Prečo sa niektorí muži boja
silných žien

Silná žena bola v jeho predstavách mužská a neatraktívna.

Keď ju stretol, úplne ho opantala. 

Bola krásna.

Bola nezávislá.

Bola sebestačná.

Bola sebavedomá.

Bola úplne iná ako ženy, ktoré dovtedy prešli jeho životom.

Keď mu dala šancu, neveril, že takáto žena čakala práve naňho. Bol presvedčený, že spolu vytvoria dokonalý pár.

Čím dlhšie spolu boli, tým viac si uvedomoval, že jej „inakosť“ mu spôsobuje problémy.

Žena má predsa trpezlivo čakať a byť vďačná za to, že ju muž zabezpečí. Ona sa však dokázala zabezpečiť sama bez jeho pomoci.

Muž má predsa ženu ochraňovať. Ona však ochrancu nepotrebovala.

Tak veľmi potreboval cítiť, ako veľmi ho potrebuje, a počuť, že bez neho nedokáže žiť. Ona však nebola z tých žien, ktoré potrebujú mužovi neustále opakovať, ako veľmi ho pre svoj život potrebujú.

Tak veľmi sa chcel cítiť ako „hlava rodiny“. Ona však mala hlavu vlastnú.

Bola nezávislá, sebestačná, sebavedomá. Čo mu na začiatku imponovalo, to každý deň oslabovalo jeho sebadôveru a posilňovalo jeho presvedčenie, že v tomto vzťahu nemá čo poskytnúť.

Jeho ego mu však nedovolilo sa vzdať, a preto sa rozhodol zvíťaziť nad jej silou.

Chcel ju ovládať, no ona sa vzoprela.

Robil všetko, čo jej videl na očiach, no ona chcela niečo úplne iné.

V jej prítomnosti sa prestával cítiť ako muž, a preto začal s ňou súperiť.

V náručí iných žien si dokazoval,  že ešte stále mužom je.

Zamotával sa do vlastných hier a klamstiev, no ešte stále si nechcel priznať, že táto žena je „nad jeho sily“,  že silná žena potrebuje byť vo vzťahu so silným mužom.

Keď odišla, vedel, že sa už nikdy nevráti. Silné ženy totiž nemárnia svoj čas.

Silná žena

Veľa ľudí si pri slovnom spojení „silná žena“ predstaví tvrdú ženu, ktorá má v sebe viac mužnosti ako ženskosti. Predstava tzv. „muža v sukni“ však nie je namieste.

Možno to vyplýva z dosť nevhodného pomenovania "silná žena", ktoré aj ja v tomto článku používam, lebo je dosť rozšírené. V skutočnosti ide o ženu, ktorá si je vedomá svojej vysokej hodnoty.

Silná žena sa „silnou stala“ , lebo vo svojom živote prežila veľa ťažkých bolestivých situácií, s ktorými sa musela naučiť vysporiadať. 

Táto žena si však zobrala zo všetkého zlého, čo jej život naložil, ponaučenie, a pochopila, že práve „ťažké životné lekcie“ nás učia, ako byť lepšími, uvedomiť si vlastnú hodnotu, spoliehať sa v prvom rade na seba, nenechať iných, aby riadili náš život a rozhodovali o nás.

Silná žena sa teda nerodí, ale sa ňou stáva. Nie však vedomým rozhodnutím, že oddnes bude silnou, ale životnými situáciami, v ktorých jej neostávalo nič iné, len sa spoľahnúť na seba a začať konať.

Hoci so zaťatými zubami, hoci zlomená a nešťastná, hoci zúfalá.

Nikdy však bezmocná a bez štipky nádeje.

Z každej bezútešnej situácie našla východisko. Možno nie vždy ideálne, ale vždy ju o krôčik posunulo bližšie k niečomu lepšiemu.

Jej rany, bolesť, pocity krivdy a sklamania sa postupne pretavili do novej silnejšej osobnosti, ktorá už vedela, čo všetko dokáže.

Dievčatko vo vnútri sa prestalo báť a dalo priestor žene, ktorou je dnes.

Žene, ktorá vie, čo od života chce.

Žene, ktorá nemá strach z výziev.

Žene, ktorá dôveruje svojej sile a schopnostiam.

Žene, ktorá sa nedá len tak oklamať a manipulovať.

Žene, ktorá túži milovať a byť milovaná, no nie za každú cenu.

Silnej žene, na ktorú je hrdá.

Ak chceš zistiť, ako dosiahnuť vo vzťahoch viac spokojnosti, aké sú tvoje silné a slabé stránky, čo vystihuje tvoju osobnosť - vyskúšaj krátky kvíz  "Akým typom ženy si v láske". 

Aká je „silná žena“ a prečo z nej majú niektorí muži strach

Má vysokú sebadôveru

Silná žena sa nedá zlomiť žiadnou negatívnou situáciou, lebo sa spolieha na svoju schopnosť problémy vyriešiť. Nečaká, že s riešením príde niekto iný (partner), ale sama preberá aktivitu, lebo vie, že zodpovednosť za jej život má ona (nepresúva ju na iného človeka).

Má svoj názor a vysoké nároky

Silná žena má svoj vyhranený názor a svoje vysoké nároky nielen na seba, ale aj na ľudí vo svojej blízkosti, nedá sa zatlačiť do submisívneho postavenia vo vzťahu, čo je v rozpore so stereotypmi, ako spoločnosť počas histórie vnímala rozdielne postavenie ženy a muža, keď sa uprednostňovali muži ako  „lídri“ či „hlavy rodiny“. 

Táto žena na sebe neustále pracuje, lebo chce byť lepšia ako priemerná. Nebojí sa mať od života vyššie očakávania. Rovnaký prístup ocení aj u svojho partnera.

Hovorí priamo to, čo si myslí

Silná žena je priama, no nikdy si svoju priamosť nezamieňa s neslušnosťou.  Výhodou takéhoto správania je, že partner vie, na čom je a čo od neho žena očakáva.  

Nestavia všetko na kráse

Silná žena vie, že fyzická krása nie je všetko. Táto žena je inteligentná, má svoje plány, ciele a vie sa o seba postarať. Pochopila, že nezávislosť jej dáva slobodu. Práve táto jej schopnosť môže mužov, ktorí chcú byť vo vzťahu ochrancom a lídrom, odstrašovať.

Dokáže zdolať veľké prekážky

Silná žena je nezlomná, lebo vo svojom živote musela prejsť cez mnoho prekážok. Má pevnú vôľu, ťažko robí kompromisy, má svoj zdravý logický úsudok.  Život ju naučil, že každá prekážka sa dá prekonať, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá.

Nesnaží sa za každú cenu získať uznanie iných ľudí

Silná žena sa sústreďuje v prvom rade na svoj život, aby bol príjemný a podľa jej predstáv, preto nerieši, čo si o nej myslia iní. Sama si je vedomá vlastnej hodnoty, o ktorej sa nepotrebuje ubezpečovať prostredníctvom iných ľudí.

Vyžaduje čestnosť  a zraniteľnosť

Silná žena sa nebojí čeliť rôznym životným situáciám, ani tým, ktoré sú spojené s bolesťou, zradou, záväzkami.  Nemá problém vyjadriť svoje emócie (strach, neistotu, pochybnosti...), čím ukazuje svoju zraniteľnosť. Keďže muži ťažšie vyjadrujú svoje emócie, požiadavka zo strany ženy na ich vyjadrenie môže pôsobiť na muža odstrašujúco.

Prečítaj si aj: Keď sa partner uzavrie do seba a prestane komunikovať

Miluje svoju slobodu

Silná žena sa naučila užívať si svoju vlastnú spoločnosť. Pochopila, že nepotrebuje a nehľadá svoju „druhú polovicu“, lebo ona je „unikátnym celkom“.  Táto žena sa nebojí žiť single, ale má strach žiť s nevhodným partnerom. Ak je vo vzťahu a vidí, že tento vzťah nie je taký, ako chce, nemá problém ho ukončiť.

Miluje nepodmienečne a hlboko

Silná žena dokáže milovať a starať sa o svojho partnera s veľkou láskou, ak sa k nej partner správa dobre a s úctou. Váži si kvalitný vzťah, lebo vie, aké ťažké je ho vybudovať. Rovnako intenzívnu lásku však očakáva od svojho partnera. Ak jej muž lásku neopätuje rovnako intenzívne, je len otázkou času, kedy sa pohne ďalej.

Neakceptuje zlé správanie

Silná žena si váži samu seba, preto netoleruje zlé správanie zo strany partnera. Ak zaregistruje, že muž sa k nej správa vlastnícky, je egoista, chorobný žiarlivec, podvádza ju, robí jej výčitky atď., nečaká, že sa niečo zmení, a zo vzťahu odchádza.

Prečítaj si aj: Keď si ťa partner neváži

Je schopná vycítiť klamstvo

Silná žena si veľmi váži čestnosť, preto akékoľvek klamstvá sú pre ňu neprípustné. Každé klamstvo je naštrbením dôvery, bez ktorej nemôže vo vzťahu pokračovať. Muž, ktorý nedokáže byť  čestný, by si s touto ženou nemal začínať, lebo je veľká pravdepodobnosť, že jeho klamstvá budú rýchlo odhalené.

Prečítaj si aj: Prečo sa ženy nechajú zaslepiť šarmom manipulátora

Má svoje ciele

Silná žena neobetuje pre muža svoje ciele. Je ambiciózna a páči sa jej, keď má ambície aj jej partner. Podporuje ho pri napĺňaní jeho plánov a cieľov, lebo dobre vie, že proces na ich dosiahnutie je náročný. To isté však vyžaduje od neho.

Je samostatná

Silná žena sa vie o seba postarať po všetkých stránkach. Táto žena nehľadá muža – sponzora alebo muža, ktorý ju bude posúvať po šachovnici života, ale jej imponuje muž, ktorý vie, čo od života chce, ktorý jej venuje svoj čas a správa sa k nej s úctou.

 Neznáša bezmocnosť

Silná žena si vie poradiť aj v najťažších chvíľach, a preto nemá veľké pochopenie pre ľudí, ktorí sa sťažujú a čakajú, že niekto iný za nich vyrieši ich problémy. Muž, ktorý takto koná, stráca v jej očiach úctu, pretože sa správa ako dieťa – malý chlapec. Silná žena nechce byť aupair, ale hľadá muža, ktorý ju bude podporovať a na ktorého sa môže spoľahnúť.

Chce muža, ktorý to s ňou myslí vážne

Silná žena chce muža, ktorý nehrá hry, nemanipuluje, vie čo chce, nebojí sa záväzkov a ktorý chce mať po svojom boku partnerku, ktorú môže rešpektovať a ktorá bude vo vzťahu jeho spoluhráčkou. 

Prečítaj si aj: Prečo sa niektorí muži so ženami zahrávajú

Ak sa muž bojí záväzkov alebo si nevie rady, ako byť vo vzťahu so silnou ženou rovnocenným partnerom, silná žena nebude donekonečna vyčkávať, kým sa to naučí, ale jednoducho sa posunie vo svojom živote ďalej. Bez ľútosti a bez úmyslu vracať sa naspäť. Ona totiž dobre vie, čo si zaslúži a čo nie.

Mať po boku silnú ženu je pre muža výzvou. Takáto žena je veľmi inšpiratívna a muž v jej spoločnosti sa stáva lepšou verziou samého seba.

Pravdou však ostáva, že nie každý muž by si zo vzťahu s takouto ženou priniesol rovnakú skúsenosť.

Niektorí muži totiž nevedia, ako sa pri takejto žene správať. Ide hlavne o mužov, ktorí majú nízke sebavedomie a sebadôveru, lebo títo muži chcú byť vo vzťahu lídrami, a preto potrebujú mať po svojom boku submisívnu ženu, nad ktorou môžu dominovať.

Silná žena nie je postrachom pre muža, ktorý je rovnako silný. Tento muž totiž disponuje podobnými vlastnosťami, preto vzájomne chápu svoje konanie. Vzájomná úcta, dôvera, nezávislosť, rovnocennosť, vlastné životné plány sú cennými ingredienciami, ktoré ich vzťah posilňujú, namiesto toho, aby ho oslabovali. 

Život so silnou ženou je náročný, ale zároveň podnetný a zaujímavý. Treba si však uvedomiť, že len pre muža, ktorý dokáže zvládnuť jej silu.

Ak sa ti článok páčil, viac podobných materiálov na teba čaká v „klube Ženy z Venuše".

© Dana

Photo by Pexels portrait-woman-girl-blond-157967

102 shares
Zdieľaj s priateľmi
>