Narcis vo vzťahu (Keď muž miluje len seba)

Zasypal ťa prejavmi lásky. Dal ti pocítiť, aká si výnimočná. Nečudo, že si z toľkej pozornosti stratila hlavu. Dokonca aj tvoji blízki a priatelia sa pochvaľne vyjadrovali na jeho adresu, pretože si ich získal svojím šarmom a pozorným vystupovaním. Nikoho by nenapadlo, že pod maskou dokonalého muža sa skrýva narcis.

Nebolo ľahké naletieť hre, ktorú s tebou rozohral. Hre, v ktorej prejavy lásky čoskoro vystriedali manipulácia, podceňovanie, kritizovanie, obviňovanie, využívanie, trestanie tichom, spochybňovanie, kontrolovanie, neustále prekračovanie tvojich hraníc. Vzťah s narcisom sa stal pre teba nočnou morou. Pripravil ťa o sebavedomie, sebadôveru, zdravý úsudok. 

Vo videu sa dozvieš, ako odhaliť človeka s narcistickou poruchou osobnosti skôr, než ti rozvráti tvoj život.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Na začiatku ti dal pocítiť, že si výnimočná. Od určitého času sa to však zmenilo. Výnimočný je totiž len on a všetko vo vašom vzťahu sa točí len okolo neho.


Kto je "narcis"


V predstavách mnohých je narcis človek, ktorý prehnane dbá o svoj vzhľad. V skutočnosti ide o človeka s poruchou osobnosti a vzťah s ním ťa môže zničiť. 


Narcis je totiž človek, ktorý si myslí, že je výnimočný, že je lepší ako ostatní a je úplne pohltený pocitom vlastnej dôležitosti


Je to človek, ktorý sa prezentuje ako veľmi sebavedomý - až ultra sebavedomý, hoci v skutočnosti je jeho sebavedomie veľmi nízke a krehké. 


Je to človek, ktorý potrebuje neustály obdiv a uznanie, pretože to mu zvyšuje jeho ego. 


Tento človek ťa nedokáže vpustiť k sebe. Nedokáže ťa pustiť do svojho života, lebo nedokáže ani vytvárať vzájomné spojenie s iným človekom, čo je základ každého vzťahu.


Aké sú teda základné charakteristiky človeka, ktorý má narcistickú poruchu osobnosti? 


1. Je veľmi šarmantný

Na začiatku vzťahu dokáže pôsobiť úplne dokonalo - ako dokonalý partner, pričom mnohokrát využíva taktiku bombardovania láskou


To znamená, že ti dá pocítiť, že si úžasná, že si výnimočná, že si skvelá. Dokáže ťa počúvať a obdarovávať, aby si získal tvoju dôveru. 


V podstate si však treba uvedomiť, že takéto jeho správanie nemá za cieľ si ťa získať preto, že mu na tebe veľmi záleží, ale práve preto, aby mal nad tebou prevahu a aby ťa mohol ovládať s tým, že ty budeš potom lepšie napĺňať jeho potreby, to, čo on pre svoj život potrebuje.


2.  Rozpráva "len" o sebe


Úplne v superlatívoch hovorí o tom, čo dosiahol, čo sa mu podarilo. Prehnane rozpráva o svojich zážitkoch a snaží sa seba prezentovať v tom najlepšom svetle.


Nemá rád, ak sa pozornosť sústredí na niekoho iného (ani na teba). A práve preto sa snaží veľmi rýchlo zvrátiť rozhovor, zvrátiť tému rozhovoru a opäť pozornosť otočiť na seba. Pretože on miluje byť v centre pozornosti.


3.  Nie je schopný empatie


Nemá súcit s iným človekom. Nedokáže sa vžiť do situácie iného človeka. Práve to mu potom umožňuje bez problémov napríklad podvádzať, pretože on sa nevie vžiť do situácie napr. podvádzaného partnera. Nevie vôbec precítiť, akú bolesť spôsobuje svojím správaním tomu druhému človeku na opačnej strane. 


4.  Chce, aby si vždy všetko robila podľa jeho predstáv


Vždy chce, aby si robila všetko podľa jeho predstáv, podľa toho, ako to vyhovuje jemu. Najradšej by bol, aby si mu napríklad veľmi rýchlo odpovedala na jeho telefonáty alebo aby si mu odpisovala.


Niekedy má potrebu, aby si mu bola k dispozícii takpovediac 24 hodín denne. Tento človek chce, aby si všetko robila podľa toho, ako to chce on. A v prípade, ak niečo chceš robiť po svojom, tak už sa mu to nepáči a začne reagovať určitým svojským spôsobom a niekedy aj manipulatívnym spôsobom, aby dosiahol od teba to, čo on chce.


5.  Neakceptuje tvoje hranice (často ich prekračuje)


Toto je tiež veľmi charakteristický znak jeho správania, pretože tento človek neuznáva hranice, štandardy ani žiadne spoločenské normy a robí si všetko podľa seba, pretože si myslí, že on je nad všetkými normami, že on má nárok robiť toto, pretože je lepší ako tí ostatní.


V prípade, keď nedodržiava napríklad nejaké spoločenské normy, tak sa cíti ešte hrdý na to, že niečo porušil, pretože v tom vidí tú svoju silu, tú svoju jedinečnosť.


Nevie pochopiť, že by sa mal cítiť určitým spôsobom zahanbene alebo cítiť sa zle práve preto, že porušuje určité pravidlá.


6.  Využíva iných ľudí


Úplne bez problémov využíva vždy druhých ľudí, či je to v partnerskom vzťahu, či je to vo vzťahu s priateľmi, kolegami, členmi rodiny. Vždy používa týchto ľudí len na napĺňanie svojich potrieb, pretože ho absolútne nezaujímajú potreby iných ľudí. S týmto je spojená aj manipulácia, pretože veľmi často na to, aby dosiahol to, čo potrebuje, tak ľudí manipuluje, aby mu vyhoveli a aby konali a správali sa tak, ako to chce on. 


7.  Manipuluje ľudí


Na dosiahnutie svojich cieľov používa rôzne manipulatívne techniky. Viac o nich sa môžeš dozvedieť aj v príspevku Manipulácia vo vzťahu. 


8.  Ponižuje ostatných

Toto súvisí práve s jeho pocitom nadradenosti. Pretože on si myslí, že všetko najlepšie vie, že jedine jeho názor je správny, že všetko najlepšie robí on a práve preto neuznáva iných ľudí. Neuznáva to, že niekto môže urobiť niečo lepšie, ako to urobil on. A z toho plynie aj to, že ľudí podceňuje a stále ich degraduje na nižšiu úroveň, pretože on má pocit, že je lepší, že je nad týmito ľuďmi.


Je veľmi dôležité, aby si si preto všímala, akým spôsobom rozpráva o druhých ľuďoch a ako sa k druhým ľuďom správa. Pretože toto veľmi veľa vypovedá o tom, aký je toto človek.


Na začiatku vzťahu si to možno veľmi nevšímaš, pretože aj teba velebí. Aj teba považuje za úplne úžasnú, fascinujúcu, jedinečnú.


Len si treba uvedomiť, že takto to bude len do určitého času. Potom sa to zlomí a budeš zaradená do skupiny tých ostatných ľudí, tých neschopných, tých, čo nič nevedia, čo všetko robia zle a ktorých on neustále kritizuje, kontroluje a usmerňuje.


9.  Často ťa trestá


Toto platí v prípade, že nevyhovieš tomu, čo on chce, alebo povieš niečo, s čím on nesúhlasí. V takomto prípade vidíš, že jeho správanie je úplne iné. Pretože on nemá rád odpor. Nemá rád, keď mu niekto protirečí. Keď niekto chce niečo úplne iné, ako chce on.


V takomto prípade veľakrát reaguje tak, aby ťa dotlačil do zmeny tvojho rozhodnutia. Môže to byť práve tým, že napríklad využíva rôzne techniky ako manipuláciu tichom.


To znamená, že ťa trestá tichom. Stiahne sa. Odopiera ti prejavy lásky, náklonnosti. Nechce s tebou komunikovať alebo je nahnevaný, alebo zvyšuje hlas, alebo je zaťatý.


Toto sú rôzne formy správania, kde ti ukazuje, že pokiaľ mu ty nevyhovieš, tak on sa cíti ukrivdený. Pretože on je tá obeť. Pretože ty si mu ublížila.


A toto všetko má viesť k tomu, že hoci on sa v skutočnosti necíti ako obeť, ale chce, aby si ty cítila vinu za to, ako sa k nemu správaš, a aby si práve preto zmenila svoj postoj a konala presne podľa jeho požiadaviek.


Chceš vedieťpo akej žene túži každý muž?


10.  Neustále ti vyhadzuje za oči situácie z minulosti


Ak si niečo v minulosti urobila alebo povedala, čo sa ho dotklo, tak túto vec ti dokáže neustále vyhadzovať na oči. Neustále sa k tomu vracia aj po x-rokoch a stále ti pripomína niečo, čo už je dávno zabudnuté, čo už dávno prešlo.


Pretože v jeho hlave ešte stále niekde je záloha tej situácie, ktorá jeho zranila, hoci v tvojich očiach to vôbec nemuselo také byť, ale on to takto vníma.

 

11.  Nevie prevziať zodpovednosť


Nedokáže si priznať vlastnú mieru zodpovednosti. Toto je človek, ktorý vždy nájde obetných baránkov. Ktorý vždy nájde tých, ktorí zodpovedajú za to, že niečo sa nepodarilo, že niečo vypálilo úplne ináč, ako vypáliť malo.


A preto obviňuje teba, iných členov rodiny, kamarátov, kolegov. Skrátka on nikdy nie je vinný a zodpovedný za nič, pretože on robí všetko najlepšie.

 

12.  Nevie prijať konštruktívnu kritiku


V tomto prípade nemyslím kritizovanie, ktorým chceme toho druhého zraniť.

Ale ide o kritiku, kde človeku slušne povieme, že niekde spravil chybu, pretože to nemyslíme v zlom.


On to však vždy berie ako útok na seba a práve preto, že má také nízke sebavedomie, ho to veľmi zraňuje, veľmi sa ho to dotýka. A k týmto situáciám sa potom bude aj po rokoch neustále vracať.


13.  Vždy má pravdu


Tento človek si myslí, že jedine on má patent na pravdu. Jedine to, čo povie on, je správne. Jedine to, čo urobí on, je správne.


A preto ťa chce stále kontrolovať, poúčať, čo máš robiť, ako to máš robiť, a kritizovať, prečo to tak nerobíš. On totiž nemá rád, ak niekto robí veci podľa seba, pokiaľ sa to jemu nepáči a jemu to nevyhovuje.

 

14.  Nie je ochotný ťa počúvať


Vo vzťahoch je dôležité, aby sme počúvali jeden druhého. Ale on nemá záujem ťa vypočuť a v prípade, že začnete rozhovor, on ťa často vôbec nevníma a neberie na vedomie. Pretože tvoje potreby a to, prečo sa s ním chceš rozprávať, ho vôbec nezaujíma.

 

15.  Nedá sa naňho spoľahnúť


Toto je ďalší znak jeho správania. Je to človek, ktorý ti sľúbi veľmi veľa, ale dodrží veľmi málo, pretože jeho správanie je úplne nekonzistentné. Sľubuje niečo, hovorí niečo, o chvíľu hovorí niečo úplne iné, úplne niečo protichodné, úplne v kontraste s tým, čo hovoril predtým.


To znamená, že mu nemôžeš dôverovať, a práve preto je veľmi ťažké tiež fungovať vo vzťahu s takýmto človekom.


16.  Často ťa spochybňuje


Často spochybňuje, čo robíš, čo hovoríš. A robí to práve preto, aby v tebe vzbudil neistotu. Aby si zrazu nevedela, čo robíš dobre, čo robíš zle. Aby si mala pocit, že za všetko zlé si zodpovedná len ty.


Týmto spôsobom úplne strácaš svoje sebavedomie a sebadôveru. V tomto prípade totiž už nevieš reálne posúdiť, kto vo vašom vzťahu robí chyby.


Ty si myslíš, často si úplne presvedčená, že chyby robíš ty. Že ty sa zle správaš a nie on. Nevidíš chyby na jeho strane, pretože ich nevieš normálne reálne vnímať. A práve to je na tom najhoršie, pretože ty už nevieš reálne posúdiť svoju situáciu vo vzťahu.


V každom vzťahu je veľmi dôležité, aby si bola videná, vypočutá a pochopená. Keďže narcis je pohltený sám sebou, svojou vlastnou osobnosťou, nie je schopný vytvárať spojenie a intimitu s iným človekom. Uväzní ťa preto vo vzťahu, kde sa všetko točí len okolo neho. Takýto vzťah však nemá nič spoločné s tým, ako má fungovať zdravý vzťah.


P. S. Článok sa venoval narcisovi - mužovi, no táto porucha osobnosti sa týka aj žien.

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>