Prečo niektoré ženy nikdy nenájdu zdravý vzťah

Chceš "normálneho" partnera a zdravý vzťah. Namiesto toho sa točíš vo vzťahoch s podobnými typmi mužov, ktorí pre teba nie sú vhodní. Nechápeš, prečo sa ti to stáva. Prečo priťahuješ k sebe mužov ako cez kopirák.

Zlé skúsenosti s mužmi ťa utvrdili v tom, že všetci sú rovnakí a že sa im veriť nedá. Do nového vzťahu vždy vstupuješ s podozrením, že nový muž ťa zraní ako ten predchodzajúci. Neprekvapuje ťa preto, ak sa to stane znova. S mentalitou obete, ktorú si si osvojila, si pripravená pasívne prijímať údery a obviňovať okolnosti, ľudí, partnera. Neuvedomuješ si, že svojím správaním sa podieľaš na tom, čo sa ti deje. 

Vo videu sa dozvieš, prečo napriek všetkému zlému, čo si vo vzťahu zažila, nie si obeť, prečo obviňovanie partnera nikdy nezlepší tvoju situáciu a čo treba nevyhnutne zmeniť, aby si nezostala naveky zaseknutá v zlých a nezdravých vzťahoch.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Každý z nás si nesie z minulých vzťahov nejaké negatívne skúsenosti. Ak opakovane končíš vo vzťahoch s nevhodnými partnermi, kladieš si otázku, prečo sa ti to stáva. V dnešnom videu sa dozvieš, akú chybu často robíme a prečo niektoré ženy majú problém nájsť zdravý vzťah.

Keď prechádzaš vo vzťahu ťažkým obdobím, zvyčajne si kladieš otázky: Prečo práve ja? Prečo mám smolu na mužov? Prečo ma nechal? Prečo priťahujem rovnakých mužov?

Tieto otázky však nevedú k žiadnemu riešeniu, ale len k tomu, že hádžeš vinu na svojho partnera a seba vidíš ako obeť, ktorej sa stalo niečo zlé. Ak sa o celej situácii rozprávaš s kamarátkami, tie ťa v tom ešte utvrdia. Vôbec si neuvedomuješ, že si sa nastavila na mentalitu obete. 

Čo znamená mentalita obete?

Ide o postoj, keď sa ti stalo alebo deje niečo zlé, no podľa teba ty za to vôbec nemôžeš - nie je to tvoja chyba. Za všetko môže niekto iný, v tomto prípade tvoj partner.

Nikto nepochybuje o tom, že sú veci, ktoré sa ti stali a ktoré sú zlé.  Sú však aj veci, ktoré robíš ty a ktorými prispievaš alebo si prispela k danej situácii. Vzťah je totiž tanec dvoch ľudí a každý má v ňom svoju úlohu.

Možno máš nevyriešené traumy z minulých vzťahov - a prenášaš ich do nového vzťahu, preto nedokážeš partnerovi dôverovať, často ho z niečoho upodozrievaš.

Možno si už na začiatku vzťahu akceptovala zlé správanie partnera, hoci sa ti nepáčilo, ale ty si radšej na to nič nepovedala.

Možno si prehliadala klamstvá, jeho nezáujem - lebo neveríš, že si zaslúžiš niečo lepšie, čo poukazuje aj na tvoje nízke sebavedomie.

Možno zostávaš s ním, hoci ti povedal, že nemá záujem o seriózny vzťah - lebo sa bojíš byť sama a stále dúfaš, že sa jeho názor jedného dňa zmení.

Možno akceptuješ podobné typy mužov a ich toxické správanie - lebo prehliadaš varovné signály a veľmi rýchlo sa zamiluješ.

Hoci si myslíš, že za všetko zlé môže on a ty si v tom nevinne, svojím konaním si mu umožnila, aby sa správal k tebe tak, ako sa správal. On totiž robil to, čo si ty akceptovala.

Zbavila si sa zodpovednosti za svoje rozhodnutia, svoje konanie, za to, čo dovoľuješ partnerovi. 

Takýmto spôsobom sa však nesprávajú len ženy, ale aj muži.

A práve vtedy dochádza k tomu, že ženy obviňujú mužov a muži obviňujú ženy. V podstate si však nechcú priznať, aké chyby robia vo vzťahoch oni.

(Vidíš to napríklad vtedy, keď ženy obviňujú mužov - že sa im nedá veriť, že sú všetci muži rovnakí, alebo keď muži obviňujú ženy z toho, že mužov len využívajú, že majú neakceptovateľné požiadavky atď.)

Áno, existujú muži aj ženy, ktorí toho druhého využívajú, manipulujú, podvádzajú…ale bez ohľadu na to, koľko takýchto negatívnych skúseností máš, to ešte neznamená, že máme hádzať vinu na všetkých.

Ako prekonať mentalitu obete

Zober zodpovednosť za to, čo sa deje v tvojom živote

Je zbytočné, aby si sa hnevala, hádala, bojovala s partnerom a obviňovala ho. Ak chceš dosiahnuť zmenu, zmeň seba - svoje konanie a rozhodovanie. Nikoho iného totiž zmeniť nevieme a je tiež zbytočné čakať, že sa druhý človek zmení. 

Obviňovanie určite nepomôže vyriešiť tvoju situáciu. Ak sa k tebe správa partner zle, môžeš ho obviňovať, keď to urobí po prvýkrát (možno druhýkrát), ak sa však takto správa ďalej a ty to necháš tak, si zodpovedná za to, čo akceptuješ vo svojom živote.

Chceš vedieťpo akej žene túži každý muž?


Polož si otázku: Čo môžem urobiť v tejto situácii?

Aktívne pristúp k riešeniu situácie. Práve preto je dôležité, aby si sa s partnerom porozprávala o tom, čo ťa znepokojuje a čo od neho chceš - ako situáciu vyriešite. (Pamätaj na to, že je veľmi dôležitý aj spôsob, akým komunikuješ, lebo môže zásadne ovplyvniť váš rozhovor.)

Ak vidíš, že správanie partnera sa nemení/nechce komunikovať - prehodnoť, či má význam pokračovať v takomto vzťahu.

Ak zostaneš, ty sama musíš vedieť dôvody, prečo si sa tak rozhodla.

(Prípadne rozmýšľaj nad tým, čo môžeš robiť, aby si mohla odísť neskôr.)

Ak si napríklad po rozchode, zorganizuj si svoj "nový život". Obnov kontakty s priateľmi, rodinou, začni sa venovať niečomu, čo ťa baví. Podstatné je, aby si bola aktívna a nezasekla sa v spomínaní na expartnera.

Zober si poučenie z danej situácie, aby sa už nezopakovala

Tu je dôležité, aby si si uvedomila, ako si prispela k situácii, ktorá ťa zranila/ktorá sa ťa dotkla. 

Napríklad:

Ak si sa tvárila, že je všetko v poriadku, hoci nebolo.

Ak si prehliadala varovné signály.

Ak si ustupovala zo svojich hraníc...

Ponaučením môže byť, že:

  • budeš priamo hovoriť o tom, čo toleruješ a čo nie (nastavíš si zdravé hranice), 
  • nebudeš sa tváriť, že je všetko v poriadku, keď to tak nie je,
  • budeš si všímať varovné signály v správaní partnera a viac času budeš venovať spoznávaniu (neskočíš hneď do nového vzťahu).

Ak poznáš svoje zranenia z minulosti, hodnoty, strachy a čomu veríš a zároveň máš nastavené zdravé hranice, nebudeš prenášať zodpovednosť na iného človeka, ale budeš schopná prevziať zodpovednosť za každý aspekt svojho života. 

Vo vzťahu, v ktorom nedostávaš to, čo je pre teba dôležité a čo potrebuješ, môžeš pokračovať alebo z neho odísť.

Ak zostaneš, je to tvoje rozhodnutie, za ktoré berieš plnú zodpovednosť. Nie si obeťou situácie, ktorá sa ti deje, ale priamo svojím konaním (rozhodovaním) ovplyvňuješ, akým smerom sa bude tvoj život uberať.

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>