Prečo vzťah nefunguje, hoci sa milujete

Keď je vo vzťahu láska, všetko sa zvládne. Táto veta sa stala tvojou mantrou, ktorú si neustále opakuješ. Vo chvíľach, keď sa po hádke rozhostí dlhé nepríjemné ticho, keď spolu opäť "končíte", keď vidíš priepastné rozdiely vo vašich predstavách o spoločnom živote. Opakuješ si ju aj vtedy, keď v snahe udržať tento vzťah potláčaš svoje potreby a toleruješ príliš veľa.

Nepochybuješ o tom, že sa milujete, lebo práve tá silná láska vás vracia stále k sebe. Nevieš však pochopiť, prečo toľko vecí nezvládate. Prečo váš vzťah pripomína jazdu na horskej dráhe, kde chvíľu prežívate opojné pocity a slasť, no po chvíli padáte na dno a neviete si prísť na meno.

Vo videu sa pozrieme na lásku inými očami. Bez filtrov, bez prikrášľovania, lebo pravá láska ich nepotrebuje, aby sme si uvedomili jej krásu a výnimočnosť. Rozbijeme preto "klamstá" o láske, ktoré sa bežne hovoria, no v skutočnosti nám viac ubližujú ako pomáhajú.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Milujeme sa, ale v tom našom vzťahu to tak nevyzerá. Prečo sa nám toto deje? Toto je veľmi častá otázka a práve preto sa v dnešnom videu pozrieme bližšie na lásku a prečo naše očakávania, ktoré sú často veľmi vysoké, môžu negatívne ovplyvňovať naše vzťahy

Cieľom tohto videa nie je v žiadnom prípade spochybňovať, že láska je úžasná, že láska je pre nás ľudí veľmi dôležitá a že náš život je tým lepší, čím viac lásky máme okolo seba.

Ale na druhej strane je potrebné, aby sme sa prestali na lásku pozerať tými očami, že tá láska je úplne všemocná, že tá láska je zázračný liek na všetky problémy, ktoré máme.

Pretože týmto spôsobom, touto idealizáciou a glorifikáciou lásky ideme vlastne proti sebe a proti tomu, aby tie naše vzťahy boli čo najlepšie.

Práve preto v tomto videu sa chcem venovať tejto téme a pozrieť sa na 3 také veľmi časté tvrdenia a zároveň ukázať, prečo tieto tvrdenia nemajú nič spoločné s realitou.

Úplne na začiatok však chcem ešte podotknúť jednu veľmi dôležitú vec. Keď hovoríme o láske, tak väčšine z nás sa pod týmto pojmom objaví predstava tých úžasných pocitov.

To, že cítime k niekomu niečo tak silné, niečo tak fantastické. A práve preto je potrebné vedieť aj pomenovať, čo tá láska naozaj je.

Samozrejme, že tá láska je aj tá silná emocia, ale zároveň, že láska je v prvom rade... naša aktivita. Je to to, čo sme ochotní robiť pre druhého človeka úplne nezištne, pretože ho milujeme, pretože chceme, aby ten človek sa cítil dobre, aby sa cítil milovaný, aby sa cítil spokojný, naplnený a šťastný.

A práve preto veľmi často si lásku aj zamieňame so stavom, ktorý pociťujeme na začiatku v tej fáze zamilovanosti.

Je potrebné vedieť odlišovať, čo je zamilovanosť a čo je láska. Čo sa deje v tej fáze zamilovanosti a čo sa deje v tej fáze, keď už môžeme skutočne povedať, že ide o lásku a nielen o zamilovanie.

Na túto tému som urobila aj video Je to naozaj láska? Ako odlíšiť lásku od zamilovanosti, v ktorom si viac priblížime rozdiely medzi láskou a zamilovanosťou.

Teraz sa už môžeme venovať tým dôležitým tvrdeniam o láske, ktorým veľmi často veríme.

Všetko, čo potrebujem, je láska

A takýmto ponímaním lásky sa nám potom veľmi často stáva, že ideme do vzťahu s človekom len na základe tých našich emócií, na základe toho silného emocionálneho puta, ktoré cítime voči tomuto druhému človeku a myslíme si, že toto úplne stačí, pretože tá láska je to jediné, čo potrebujeme, aby sme v tom vzťahu úspešne fungovali.

Neuvedomujeme si však jednu dôležitú vec a to je to, že my sa môžeme zamilovať a my môžeme dokonca milovať človeka, ktorý sa k nám vôbec nehodí, ktorý má úplne iný pohľad na svet, ktorý má úplne iné hodnoty. To znamená, že on považuje za akceptovateľné niečo, čo ty už nepovažuješ za akceptovateľné. On má úplne inú víziu života, ako máš ty.

Môžeš sa dokonca zamilovať a milovať človeka, ktorý sa k tebe nespráva dobre, ktorý ťa odmieta, ktorý je možno k tebe agresívny.

Takisto sa ti môže stať, že sa zamiluješ a miluješ človeka, ktorý je v totálnom chaose, pretože ten jeho život je v takom neporiadku, že sám nevie, čo s tým má robiť, ale on toto všetko prinesie aj do toho tvojho života.

V tomto prípade vidíš, že my môžeme skutočne milovať hocikoho a to, že niekoho milujeme, že cítime k nemu to silné puto, tak to vôbec neznamená, že tento človek je pre nás ten vhodný, ten, s ktorým dokážeme vytvoriť kvalitný vzťah.

Práve preto je potrebné okrem toho, že niečo úžasné voči tomu druhému cítime, mať otvorené oči a sledovať aj iné veci.

Pretože ak si myslíme, že tá láska je tá jediná, tá najdôležitejšia, tak v tom prípade sa nám stane presne to, že ignorujeme možno správanie alebo charakterové vlastnosti toho človeka, ktoré nie sú v súhľade s tým, čo potrebujeme my alebo s tými morálnymi hodnotami, ktoré my máme.

Môže sa nám stať, že zámerne zatvárame oči pred týmto. A úplne najhoršie je, keď začneme určité charakterové črty toho druhého človeka ospravedlňovať. 

Pretože akonáhle začneš hľadať ospravedlnenia pre jeho správanie, ktoré sa ti nepáči, a zdôvodnenie, prečo to nie je také zlé, ako to cítiš, tak toto je ten najsilnejší signál, že toto nie je v poriadku a že toto je vec, ktorá tebe veľmi vadí a na ktorú by si mala upriamiť svoju pozornosť.

Práve preto úplne na začiatok je potrebné vždy vedieť, že napriek tomu, že tá láska je veľmi dôležitá, je zásadná, nikdy nenahradí kompatibilitu.

Nikdy nenahradí tie ďalšie hodnoty, ktoré sú potrebné, aby ste ako partneri mali v súlade, aby ten vzťah medzi vami fungoval dobre. 

Láska je všemocná

Veľmi časté tvrdenie je aj to, že láska zvládne všetko. Že láska úplne všetko pokorí, pretože akonáhle máme medzi sebou tú silnú lásku, akonáhle sa veľmi milujeme, tak my zvládneme úplne všetko. Všetko, čo nám život prinesie.

A v tomto prípade by som povedala, že nie je to, žiaľ, úplne pravda, pretože ak by to bola pravda, tak by v tých našich vzťahoch napriek tomu, že sa s partnerom milujeme, nebolo tak veľa rôznych problémov.

Nemyslím také bežné problémy, ktoré sú v každom vzťahu, dokonca aj v tom najlepšom a najzdravšom vzťahu, ale myslím tým na vzťahy, kde dvaja ľudia sú v neustálom konflikte.

Kde dvaja ľudia lietajú od nuly na sto, sú ako na horskej dráhe s tými emóciami, a to práve preto, že sa nedokážu zosúladiť v podstatnej časti názorov na veci, ktoré sú vo vzťahu dôležité.

Títo ľudia žijú vo vzťahu, kde sú neustále hádky, konflikty, zmierovania, odprosovanie, neustála snaha, že tentokrát to začneme znova a bude to lepšie, neustále rozchádzanie a neustále schádzanie, aby nakoniec zistili, že opäť to nefunguje a opäť je tam ten konflikt a opäť je tam tá hádka a takto dynamika ich vzťahu beží dokola.

V takomto prípade je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ to v tom vzťahu takto funguje, napriek tomu, že títo dve ľudia si tvrdia, že: "My sa milujeme a tentokrát to zdoláme, tentokrát to všetko vyriešime." nebude to fungovať dovtedy, kým tí ľudia nebudú vedieť zvládať efektívnu komunikáciu, kým tí ľudia nebudú chcieť riešiť konkrétne problémy, ktoré vznikli vo vzťahu.

Pretože pokiaľ ide o vzťahy, ktoré sú nezdravé alebo dokonca toxické, tak sa stáva to, že konflikty zostávajú nevyriešené napriek tomu, že po hádkach dochádza k zmiereniu a k tomu, že tí ľudia chcú možno aj začať odznova a začať lepšie tieto veci ovládať, ale nedokážu to urobiť.

Nedokážu to z toho dôvodu, že oni sú stále rovnakí. Oni prakticky nič nezmenili na svojom správaní, nič nové sa nenaučili, nepristupujú k problémom iným spôsobom, ako to robili doteraz.

A ak robíme jednu vec stále dokola rovnako, tak jednoznačne nemôžeme dostávať úplne iný výsledok, ale dostávame výsledok, ktorý je identický.

Práve preto je potrebné vedieť, že napriek tomu, že láska medzi tými dvoma ľuďmi tam môže byť úplne úžasná, že tam môže byť veľmi silné fyzické a citové spojenie, že tí ľudia chcú byť spolu, napriek tomu nevedia spolu normálne žiť, normálne fungovať. 

Takže jednoznačne to tvrdenie, že láska vyrieši problémy, nie je pravé a nie je správne, pretože láska ako taká nevyrieši všetky problémy, pretože tie problémy musia chcieť riešiť tí dvaja ľudia a na to musia mať tie ďalšie schopnosti a zručnosti, aby vedeli, ako treba tieto veci riešiť, a ochotu tieto veci riešiť. 

Pre lásku sa treba obetovať a pre lásku treba trpieť

V tomto prípade je potrebné dať toto tvrdenie na správnu mieru.

Je úplne normálne, že keď sme vo vzťahu s iným človekom, ktorého milujeme, tak sa snažíme robiť čo najviac pre tohto človeka, aby sme mu ukázali, že nám na ňom záleží, že napĺňame jeho potreby, že chceme, aby ten človek sa cítil s nami šťastný, aby sa cítil naplnený, aby cítil, že stojíme pri ňom.


Toto je to krásne na láske. Toto je presne to, o čom tá láska je. Že dávame úplne nabok to svoje ego a nezištne sa snažíme robiť niečo pre toho druhého človeka.


Takto majú vzťahy fungovať.


Samozrejme, niekedy prichádzajú na rad aj kompromisy.

Na tomto nie je nič zlé, ale akonáhle začneme sabotovať sami seba a začneme úplne strácať seba v tom vzťahu, to znamená, že vždy potlačíme seba, že obetujeme všetky svoje potreby, že strácame sebadôveru, sebaúctu, vlastnú dôstojnosť, tak v takomto prípade si treba uvedomiť, že toto už nie je o láske.

Pretože žiadna hláska nemôže chcieť, aby si v nej stratila samu seba, aby si stratila svoju vlastnú identitu, aby si obetovala to, čo je pre teba zásadné, čo ťa robí takým človekom, akým si.

Akonáhle začneš strácať svoju sebahodnotu, začneš akceptovať veci, ktoré by si nemala akceptovať vo vzťahu, len preto, aby si si udržala tento vzťah, aby si si udržala tohto partnera, toto už vôbec nie je o láske.

Takže ako vídíš, ani v tomto prípade neplatí to, že pre lásku treba trpieť a pre lásku sa treba obetovať. Pretože akonáhle začneme trpieť len preto, aby sme si udržali partnera, aby sme si udržali daný vzťah, v tomto prípade to nie je o láske, ale o problematickom vzťahu, ktorý máme voči sebe.

V tomto videu si sa dozvedela niekoľko pohľadov na lásku a vyvrátila som niektoré tvrdenia o láske, s ktorými sa veľmi často stretávam. Samozrejme, že možno niektorí ľudia budú mať opačné názory a budú spochybňovať všetky tieto moje tvrdenia.

Vôbec nespochybňujem, že láska je veľmi dôležitá, že láska je ten najúžasnejší cít, ktorý môžeme cítiť, pretože nás robí lepšími ľuďmi a čím viac jej máme vo svojom živote a čím viac ľudí okolo nás nám ju dáva, tak tým nám je lepšie, tým sa cítime lepšie na tomto svete.

Láska je veľmi dôležitá a nikdy som nepovedala nič proti tomu, ale jednoznačne láska nie je všetko. Na toto treba myslieť vždy, keď budeme vstupovať do nového vzťahu, ale aj keď sme vo vzťahu.

© Dana

 Autor fotky: Pavel Danilyuk

Zdieľaj s priateľmi
>