Môj partner sa ku mne správa zle(Prečo zostávame v zlých vzťahoch)

Zmenil sa a jeho zlé správanie namierené voči tebe sa neustále stupňuje. V niektorých chvíľach si už takmer na 100 % rozhodnutá, že to skončíš, lebo predlžovať pri živote vzťah, ktorý má na míle ďaleko od vzťahu, po akom túžiš, si vyžaduje veľa tvojej energie.

Zrazu sa však situácia na chvíľu zmení a on urobí niečo, čím ťa opäť presvedčí, že je to on. Muž, akého si spoznala, do akého si sa zamilovala a s ktorým si tak veľmi túžila spojiť svoj život.

Žiaľ, tieto chvíle netrvajú dlho...

Si vyčerpaná z neustáleho chodenia po špičkách a z napätia, ktoré cítiš.

Asi to takto má byť, keď sa vzťah dostane do stereotypu... hovoríš si, aby si získala aký-taký pokoj v duši.

Snažíš sa stále viac. Musíš mu predsa ukázať, že si zaslúžiš jeho lásku a uznanie... On to však stále prehliada. A ty sa vybičuješ k ďalšej aktivite - už ani nevieš, čo ešte môžeš preňho urobiť. Stále však veríš, že tvoje úsilie musí byť raz odmenené. Že jeho správanie k tebe sa zmení k lepšiemu.

Vo videu sa dozvieš, ako si urobiť inventúru správania partnera, prečo je nevyhnutné čestne si priznať dôvody, ktoré ťa držia v zlom vzťahu, ako aj dve otázky, na základe ktorých budeš vidieť, či má význam do tohto vzťahu ešte investovať.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý prepis videa.)

PREPIS VIDEA

Nespráva sa k tebe dobre, neváži si ťa, no napriek tomu sa snažíš robiť všetko preto, aby sa váš vzťah zlepšil.  

Veľa žien funguje vo vzťahoch, ktoré sú na míle vzdialené od zdravého vzťahu. Partner, ktorý ťa neustále kritizuje, zhadzuje, ponižuje, ktorý neakceptuje tvoj názor, ktorý na teba zvyšuje hlas alebo ťa porovnáva s inými ženami a nikdy preňho nie je nič dobré, čo ty urobíš, ti jasne svojím správaním hovorí, kto je a koho si si vybrala

Žiaľ, ty to veľmi často nechceš počúvať, a na otázku, prečo s ním zostávaš, veľmi často odpovedáš: pretože ho milujem.

A práve to, že ho miluješ, ťa vedie k tomu, že si vytváraš vlastné príbehy. Príbehy, ktorými ospravedlňuješ jeho správanie a ktorými ospravedlňuješ aj svoj výber, že zostávaš vo vzťahu naďalej s ním napriek tomu všetkému, čo sa vo vzťahu deje.

To, že niekoho miluješ, však neznamená, že nemáš slobodnú vôľu a že musíš zostať s človekom, ktorý ťa neustále zraňuje a podkopáva tvoju hodnotu.

Čo teda robiť v takejto situácii? 

A) Pozri na svojho partnera a na váš vzťah

1. Zameraj sa hlavne na tie príbehy, ktorými si obhajuješ, prečo zostávaš v tomto vzťahu 


Napríklad ak si hovoríš, že:

  • on je v podstate dobrý človek, alebo 
  • ja viem, ako sa správal ku mne na začiatku, a preto verím, že sa takto opäť ku mne začne správať, alebo 
  • ja viem, že tým svojím správaním mu ukážem, že ho tak veľmi milujem, že tá moja láska zmení jeho postoj ku mne a bude sa ku mne správať tak, ako ja túžim, aby sa ku mne správal. 


2. Porovnaj tieto tvoje príbehy s tým, ako sa tvoj partner k tebe skutočne správa


A tam vidíš, že či je to v súlade alebo sa jeho správanie úplne rozchádza s tým, aký príbeh si o ňom ty vytváraš. 


3. Pozeraj sa "len" na jeho správanie


No a v treťom kroku to skús urobiť tak, že úplne abstrahuj od tých svojich príbehov a pozeraj sa len a len na jeho správanie


A na základe toho vidíš, že ak ti tento človek veľmi často klame, ak ti zatajuje dôležité veci, ktoré by si ty ako jeho partnerka mala vedieť, tak je to v podstate klamár.


Ak tento človek na teba zvyšuje hlas, ak ťa neustále kontroluje, ak sa snaží ťa manipulovať, zastrašovať, tak je to človek, ktorý veľmi často využíva emocionálne násilie vo vašom vzťahu.


Ak je to človek, ktorý ťa nepočúva, ktorý absolútne nerešpektuje tvoj názor, ktorý sa o teba vlastne ani nezaujíma, ktorý ťa ponižuje, zosmiešňuje, tak je to človek, ktorý si ťa vôbec neváži.


Takže na základe tohto všetkého vidíš, na základe toho skutočného jeho správania, aký je to človek.


B) Analyzuj dôvody, prečo zostávaš v tomto vzťahu

Keď už máš jasno v tom, ako sa tvoj partner k tebe správa, tak začni rozmýšľať nad tým, aké sú dôvody, že zostávaš v tomto vzťahu. Čo ťa vlastne drží v tomto vzťahu. Dôvodov, prečo zostávame v zlých vzťahoch a často toxických vzťahoch, je totiž veľmi veľa.

1. strach

Prvým veľmi častým dôvodom, prečo zostávame v zlých vzťahoch, je náš strach. Strach zo zmeny, pretože sa bojíme, že napriek tomu, že vieme, že tento vzťah, v ktorom sme, nie je dobrý, tak že ten ďalší bude možno ešte horší.


Alebo máme strach zo samoty. A to je v prípade, keď veľmi túžime byť vo vzťahu s niekým. A bojíme sa, že si nikoho iného nenájdeme. Toto, samozrejme, signalizuje aj to, že nemáme o sebe vysokú mienku. Že máme problém s vlastnou sebahodnotou.


Ale často je to aj preto, že si myslíme, že mať niekoho a byť s niekým je lepšie, ako byť sám.


Ďalší strach v nás môže vyvolávať správanie partnera, ktorý nás zastrašuje. A v takomto prípade máme strach odísť práve preto, že sa bojíme o vlastnú bezpečnosť alebo o bezpečnosť našich detí.


2. veríš, že ho zmeníš

Ďalší dôvod je, že veríš, že ho zmeníš. Namiesto toho, aby si videla jeho realitu, tak veríš na potenciál. Veríš, aký by tento partner mohol byť, keď mu budeš pomáhať, keď ho budeš podporovať.


A na základe tohto zostávaš vo vzťahu, lebo veríš, že práve tým svojím správaním, tým svojím dávaním, tým svojím obetovaním sa on zmení. Uvedomí si, čo všetko preňho robíš. A takto sa začne k tebe správať aj on.


No v tomto prípade si neuvedomuješ, že nikoho nemôžeme zmeniť. Že každý človek sa musí zmeniť sám. To rozhodnutie, že sa zmeníme, musí vychádzať z nás a nikdy nie z externých zdrojov.

3. chceš mu pomôcť, ťaháš zo z problémov

Ďalší dôvod môže byť, že mu chceš pomôcť. Možno sa tvoj partner nachádza v ťažkej situácii. Možno napríklad prišiel o prácu a je z toho veľmi psychicky na dne. A ty si hovoríš, že ho potrebuješ z tejto situácie ťahať.


No pokiaľ toto obdobie trvá príliš dlho a partner si na tebe neustále vybíja svoju frustráciu, tak si treba uvedomiť, že toto nie je v poriadku. Že ty tu nie si na to, aby si bola zodpovedná za iného človeka. 


Ty si zodpovedná len sama za seba. A on je zodpovedný za seba, za svoje skutky, za to, ako sa správa, za to, ako usmerňuje svoj život a čo sa v jeho živote deje.

4. nízke sebavedomie

Veľmi častým dôvodom, prečo zostávame  v zlých vzťahoch,  je aj naše nízke sebavedomie. Je to často ovplyvnené aj našou výchovou, ktorú sme dostali od našich rodičov.


V takomto prípade sa nám veľmi často môže stať, že neveríme, že si zaslúžime niečo lepšie.


Že si zaslúžime lásku, ktorá je omnoho lepšia.


Že si zaslúžime partnera, ktorý sa bude o nás starať, ktorý nás bude milovať.


A práve preto sa uspokojujeme s omrvinkami. S malými zábleskami dobrého správania partnera. Namiesto toho, aby sme sledovali, ako sa on k nám správa konštantne a nielen sem-tam.


Takže v takomto prípade je potrebné pracovať na tom, aby sme zvýšili naše štandardy, naše požiadavky a neuspokojili sa s málom.

5. cítiš vinu za jeho minulosť

Niektoré ženy zostávajú s partnerom aj preto, že sa cítia vinné za jeho minulosť. Ak mal trebárs partner zlé detstvo, kde zažíval veľmi traumatizujúce skúsenosti, tak žena obyčajne toto používa ako obhajobu jeho správania. 


No v tomto prípade si treba uvedomiť, že ty nemôžeš ani za jeho minulosť, ani za jeho prítomnosť, ani za jeho budúcnosť.

To sú veci, ktoré si musí on vysporiadať, a keď si to nevie vysporiadať sám, tak má vyhľadať odbornú pomoc.

6. vzťah poskytuje benefity

Zlé správanie partnera však často akceptujú aj ženy, ktorým vzťah poskytuje určité benefity, ako napríklad finančnú stabilitu, spoločenský status alebo určitý životný štýl, ktorý si žena nevie zabezpečiť, keď odíde z tohto vzťahu.

A práve preto, že považuje tieto benefity za dôležitejšie, ako to, že sa partner k nej nespráva dobre a že ich vzťah nie je dobrý alebo je dokonca toxický.


V tomto prípade je to teda otázka hodnôt, čo je pre nás vo vzťahu najdôležitejšie, pretože každý človek má tie hodnoty nastavené ináč.

7. považuješ vzťah za "normálny"

Niektoré ženy však zostávajú vo vzťahoch aj preto, že napriek tomu, že vedia, že tento vzťah nie je dobrý, považujú ho za "normálny". A to sa stáva v situáciách, keď trebárs zo vzťahov ich rodičov alebo príbuzných odvodili určité správanie ako normál - ako úplne normálne správanie vo vzťahu partnerov.


V takomto prípade si treba uvedomiť aj to, že normál alebo normálne správanie neznamená, že je to zdravé správanie. Normálny vzťah neznamená, že je to zdravý vzťah.

8. už si investovala do vzťahu priveľa

A posledným  veľmi častým dôvodom, prečo zostávame v zlých vzťahoch, je to, že sme už do tohto vzťahu príliš veľa investovali.


Príliš veľa nášho času. Príliš veľa našej energie. Príliš veľa lásky. Príliš veľa pozornosti. Príliš veľa samej seba.


A to je taká situácia, že stále veríme, že keď sme toľko dali, že raz musí nastať zvrat. Že raz sa všetko musí otočiť. Že ten človek, ten náš partner, si to konečne začne uvedomovať. Konečne nás začne oceňovať, uznávať a náš vzťah sa zmení k lepšiemu.


Žiaľ, k takémuto obratu veľmi často nedochádza.


A tu si treba uvedomiť, že čím dlhšie toto obdobie trvá, čím viacej investujeme, tak tým sú tie naše straty väčšie. Je to podobné, ako keď investuje burzový maklér niekde na burze. On vie, že keď ceny akcií začnú klesať, musí ich rýchlo predať. 


Lebo pokiaľ ich nepredá, tak  jeho strata sa bude neustále zväčšovať a možno nedostane ani to, čo mal na začiatku, čo investoval do tej danej akcie.

C) Urob vedomé rozhodnutie na základe reálnej situácie

Keďže už teraz poznáš správanie partnera, ktorým ťa zraňuje, ktorým ťa zneisťuje a ktorým v tebe vyvoláva pocit, že za nič nestojíš, a zároveň poznáš aj svoje dôvody, prečo zostávaš v tomto vzťahu, skús oddeliť svoje emócie a zameraj sa na vedomé rozhodnutie na základe posúdenia svojej reálnej situácie.

Inventúra správania partnera

Na to, aby si si mohla spraviť inventúru správania tvojho partnera, som pripravila aj túto pomôcku.

Inventúra správania partnera - magnet

Na základe inventúry správania partnera získaš prehľad o tom, ako sa tento človek k tebe správa v rôznych situáciách. Uvidíš, koľko zlého je vo vašom vzťahu a koľko je dobrého.

A potom si polož nasledujúce otázky, pričom si predstav, že s týmto partnerom zostaneš po celý zvyšok svojho života.


Otázky

"Som šťastná a akceptujem takéto jeho správanie? Som šťastná s týmto človekom?" 


A pokiaľ nie, tak si polož otázky: 


"Zaslúžim si niečo lepšie, zaslúžim si niečo viac?" 


Pokiaľ si tu odpovieš, že áno, tak vidíš, že je čas pre radikálne rozhodnutie.

Prečo je nebezpečné zostávať v zlom vzťahu

Čím dlhšie zostávaš v takomto vzťahu, ktorý nie je dobrý a v ktorom sa partner k tebe zle správa, tým viac si na takéto správanie partnera zvykáš. Tým viac sa toto správanie partnera pre teba stáva normálnym a vytváraš si takzvaný "nový normál".

Jeho zlé správanie začneš postupne považovať za úplne normálne a nevidíš v ňom nič zlé. 

Ženy v takejto situácii začnú samy seba veľmi často presviedčať, že takto to vo vzťahoch chodí, že takto sa vzťahy menia.

Ak však máme na mysli zdravé vzťahy (po akých túžime všetci), tak treba vedieť, že ich základom je vždy dôvera, empatia a rešpekt. To znamená, že v takomto vzťahu nemá miesto zlé správanie partnera, to, že ťa partner vedome zraňuje.

A pokiaľ to partner robí, tak to nie je vhodný človek pre teba. Je jasné, že tento človek má aj svoje dobré stránky, ale jeho dobré stránky v žiadnom prípade nemôžu zamaskovať to, že ťa ponižuje. To, že si ťa neváži. To, že ťa zastrašuje. To, že sa k tebe správa zle. Žiadny partner a žiadny vzťah nie je totiž hodný toho, aby si v prospech neho obetovala seba a svoje dobro.

© Dana

Image by Jerzy Górecki from Pixabay 

Zdieľaj s priateľmi
>