S partnerom sa nedá rozprávať

S partnerom sa nedá rozprávať. Neviete nájsť spoločnú reč. Každý tvoj pokus o rozhovor končí v slepej uličke. Máš pocit, že každý z vás hovorí iným jazykom. Jazykom, ktorému ten druhý nerozumie, no nechce sa ho naučiť.

Počet nedorozumení medzi vami narastá. Zamotaní v konfliktoch nevidíte druhú stranu. Porozumenie a rešpekt sa postupne vytráca. Pritom nechceš veľa - len byť vypočutá a pochopená.

Vo videu sa pozrieme na komunikačné problémy z nezvyčajného uhla, na základe čoho pochopíš, prečo neviete spolu efektívne komunikovať. Zároveň dostaneš aj niekoľko tipov, ako túto situáciu zmeniť k lepšiemu.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

S mojím partnerom sa nedá normálne rozprávať. Akákoľvek moja snaha vždy končí hádkou. 

Komunikačné problémy sú časovanou bombou, ktorá ničí lásku a porozumenie medzi partnermi. Nie je to len o tom, čo hovoríte, ale prečo to hovoríte. 

Nezdravé spôsoby komunikácie

Typické nezdravé komunikačné vzorce, ktoré sa vo vzťahoch veľmi často vyskytujú:


Útočenie vs. stiahnutie sa

Jeden partner obviňuje, kritizuje a ten druhý prestáva komunikovať.

Dominancia vs. submisivita

Jeden partner chce mať vždy pravdu a posledné slovo a ten druhý sa uzatvára a podriaďuje.

Vyhýbanie sa konfliktom vs. vyvolávanie drámy 

Jeden partner zametá problémy pod koberec, chce sa konfliktu za každú cenu vyhnúť, a ten druhý vyvoláva drámu a nepokoj vo vzťahu.

Boj o moc

Jeden partner chce za každú cenu vyhrať nad tým druhým namiesto skutočného počúvania a porozumenia tomu druhému partnerovi.

Obaja partneri pritom túžia byť vypočutí, prijatí, ale ich protikladné komunikačné štýly spôsobujú, že nevedia nájsť tú spoločnú reč.

Nedokážu sa totiž stretnúť na tej polceste a zamotaní v konflikte nevidia jasne tú druhú stranu.

Prechádzajú potom do pasívnej alebo agresívnej bojovej pozície, čo spôsobuje, že sa medzi nimi vytráca porozumenie a rešpekt.

Prečo treba pochopiť naše komunikačné štýly

Veľa ľudí hľadá nástroje na zlepšenie komunikácie ako riešenie ich vzťahových problémov.

Hoci vedieť správne komunikovať je veľmi dôležité pre každý vzťah, musíme najprv nájsť korene problému našej súčasnej komunikácie. To si mnohí z nás neuvedomujú. 

Spôsob, akým komunikujeme, má často hlboké korene v našom detstve a v celej našej emocionálnej histórii.

Ako výchova ovplyvňuje ovplyvňuje náš spôsob komunikácie

Napríklad:

  • Mať hyperkritického rodiča môže často viesť k bojovnému, obviňujúcemu komunikačnému štýlu, lebo dieťa sa naučí brániť a potom neskôr aj útočiť, pretože je neustále pod paľbou kritiky rodiča.
  • Dieťa, ktoré prevzalo úlohu mediátora medzi dvoma bojujúcimi rodičmi, sa v dospelosti môže vyhýbať konfliktom za každú cenu a robí všetko preto, aby boli spokojní iní ľudia, pričom to robí na úkor seba. 
  • Tiché dieťa z hlučnej konfliktnej rodiny sa môže vyhýbať všetkým verbálnym konfliktom, potláčať svoje pocity a protestovať cez svoje správanie.
  • Rozmazané dieťa zase môže vyrásť na dospelého, ktorý má zvyk hádzať vinu na niekoho iného a nepreberať zodpovednosť za svoje činy, za svoje skutky, za svoju komunikáciu. 
  • Človek z emočne chaotickej rodiny môže vytvárať drámu a konflikty v dospelých vzťahoch, pretože to je to, na čo je zvyknutý a čo mu pripadá normálne.
  • Emočne zanedbaná výchova môže viesť k nezrelým interakciám, lebo človek sa nevyzná vo svojich vlastných pocitoch. Nevie, čo má povedať, čo má robiť, a nevie ani pochopiť pocity iného človeka.

Prečo potrebujeme poznať, čo ovplyvňuje náš spôsob komunikácie a spôsob komunikácie nášho partnera

Je to jednoznačne preto, aby sme mohli zlepšiť našu komunikáciu.

Na to však musíme pochopiť, prečo komunikujeme tak, ako komunikujeme práve teraz. Toto porozumenie nám umožní lepšie pochopiť nielen seba, ale aj nášho partnera.

Keď pochopíme, čo ovplyvňuje naše komunikačné štýly, môžeme začať pracovať na zmenách, ktoré vedú k zdravšej a hlavne k efektívnejšej komunikácii v našom vzťahu.

Ako zmeniť zaužívané vzorce komunikácie

Krok č. 1

Uvedom si svoj vlastný komunikačný štýl a jeho korene v minulosti.

Krok č. 2

Maj porozumenie a empatiu pre partnera a jeho príbeh, s ktorým sa ti zdôveril. 

Krok č. 3

Nauč sa nové komunikačné zručnosti a potom ich aplikuj v bežnom živote, napríklad aktívne počúvanie, vyhýbanie sa obviňovaniu, kritizovaniu, stonewallingu a podobne.

Krok č. 4

Mimoriadne dôležité je spoločne pracovať na vytváraní nového spôsobu komunikácie v partnerskom vzťahu.

Nie je to však vôbec jednoduché, lebo keď je človek napríklad nahnevaný, vystresovaný, unavený a začne hádka, zvyčajne chceme byť vypočutí alebo chceme mať pravdu.

Polož si aj tieto otázky:

Aký je môj vzorec komunikácie?

Ako moja výchova ovplyvnila spôsob, akým ja práve teraz komunikujem?

Aký spôsob alebo vzorec komunikácie má môj partner?

Ako môžem lepšie pochopiť môjho partnera a ako mu môžem pomôcť zlepšovať spôsob, akým komunikujeme? 

Aké kroky môžem začať robiť každý deň, aby som začala zlepšovať našu vzájomnú komunikáciu vo vzťahu?

Náš nezdravý spôsob interakcie má negatívny vplyv na vzťah. Dá sa však prelomiť. 

Komunikačné vzorce sú ako tanečné kroky, ktoré sme sa naučili kedysi v detstve. Niekedy tancujeme do rytmu a v harmónii a inokedy si šliapeme po nohách.

Naučiť sa nové kroky a rytmus si však žiada trpezlivosť a ochotu na oboch stranách.

Výsledkom je potom to, že sa naučíme vhodne komunikovať, vieme, ako pristupovať k tomu druhému, vieme si ho vypočuť, vieme mu porozumieť, čo potom vedie k tomu, že náš vzťah bude stále lepší a harmonickejší.

© Dana

Autor fotky: Liza Summer

Zdieľaj s priateľmi
>