8 dôvodov, prečo ukončiť vzťah

Snívaš o šťastnom vzťahu, no budíš sa do tvrdej reality. Namiesto pochopenia vidíš jeho nezáujem, namiesto pozornosti cítiš jeho ľahostajnosť, namiesto úcty a empatie si zasypaná nelichotivými slovami, namiesto tepla sála z neho chlad. Vieš, že sa niekde stala chyba a že takto to nemalo byť. Ešte stále však dúfaš, že sa všetko zmení k lepšiemu. Ešte stále čakáš, kým pohár trpezlivosti pretečie a kým nájdeš v sebe odvahu.

Vo videu sa dozvieš, prečo musíš poznať svoje "rozbíjače vzťahu", t. j. konkrétne druhy správania, ktoré vo vzťahu za žiadnych okolností neakceptuješ a pri ktorých nekompromisne zo vzťahu odchádzaš. 

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Čo vo vzťahoch v žiadnom prípade netoleruješ? V čom nerobíš žiadne kompromisy?

Hoci pre každého z nás to môže byť niečo iné, je veľmi dôležité, aby si to vedela ešte predtým, ako si vo vzťahu. 

Správanie, ktoré by si nemala v žiadnom prípade akceptovať a v žiadnom prípade o ňom vyjednávať s partnerom, nie je o jeho drobných chybách, ktoré má každý z nás.

Akceptovať by si nemala cyklicky sa opakujúce správanie, ktoré robí vo vzťahu veľké problémy a poukazuje na to, že s týmto človekom nie je možné mať zdravý vzťah. Práve toto by malo byť pre teba dôvodom, že nemá význam pokračovať vo vzťahu s ním.

O aké druhy správania ide?

Samozrejme, v tvojom prípade to môže byť čokoľvek, čo ty považuješ za neakceptovateľné, ale existujú určité druhy správania, na ktoré by si si mala dať veľký pozor.

Správanie, ktoré by si nemala nikdy tolerovať

Striedanie záujmu s odmeranosťou

Ide o striedanie jeho vrúcneho postoja k tebe s totálnym chladom. Je to taký typ správania, keď ti muž venuje veľa pozornosti, keď máš pocit, že ťa miluje, všetko je v poriadku, ale zrazu sa bezdôvodne stiahne, úplne ochladne, nekomunikuje a ty nevieš prečo.

Problém je v tom, že toto sa nestane raz ani dvakrát, ale sa cyklicky opakuje. 

Takže jeden deň ťa miluje a druhý deň ťa nepozná alebo sa tvári, že preňho vôbec nič neznamenáš.

Treba si uvedomiť, že vzťah s takýmto človekom nikdy nemôže fungovať úplne normálne. 

Je to preto, že v každom vzťahu potrebuješ cítiť bezpečie a stabilitu, no tento človek ti nedokáže priniesť ani bezpečie, ani stabilitu, ale prináša ti presný opak. 

Nedostatok rešpektu zo strany partnera

Ak si ťa partner neváži, ak neprijíma tvoj názor, ak ti nadáva, ak ťa ponižuje, ak ťa zosmiešňuje, ak ťa uráža, toto sú druhy správania, ktorými ti ukazuje, že nemá voči tebe žiadny rešpekt a rešpekt je dôležitý pre každý zdravý vzťah.

Treba si vždy uvedomiť, že rešpekt musí byť na prvom mieste a až za ním ide láska.

V takomto prípade si však treba uvedomiť ešte aj to, že ak sa partner k tebe takto správa, ide o emocionálne násilie z jeho strany.

Si preňho len jednou z možností

Keď ťa muž miluje, tak to vidíš a cítiš, pretože svojím správaním ti dokazuje, že si preňho dôležitá.  Dáva ti to najavo drobnými skutkami, ktoré pre teba robí.

Ak máš pochybnosti, či ťa naozaj miluje, tak sa zamysli nad tým, aké miesto máš v rebríčku jeho priorít, kde sa v tomto rebríčku nachádzaš. 

Ak vidíš, že pred tebou je veľmi veľa iných vecí, ktoré majú preňho veľký význam, a ty si až niekde pod nimi,  je to jasný signál, že si preňho len jednou z možností. Si preňho len záložným plánom, kým príde do jeho života človek, ktorý bude preňho dôležitý a o ktorom si on povie, že je to preňho možno "tá pravá". 

Neschopnosť nadviazať emocionálnu intimitu

V tomto prípade ide o správanie človeka, ktorý nie je schopný sa otvoriť na emocionálnej úrovni. Nie je schopný sa s tebou rozprávať o svojich pocitoch. Je to človek, ktorý je trebárs podozrievavý, ktorý nedokáže dôverovať, nedokáže sa k tebe priblížiť, nedokáže ťa vpustiť do svojho sveta.

V takomto prípade dôvody môžu byť rôzne, ale teba nemusia zaujímať, pretože tu je dôležité, že svoje traumy z minulosti si každý človek musí riešiť sám a nemá ich ťahať do vzťahu a ničiť tým život druhému človeku.

Emocionálna manipulácia

Tento signál je veľmi úzko spojený s predchádzajúcim. V takomto prípade ťa partner v určitom období úplne vymkne zo svojho života a zostane úplne ticho. Nekomunikuje s tebou, stiahne sa a toto môže trvať niekoľko dní a niekedy aj týždňov.

V takomto prípade ty začneš hľadať dôvody. Začneš sa pýtať, čo to spôsobilo. Možno niekedy je to nejaká drobnosť, napríklad si niečo povedala, s čím on nesúhlasil. Niekedy však nemáš tušenie, prečo sa takto správa.

Ak sa partner takto opakovane správa, treba si uvedomiť, že vzťah s človekom, pri ktorom musíš neustále hádať, čo sa stalo, čo mu je, pri ktorom sa musíš neustále doprosovať, aby ti to vysvetlil, nikdy nebude normálny, pretože tento človek nemá normálne správanie.

Má svoje vlastné problémy, ktoré si musí vyriešiť alebo vyhľadať odbornú pomoc, a ty mu v tomto nemáš ako pomôcť.

Takže ak sa partner takto správa, vždy si uvedom, že v každom vzťahu vznikne veľa rôznych väčších či menších problémov, o ktorých treba hovoriť a treba ich spoločne riešiť.

Ak to muž nedokáže, tak ty v takomto vzťahu zostaneš zaseknutá a prinesie ti to veľa problémov.

Ak chceš dať šancu takémuto človeku, dávaj ju len vtedy, keď vidíš jeho úprimnú ochotu niečo na sebe zmeniť.

Ak vidíš, že navštívi napríklad psychoterapeuta alebo to rieši sám, pokiaľ je schopný to riešiť. Ale väčšinou, ak sa takto správa cyklicky, to riešiť nevie.

No a pokiaľ si on nechce priznať takéto správanie, nechce s tým nič urobiť, je to signál, že netreba strácať čas a treba sa pohnúť ďalej.

Posadnutosť kontrolovaním

Ak ťa partner začne kontrolovať tým spôsobom, že sa začne starať do toho, ako sa obliekaš, a chce, aby si sa obliekala ináč, pretože sa mu to tvoje oblečenie zdá napríklad veľmi vyzývavé.

Ak začne prejavovať nespokojnosť, s kým sa stretávaš - s tvojimi priateľmi, pretože mu nesedia.

Ak začne sledovať, koľko času tráviš so svojimi rodinnými príslušníkmi, lebo má pocit, že ten čas by si mala radšej tráviť s ním, tak v tomto prípade to možno na začiatku vyzerá, že má o teba záujem a chce byť s tebou.


Treba si však dávať na to pozor, pretože často môže ísť o jeho úmyselné správanie, ktorým ťa chce kontrolovať a ktorým ťa chce ovládať.

V takomto prípade je potrebné si uvedomiť aj to, aké nástroje k tomuto používa. Niekedy je to práve to, že pokiaľ ty nekonáš podľa toho, ako chce on, začne hrať takú hru, že ti nevenuje svoju pozornosť, svoju náklonnosť, svoju lásku.

A keďže ty máš záujem o to, aby ti toto všetko prejavoval a aby ti toto všetko dával, tak sa začneš prispôsobovať a začneš robiť veci tak, ako to chce on.

Nekontrolovaná agresivita

Ide o správanie človeka, ktorý sa veľmi rýchlo vytočí, ktorý veľmi rýchlo stráca kontrolu nad sebou a nad svojím správaním.

Prejavuje sa to napríklad tak, že začne zvyšovať hlas, začne niekoho osočovať, začne kričať, začne niekoho urážať. Spúšťačom môže byť hocičo. Hocijaká drobnosť, ktorá sa jemu nepáči.

V takomto prípade je dôležité si uvedomiť, že každý normálny zdravý človek sa dokáže kontrolovať. Každý normálny zdravý človek sa snaží riešiť konflikt alebo to, čo sa mu nepáči, úplne normálnym slušným spôsobom.

Ak sa muž, s ktorým sa stretávaš alebo s ktorým si vo vzťahu, takto správa (k tebe alebo aj k iným ľuďom) , tak je to veľký varovný signál, ktorý v žiadnom prípade nepodceňuj.

Rôzny názor na "vzťah ako záväzok"

Každý z nás vie, že vzťah je veľký záväzok voči druhému človeku. Môže sa stať, že ty si už pripravená, ale tvoj partner ešte nie.

V takomto prípade je úplne zbytočné, ak sa ho snažíš nejako donútiť, presvedčiť alebo zmanipulovať, aby si to rozmyslel.

Každý z nás má totiž nárok na svoj názor na to, ako si predstavuje spoločnú budúcnosť, aký chce vzťah a kedy je ochotný sa viazať, kedy chce urobiť tento krok.

Pokiaľ vidíš, že ste v takejto zásadnej veci v nesúlade, tak je dôležité, aby si si priznala, že napriek tomu, že ti tento človek veľmi po mnohých stránkach vyhovuje, nie je možné, aby si s ním mala taký vzťah, po akom túžiš, pretože on ti taký vzťah v danom momente ešte nie je schopný alebo ochotný poskytnúť.

Toto bolo osem spôsobov správania, pri ktorých v žiadnom prípade nevyjednávaj, ktoré v žiadnom prípade netoleruj a pri ktorých veľmi uvažuj, či vo vzťahu s takýmto človekom zostaneš, pretože tento človek nie je schopný budovať s tebou zdravý vzťah. Ľudia si to veľmi často neuvedomujú, hoci tieto signály sú postrehnuteľné už na začiatku vzťahu. Spamätajú sa až vtedy, keď sú vo vzťahu plnom problémov, ktoré sú takmer neriešiteľné.

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>