Ten pravý alebo ako zistiť,
že si ho už našla

Je to ten pravý?“ Otázka, ktorá sa skôr či neskôr dostaví v každom vzťahu. Nájsť správnu odpoveď je pre každú z nás mimoriadne dôležité (rovnako aj pre mužov), lebo v opačnom prípade môžeme skončiť vo vzťahu s nesprávnym človekom, ktorý sa k nám vôbec nehodí.

Pri hľadaní toho pravého si treba uvedomiť, že:

 •  „dokonalý partner“ neexistuje, preto akákoľvek snaha nájsť partnera, ktorý by na 100 % vyhovoval všetkým tvojim požiadavkám, je vopred odsúdená na neúspech, 
 • chceš nájsť partnera, ktorý bude vyhovovať tebe,
 • je dôležité mať reálne očakávania a počítať aj s tým, že každý z nás  aj chyby, aj záťaž/bloky z minulosti.

Hľadá sa ten pravý

Už pred vstupom do vzťahu by mala každá žena vedieť, čo od partnera očakáva, t. j. aké sú jej vnútorné preferencie. 

Nie je však zriedkavé, že ženy na túto otázku odpovedajú veľmi všeobecným spôsobom: „Chcem, aby bol môj partner inteligentný, úspešný, sympatický, zábavný, dobre vyzerajúci...“

Sú však tieto vlastnosti tými najdôležitejšími, ktoré ovplyvňujú úspešnosť vzťahu?

Ako všetko v živote, aj tieto vlastnosti sú len jednou stranou mince.

Preto sa netreba čudovať, keď sa za nimi objaví aj ich zrkadlový obraz, ktorý však už nemusí byť pre ženu rovnako imponujúci, napr. úspešný muž môže byť časovo zaneprázdnený, atraktívny muž môže byť citovo nestabilný, zábavný muž môže mať ľahkovážny prístup k životu, príliš inteligentný muž môže mať problém uznať iný názor ako svoj. (Pozn.: Uvedené vlastnosti sú len príkladom a neplatia všeobecne!)

Napriek tomu, že tieto vlastnosti veľa žien preferuje, pre úspešný dlhodobý vzťah nie sú najdôležitejšie. Treba ich brať skôr ako príjemný bonus.  

Úspech, výborný vzhľad, zmysel pre humor, výnimočná inteligencia nie sú ani zďaleka jediným kompasom, ktorý vedie k úspešnému vzťahu.

Ak však máš záujem o dlhodobý vzťah, je potrebné sa zamerať na vlastnosti/správanie, ktoré sú skutočne dôležité.

Ak máš problém pochopiť správanie mužov v určitých situáciách, niektoré odpovede na tvoje otázky nájdeš aj v minikurze  "Čo treba vedieť o mužoch, resp. Ako pochopiť muža". 

Na akých vlastnostiach partnera skutočne záleží

Definovať konkrétne vlastnosti, ktoré by „ideálny“ partner mal mať, je úlohou pre každú z nás. Naše preferencie sa totiž odlišujú, lebo každá žena má svoj vlastný rebríček vlastností, ktoré považuje u partnera za dôležité, menej dôležité alebo neprípustné.

Ak vieme, čo od partnera chceme, ale aj to, čo nechceme, je nám jasné, na aké jeho vlastnosti sa treba zamerať. 

Jeho peniaze, úspech, šarm ťa môžu očariť, dokonca niekedy odpútať tvoju pozornosť od iných vlastností, no je veľmi dôležité, aby si zistila, aký človek pred tebou skutočne stojí a či jeho hodnoty sú v súlade s tvojimi.

Hoci takéto spoznávanie trvá dlhšiu dobu a nie je jednoduché, výsledok určite bude stáť za to (či už pri kladnom zistení, ale aj negatívnom odhalení).

Nie je dôvod sa ponáhľať, hľadáš predsa partnera na cestu životom.

Prečo sa ocitáme vo vzťahu s nesprávnym človekom

Dôvody, prečo sa ocitneme vo vzťahu s nevhodným človekom, sú rôzne. Na začiatku vzťahu nie je možné vedieť, ako sa bude vyvíjať. 

Postupným vzájomným spoznávaním sa pred nami odkrývajú všetky vlastnosti partnera, no keďže to trvá dlhšiu dobu, už sme sa seba viac zvyknutí a zároveň zamilovaní.

Práve z tohto dôvodu:

 • si niektoré negatívne vlastnosti nevšimneme, resp. sa u partnera ešte neprejavili,
 • niektoré negatívne vlastnosti zámerne prehliadame, lebo veríme, že sa partner zmení alebo ho zmeníme my,
 • si uvedomujeme negatívne vlastnosti partnera, no nechceme vzťah ukončiť, lebo sme veľmi zamilované, alebo nie sme veľmi zamilované, no veľmi túžime byť vo vzťahu a neveríme, že nájdeme niekoho lepšieho,
 • nemáme predstavu o tom, aké vlastnosti partnera sú pre nás dôležité, lebo sme presvedčené, že nemáme možnosť si vyberať a všetci muži sú rovnakí,
 • sme zamilované do pocitu „lásky, ktorý prežívame, no nie do človeka,
 • sme zmätené správaním partnera, keď sa chvíľu o nás usiluje, no keď nás získa, tak sa stiahne, hoci sa tento cyklus opakuje, nie sme schopné vzťah ukončiť, lebo nevieme, na čom sme.

Varovné signály, že to nie je ten pravý

Signály, že nie je ten pravý, môžu byť rôzne. 

Uvedieme si aspoň niekoľko z nich, ktoré ti priamo ukazujú, na čom si.

 • Máš pocit, že sa musíš stále usilovať o jeho pozornosť.
 • V jeho prítomnosti sa cítiš neistá a napätá.
 • Nie si si istá, či ho naozaj máš.
 • Nechápe ťa.
 • Je veľmi žiarlivý a snaží sa izolovať ťa od iných ľudí.
 • Vyhýba sa konverzácii o vašom vzťahu a budúcnosti.
 • Nechce sa viazať, lebo má v danom čase iné priority.
 • Má nevyriešené problémy z minulosti (napr. predchádzajúci vzťah, závislosti atď.).
 • Z dôvodu neustálych zmien jeho nálad nevieš, na čom si.
 • Vyhradí si na teba čas len vtedy, keď to vyhovuje jemu - si preňho akýsi "záložný plán".

PREČÍTAJ SI AJ: Ako prestať priťahovať nevhodných mužov

Ako zistiť, či je ten pravý

Vzťah trvajúci menej ako 1 rok

Začiatok každého vzťahu prináša do nášho života „novosť“, čo je pre nás mimoriadne vzrušujúce. Nový človek, nové pohľady, nové objatia, nové dotyky, ….všetko nové v nás vyvoláva intenzívne pocity vzrušenia. 

Fyzická (sexuálna) príťažlivosť silnie a všetky prebiehajúce chemické procesy v našom tele nás zrazu ovládajú spôsobom, že sa nedokážeme sústrediť na bežné veci a myšlienkami sme len pri „ňom“. Keď sme spolu, nedokážeme sa od seba odlepiť, a keď spolu nie sme, nedočkavo čakáme na najbližšie stretnutie.

Štádium zamilovanosti je obdobie, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov (až 1 rok). V tomto čase sa dvojica len spoznáva a vzhľadom na to, že „hormóny“ v tele doslova „vystrájajú“, je úplne zbytočné sa zaoberať otázkou, či si našla toho pravého

V tomto štádiu si totiž plná nadšenia a ružové okuliare ti bránia vidieť neprikrášlenú realitu

 • Vidíš preto len jeho pozitívne vlastnosti, no aj tie v lepšom svetle, ako naozaj sú.
 • Negatívne vlastnosti nevidíš alebo im vôbec nevenuješ pozornosť.
Objektívne preto nedokážeš nájsť odpoveď na otázku, či je práve on ten pravý.

V tejto fáze si však s určitosťou vieš odpovedať, či ten pravý nie je

Ak totiž už v tomto období postrehneš jeho negatívne vlastnosti, ktoré vzbudzujú tvoje pochybnosti (resp. ich chceš vedome vytesniť zo svojej hlavy), znamená to, že sú dosť veľké.

Počítaj preto s tým, že keď ti spadnú „ružové okuliare“ a hormóny sa upokoja, budú tieto negatívne vlastnosti oveľa väčšie, ako sa javia teraz, a možno ich nebudeš ochotná akceptovať.

PREČÍTAJ SI AJ:

Prečo končia tvoje vzťahy sklamaním

Prečo je nebezpečné rýchlo sa zamilovať

Vzťah trvajúci dlhšie ako 1 rok

Ak si vo vzťahu dlhšie ako 1 rok, odpoveď na otázku, či je ten pravý, nájdeš iba vtedy, ak pochopíš svoje vnútorné preferencie, t. j. musíš vedieť zoradiť vlastnosti partnera podľa dôležitosti na základe tvojich požiadaviek.

Cvičenie: 

Vlastnosti/

správanie partnera

Rozdeľ si papier na 4 stĺpce, do ktorých budeš vpisovať vlastnosti partnera podľa tvojich požiadaviek.

1. MUSÍ M

Ide o vlastnosti, ktoré sú pre teba zásadné - nepripúšťaš žiadne kompromisy.

2. poteší ma, keď ich má

Ide o vlastnosti, ktoré nemusí mať za každú cenu, no ak by ich mal, je to cenný bonus.

3. NECHCEM, ABY MAL

Ide o vlastnosti, ktoré akceptuješ, hoci by si bola radšej, keby ich nemal.

4. NESMIE MAŤ

Ide o vlastnosti, ktoré sú pre teba netolerovateľné za žiadnych okolností.


Vyplň jednotlivé stĺpce. Pri vlastnostiach/správaní, kde sa dá určiť aj množstvo, môžeš uviesť (napr. sex - aspoň dvakrát za týždeň).

Potom sa sústreď na 1. a 4. stĺpec, t. j. vlastnosti, ktoré partner MUSÍ MAŤ a ktoré NESMIE MAŤ. Porovnaj ich so skutočnými vlastnosťami/správaním tvojho partnera.

Ak partner spĺňa tvoje požiadavky, pravdepodobne je to ten pravý.

Ak partner tvoje požiadavky nespĺňa, môže to byť z dôvodov:

 • že to nie je ten pravý, alebo
 • je to ten pravý, no ty si nesprávne formulovala vlastnosti/správanie, ktoré musí mať a ktoré nesmie mať, čo sa mohlo stať, ak:

1. máš nerealistické očakávania od partnera v dlhodobom vzťahu

Napríklad:

Očakávaš, že partner bude neustále pre vás vymýšľať nové zážitky ako počas prvých mesiacov vzťahu. 

Z dlhodobého pohľadu je táto požiadavka nenaplniteľná. Treba ju preto prispôsobiť realite, napríklad že dvakrát do mesiaca pôjdete do kina/na koncert atď. (záleží od vašich záujmov).

Napríklad: 

Si presvedčená, že ak je partner ten pravý, nemôžeš mať žiadne pochybnosti. V skutočnosti sa v každom vzťahu vyskytnú situácie, keď máme o partnerovi pochybnosti (hoci si to nepriznáme). Podstatné je, aby sme väčšinu času pochybnosti nemali.

2. tvoje požiadavky na partnera sa navzájom vylučujú

Napríklad:

Musí byť úspešný a dobre zarábajúci - Musí so mnou tráviť veľa času

Tieto požiadavky sú v protiklade, lebo zvyčajne muž, ktorý má úspešnú kariéru, venuje práci veľa času. V takom prípade mu zostáva menej času na osobný život, t. j. aj na partnerku.

3. niektoré svoje požiadavky si s partnerom neodkomunikovala

Na mužov máme často požiadavky, o ktorých im priamo nič nepovieme, lebo si myslíme, že sa dovtípia. Výsledkom je naša nespokojnosť, lebo muži sa zvyčajne nedovtípia…

Ak niečo chceš, jasne to partnerovi povedz. Veľmi dôležitá je však forma, akú zvolíš. V žiadnom prípade nebuď útočná a vysvetli mu pokojne, čo chceš a prečo je to pre teba dôležité. Keď vidíš, že partner chápe, akú požiadavku má splniť, môžeš si overiť, či s tým niečo urobí. 

Pozri sa preto znova na stĺpec 1 a 4. Ak zistíš, že si niektoré požiadavky neformulovala správne, uprav ich, aby boli reálne.

Následne ich porovnaj so skutočnými vlastnosťami partnera, na základe čoho zistíš, či je to pre teba ten pravý alebo nie.

Prečítaj si aj: Ako zistím, či je ten pravý

Pomocné otázky, či je ten pravý

Ľudia majú všeobecne predstavu, že partnerské vzťahy sú zložité. Vzťahy ľudí, ktorí sa k sebe hodia, sa vyznačujú tým, že nie sú komplikované.

Neznamená to, že v nich nedochádza ku konfliktom, no to dobré vysoko prevyšuje chvíle, keď to vo vzťahu škrípe.

Vzájomná úcta partnerov a snaha robiť toho druhého šťastným je niečo, čo úplne prirodzene plynie v oboch smeroch.

Polož si nasledujúce otázky:

Funguje medzi nami príťažlivosť?

Príťažlivosť medzi partnermi je v partnerskom vzťahu veľmi dôležitá. Mnoho ľudí však netuší, že nejde iba o fyzickú (sexuálnu) príťažlivosť, tzv. chémiu. Hoci je sexuálna príťažlivosť veľmi dôležitá, pre kvalitný dlhodobý vzťah nepostačuje. 

Ľudia hľadajú „vzájomné iskrenie“, no často  si neuvedomujú, že aby vzťah dobre fungoval, je nevyhnutné čosi hlbie, a to je emocionálna príťažlivosť. Práve emocionálna príťažlivosť vytvára spojenie medzi ľuďmi (nielen v romantických vzťahoch, ale vo vzťahoch medzi ľuďmi všeobecne).

Kým podstatou fyzickej príťažlivosti je vzhľad iného človeka, ktorý nás priťahuje (sústredíme na jeho telo, sexuálne fantázie, sexuálnu túžbu), emocionálna príťažlivosť spočíva v tom, že nás priťahuje osobnosť iného človeka, napr. jeho spôsob komunikácie, zmysel pre humor, spôsob, ako sa k nám správa, hodnoty, ktoré vyznáva, jeho názory.

V partnerskom vzťahu je nevyhnutné, aby medzi partnermi fungovala fyzická, ako aj emocionálna príťažlivosť, t. j. nielen záujem o telo partnera, ale aj o jeho dušu.

Dôverujem svojmu partnerovi?

Dôvera je základ každého vzťahu (nielen partnerského). Je veľmi úzko spätá s čestnosťou. Ak vieš, že svojmu partnerovi môžeš veriť a spoľahnúť sa na neho, je do ďalšia dôležitá črta nevyhnutná pre kvalitný vzťah.

Zdieľame podobné hodnoty a názory na život?

Aké sú vaše názory na rôzne dôležité oblasti života? Pre dobrý vzťah je nevyhnutné, aby ste sa na mnohých zhodli, prípadne dopĺňali.

Zhodujú sa naše plány do budúcnosti?

Zhodujete sa v tom, čo chcete? Spoločná vízia budúcnosti je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje trvácnosť vzťahu.

Sú jeho slová v súlade s jeho skutkami?

Ak ti partner stále niečo sľubuje, no všetky sľuby zostávajú len vyslovené, zbystri svoju pozornosť. Veriť človeku, ktorý nevie sľuby dodržať, sa nedá.

Som pre partnera prioritou?

Dáva si partner svojím správaním najavo, ako veľmi si ťa váži a čo preňho znamenáš? Je normálne, že má svoje povinnosti, ktorým venuje veľa času. Ak ťa však miluje, čas na teba si vždy nájde.

Cítim sa vo vzťahu bezpečne?

Vo vzťahu sa máš cítiť ako „doma“. Miesto, kde ti je dobre, kde sa môže naplno prejaviť tvoje pravé ja bez toho, aby ťa niekto kritizoval, ponižoval, zosmiešňoval. 

Mám vždy jeho podporu?

Môžeš sa spoľahnúť na to, že ťa tvoj partner vždy podporí a bude ťa povzbudzovať vo všetkom, čo chceš? Keď sa ti nedarí, aj keď ide všetko ako po masle?

Cítim sa vo vzťahu vypočutá a pochopená?

Dokážete sa s partnerom rozprávať o rôznych témach a počúvať svoje názory? Má záujem poznať, z čoho máš radosť a čo ťa desí? Nájde si čas, aby tu bol, keď potrebuješ byť len vypočutá?

Dokážem akceptovať jeho chyby?

Každý človek má aj svoje slabé stránky. Niektoré chyby na partnerovi sú akceptovateľné, no niektoré ti môžu prekážať tak veľmi, že sa nevieš nad ne povzniesť. Práve tie môžu byť dôvodom ďalších problémov, preto je dôležité ich identifikovať a pravdivo si odpovedať, či ich aj po rokoch spoločného žitia dokážeš tolerovať.

Poznám jeho závislosti?

Partner so závislosťou nie je vôbec vhodný na vzťah. Ak sa uňho prejavujú závislosti typu alkohol, gambling, závislosť na internete, videohrách, sexe, narkotikách, nakupovaní atď., nesnaž sa jeho situáciu riešiť zaňho. Zotrvávanie vo vzťahu s takýmto človekom ti narobí mnoho problémov.

Cítim sa s ním dobre?

Pre spokojný vzťah je nevyhnutné, aby si sa v prítomnosti partnera cítila dobre a uvoľnene. Vaša komunikácia má prebiehať úplne hladko, lebo sa už nemusíte na nič hrať a prejavujete sa úplne prirodzene ako ľudia, ktorí poznajú svoje silné i slabé stránky.

Je pripravený na vzťah práve teraz?

Ak sa partner nachádza v období, keď vzťah ako taký preňho nie je dôležitý (nie je naň pripravený), lebo má iné životné priority, je jedno, či vo všetkom ostatnom spĺňa tvoje požiadavky. Takýto muž nie je pre teba ten pravý, lebo chce niečo úplne iné ako ty.

Zvládame konfliktné situácie/stres?

Konflikty sú normálnou súčasťou vzťahov. Žiadny vzťah sa im nevyhne. Dôležité však je, akým spôsobom partneri k ich riešeniu pristupujú. Sleduj, či sa partner dokáže postaviť priamo k riešeniu problémov, nehádzať vinu na iných, priznať si aj chybu, rešpektovať iné názory a hlavne riešiť konflikt v záujme vzťahu, nie formou vlastného víťazstva nad tebou.

Odpovedz na tieto otázky čo najčestnejšie a počúvaj svoju intuíciu. 

Hľadaj partnera, ktorý ocení, aká si, a ktorého charakterové vlastnosti budú v súlade s tvojimi požiadavkami. 

Každý človek v určitom období hľadá toho pravého partnera. Človeka, ktorý nás bude dopĺňať, motivovať, aby sme sa stali lepšou verziou samého seba, podporovať a hlavne milovať v dobrom aj v zlom. Hovorí sa, že keď stretneš toho pravého, tak to vieš … Život s ním nemusí byť jednoduchší, no určite je lepší ako bez neho.

Ak chceš zistiť, ako dosiahnuť vo vzťahoch viac spokojnosti, aké sú tvoje silné a slabé stránky, čo vystihuje tvoju osobnosť - vyskúšaj krátky kvíz  "Akým typom ženy si v láske". 

© Dana

Autor fotky: Vera Arsic na Pexels

Zdieľaj s priateľmi
>