Kompromisy vo vzťahu (Obetuješ pre lásku priveľa?)

Sú kompromisy vo vzťahu nevyhnutné? Mnoho ľudí spája lásku s kompromismi, dokonca považuje kompromisy za prejav lásky. Niektorí dokonca tvrdia, že kompromisy sú cestou k dlhodobým vzťahom. 

Kompromis však vo svojej podstate znamená, že sa vzdávame niečoho, čo chceme, čo je pre nás dôležité, čo považujeme za správne. V podstate je to náš ústupok, ktorý robíme pre "vyššie dobro" - pre náš partnerský vzťah.

Môžeme sa však cítiť dobre, ak sa vzdávame niečoho, čo je pre nás dôležité a správne?

Video prináša pohľad na kompromisy ako súčasť partnerských vzťahov, ktoré môžu za určitých podmienok viesť k utužovaniu partnerských vzťahov, ale aj na kompromisy, ktoré spôsobujú prehlbovanie problémov medzi partnermi. Dozvieš sa v ňom a to, v akých vzťahoch sú partneri prinútení robiť veľa kompromisov a kedy v žiadnom prípade kompromisy nerobiť.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Veľa ľudí spája lásku s kompromismi. Naozaj sú kompromisy pre vzťah nevyhnutné? Ako kompromisy ovplyvňujú naše vzťahy a na čo si treba dať pri nich pozor? 

Prečo robíme kompromisy vo vzťahoch

Rozdielnosť našich názorov a pohľadov na tú istú situáciu vedie k tomu, že hľadáme nejaké spoločné riešenie, že hľadáme nejakú spoločnú dohodu, ako ďalej postupovať.

A v tomto prípade začíname robiť kompromisy.

Hoci sa kompromisy vyskytujú v každom vzťahu, pretože partneri sa nie vždy zhodnú, častejšie sa vyskytujú vo vzťahoch, kde sú partneri nekompatibilní. To znamená, kde nemajú rovnaké hodnoty, kde nemajú rovnaké ciele a názory na smerovanie ich vzťahu.

V takomto prípade sú totiž kompromisy nástrojom, aby ľudí, ktorí nie sú kompatibilní, udržali spolu.

Podstata kompromisov

Podstata kompromisov spočíva v tom, že akceptujeme niečo, čo nechceme, a vzdávame sa toho, čo chceme, čo považujeme pre nás za dôležité alebo za správne.

A práve tu je dôležité, aby sme vedeli rozlíšiť, kedy ide o nezdravé kompromisy a kedy sú kompromisy pre nás a pre vzťah zdravé.

Zdravé kompromisy vo vzťahoch

ústupky na oboch stranách

Zdravé kompromisy predstavujú vždy dohodu obidvoch partnerov na riešení nejakej situácie alebo nejakého spoločného problému, ktorý sa vo vzťahu vyskytol. 

V takomto prípade sa obaja snažia otvorene komunikovať o danej situácii. Podstatou tejto zdravej komunikácie je to, že sa nesnažíme vnucovať tomu druhému partnerovi svoj názor, ale snažiť sa vypočuť druhú stranu a pochopiť jej pohľad na danú situáciu.


Výsledná dohoda je vždy založená na ústupkoch, ktoré by mali prísť z obidvoch strán. To znamená, obidvaja partneri sa niečoho vzdávajú.


Napríklad ak s partnerom nežiješ ešte k spoločnej domácnosti a ty by si sa s ním chcela stretávať trebárs trikrát týždenne a jemu stačí stretnúť sa raz týždenne, tak určitý kompromis môže byť, že sa stretnete dvakrát týždenne. 

ústupky na jednej strane

Nie vždy však dokážeme dospieť k spoločnej dohode na základe ústupkov na oboch stranách. Často sa to deje aj tým spôsobom, že ustúpi len jedna strana.


Úplne jednoduchým príkladom môže byť, že chcete ísť s partnerom do kina, ale každý z vás má rád úplne iný žáner. Ak chcete skutočne ísť do kina, jedna strana musí ustúpiť. Jedna strana sa teda prispôsobí tej druhej strane.


No a v takomto prípade veľmi často ten, ktorý ustúpi, sa cíti zle. Z jednej strany cítiš uspokojenie z toho, že si urobila niečo pre svojho partnera, aby bol on spokojný, pretože on sa teší, že pôjde na film, ktorý si chce pozrieť.


Ale na druhej strane ty cítiš, že teba tento film veľmi baviť nebude a že si sa musela vzdať niečoho, čo si chcela, pretože ty si chcela vidieť niečo úplne iné. 


Riešením v takejto situácii môže byť to, že ti partner ponúkne niečo iné, že sa dohodnete, že nabudúce pôjdete zasa na taký film, ktorý vyhovuje tebe.


Toto však boli veľmi jednoduché príklady, pretože v živote sa často ocitáme v situáciách, ktoré sú zložitejšie a pre náš život podstatnejšie.

Napríklad keď sa rozhodujeme, že či sa presťahujeme, kam sa presťahujeme, ako to potom môže ovplyvniť náš ďalší život, pretože to ovplyvňuje našu kariéru, náš okruh ľudí, s ktorými sme sa stretávali.

Takisto sa môžeme sa ocitať v situácii, že riešime, ako budeme organizovať trebárs spoločný chod domácnosti, ako si rozdelíme úlohy, ako budeme riešiť spoločné financie alebo či ich budeme mať oddelené, či chceme deti alebo či deti nechceme, prípadne v akom časovom horizonte chceme mať deti.

Takže toto sú všetko veľmi zásadné otázky, ktoré ovplyvňujú náš život, a je veľmi dôležité, aby partneri našli nejaké spoločné riešenie.

Čo treba vedieť o zdravých kompromisoch

Podstata zdravých kompromisov spočíva v tom, že sú v súlade s tvojou víziou života a s tvojimi hodnotami.

To znamená, že nikdy nejdú proti tvojim:

  • hodnotám, 
  • hraniciam,
  • názorom ani
  • pocitom. 

Pretože je dôležité, aby tá druhá strana - ten partner ťa vypočul a snažil sa pochopiť. Vtedy cítiš, že jemu záleží na tvojich názoroch, ale zároveň sa snaží hľadať spoločné riešenie, ktoré bude vyhovujúce pre vás oboch.

Chceš vedieťpo akej žene túži každý muž?

Nezdravé kompromisy vo vzťahoch

Úplne opačným typom kompromisov sú nezdravé kompromisy. Tieto kompromisy totiž nie sú zamerané na spoločný cieľ alebo nejaký spoločný problém, ktorý vznikol vo vzťahu, ale sú obyčajne jednostranné.

To znamená, že partner napríklad od teba niečo chce, má na teba určitú požiadavku, aby si trebárs zmenila svoj životný štýl alebo svoje zvyky.

Aby si sa zriekla niečoho, čo máš rada.

Napríklad nechce, aby si sa stretávala s nejakou kamarátkou, alebo nechce, aby si navštevovala tak často svojich rodičov. Chce napríklad, aby si zmenila svoju prácu a podobne. 

Podstatou takýchto kompromisov je to, že z tvojej strany ide o určité obetovanie sa. Že ty obetuješ niečo, čo je pre teba veľmi dôležité. Ale na druhej strane nevidíš nič, čo by si dostala od svojho partnera, pretože v takomto prípade si ty tá, ktorá neustále ustupuje.

Takéto kompromisy nerobíš preto, že ideš v súlade so svojimi hodnotami, ale práve naopak. Ideš proti sebe práve preto, aby si vyhovela druhej strane.

A to vyhovenie druhej strane nie je založené na spoločnom postupe oboch partnerov, na tom, aby sa navzájom vypočuli, pochopili a snažili sa nájsť nejaké spoločné riešenie, ktoré bude vyhovovať obom a bude tak víťazstvom na obidvoch stranách, ale práve naopak. 

Jedna strana sa bude cítiť stále horšie a horšie. A tá druhá bude brať len benefity.

Práve preto v súvislosti s kompromismi musíš vedieť, čo je pre teba v tvojom živote zásadné. Kam chceš smerovať svoj život a o čom nechceš v žiadnom prípade vyjednávať.

Čo je pre teba v tvojom živote zásadné?

Sú to napríklad nejaké tvoje ciele, nejaké tvoje dlhodobé plány. Napríklad chceš rozvíjať kariéru v určitej oblasti a máš veľmi dobrú pracovnú ponuku, alebo máš veľmi dobrú prácu, kde sa rozvíjaš a ktorá je vyslovene naplnením toho, čo si si vždy priala.

A pokiaľ tu prichádza určitá požiadavka zo strany tvojho partnera, aby si toto zmenila, aby ste trebárs odišli žiť do iného mesta a ty sa tohto všetkého máš  vzdať, musíš vedieť, či sa tohto skutočne vzdáš v mene lásky, v mene svojho partnera.

Mnoho ľudí si povie, že pokiaľ mám rád svojho partnera, tak, samozrejme, vždy idem za ním. Nemusí to však takto byť vždy.  Záleží to totiž od každého prípadu, každého človeka.

Lebo práve vtedy, keď sa vzdáš niečoho, čo je pre teba zásadné - veľmi dôležité a čo tvorí tvoju identitu, tak nebudeš šťastná napriek tomu, že sa obetuješ pre lásku a pre vzťah. Nebudeš sa cítiť naplnená.

Takže toto treba skutočne veľmi dôsledne zvažovať. V takomto prípade totiž láska nie všetko, pokiaľ máš úplne iný názor na smerovanie svojho života a máš úplne iné predstavy, čo od svojho života chceš.

V každom prípade je to vždy rozhodnutie, ktoré musíš urobiť úplne sama a veľmi dôsledne sa nad ním zamyslieť, pretože to nebude vôbec jednoduché rozhodnutie.

Ty sama musíš vedieť,  do akej miery si ochotná robiť kompromisy, pokiaľ ide o veľmi zásadné veci v tvojom živote.

Sú teda kompromisy vo vzťahu nevyhnutné?

Ako vidíš, kompromisy na jednej strane môžu viesť k dohode, ktorá je akceptovaná na obidvoch stranách a pri ktorej sú obidvaja partneri ochotní sa niečoho vzdať pre "dobro" ich vzťahu.

Ale na druhej strane môže dochádzať vo vzťahoch ku kompromisom, kde sa jedna strana cíti, že neustále ustupuje, že neustále niečo obetuje pre toho druhého alebo pre vzťah. 

A v takomto prípade v tomto človeku rastie hnev, odpor a pocit, že nie je vo vzťahu vypočutý, že nie je uznávaný, rešpektovaný partnerom. 

V takomto vzťahu sa potom stráca harmónia. Stráca sa určité porozumenie.

A hlavne v takomto vzťahu cítiš, že nie si pre toho druhého rovnocenným partnerom, pretože vždy ťa ten tvoj partner tlačí niekde k múru, aby si ustupovala, aby si napĺňala len jeho potreby. 

Aby sme boli tými najlepšími partnermi, nestačí len vzájomná láska. Je veľmi dôležité, aby sme mali spoločné hodnoty, aby sme mali spoločné predstavy o smerovaní našich životov. Teda aby sme boli kompatibilní.

V prípade, že každý z nás chce niečo úplne iné a úplne sa rozchádzame v tom základnom, tak bude dochádzať vo vzťahu k neustálym kompromisom, ktoré budú vytvárať medzi partnermi  stále väčšiu a väčšiu medzeru. Obetovanie v mene lásky totiž nevytvára viacej lásky, ale viacej odporu a hnevu. 

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>