá tvoja odpoveď je dôležitá a bude ti udávať smer, čo robiť ďalej.

Ešte predtým však je veľmi dôležité, aby si sa neunáhlila a aby si skutočne zhodnotila tú svoju situáciu.

Zhodnoť svoju situáciu

Je váš vzťah exkluzívny?

Úplne prvé, čo by som chcela podotknúť, je to, aby si vedela, či si naozaj v exkluzívnom vzťahu.

Čo to znamená? Znamená to, že obaja ste si vybrali jeden druhého a rozhodli ste sa, že budete budovať tento vzťah a už nehľadáte iných ľudí.

Často sa stáva aj to, že napriek tomu, že sme vo vzťahu s niekým, tak my si myslíme, že ide už o seriózny vzťah, že už ide o ten exkluzívny vzťah, ale nemali sme nikdy takýto rozhovor.

A vôbec si neuvedomujeme, že ten druhý človek tento vzťah vôbec nemusí takto vnímať. Práve preto je dôležité vedieť na 100 %, že obaja berieme tento vzťah ako exkluzívny.

Ako komunikujeme o svojich hraniciach a štandardoch?

Ďalšia dôležitá vec je vedieť, akým spôsobom vo vzťahu komunikujeme a ako sme komunikovali o svojich hraniciach, o svojich štandardoch a hlavne o tom, čo v žiadnom prípade vo vzťahu od toho druhého netolerujeme.

Zároveň treba vedieť aj to, aký názor má náš partner napríklad na dôveru vo vzťahu, aký názor má napríklad na to, čo je nevera vo vzťahu.

Pretože aj v tomto sa môžu tie naše predstavy a naše interpretácie úplne líšiť, pretože každý človek má ináč nastavené hranice, iné veci sú preňho dôležité, ináč sa pozerá na určité situácie a ty potrebuješ vedieť, či ste skutočne o tom hovorili a či ste v týchto dôležitých veciach naozaj v súlade.

Ako si zistila, že je partner na online zoznamke?

Potom je potrebné sa pozrieť aj na to, ako si zistila, že je partner na online zoznamke. Či si videla aplikáciu v jeho telefóne alebo si videla, že si s niekým píše, alebo ti to napríklad povedal niekto známy, kto na tej zoznamke je.

Konfrontuj partnera

Následne môžeš ísť do konfrontácie. Konfrontuj partnera so svojím zistením.

Toto je veľmi dôležité práve z toho dôvodu, aby si poznala jeho verziu. Pretože my si vytvárame tú našu verziu, máme tú našu interpretáciu danej situácie, ale je potrebné poznať, ako vníma danú situáciu tvoj partner.

Práve tu je potrebné klásť aj otvorené otázky, pýtať sa ho, prečo je na tej zoznamke. Čo získava tým, že je na zoznamke.

Treba sa ho pýtať, či je nespokojný s niečím vo vzťahu, alebo či mu niečo chýba v tom vašom vzťahu.

Taktiež je dôležité vedieť aj to, ako partner vyhodnocuje, že je na zoznamke. Ako sa na to on pozerá. Či je to podľa neho OK alebo nie je to podľa neho OK.

Pretože toto sú tiež veľmi dôležité veci. 

Sleduj reakcie partnera

Rozhovor s partnerom je veľmi dôležitý hlavne z toho dôvodu, že vidíš, aké sú jeho reakcie.

Práve preto je potrebné sledovať reakcie partnera, ktoré ti presne ukážu, na čom si. Reakcie partnera ti odhalia, či má zmysel naozaj pokračovať s týmto partnerom a snažiť sa o znovuobnovenie dôvery.

Tu si môžeš položiť také otázky alebo sledovať také veci:

  • Či je partner ochotný zobrať zodpovednosť za svoje správanie, za svoje skutky.
  • Či prejavuje ľútosť nad tým, čo sa stalo. 
  • Či si uvedomuje vážnosť danej situácie, čo spôsobil svojím správaním a ako tým ovplyvnil váš vzťah.

Možné reakcie partnera

Môže sa stať, že partner neberie zodpovednosť za svoje správanie.

Že všetko úplne zľahčuje.

Že ti hovorí, že on sa prakticky s nikým z tých ľudí nestretáva.

Že preňho je to len určitá forma zábavy a ty zbytočne robíš drámu.

Môže ti dávať nejaké vysvetlenia, ktoré pre teba nemajú žiadnu logiku, a práve vtedy hľadáš interpretácie u svojich známych a pýtaš sa ich, či je niečo také, ako ti partner hovorí, možné.

Môže sa stať aj to, že partner sa snaží tú vinu otočiť zo seba priamo na teba. T

Správanie a hlavne reakcie partnera sú pre teba veľmi dôležité. 

Treba všímať aj to, či je partner ochotný čeliť pocitu viny, pocitu hanby, pretože je úplne prirodzené, že keď spravíme niečo zlé, niečo, čím zraníme nejakého človeka, hlavne keď zraníme vo vzťahu milovaného človeka, tak sa cítime veľmi zle ohľadom seba.

Cítime hanbu, cítime vinu a o tomto je potrebné hovoriť.

Ale keď vidíme, že partner absolútne tieto pocity nemá alebo ich potláča, tak toto je určitý signál, že vo vzťahu potom môžu vznikať ďalšie a ďalšie veľmi vážne problémy.

Takže na základe reakcií partnera zistíš, ako on pristupuje k vzniknutej veľmi závažnej situácii vo vašom vzťahu.

Keď je partner pripravený získať si opäť tvoju dôveru

Buď je to človek, ktorý je otvorený rozhovoru, ktorý je transparentný a ktorý si uvedomuje, čo urobil.

Oľutuje to, ale zároveň je ochotný čeliť všetkým následkom, ktoré vyvolalo jeho správanie. To znamená, že on je rozhodnutý pracovať na tom, aby si získal tvoju dôveru, ale zároveň vie, že veľmi často bude prichádzať do kontaktu aj s tým, že mu nedôveruješ, že možno pochybuješ o jeho slovách, o jeho činoch.

Takisto sa môže stať, že ho častejšie budeš kontrolovať, pretože on stratil tvoju dôveru, ktorú predtým mal.

Keď partner nie je pripravený získať si opäť tvoju dôveru

V prípade, že partner situáciu zľahčuje, že hádže vinu na všetkých, len nie na seba, keď ťa považuje za príliš dramatickú, keď ti hovorí, že robíš z ničoho slona, keď nechce prijať zodpovednosť za to, že spravil niečo, čo sa vo vzťahu, ktorý je už záväzkom, nepatrí, tak ti dáva jasný signál, že tento človek nemá pochopenie, čo znamená vzťah ako záväzok.

Tento človek ešte nie je pripravený byť vo vzťahu s iným človekom.

Zároveň ti dáva toto najavo, že tento človek skutočne nie je ochotný ani niečo meniť na svojom správaní, pretože on absolútne nevidí, že by robil niečo, čo je nevhodné, a neuvedomuje si ani to, že prekračuje tvoje hranice a že ťa týmto správaním zraňuje.

Hovor o svojich pocitoch a potrebách

Je veľmi dôležité s partnerom priamo otvorene hovoriť aj o tvojich pocitoch, čo v tebe to, že je na online zoznamke, vyvolalo.

Hovor aj o tom, čo potrebuješ, aby si sa opäť cítila vo vzťahu s ním bezpečne a aby si on opäť získal tvoju dôveru.

Na základe toho, že hovoríš o svojich pocitoch a potrebách, o tom, čo by mal on robiť a čo by robiť nemal (pretože tu je dôležité aj to, ako si nastaviš svoje hranice, ako budeš o nich komunikovať), potom budeš vidieť, či sa skutočne stretnete v tomto.

Pretože je možné, že on tieto veci bude akceptovať a bude sa snažiť. Ale môže sa stať aj to, že on buď nebude ochotný nič robiť, alebo nebude vedieť tieto veci robiť.

Takže tu môžeš vidieť, že či ste skutočne s partnerom kompatibilní v takejto dôležitej veci.

V prípade, že každý z vás má tie hodnoty nastavené úplne inde a úplne sa odlišujete, tak je veľmi ťažké, aby ste našli ten súlad.

Na toto si daj pozor

Odpoveď na otázku, či je možné začať opäť dôverovať, je Áno, je to možné, ale je dôležité, aby vyvinuli úsilie obaja partneri, aby sa obaja snažili.

Zároveň je potrebné ešte aj to, aby si si dávala pozor, akým spôsobom partner s tebou komunikuje o tom, že má záujem, aby sa situácia vo vašom vzťahu naozaj zlepšila a opäť upokojila. 

Ak ti partner povie (čo mnohí ľudia robia), že:

"Spravíme čiaru za týmto, už si to nebudeme pripomínať, nebudeme o tom hovoriť a začneme akoby nanovo.", tak si treba uvedomiť, že toto je tá najhoršia ponuka, ktorú ti môže dať.

Pretože nie je možné, keď je sklamaná dôvera, aby sa to zmenilo zo dňa na deň len tým, že zavrieme oči, zavrieme uši a robíme čiaru, pretože čiara sa nedá spraviť.

Tu je potrebné práve prijať tú zodpovednosť, hovoriť o veciach, ísť do hĺbky, aby sme pochopili konanie toho druhého človeka a aby sme dokázali precítiť aj tú bolesť, ktorú spôsobil tomu druhému.

Takže jednoznačne tu treba začať a pokiaľ sa niekto tvári, že sa to dá zmeniť len tým, že poviem, že spravím zajtra čiaru a ideme nanovo, tomuto nikdy never, pretože toto v žiadnom prípade nikdy nemôže fungovať.

Toto sú veľmi dôležité veci, na ktoré treba upriamiť svoju pozornosť. Je potrebné o tom veľmi rozmýšľať, ale jednoznačne, ak vidíš, že partner neberie túto situáciu vážne, že nemá záujem niečo meniť, že teba považuje za príliš dramatickú, tak jednoznačne je to človek, ktorý ti nedáva záruky, že by sa to jeho správanie menilo.

Ak sa ti toto video páčilo, tak určite ho zdieľaj a so svojimi známymi, lebo je možné, že práve niekto sa potrebuje vyznať troška lepšie v danej situácii, v ktorej sa ocitol.

A pokiaľ ťa zaujíma aj to, ako sa vyrovnať s neverou vo vzťahu, tak na túto tému mám dlhšie video v Akadémii vzťahov

Ako riešiť neveru vo vzťahu

© Dana

Autor fotky: August de Richelieu

Zdieľaj s priateľmi
>