Prestávka vo vzťahu (Ako reagovať na jeho požiadavku)

Povedal ti, že potrebuje prestávku vo vzťahu, že potrebuje byť sám, že si potrebuje oddýchnuť... Zranilo ťa to a zároveň rozdúchalo pochybnosti o budúcnosti vášho vzťahu. Čo vlastne znamená prestávka vo vzťahu? Nie je to náhodou len jemnejšie pomenovanie "rozchodu"? 

Máš divný pocit.

Máš strach. Strach, že oňho prídeš. Strach, že je koniec.

Začneš konať. Prosíš ho, aby zostal. Zvyšuješ naňho hlas. Nakoniec rezignuješ a súhlasíš. Si ochotná čakať. Čakať, kým sa k tebe vráti.

Prestávka vo vzťahu je špecifická téma, lebo ide o situáciu vo vzťahu, ktorá otrasie tvojím životom. Vo videu sa dozvieš, ako komunikovať o prestávke vo vzťahu, ako sa správať, keď muž potrebuje pauzu vo vzťahu, ale aj to, ako nebyť pasívnou čakateľkou na jeho rozhodnutie, ale mu ukázať, že o priebehu prestávky vo vzťahu rozhoduješ ty.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Vraj ťa má rád, ale potrebuje prestávku. Toto jeho vyhlásenie v tebe vyvolá veľa neistoty a otázok ohľadom budúcnosti vášho vzťahu.  

Požiadavka "potrebujem prestávku - potrebujem pauzu od vzťahu" je sprevádzaná množstvom emócií a práve tieto emócie zásadne ovplyvňujú naše reakcie.

Najčastejšie reakcie, ak chce muž prestávku vo vzťahu

1. Chceš ho presvedčiť, aby si to rozmyslel 

Snažíš sa robiť všetko pre to, aby zostal, a často sa nevyhneš ani slzám, čo je úplne pochopiteľné, pretože v tejto situácii sa cítiš veľmi zranená.

Tu si však treba uvedomiť, že tvoje žobranie - tvoje prosíkanie o to, aby si to on rozmyslel, nevedie v žiadnom prípade k tomu, aby si to on naozaj rozmyslel. Ale práve naopak.


Svojimi prejavmi zúfalstva a závislosti ho od seba ešte viacej odpudzuješ.


2. Začneš naňho slovne útočiť

Toto sa stáva v situácii, keď si veľmi nahnevaná a nevyhneš sa ani rôznym expresívnym výrazom alebo zvyšovaniu hlasu.


Týmto spôsobom úplne uzavrieš možnosť otvorene s ním komunikovať o vzniknutej situácii.


3. Vyjadríš mu svoju podporu, hoci to takto necítiš

Toto je situácia, keď máš potrebu mu vyjadriť svoje pochopenie (hoci s jeho požiadavkou nesúhlasíš, no radšej sa mu prispôsobíš) a zároveň mu dať priestor, dokedy ho bude on potrebovať. Robíš to preto, aby si mu dokázala svoju lojálnosť, ale na druhej strane očakávaš, že on toto ocení.


V podstate si však neuvedomuješ jednu zásadnú vec.


Tým, že mu dáš túto možnosť, tak sa vzdávaš svojej aktívnej úlohy v tejto situácii, pretože všetku tú moc, ako sa bude vyvíjať váš vzťah a či bude vôbec pokračovať, dávaš do rúk jemu.


Ty sa stávaš len akousi pasívnou čakateľkou na to, že si to on raz (možno) rozmyslí a jedného dňa sa vráti späť k tebe. 


Ani jedna z uvedených reakcií ti však neprináša jasno v tom, čo si on pod prestávkou vo vzťahu predstavuje. Či mu ide o viac priestoru alebo či mu ide o rozchod.


Aby si to zistila, je potrebné, aby si začala komunikovať ináč. 

Chceš si urobiť analýzu problémov vo vašom vzťahu?

Diagnóza vzťahu - manuál

Stiahni si 31 otázok, ktoré ti pomôžu ujasniť si, čo sa vo vašom vzťahu deje, či sú problémy dlhodobejšieho charakteru, čo ich spôsobilo, ako sa dajú riešiť a či sú z tvojho pohľadu riešiteľné.

Urob si "diagnózu vzťahu".

Ako komunikovať, keď muž chce prestávku vo vzťahu


1. zásada - buď pokojná

Prvou dôležitou zásadou je, aby si bola pokojná. Nech je situácia akákoľvek emocionálne vyhrotená, je dôležité, aby si to predýchala a aby si nereagovala impulzívne.


Pretože keď konáme impulzívne, povieme aj veci, ktoré by sme potom radšej zobrali späť, ale to sa už nikdy nedá. Takže je potrebné, aby si trebárs išla do vedľajšej miestnosti alebo aby si napočítala do 5 - do 10, predýchala to

a potom začala hovoriť.

2. zásada - takúto situáciu rieš len priamym rozhovorom

Nikdy nerieš takúto situáciu cez textové správy, ale vždy priamym rozhovorom, aby si videla jeho pohľad, aby si videla reč tela, aby si mohla počúvať, čo ti hovorí, a hneď na to aj reagovať.

3. zásada - začni otvorený rozhovor s rešpektom

Začni otvorený rozhovor na úrovni a s rešpektom. Tu je veľmi dôležité, aby si sa ho priamo spýtala, či si pod prestávkou predstavuje "naozaj prestávku" alebo rozchod.

Pretože veľa mužov pod prestávkou myslí v skutočnosti rozchod, len to nechcú povedať priamo, lebo ženu nechcú zraniť. A práve tento spôsob im pripadá citlivejší.

V každom prípade je dôležité, aby si to vedela. A pokiaľ ti on povie, že nechce rozchod, ale chce naozaj prestávku, tak môžeš ďalej zisťovať, aké sú dôvody, že túto prestávku potrebuje.

4. zásada - zisti dôvody, prečo potrebuje prestávku vo vzťahu

Tieto dôvody môžu byť rôzne.

Môžu to byť dôvody, ktoré nemajú nič spoločné s tebou. Napríklad to môže byť stres, môže to byť práca, môže to byť jeho rodina.

Ale môžu to byť aj veci, ktoré sa priamo spájajú s tebou. Napríklad to, že sa dusí vo vzťahu alebo si nie je ešte istý citmi voči tebe, alebo sa necíti vo vzťahu ešte tak, aby si bol istý, či v ňom chce pokračovať.

5. zásada - zisti, či dokážete problémy riešiť spoločne

Ak zistíš, aké sú jeho dôvody, polož otázku, či dokážete tieto problémy riešiť spoločne ako tím, keď každý z vás bude robiť určitú prácu, vynakladať určité úsilie na to, aby sa situácia zlepšila. A pokiaľ ti on povie, že nie, že potrebuje tú pauzu, máš dve možnosti, ako reagovať.

Ako reagovať, keď chce prestávku vo vzťahu

1. možnosť - Nesúhlasíš s prestávkou vo vzťahu

Máš právo s prestávkou vo vzťahu nesúhlasiť. V takomto prípade mu prejav svoje pochopenie, ale zároveň vyjadri svoj postoj k danej situácii.

A môžeš to spraviť napríklad takýmto spôsobom.

"Chápem a akceptujem tvoju potrebu dať si prestávku, ale pre mňa partnerstvo znamená, že riešime problémy ako partneri - ako tím. Ak ty nechceš riešiť veci spoločne, ale bezo mňa, tak toto nie je to, čo ja potrebujem a čo si zaslúžim. Práve preto z môjho pohľadu nejde o pauzu - o prestávku, ale o rozchod. Nie som totiž pripravená na to, aby som čakala a dúfala, že sa jedného dňa možno vrátiš." 

Ako vidíš, toto je veľmi ťažká situácia, no keď ňou prejdeš, tak zistíš, že tvoj život môže byť oveľa ľahší. Na druhej strane, ak na toto nie si pripravená, tak mám pre teba aj druhú možnosť, ako môžeš reagovať.

2. možnosť - Súhlasíš s prestávkou vo vzťahu

Ak sa nechceš rozísť a si ochotná čakať, daj mu teda nejaký čas.

Ukáž mu, že si s tým vysporiadaná. Ukáž mu, že nebudeš čakať na telefóne, kedy si to rozmyslí, a že nie si závislá od tohto vzťahu. To znamená, že tak, ako ty môžeš stratiť jeho, tak on môže stratiť teba.

Vyjadri mu teda svoje pochopenie, ale aj postoj k tejto situácii. Napríklad mu povedz:

"Táto tvoja požiadavka sa mi vôbec nepáči, ale preto, že ťa veľmi milujem alebo mám ťa veľmi rada, tak toto tvoje rozhodnutie rešpektujem." 

Toto tvoje vyjadrenie však nestačí, ale je dôležité, aby si nastavila pravidlá prestávky vo vzťahu, pretože toto väčšina ľudí nerobí.

Nastav PRAVIDLÁ PRESTÁVKY vo vzťahu

Ak chceme, aby mala prestávka nejaký efekt pre daný vzťah, je dôležité, aby sa dopredu stanovili pravidlá, o čom táto prestávka bude a čo má partnerskému vzťahu priniesť.

1. Nastav časový limit, ako dlho bude prestávka vo vzťahu trvať

A práve tu robí veľa žien zásadnú chybu, pretože ony sa pýtajú: "Ako dlho mám naňho čakať?" 

Tu si však uvedom jednu zásadnú vec.

Ty nemáš čakať na to, kedy si on rozmyslí, či sa k tebe vráti alebo nevráti. Ale ty máš stanoviť, kedy je ten čas, dokedy sa môže vrátiť. A pokiaľ sa do tohto času nevráti, tak skrátka ho už k sebe nezoberieš naspäť.

Dĺžka tohto časového limitu teda vždy závisí od tvojho rozhodnutia.

2. Vyjasnite si, čo prestávka vo vzťahu pre vás znamená

Aké máte od nej očakávania, čo chcete ňou dosiahnuť. A k tomu patrí aj to, aby ste vedeli, ako sa počas tejto prestávky budete správať.

Napríklad to môže byť aj zodpovedanie otázky, či budete chodiť na rôzne párty alebo či sa začnete zoznamovať s inými mužmi, s inými ženami, čo, samozrejme, je tiež veľmi chúlostivá otázka, ale treba to vedieť, aby ste si vymedzili svoje hranice, ako sa budete správať, a potom si to nejakým spôsobom nevytýkali.

3. Dodržiavaj pravidlo žiadny kontakt

Dôsledne dodržiavaj pravidlo "žiadny kontakt". Toto pravidlo je veľmi dôležité práve preto, že v dobe odlúčenia je potrebné, aby ste boli tak fyzicky, ako aj emocionálne odlúčení.

To znamená, že žiadne písanie, žiadne telefonovanie, žiadne stretávanie sa. Úplne na nejaký čas prerušiť kontakty.

4. Zameraj sa na seba

Počas tejto prestávky to ber tak, ako keby tvoj partner naozaj odišiel. Ako keby tento partner nebol v tvojom živote.

A začni sa venovať sebe a svojmu životu. V žiadnom prípade neseď nešťastná pri telefóne a nezúfaj, či sa vráti alebo sa nevráti. Nikdy nemôžeš rozmýšľať za iného človeka. Nikdy neovplyvníš rozhodnutie iného človeka. 

Takže začni žiť naplno, začni sa stretávať s ľuďmi, začni robiť veci, ktoré ťa zaujímajú, a staraj sa hlavne o seba, o svoje zdravie.

Čo robiť po uplynutí časového limitu prestávky vo vzťahu

Po uplynutí časového limitu zistíš, či sa k tebe vráti alebo nie.

Ak sa nevráti

Pokiaľ sa nevráti, tak si treba uvedomiť, že je dobré, že sa to takto stalo, lebo nestrácaš zbytočne čas s človekom, ktorý o teba nemal záujem.

Ak sa vráti

No a pokiaľ sa vráti a máte nejaké problémy vo vašom vzťahu, tak je potrebné, aby ste začali na nich pracovať, aby každý z vás vyvíjal úsilie, aby sa váš vzťah zlepšoval.

Ak si neviete poradiť sami a chcete zostať spolu, tak je dôležité, aby ste možno vyhľadali aj nejakú odbornú pomoc.

Ak sa vráti, ale žiada viac času - dlhšiu prestávku bez teba

V takomto prípade je dôležité, aby si už tento čas nepredlžovala a uvedomila si skutočnosť, že on o teba záujem nemá.

V takomto prípade je dôležité, aby si neposúvala svoje hranice a neukazovala mu, že si nevážiš samu seba, ale práve naopak. Aby si mu ukázala mu, že si vážiš samu seba, rešpektuješ svoje hranice a toto rozhodnutie je teda definitívne.

Prestávka vo vzťahu je veľmi zvláštne obdobie, pretože nie ste oficiálne rozídení, ale zároveň nie ste ani spolu. Si vo vzťahu, dá sa povedať, že s nikým. Na rozdiel od rozchodu, kde vieš, že vaša hra skončila, pri prestávke vo vzťahu žiješ v ilúzii, že sa možno v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti dáte opäť dokopy. 

Neexistuje tu však žiadna záruka, že on sa k tebe opäť vráti. Práve preto je dôležité, aby si si uvedomila, že život je príliš krátky, aby si ho márnila čakaním na niekoho, kto si možno raz jedného dňa uvedomí, že preňho niečo znamenáš.

© Dana

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Zdieľaj s priateľmi
>