Keď ťa partner neustále obviňuje(Ako reagovať na jeho správanie)

Nech sa snažíš akokoľvek, všetko obráti proti tebe. Ty môžeš za každý väčší či menší problém vo vzťahu, dokonca aj za jeho zlú náladu a všetko, čo mu nevyšlo. Si ako bleskozvod, ktorý stiahne všetky jeho výboje. Nie však do zeme, ale hlboko do tvojej duše. Keď ťa muž neustále obviňuje, tvoje pochybnosti o sebe sa zväčšujú, strácaš svoje sebavedomie a zranená duša kričí o pomoc. 

Vo videu sa dozvieš, ako komunikovať s partnerom, ktorý ťa systematicky zo všetkého obviňuje, a prečo je toto správanie pre teba nebezpečné.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Nech urobíš čokoľvek, stále to podľa neho nie je dobré. Systematické obviňovanie v tebe podkopáva tvoje sebavedomie a vyvoláva rôzne typy pocitov - neistotu, pochybnosti o sebe, ale aj hnev.

Prečo niektorí ľudia majú potrebu obviňovať iných

Človek, ktorý neustále obviňuje iných, je presvedčený, že len on vie, ako robiť všetko správne.

Ak urobí chybu, nedokáže prijať vlastnú zodpovednosť a radšej hádže problémy na niekoho iného.

Keďže nevie zobrať zodpovednosť za svoje skutky a chyby, nemôžeš očakávať, že od neho dostaneš ospravedlnenie, a ak sa zriedkavo ospravedlní, ide o falošné ospravedlnenie s cieľom niečo pre seba získať.

Ľudia, ktorí neustále obviňujú iných, majú často sklony k narcizmu alebo trpia touto poruchou osobnosti.

Aké varovné signály súvisiace s obviňovaním si treba všímať

Určite si všímaj, z čoho ťa partner obviňuje a ako často sa k tebe takto správa.

Môže ísť napríklad o takéto situácie: 

  • Obviňuje ťa bez akéhokoľvek dôkazu z flirtovania alebo z podvádzania. 
  • Obviňuje ťa za svoje správanie a za to, ako sa on cíti, napríklad je tvoja chyba, že sa on rozčúlil, že niečo urobil.
  • Obviňuje ťa za to, že ty si všetko pokazila, že ty môžeš za všetky problémy vo vzťahu.
  • Obviňuje ťa vždy, keď sa niečo stane, čo sa mu nepáči.
  • Obviňuje ťa, že si príliš citlivá, alebo že nie si dosť dobrá partnerka.

Ak ťa niekto systematicky z niečoho obviňuje, ničí to tvoje sebavedomie. Treba si uvedomiť, že ide o formu emocionálneho násilia, ktoré je zákerné v tom, že začína pomaly a nebadane.

Narcis alebo človek, ktorý ťa stále obviňuje, sa na začiatku prejavuje ako šarmantný a príjemný človek, čím si ťa získa. Akonáhle však má tvoju dôveru, začne sa pomaly meniť jeho správanie k tebe.

Čo robiť, ak ťa partner neustále obviňuje

Zamysli sa nad svojimi reakciami, keď ťa partner obviňuje

Možno si bojovná a hádavá a toto tvoje správanie ho podnieti pokračovať v obviňovaní.

Ale možno si úplným opakom a si tichá a submisívna, čo tiež posilňuje jeho obviňovanie, lebo mu svojou poddajnosťou ukazuješ, že má pravdu, čomu on skutočne aj verí.

Je preto dôležité, aby si zostala neutrálna. Nedala sa stiahnuť do konfliktu, aby si nereagovala tým, že sa budeš obhajovať alebo budeš mlčať, alebo budeš naňho útočiť.

Označ situáciu 

Buď pri tom priama a špecifická.

Napríklad: 

Cítim sa obviňovaná z ....(uveď z čoho).

Nerada som obviňovaná z ..... (uveď z čoho).

Keď ma obviňuješ z ......(čoho), cítim sa .......(tak a tak).

Nepoužívaj nikdy vety typu: 

Ty ma stále obviňuješ z ..... .

Ty nikdy nevezmeš zodpovednosť za niečo.

Takto by si len hádzala vinu naňho a to by spôsobilo, že on sa bude ešte viac brániť, ale nevedie to k žiadnej rozumnej komunikácii.

Zdieľanie tvojich pocitov však nefunguje na ľudí, ktorí sú manipulatívni, majú nacistické sklony alebo sklony k násiliu.

Takíto ľudia totiž budú vždy tvrdiť, že si priveľmi precitlivelá, že robíš drámu z ničoho. Budú odmietať, že ťa obviňujú, a niektorí ťa dokonca budú chcieť potrestať za to, že si sa postavila sama za seba, a využijú napríklad trestanie tichom.

Po označení situácie nezabudni uviesť následky

Napríklad: 

Nenesiem zodpovednosť za správanie, z ktorého ma obviňuješ, a nebudem toto od teba tolerovať. 

Ukonči konverzáciu 

Konverzáciu môžeš ukončiť buď tým, že odídeš zo spoločného priestoru, alebo môžeš predtým ešte povedať niečo v tom zmysle, že v tejto konverzácii nebudeš alebo nie si ochotná pokračovať. Potom odíď. 

Ak človek, ktorý ťa obviňuje, nebýva s tebou, požiadaj ho, aby napríklad opustil tvoj byt, respektíve ak si ty uňho, odíď.

Nastav si limit a druh informácií, ktoré zdieľaš s partnerom 

Ak sa takéto správanie partnera stupňuje a cítiš, že negatívne ovplyvňuje tvoj psychický stav, najlepšie pre teba je ukončiť vzťah s takýmto človekom.

Pre kvalitu tvojich vzťahov sú dôležité tvoje zdravé hranice a tvoje sebavedomie, lebo práve ľudia s nízkym sebavedomím nemajú nastavené svoje zdravé hranice a umožňujú toxické správanie voči sebe.

Čím viac zdravého sebavedomia máš, tým menej tolerancie budeš mať pre toxických a negatívnych ľudí vo svojom živote. 

Každý z nás má svoje chyby a taktiež robí chyby. Ak ťa partner neustále systematicky obviňuje takmer zo všetkého, nemusíš tolerovať jeho správanie a radšej si polož otázku, či tohto človeka naozaj chceš mať vo svojom živote. 

© Dana

Autor obrázku: Liza Summer na Pexels

Zdieľaj s priateľmi
>