Keď ťa partner zanedbáva(Ako s ním hovoriť)

Keď ťa partner zanedbáva, vyvoláva to v tebe pocit, že mu na tebe nezáleží a že preňho nie si dôležitá. Je preto úplne prirodzené, že sa cítiš zle a tvoj smútok či pocit osamelosti rastie. Keď ťa partner ignoruje, keď mu na tebe nezáleží, keď o teba neprejavuje záujem, keď ti nevenuje svoju pozornosť - vysiela svojím správaním jasný signál, ktorý by si nemala nikdy ignorovať. 

Dnešné video je zamerané na to, ako s partnerom vhodne komunikovať o svojich potrebách, ak sa dlhodobo cítiš vo vzťahu zanedbávaná

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Si vo vzťahu, no cítiš sa v ňom osamelá  a neviditeľná.  Každý z nás sa z času na čas môže ocitnúť v situácii, keď dostáva od partnera menej pozornosti, ako by chcel alebo na akú bol zvyknutý.

Môže to byť spôsobené napríklad tým, že má partner nejaké vlastné problémy, že musí riešiť nejaké situácie, ktoré sa vyskytli v jeho živote a nechce o nich hovoriť a nechce sa nimi zaťažovať.  

V takomto prípade si však treba uvedomiť, že túto zmenu jeho správania spôsobili určité okolnosti, ktoré však netrvajú extra dlhú dobu a po určitom čase, keď si on tieto záležitosti vyrieši, tak sa opäť správa takým spôsobom ako predtým. 

Keď ťa partner zanedbáva dlhodobo

Ak sa však cítiš neustále odmietaná a zanedbávaná svojím partnerom, tak toto je už úplne iná situácia. 

Prejavuje sa napríklad tým, že:

  • sa stráca vzájomné spojenie medzi vami, 
  • vyhýba sa ti,
  • ochladol,  
  • prestáva s tebou komunikovať a vo vašom vzťahu sa prehlbuje ticho, ktoré je stále dlhšie, 
  • často prichádza na tvoju adresu z jeho strany aj kritika. 

Toto sú formy správania, na ktoré si nebola zvyknutá,  a keď sa dostavia, tak je potrebné, aby si začala byť aktívna a aby si začala túto situáciu riešiť priamo s partnerom.

Ako zvyknú ženy vyjadrovať svoju nespokojnosť

Ženy veľmi často v takýchto situáciách vyjadrujú svoju nespokojnosť, ale robia to spôsobom, ktorý nie je vhodný.

Prejavuje sa to napríklad tým, že partnerovi povieš:

  • Ty ma už vôbec nemiluješ.
  • Tebe na mne už vôbec nezáleží.
  • Pre teba je dôležitejšia práca.
  • Pre teba sú dôležitejší tvoji priatelia.  

V tomto prípade si treba uvedomiť, že takáto forma komunikácie nerieši danú situáciu, pretože ty partnera prakticky obviňuješ  z toho, ako zle sa cítiš a hádžeš naňho vinu.

Tým z neho spravíš vinníka a zo seba obeť.  

V takomto prípade sa však dostaví pocit odporu na jeho strane. On prestane s tebou komunikovať alebo ide do vlastnej obrany,  a tak vzniká vo vašom vzťahu konflikt. 

Práve preto je veľmi dôležité, aby si zmenila spôsob svojej komunikácie.

Ako zmeniť spôsob komunikácie

Čo urobiť pred rozhovorom

Ešte pred samotným rozhovorom si polož dve zásadné otázky:

1.  Ako sa cítim? 

2. Prečo sa takto cítim? 

Na základe svojich odpovedí dokážeš pomenovať, ktoré tvoje potreby nie sú naplnené a kde vidíš problém, aby si potom konkrétne vedela pomenovať, čo chceš  s partnerom riešiť.

1. Identifikuj svoje pocity a dôvody

V prvom kroku teda identifikuj svoje pocity a dôvody, prečo sa cítiš zanedbávaná.

Definuj svoje pocity

Polož si otázku: 

Ako sa cítim?

Napríklad si povieš, že: Cítim sa osamelá. (definuješ svoj pocit)

Definuj dôvody, prečo sa takto cítiš

Ďalšie otázky budú: 

Prečo sa cítim osamelá?

Čo je dôvodom, že sa takto cítim?

Je za tým správanie partnera alebo niečo iné?  

Definuj správanie partnera, ktoré spôsobuje tvoj zlý pocit

Ak to spôsobuje správanie partnera, polož si ďalšiu otázku: 

Aké správanie partnera toto spôsobuje?

(Napríklad to, že sa ti partner nevenuje dostatočne alebo že s tebou nekomunikuje spôsobom, akým by si chcela. Buď konkrétna - špecifikuj konkrétne situácie.)  


Takže tu je veľmi dôležité, aby si presne vedela, aké správanie partnera spôsobuje ten tvoj pocit.

Analyzuj reálnosť svojich očakávaní

Ďalej je veľmi dôležité, aby si si položila aj otázky: 

Je moje očakávanie od partnera založené na reálnom základe?

Nemám nereálne očakávania od neho?  


Pretože tu často môže dochádzať k situácii, že očakávaš, že sa partner k tebe bude správať trebárs tak, ako sa správal v prvej fáze vášho vzťahu. Že ti bude venovať tak veľa času, ako to robil na začiatku, čo, samozrejme, v tých ďalších fázach už nie je možné, pretože správanie ľudí vo vzťahu sa postupne mení. 


Takisto je dôležité si uvedomiť, že v tom vzťahu ste dvaja samostatní ľudia - dve samostatné osobnosti, ktoré majú aj svoj vlastný život. A to, že ste vo vzťahu, neznamená, že budete robiť všetko spoločne, ale že každý má mať priestor aj na seba a na svoj život mimo vášho vzťahu.

Definuj partnerove priority

A ešte je veľmi dôležité vedieť aj to, že akým typom je tvoj partner.  Či to nie človek, ktorý je veľmi zameraný na svoju kariéru, na svoju prácu, ktorej venuje omnoho viac času, ako to bežne ľudia robia.  


V takomto prípade sa môžeš veľmi často dostať do situácie, že on si na teba vyčlení určitý čas vo svojom harmonograme, no možno to množstvo času nie je pre teba postačujúce. 


Práve tu si treba uvedomiť, že pokiaľ ty máš záujem, aby tvoj partner s tebou trávil čas, keď príde z práce, trebárs od 16. alebo 17. hodiny, ale v skutočnosti tvoj partner venuje práci veľmi veľa času a práca je preňho tá najvyššia priorita, tak nemôžeš očakávať, že on každý deň v tom určitom čase, ako by si chcela, bude už doma a bude s tebou.


Je to práve preto, že on má úplne iné priority. A nie na tom nič zlé.


Tu vlastne dochádza len k tomu, že máte úplne iné predstavy o vašom spoločnom živote a treba si uvedomiť, že pokiaľ ty máš úplne iné očakávania a on úplne iné očakávania, tak bude asi veľmi ťažko zladiť to, čo vo vašom vzťahu chcete a kam ho chcete smerovať, a preto bude dochádzať k situáciám, keď ty budeš veľmi často nespokojná. 

Definuj, ako dlho sa cítiš zanedbávaná

Keď už vieš, že  tvoje očakávania od partnera sú reálne, tak ešte si polož otázky: 

Ako dlho sa takto zle cítim?

Ako dlho cítim, že som zanedbávaná, že sa mi partner nevenuje, že sa voči mne zmenilo jeho správanie?


Keď už toto všetko vieš, tak môžeš pristúpiť k samotnému rozhovoru.

Chceš si urobiť analýzu problémov vo vašom vzťahu?

Diagnóza vzťahu - manuál

Stiahni si 31 otázok, ktoré ti pomôžu ujasniť si, čo sa vo vašom vzťahu deje, či sú problémy dlhodobejšieho charakteru, čo ich spôsobilo, ako sa dajú riešiť a či sú z tvojho pohľadu riešiteľné.

Urob si "diagnózu vzťahu".

Rozhovor s partnerom

2. Jasne komunikuj o svojich potrebách

Tu je dôležité, aby si bola vecná a aby si jasne komunikovala s partnerom  o svojich potrebách. Je preto potrebné, aby si viedla rozhovor vtedy, keď si pokojná, a aby si sa vyhla akémukoľvek obviňovaniu. 


Zásadné je to, aby si partnerovi povedala: Ako sa cítiš a prečo sa takto cítiš.


Povieš mu napríklad:

Cítim sa osamelá, lebo mi nevenuješ v poslednom čase dosť času alebo cítim sa osamelá práve preto, že sa mi  v poslednom čase nevenuješ tak, ako si sa zvykol venovať.  


Na základe toho potom uvidíš, ako bude partner reagovať.  A bez ohľadu na to, že či si uzná, že áno - toto sa skutočne v našom vzťahu deje, alebo to bude popierať a bude hovoriť, že to len ty takto nejako zle všetko vnímaš, že si možno precitlivelá, v každom prípade buď dobrou poslucháčou.  

3. Buď dobrou poslucháčkou

To je veľmi dôležité, pretože veľa ľudí si vypočuje len tie prvé vety, čo im ten druhý človek chce povedať, a už si v hlave  premietajú, ako budú reagovať, čo na to povedia, ako sa budú brániť alebo ako budú útočiť. 


Je preto veľmi dôležité, aby si zmenila tento spôsob komunikácie. Aby si počúvala partnera. Aby si sa snažila vcítiť do jeho problémov, vcítiť doňho a vidieť tie situácie aj jeho očami.


Práve preto je dôležité pochopiť aj to, či sa nedeje niečo v jeho živote. Môžeš sa pýtať, čo sa deje. A na základe toho budeš vidieť, prečo sa jeho správanie zmenilo. Samozrejme, ak ti to on povie. 


Byť dobrou poslucháčou je dôležité aj preto, aby si zaregistrovala, či sa partner nevyhovára, či si niečo nevymýšľa, či ti vedome neklame.


Pretože toto všetko si všimneš len vtedy, keď ho budeš veľmi dôsledne počúvať.  

4. Zameraj sa na riešenie

A keď si partnera vypočuješ, zameraj sa na riešenie.  Nesústreďuj sa na to, aká si zanedbávaná, ale práve naopak.  Jasne formuluj, čo od partnera potrebuješ a prečo.


Povedz mu presne, čo od neho chceš.


Napríklad:


Potrebujem, aby sme sa viacej rozprávali, aby sme viedli viacej otvorených rozhovorov práve preto, lebo vtedy cítim to naše vzájomné spojenie.


Potrebujem, aby si so mnou trávil viac času preto, lebo vtedy sa cítim milovaná a vtedy cítim, že ti na mne záleží. 


Čo pri rozhovore nerobiť


Pri takomto rozhovore maj teda vždy na pamäti, že nesmieš obviňovať svojho partnera, lebo  v takomto prípade sa on uzavrie a nebude ochotný otvorene s tebou komunikovať. 


Nepostav sa do pozície obete.


Počúvaj, čo ti hovorí, a neignoruj veľmi dôležité informácie, ktoré ti povie, lebo práve tým, že ho budeš počúvať, môžeš zachytiť určité nezrovnalosti v tom, čo ti hovorí.  


Zanedbávanie vo vzťahu možno riešiť, ale len vtedy, keď sú obaja partneri ochotní situáciu zmeniť.  Ak ty partnerovi hovoríš, aké sú tvoje potreby, čo ťa trápi, čo ťa znepokojuje,  a napriek tomu on na toto nereaguje, dáva ti jasný signál, že mu na tvojich potrebách nezáleží. V takomto prípade by bolo vhodné, aby si si urobila láskavosť a uprednostnila seba pred takýmto vzťahom.

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>