Cítiš úzkosť, keď sa ti vzďaľuje?

Cítiš úzkosť a strach. Vždy, keď necítiš jeho blízikosť. Vždy, keď sa stiahne a prestane komunikovať. Nechápeš, jeho správanie. Nechápeš, prečo netúži byť s tebou tak, ako ty túžiš byť s ním. Čím viac sa snažíš k nemu priblížiť, tým viac sa ti vzďaľuje...

Vo videu sa dozvieš, ako funguje úzkostno-vyhýbavý vzťah a prečo partneri v takomto vzťahu prežívajú veľa nespokojnosti.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Potrebuješ jeho blízkosť, ale čím viac sa snažíš k nemu priblížiť, tým viac sa ti on vzďaľuje. Ak cítiš v takejto situácii strach alebo úzkosť, určite si pozri dnešné video. Dozvieš sa v ňom, ako spoznať úzkostno-vyhýbavý vzťah. 

Každý z nás si vytvára vzťahové väzby iným spôsobom a je preto veľmi dobré, keď poznáš ten svoj a keď neskôr zistíš aj to, aký je typ vzťahovej väzby tvojho partnera.

Typy vzťahových väzieb

Podľa teórie vzťahových väzieb rozlišujeme tri základné typy vzťahových väzieb. Prvý typ je bezpečná vzťahová väzba. Druhý typ je úzkostná vzťahová väzba a tretí typ je vyhýbavá vzťahová väzba.

V dnešnom videu budem hovoriť len o vyhýbavej a úzkostnej vzťahovej väzbe.

V čom spočíva rozdiel medzi úzkostnou a vyhýbavou vzťahovou väzbou

Úzkostná vzťahová väzba

Pokiaľ si človek, ktorý má úzkostnú vzťahovú väzbu, tak je pre teba veľmi dôležitá blízkosť iného človeka. V takomto prípade máš vždy úzkosť alebo strach o tento vzťah, o tohto partnera. 

Máš strach, že ťa partner opustí. Máš strach, že ťa partner odmietne.

Vyhýbavá vzťahová väzba

Opačným typom vzťahovej väzby je vyhýbavá vzťahová väzba a človek, ktorý má tento typ vzťahovej väzby, kladie veľký dôraz na priestor, ktorý potrebuje. Potrebuje oveľa viac slobodného voľného priestoru pre seba ako iní ľudia.

Takýto človek má strach z toho, že ten druhý od neho chce príliš veľa blízkosti, príliš veľa intimity. Ak toto cíti, potrebuje spraviť krok vzad. Potrebuje si vytvoriť odstup.

V oboch prípadoch ide z ich strany o veľkú neistotu, ktorú cítia vo vzťahu,
ale táto neistota sa prejavuje opačným spôsobom.

U človeka, ktorý má úzkostnú vzťahovú väzbu, sa tá neistota prejavuje strachom z opustenia, strachom z toho, že sa vzťah skončí, strachom z toho, že príde o lásku partnera. V takomto prípade sa preto tento človek snaží neustále byť čo najbližšie k svojmu partnerovi.

Človek s vyhýbavou vzťahovou väzbou prejavuje neistotu formou strachu z priveľkej blízkosti, z priveľkej intimity. Keď toto cíti vo vzťahu, tak sa stiahne a vytvára si priestor, ktorý pre seba potrebuje, pretože on má veľký strach z toho, že príde o tento priestor, ktorý je pre neho veľmi dôležitý.

Ak máš úzkostnú vzťahovú väzbu alebo vyhýbavú vzťahovú väzbu, je veľmi pravdepodobné, že si vo vzťahu s človekom, ktorý má opačný typ vzťahovej väzby. Je to práve z toho dôvodu, že ľudia, ktorí majú úzkostnú vzťahovú väzbu, sú magneticky priťahovaní k ľuďom, ktorí majú vyhýbavú vzťahovú väzbu. Vzťah takýchto ľudí je však veľmi náročné udržať.

Nenechaj svoje vzťahy na náhodu

Akadémia vzťahov

Ako vyzerá úzkostno-vyhýbavý vzťah

Základným znakom takéhoto vzťahu je, že partneri majú rôznu potrebu vzájomnej blízkosti.

Kým človek, ktorý je úzkostný, má potrebu čo najviac byť s partnerom, čo najviac pociťovať blízkosť, čo najviac cítiť, že partner je tu s ním, a počuť, že ho partner ubezpečuje napríklad o tom, že ho miluje, tak vyhýbavý partner potrebuje mať vlastný priestor, odstup, aby mal možnosť byť sám so sebou a  spracovať svoje pocity. 

Každý z týchto partnerov chce niečo úplne iné, lebo jeden chce blízkosť, ale ten druhý chce priestor a tým pádom odstup.

V takomto prípade človek z úskostnou vzťahovou väzbou začne rozmýšľať: "Ako mám tohto svojho partnera opäť stiahnuť k sebe, aby som sa cítila k nemu bližšie, aby sme sa priblížili?" A začne robiť všetko preto, aby sa tak stalo. 

Na druhej strane u partnera výbavého sa toto nestretne s pozitívnym ohlasom, pretože vyhýbavý partner akékoľvek snahy o priblíženie pociťuje ako snahu ho tlačiť do niečoho, ako snahu ho obrať o jeho priestor.

A práve vtedy, keď vyhýbavý partner cíti, že úzkostný partner chce veľa jeho pozornosti, blízkosti, intimity, sa stiahne a vytvára si odstup. Je to preto, lebo sa bojí, že o ten svoj priestor príde.

Úzkostný partner v takejto situácii nevie, čo má robiť. Cíti sa stále horšie. Cíti, že jeho úsilie nie je opätované. A keď sa toto opakuje a trvá to dlhšiu dobu, tak má pocit, že je v jednostrannom vzťahu. Že v tomto vzťahu je jediný, ktorý sa snaží niečo robiť, a ten druhý partner si to nevšíma.

Tento pocit je ešte horší, pretože spôsobuje, že sa partneri začnú navzájom odcudzovať a myslia si, že jeden druhého nedokážu pochopiť, alebo že ten jeden nedokáže pochopiť potreby toho druhého.

Takýto vzťah môžeme brať aj ako dosť nestabilný a nestabilný v tom zmysle, že úzkostný partner potrebuje veľa pozornosti, blízkosti, ale namiesto toho vidí, že sa mu partner vzďaľuje a že sa pred ním uzatvára. 

Vyhýbavý partner má zase pocit, že vo vzťahu nedokáže dýchať, pretože sa partner naňho úplne upol, nafixoval, nalepil, že ho berie za zodpovedného za svoje šťastie, že chce od neho priveľa a on mu to nedokáže poskytnúť.

Takže v takejto situácii jasne vidíme, že na obidvoch stranách narastá nespokojnosť, pretože ani jeden z partnerov nevie od toho druhého dostať to, čo je preňho dôležité, čo tak veľmi pre svoj život potrebuje. 

Práve toto spôsobuje, že sa potom pozerá jeden partner na toho druhého spôsobom: On ma nechápe. On mi vôbec nerozumie. On je vinný za problémy, ktoré vo vzťahu máme.

V skutočnosti nechápe ani jedna strana, že tie problémy vznikajú z toho dôvodu, že oni ako partneri sú nekompatibilní v ich potrebách, pretože každý má úplne inú mieru potreby vzájomnej blízkosti.

A práve to je hlavný dôvod, prečo nedokážu riešiť tie spoločné problémy a prečo je pre nich veľmi ťažké udržať takýto vzťah.

V žiadnom prípade to neznamená, že by ľudia, z ktorých jeden má úzkostnú vzťahovú väzbu a druhý vyhýbavú vzťahovú väzbu, nemohli dobre fungovať vo vzťahu.

Je však dôležité, aby si uvedomili, aké sú rozdielne ich požiadavky, a zároveň aby vedeli, ako majú robiť kompromisy spôsobom, že dokážu vychádzať v ústrety svojmu partnerovi, ale zároveň aby nepotláčali svoje potreby, aby nešli proti sebe.

O tom sa viacej dozvieš na živom vysielaní v Akadémii vzťahov. Pokiaľ máš záujem sa stať členkou Akadémie vzťahov, všetky podrobnosti o nej nájdeš tu

© Dana

Autor fotky: Ivan Samkov

Zdieľaj s priateľmi
>