Konflikt vo vzťahu (Aké správanie ničí naše vzťahy)

Zasa ďalšia hádka, po ktorej zostalo len napätie medzi vami. Nič sa však nevyriešilo. Konflikt medzi vami pokračuje, no pretlak negatívnych emócií vám bráni komunikovať racionálne. Ocitli ste sa na bojisku, kde každý z vás sa chce stať víťazom. 

Vo videu sa dozvieš nielen príčinu vzniku konfliktov medzi nami, ale zároveň spoznáš spôsoby nášho správania v konfliktných situáciách, ktoré postupne ničia vzťah a sú preň vážnym ohrozením. 

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

Prepis videa

V každom vzťahu sa z času na čas vyskytne napätie alebo konflikt. Hoci ho často vnímame ako niečo negatívne, konflikt ako taký vzťah vážne neohrozuje. 

Mnoho ľudí si myslí, že konflikt by sa v dobrom vzťahu nemal vyskytovať.

Toto tvrdenie alebo tento názor veľmi často vychádza z toho, že ľudia si pod slovom konflikt predstavujú hlavne jeho vonkajšie prejavy, napríklad zvýšený hlas, krik, osočovanie, urážky, hnev. 

Prečo vzniká konflikt vo vzťahu

Neuvedomujeme si, že podstatou konfliktu je náš odlišný pohľad na svet okolo nás.

Práve preto, že každý z nás je iný,  máme aj rozličné názory na tie isté veci a na základe toho vznikajú konflikty a napätie medzi nami, ktoré treba vo vzťahoch stále riešiť.

Prečo je konflikt nevyhnutný

Napriek tomu, že sú konflikty veľmi nepríjemné pre každého z nás, sú pre každý vzťah dôležité.

Je totiž nevyhnutné, aby si partneri prejavovali svoje odlišné názory a svoje odlišné postoje

Prečo je vyhýbanie sa konfliktu pre vzťah nebezpečné

Ak sa partneri boja hádok a vyhýbajú sa témam, ktoré ich rozdeľujú, vyhnú sa síce aj konfliktným situáciám, ale nahromadia sa medzi nimi neriešené problémy, ale zároveň partneri dusia v sebe všetky negatívne emócie.

Pre každý vzťah teda nie je ohrozením partnerská hádka, ten problém, prečo hádka medzi partnermi vznikla, ale to, akým spôsobom partneri reagujú na odlišné názory a odlišné postoje toho druhého.

Každý z nás reaguje ináč a každý z nás reaguje určitým spôsobom v rôznych situáciách. No a v partnerských vzťahoch často reagujeme veľmi nevhodne a svojím správaním poškodzujeme vzťah.

Príklady nevhodného správania

Veľmi často sa správame takto:

Prestaneme komunikovať

Toto je situácia, ktorú pozná každá z nás. Nepáči sa nám niečo na partnerovom v správaní, no namiesto toho, aby sme sa s ním o tom porozprávali, tak prestaneme hovoriť.

Úplne sa odmlčíme a myslíme si, že on sa dovtípi. Týmto spôsobom ho vlastne trestáme mlčaním.

Za každú cenu si chceme dokázať vlastnú pravdu

Tento spôsob správania vychádza z toho, že vidíme svet čierno-bielo. Ja mám pravdu. On pravdu nemá.

No a v tomto prípade namiesto toho, aby sme sa snažili vypočuť tú druhú stranu, aby sme sa snažili pochopiť jeho dôvody, prečo on sa pozerá na situáciu ináč ako ja, tak radšej ideme do boja.

Ideme do boja s niekým, koho milujeme.

Nesústredíme sa na problém, prečo vlastne konflikt vznikol, ale spravíme konflikt osobným

Je to napríklad vtedy, keď partner niečo neurobí, na čom sme sa dohodli.

V takejto situácii namiesto toho, aby sme mu povedali,  čo nás sklamalo, čo nás nahnevalo, ktorá tá konkrétna situácia, ktoré to jeho konkrétne správanie (v tomto prípade je to napríklad to, že zabudol niečo urobiť, na čo sme sa my stopercentne spoliehali), tak namiesto toho, aby sme mu povedali napríklad,  že: "Veľmi mi vadí alebo veľmi sa ma dotklo, že na toto si zabudol, lebo ja som sa na to stopercentne spoliehala." 

My však reagujeme tak, že mu povieme:

"Na teba sa nikdy nedá spoľahnúť."

"Všetko si musím vybaviť vždy sama." 

Veľmi často pritom používame aj slová vždy alebo nikdy.

Určite si aj ty vo vzťahu partnerovi povedala:

"Ty ma nikdy nepočúvaš."

"Ty nikdy nerobíš to, čo by som chcela ja."

"Ty vždy robíš všetko len podľa seba."

"Ty sa vždy riadiš len názormi iných ľudí, ale nikdy nie tým názorom, ktorý mám ja." 

No a toto sú veľmi negatívne slová, ktoré určite neprispievajú k pozitívnemu riešeniu žiadnej konfliktnej situácie. 

Robíme zo seba obeť

Častým správaním pri konfliktoch je aj to, že robíme zo seba obeť. Je to napríklad taká situácia, keď namiesto toho, aby sme sa s partnerom bavili o danom probléme, tak vyhľadáme našu kamarátku a bavíme sa o probléme s ňou.

A v tom momente sa snažíme vykresliť svojho partnera ako toho najhoršieho a seba ako obeť. Ako tú, ktorá má pravdu, len ten zlý partner nás nechce rešpektovať a nechce nás pochopiť.

Podpichujeme, kritizujeme, používame sarkastické poznámky

Veľmi často sa počas konfliktu správne je tak, že partnera určitým spôsobom podpichujeme, že ho kritizujeme alebo používame rôzne sarkastické poznámky s cieľom mu ublížiť, s cieľom ho zraniť.

Toto správanie spôsobuje, že partnerovi zámerne určitým spôsobom ubližujeme a zároveň mu ukazujeme svoju dominanciu.

Všetky tieto reakcie sú výsledkom toho, že konáme na základe svojich emócií, ktoré nedokážeme ovládať. 

Ubližujeme tým sebe, svojmu partnerovi, ale aj nášmu vzťahu, ale zároveň sa nikam posúvame v riešení problému.

Ako zmeniť naše správanie

Aby sme toto zmenili, je nevyhnutné naučiť sa ovládať svoje emócie.

Len tak sa dokážeme pozrieť na podstatu problému a riešiť ho.

Svoje reakcie založené na emóciách musíme zmeniť takto:

  • Trestanie tichom vymeníme za racionálnu konverzáciu

Tu je veľmi dôležité, aby si pri akomkoľvek rozhovore bola pokojná. Pokiaľ si rozčúlená, pokiaľ si úplne v zlom psychickom nastavení, je nevyhnutné najprv sa upokojiť a potom začať komunikovať s partnerom.

  • Nebudeme sa snažiť vyhrať za každú cenu, ale budeme sa snažiť vypočuť sa navzájom a pochopiť svoje stanoviská.
  • Zameriame sa na konkrétny problém, na správanie, ktoré sa nám na partnerovi nepáči, ale nebudeme naňho hádzať vinu ako na človeka.
  • Nebudeme riešiť naše problémy s ľuďmi, ktorých sa netýkajú, ktorí o nich vedia veľmi málo len na základe toho, čo im my povieme. 
  • Budeme veľmi opatrné pri používaní slov, ktorými môžeme toho druhého zraniť.

Totiž keď raz niečo vyslovíme, nedá sa to zobrať naspäť. A napriek tomu, že nám partner odpustí, nikdy nezabudne.

  • Kričanie a zvyšovanie hlasu je prejavom neúcty voči inému človeku. Preto keď cítiš zlosť, tak sa najprv stiahni, upokoj a až potom začni reagovať

Ako vidíš, konfliktné situácie vo vzťahu sú úplne zákonité a vznikajú vždy, pretože každý z nás je iný. A práve preto, že hľadáme nejaké spoločné riešenie, tak k tým napätiam a konfliktom bude medzi nami vždy dochádzať.

Na druhej strane je potrebné mať na pamäti, že výsledkom konfliktu má byť vždy spoločné riešenie problému. Riešenie, ktoré je víťazstvom na obidvoch stranách. Ktoré je víťazstvom pre daný vzťah.

Pokiaľ však konflikty začneme brať osobne a našu potrebu mať za každú cenu pravdu budeme povyšovať nad lásku voči nášmu partnerovi, sme na najlepšej ceste k jej strate.

© Dana


Photo by Ryan McGuire from StockSnap

Zdieľaj s priateľmi
>