Prečo nemáš šťastie na mužov? Možno robíš túto chybu

Prečo nemáš šťastie na mužov? pýtaš sa po ďalšom vzťahu, ktorý ti nevyšiel. Nechápeš, prečo sa ti to stalo znova. Na začiatku všetko klapalo. Postupne však vyplávalo na povrch stále viac jeho vlastností, ktoré sa ti nepáčili, ako aj názorových rozdielov, ktoré medzi vami vytvárali priepasť. 

Stále si však verila, že sa to zmení. Že on z lásky k tebe zmení svoje správanie a svoje názory, že ty svojou láskou dokážeš zmeniť jeho. Žiaľ, opäť to nevyšlo.

V dnešnom videu sa dozvieš o chybe, ktorú ženy často robia a ktorá ich vedie k výberu nevhodného partnera.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Veľa vecí ti na ňom vyhovuje, no niektoré ti doslova prekážajú. Napriek tomu však zostávaš vo vzťahu, pretože veríš, že sa to časom zmení

Fáza zoznamovania a výber partnera

Vo fáze zoznamovania zbierame o novom človeku čo najviac informácií práve preto, lebo ho chceme spoznať

V okamihu, ako sa nám tento človek zapáči, sa však naše správanie začne meniť, pretože začneme tieto informácie filtrovať a vyberáme si z nich len to, čo nám potvrdzuje, prečo sa nám tento človek páči, prečo nám imponuje, prečo nás priťahuje a prečo nás zaujal.

V takomto prípade prestávame sledovať určité varovné signály v jeho správaní, nevšímame si jeho negatívne vlastnosti, charakteristiky, ktoré sa nám nepáčia.

Nevšímame si, že má na mnohé veci úplne iné názory ako my a úplne inú predstavu o smerovaní jeho života. Zatvárame oči nad jeho chybami alebo nad tým, že chce od života niečo iné, ako chceme my. 

A práve tu nastáva vážny problém. 

Chceš si urobiť analýzu problémov vo vašom vzťahu?

Diagnóza vzťahu - manuál

Stiahni si 31 otázok, ktoré ti pomôžu ujasniť si, čo sa vo vašom vzťahu deje, či sú problémy dlhodobejšieho charakteru, čo ich spôsobilo, ako sa dajú riešiť a či sú z tvojho pohľadu riešiteľné.

Urob si "diagnózu vzťahu".

Pretože v momente, keď ty prestaneš zbierať všetky informácie o tomto človeku a začneš sa sústrediť len na to, čo sa ti páči a čo ti vyhovuje, si svoj vzťah začínaš budovať nie s  "reálnym" človekom, ale s  človekom, ktorého máš vo svojich predstavách.  S tou tvojou predstavou, s tou tvojou fantáziou o tom, aký tento človek pravdepodobne je.

Príkladom sú napríklad situácie:

Keď ti muž povie, že nechce ešte seriózny vzťah a chce len niečo príležitostné.  Alebo keď ti povie, že nechce deti, a ty stále dúfaš, že sa to časom zmení, a zostávaš v takomto vzťahu. 


Keď sa k tebe nespráva vhodným spôsobom. Napríklad je príliš žiarlivý alebo strieda veľký záujem s totálnym nezáujmom, alebo ti ukazuje, že nie si preňho dôležitá, ale len nejaký záložný plán. Napriek tomu však zostávaš s ním, pretože veríš, že raz mu dokážeš, že ty si tá pravá preňho. 


Keď vidíš, že jeho morálne hodnoty nie sú v súlade s tvojimi. Napríklad vidíš, že nedokáže byť verný, ale napriek tomu dokážeš naďalej fungovať po vzťahu s ním.


Prečo chcú ženy mužov meniť


Mnoho žien napriek tomu, že vidia:

  • jeho zlé správanie, 
  • že on chce niečo úplne iné, ako chcú ony, 
  • že jeho morálne hodnoty vôbec nie sú na tej úrovni, aké by mali byť,

naďalej zostávajú vo vzťahu, pretože veria alebo dúfajú, že sa tento muž zmení a, ešte presnejšie, že ho zmenia ony tou svojou láskou, tou svojou starostlivosťou, tým svojím priveľkým záujmom. 

Veľa žien verí, že sa muž zmení, keď sa zoberú alebo keď budú mať dieťa, alebo vtedy, keď mu budú prejavovať ešte viac svojej pozornosti, ešte viac svojej lásky.

A takto sa dostávajú do situácie, keď chcú svojím prílišným úsilím, príliš vysokou snahou muža meniť.

Vzťah, ktorý je však založený na tvojej nádeji, že sa muž zmení, vedie k tomu, že ty sama sa rozhodneš ho meniť.

A robíš to tým spôsobom, že mu venuješ viac svojej starostlivosti, viac svojej pozornosti, pretože si myslíš, že tieto tvoje služby a všetko, čo preňho robíš, bude viesť k tomu, že sa on stane k tebe lepším, že sa začne k tebe správať tak, ako by si chcela.

Týmto svojím správaním chceš získať viac jeho pozornosti, náklonnosti, lásky, rešpektu a exkluzivity. Zvyčajne však toto tvoje správanie nevedie k tomu, že od muža dostaneš to, čo by si od neho chcela.

Práve vtedy sa ženy začnú sťažovať a začnú si hovoriť: "Čo všetko som ja obetovala. Čo všetko ja som preňho urobila. A on si to neváži. A on pre mňa nie je ochotný robiť nič."

V takejto situácii si však treba uvedomiť: 

On ťa o takéto tvoje správanie nežiadal. On ti nič nesľúbil a ty si sa sama rozhodla, čo budeš preňho robiť a že budeš v takomto vzťahu naďalej pokračovať. 

Na čo si treba dať v takomto vzťahu pozor

Pokiaľ zostávaš s mužom vo vzťahu na základe toho, aký by mohol byť, a nie na základe toho, aký je práve teraz, tak sa zahrávaš sama so sebou.

Vystavuješ sa totiž riziku traumy zo vzťahu s nesprávnym človekom

Čo teda môžeš urobiť, aby si si do budúcna nevyberala nevhodných mužov? 

Ak chceš iné výsledky, treba zmeniť svoje správanie.

A práve preto ešte predtým, ako vstúpiš do nejakého ďalšieho vzťahu, je potrebné, aby si sa pozrela v prvom rade na seba

1. Identifikuj chyby, ktoré si vo vzťahu robila ty

Polož si otázku: 

"Ako som ja prispela k tej situácii, ktorá bola v mojom predchádzajúcom vzťahu alebo v mojich predchádzajúcich vzťahoch, alebo aká je práve teraz v mojom vzťahu?"

Napríklad: 

Neakceptovala som príliš dlho jeho toxické správanie, jeho nevhodné správanie?

Neignorovala som napríklad to, že mi hovoril, že ešte nie je na vzťah pripravený, že nechce mať deti, že chce len niečo príležitostné?

Neignorovala som,  že má úplne iné názory na život, že nemá morálne hodnoty, že je ženatý, že nedokáže byť verný?

Existuje množstvo otázok, ktoré si môžeš položiť. A na základe nich uvidíš, kde si práve ty robila chyby. 

2. Definuj vlastnosti, ktoré partner musí mať a ktoré netoleruješ v žiadnom prípade

Presne si definuj, aké sú vlastnosti, ktoré tvoj partner musí mať, ktoré sú zásadné pre vzťah, ale aj také, ktoré sú neakceptovateľné. 

Maj svoje hranice a stanovené štandardy.

Práve toto je potrebné, aby si mala definované vopred ešte predtým, ako vstúpiš do ďalšieho vzťahu. Pretože ak v novom vzťahu zapôsobí silná chémia, už nebudeš schopná takéhoto zdravého nezaujatého úsudku.

Keď už toto všetko o sebe vieš, tak sa môžeš venovať jemu.

3. Snaž sa ho čo najlepšie spoznať

Je veľmi dôležité, aby si sa snažila ho spoznať čo najlepšie. Aké sú jeho vlastnosti, aké sú jeho názory, aké sú jeho životné ciele, túžby, priania.

Toto všetko je veľmi dôležité. Všímaj si pritom všetko pozitívne aj negatívne. To, čo sa ti páči, čo ti imponuje, ale aj to, čo sa ti nepáči, čo by mohol byť potenciálny problém v budúcom vzťahu.

Ak zistíš, aký naozaj je, je prirodzené, že objavíš aj také jeho vlastnosti (názory, postoje), ktoré sa ti nepáčia. V tomto prípade máš 2 možnosti:

1. Dokážeš akceptovať vlastnosti, ktoré sa ti nepáčia

Polož si vtedy otázku, či si ochotná akceptovať tieto jeho vlastnosti. Či si ochotná byť s týmto človekom aj vtedy, ak sa tieto jeho vlastnosti alebo tieto jeho postoje nikdy nezmenia.

Pretože ty musíš počítať s tým, aký je práve teraz, nie aký možno raz bude.

2. Nedokážeš akceptovať vlastnosti, ktoré sa ti nepáčia

Ak nie si ochotná akceptovať  jeho vlastnosti, názory a postoje, ktoré má práve teraz, tak nemá význam v takomto vzťahu zotrvávať. Pretože práve neochota akceptovať jeho vlastnosti/názory/postoje, ktoré sa ti nepáčia (s ktorými nesúhlasíš), ťa bude viesť k tomu, že ho budeš chcieť meniť. 

A akonáhle ho budeš chcieť meniť, akonáhle budeš dúfať, že on úplne zmení to svoje správanie alebo tie svoje názory a postoje, ktoré sa ti nepáčia, tak bude dochádzať vo vašom vzťahu k množstvu problémov. 

Pretože on sa bude cítiť stále menej sebavedomo (lebo bude vidieť, že nie je pre teba dosť dobrý), ale zároveň ty budeš mať traumu z tohto vášho neúspešného problematického vzťahu.

Práve preto je dôležité, aby si vstupovala do vzťahu len s človekom, o ktorom vieš, že si ochotná akceptovať aj tie vlastnosti, ktoré sa ti na ňom nepáčia alebo ktoré sú úplne odlišné od tých, aké by si ty od partnera chcela. 

Ak nevieš akceptovať, aký je, tak sa radšej pohni ďalej. Nemôžeš totiž byť vo vzťahu s človekom na základe toho, aký možno raz bude. 

Ak chceš lásku, zodpovednosť, čestnosť, bezpečie, tak je potrebné, aby si si našla človeka, ktorý ti toto všetko vie dať. Nie však niekedy v budúcnosti, ale práve teraz. 

Každý človek má svoje plusy a mínusy. Na to, aby si mohla fungovať v kvalitnom vzťahu, je dôležité, aby si dokázala prijať a akceptovať aj partnerove mínusy. Akonáhle cítiš, že ho chceš meniť, alebo dúfaš, že sa zmení, je to jasný signál, že tento človek nie je vhodný partner pre teba a že je čas pohnúť sa ďalej

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>