Keď ti partner neverí, hoci na to nemá dôvod

Keď ti partner neverí, vzťah sa mení na mínové pole. Možno si sa naučila chodiť po špičkách, no napriek tomu sa nedokážeš vyhnúť mínam, ktoré spustia jeho pochybnosti a podozrenia. Kolotoč vysvetľovania, obhajovania či ubezpečovania sa opäť rozkrúti a ty nechápeš, prečo sa k tebe takto správa, keď si neurobila nič zlé. 

Vo videu sa dozvieš, prečo majú niektorí ľudia problém dôverovať a ako takéto správanie ovplyvňuje vzťah.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Pri nedôvere je dôležité rozlišovať, či ide o nedôveru ako následok sklamania dôvery, alebo či ide o problém dôverovať.

Ak sa vo vzťahu stalo niečo, čím partner naruší dôveru, napríklad klame alebo je neverný, je úplne normálna reakcia byť podozrievavý. Existuje totiž reálny dôvod na nedôveru. Ak ľudia v takomto vzťahu chcú pokračovať, musia v prvom rade pracovať na tom, aby znova obnovili dôveru jeden voči druhému.

Úplne iná situácia však nastáva vtedy, ak nedokáže jeden človek dôverovať druhému človeku bez ohľadu na to, že tam neexistuje žiadny dôvod.

Ako sa správa partner, ktorý nedokáže plne dôverovať 

Takýto partner pochybuje o svojej partnerke napriek absencii zrady. Pochybuje o tom, čo partnerka hovorí, aké sú jej zámery a práve preto veľmi často žiada od nej detailné informácie o tom, kde bola, s kým bola, čo tam robila.

Napriek tomu, že takéto informácie od partnerky dostane, tak veľmi často jej neverí. Spochybňuje všetky jej tvrdenia, a ak im aj uverí, na chvíľu ho to upokojí, no toto netrvá dlhú dobu. 

Partner, ktorý nedokáže dôverovať, chce ovládať svojho partnera tým, že chce zasahovať aj do jeho osobného priestoru. Napríklad chce kontrolovať jeho maily, telefón, sociálne siete.

Veľmi často hľadá rôzne náznaky toho, že ho partnerka klame, že robí niečo za jeho chrbtom, že mu niečo zatajuje, že robí niečo, čo nie je v súlade s tým, čo by chcel on.

Toto sa v takomto vzťahu cyklicky opakuje, pretože tento človek má určité spúšťače, ktoré spúšťajú takéto jeho reakcie.

Na jednej strane sa veľmi upne na svoju partnerku a na druhej strane sa ju snaží ovládať práve svojím kontrolovaním.

Partnerka ho musí často ubezpečovať, uisťovať o rôznych veciach a musí sa pred ním obhajovať.

Takýto človek trpí pocitmi úzkosti, strachu a neistoty. Práve preto od partnera vyžaduje neustále ubezpečovanie o niečom, lebo práve toto mu má priniesť pocit emocionálneho bezpečia.

Táto situácia sa však v takomto vzťahu neustále opakuje, čo spôsobuje, že sa partneri vo vzťahu necítia dobre, necítia sa bezpečne, čím sa narúša aj komunikácia medzi nimi a poškodzuje sa tým celý vzťah.

Ako sa cítiš ty vo vzťahu s takýmto človekom 

Tvoj život s takýmto človekom sa veľmi podobá chôdzi po mínovom poli, pretože nikdy nevieš, kedy stúpiš na mínu a vyvoláš reakciu, že ťa partner začne z niečoho obviňovať, že ho zasa budeš musieť o niečom ubezpečovať, že sa budeš musieť pred ním obhajovať, hoci on nebude mať na to žiadny reálny dôvod a žiadny dôkaz, že si urobila niečo zlé.

Toto jednoznačne človeka veľmi vyčerpáva. Keďže sa takáto situácia vo vzťahu bude opakovať veľmi často, po určitom čase sa môže stať, že už nebudeš mať energiu na to, aby si sa neustále obhajovala, aby si stále niečo vysvetľovala.

Dôsledkom môže byť, že sa úplne stiahneš, alebo že vo vzťahu nezostaneš a radšej odídeš.

Dôvody, že niektorí ľudia nedokážu dôverovať 

Zlé skúsenosti z minulých vzťahov

Ak niekto zažil v minulých vzťahoch napríklad to, že ho partner podvádzal, klamal, že ho nejakým spôsobom zradil, často to nemá v sebe uzavreté a prenáša to ako záťaže z minulosti do svojich súčasných vzťahov.

Všetko zlé, čo sa mu stalo, hodí do toho nového vzťahu, na toho nového partnera, pretože predpokladá, že keď mu "toto zlé" spravili tí predchádzajúci partneri, tak určite mu toto spraví aj ten nový partner.

Práve preto je taký podozrievavý. Neuvedomuje si však jednu zásadnú vec, že súčasný partner a súčasný vzťah nemá nič spoločné s tými predchádzajú-cimi.

Vzťahová väzba

Každý z nás si vytvára vzťahy - spojenie s inými ľuďmi určitým spôsobom. Ten spôsob je definovaný tým, ako sa k nám správali naši rodičia alebo ľudia, ktorí nás vychovávali v ranom detstve.

Takýmto spôsobom sa vytvorili naše vzťahové väzby, ktoré teraz prenášame do našich vzťahov s ľuďmi.

Ľudia, ktorí majú bezpečnú vzťahovú väzbu, nemajú problém dôverovať a nedôverujú až vtedy, keď majú na to reálny dôvod.

Na druhej strane ľudia, ktorí majú úzkostnú vzťahovú väzbu, veľmi často lipnú na svojom partnerovi. Snažia sa ho určitým spôsobom ovládať. Stále pochybujú o jeho láske, o jeho oddanosti, o jeho vernosti. Títo ľudia hľadajú zdroj šťastia práve v inom človeku a práve preto majú aj veľký strach a úzkosť, že partnera stratia, z čoho vyplýva aj ich úzkostné správanie.

Čo môžeš robiť, ak si vo vzťahu s takýmto partnerom

V prvom rade je dôležité vždy otvorene komunikovať o všetkých svojich pochybnostiach, neistotách,  o všetkom, čo ťa vo vzťahu znepokojuje.

Je veľmi dôležité, aby si človek, ktorý má problém dôverovať, toto uvedomil, pretože sebauvedomenie - sebareflexia je zásadná. Len vtedy môže hľadať, čo spúšťa jeho pocity úzkosti, strachu, prečo sa správa tak, ako sa správa.

Ak identifikuje svoje dôvody a spúšťače svojich pocitov, môže hľadať spôsoby, ako upokojiť svoje reakcie. Ako upokojiť svoju úzkosť, svoj strach, ako sa začať správať ináč, ako si budovať bezpečnú vzťahovú väzbu k inému človeku. 

Zároveň je veľmi dôležité, aby si tento človek uvedomil, že ten súčasný partner a ten súčasný vzťah naozaj nemá nič spoločné s tým predchádzajúcim a práve preto, že je zbytočné byť podozrievavý.

Je v pohode byť opatrný, ale nie podozrievavý bez toho, aby bol na to akýkoľvek dôvod.

Dôvera je základný pilier každého zdravého vzťahu. Bez nej nemôže zdravý vzťah fungovať. Práve preto je dôležité, že pokiaľ má tvoj partner problémy dôverovať, aby začal na tom pracovať, a keď to nezvláda sám, aby vyhľadal odbornú pomoc.

Takisto to platí o tebe. Ak máš ty takýto problém, je potrebné začať od seba a začať to meniť, pretože nech stretneš akéhokoľvek dokonalého partnera pre teba, akéhokoľvek človeka, ktorý sa k tebe úplne super hodí, ak máš tento problém - ak nedokážeš dôverovať, tak žiadny tvoj vzťah nemôže byť zdravý.

© Dana

Autor fotky: Liza Summer na Pexels

Zdieľaj s priateľmi
>