Emocionálne nezrelý partner

Zasa sa zaťal. Je to jeho bežná reakcia, keď sa chceš s ním rozprávať o niečom, čo ťa ťaží. Vraví, že všetko príliš dramatizuješ a on má kopec svojich starostí, nie zabíjať čas zbytočným rozprávaním. Márne sa pokúšaš mu vysvetliť, že je to pre teba dôležité. Nepočúva. Nechce pochopiť. Nechce vidieť, že sa medzi vami vytvára priepasť. Nevzdávaš sa a snažíš sa neprerušiť spojenie. Tvoj hlas je však stále slabší, lebo vzdialenosť medzi vami sa zväčšuje. Spojenie sa stráca...

Toto video nie je zamerané na to, aby sme hádzali obvinenia na jednu alebo druhú stranu. Jeho účelom je uvedomiť si, aká dôležitá je pre každý vzťah "emocionálna" zrelosť partnerov, a ako sa prejavuje jej opak - emocionálna nezrelosť, ktorá je zdrojom mnohých zbytočných konfliktov.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Emocionálna nezrelosť je zdrojom mnohých problémov vo vzťahoch, pretože s biologickou zrelosťou nejde ruka v ruke. Prejavuje sa tak, že partner nie je schopný ovládať svoje emócie a tým pádom nevie pristupovať ani k riešeniu rôznych situácií vo vzťahu takým spôsobom, aby sa nedotkol emócií toho druhého človeka a aby neohrozoval vzťah.

Signály, že tento človek nie je emocionálne zrelý

Toto je to, čo potrebuješ skutočne vedeť, ak chceš budovať zdravý vzťah. 

Vyhýba sa ťažkým konverzáciám

V každom vzťahu mávame obdobia, keď riešime rôzne problémy, pretože vzťah bez problémov neexistuje. 

Človek, ktorý je emocionálne nezrelý, sa tvári, že tieto problémy neexistujú, snaží sa ich zametať pod koberec a potlačiť ich do úzadia. 

Nechce vstupovať do rozhovorov a za každú cenu sa chce vyhnúť priamej komunikácii. Akonáhle s ním chce partner otvoriť rozhovor na dôležitú tému, tak sa stiahne, prestane komunikovať, prestane sa baviť, začne trestať tichom, alebo ide do útoku.

Takže ani jeden, ani druhý spôsob nie je zameraný na to, aby sa skutočne dvaja partneri dokázali porozprávať o témach, ktoré ich ťažia a ktoré treba vo vzťahu riešiť.

Tu si treba vždy uvedomiť, že nepríjemné konverzácie, nepríjemné rozhovory neprinášajú radosť nikomu. Nikto sa v nich necíti dobre, pretože vyvolávajú v nás nepríjemné emócie.

Ale človek, ktorý nie je emocionálne zrelý, si neuvedomí, že sú nevyhnutné a že bez týchto "ťažkých" rozhovorov nie je možné budovať kvalitný vzťah.

Práve to, ako vieme ísť do ťažkých rozhovorov, ako sme ochotní mať tieto ťažké rozhovory, determinuje, aký budete náš vzťah kvalitný a úspešný.

Čo brzdí emocionálne nezrelého človeka od toho, aby vstupoval do ťažkých rozhovorov

Je to predovšetkým to, že tento človek má strach sa otvoriť. Pretože takýto rozhovor si vyžaduje, aby sme ukázali, akí naozaj sme.

Bez toho, aby sme sa skrývali za fasádu, že my sme tí, ktorí všetko zvládnu, ktorí nerobia chyby, ktorí si vždy vedia poradiť.

Pretože práve tým, že idem do tohto rozhovoru, tak som ochotná hovoriť o všetkom, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči, kde vidím problém, z čoho mám strach, kde vidím neistotu, s čím si neviem poradiť, kde som spravila ja chyby.

Samozrejme, je s tým spojené to, že si priznám svoje chyby. A toto všetko emocionálne nezrelý človek nedokáže robiť, pretože on nevie prijať zodpovednosť za svoje emócie, pomenovať svoje emócie, lebo mu chýba sebauvedomenie, pretože od neho sa treba odrážať vždy.

Takže v prípade, že si s čovekom, ktorý sa vyhýba ťažkým rozhovorom, tak si treba uvedomiť, že toto skutočne vedie k tomu, že sa problémy zametajú pod koberec, že sa problémy neriešia, čo možno krátkodobo funguje, pretože máme pokoj vo vzťahu, ale dlhodobo to nefunguje, pretože tie problémy tam sú, ony sa samy od seba nevyriešia a potom nás prekvapia, zaskočia práve svojou  intenzitou, pretože neustále narastajú.

Video "Ako spoznať emocionálnu zrelosť" nájdeš v Akadémii vzťahov.

Ako spoznať emocionálnu nezrrelosť

Neprejavuje vlastnú zraniteľnosť

Vlastná zraniteľnosť sa prejavuje práve tým, že ukážeme svoje emócie. Ukážeme priamo, že máme strach, že máme neistoty, že možno nevieme práve v tejto situácii si poradiť, že nemáme odpovede na niektoré otázky.

Taktiež ukazujeme partnerovi, že sme spravili nejaké chyby a prijímame za ne svoju zodpovednosť. Toto je skutočne veľmi ťažké, pretože v tejto situácii to mnohí ľudia berú tak, že sa ukazujem ako slabý človek

Ale skutočnosť je taká, že sa prejavuješ ako človek. Ako človek, ktorý má svoje slabosti, ktorý nevie vždy, čo má robiť, ktorý má svoje strachy, ktorý robí chyby, pretože ich robíme všetci.

Takže pokiaľ pristupujeme vo vzťahu k partnerovi tak, že neukazujeme túto svoju zraniteľnosť, tak jednoznačne robíme to, že nevytvárame dôveru medzi mnou a mojím partnerom.

Nevytvárame ani spojenie s partnerom, pretože práve to, že sa zverujem partnerovi, že ho púšťam do toho svojho života, že mu skutočne ukazujem, aký som, alebo aká som, tak to je presne to, čo je nevyhnutné na to, aby sme vytvárali veľmi hlboké emocionálne spojnie a zároveň tým prehlbujeme intimitu medzi nami.

Pokiaľ toto vo vzťahu chýba, tak nie je možné vytvárať hlboké spojenie medzi nami.

Nevie prijať konštruktívnu kritiku

Emocionálne nezrelý človek v prípade konštruktívnej kritiky reaguje úplne ináč ako človek, ktorý je emocionálne zrelý.

Nikto z nás nemá rád, keď nás niekto kritizuje, keď nám niekto vytkne nejakú chybu, keď nám niekto vyhodí na oči, čo sme možno nespravili, aj keď sme to slúbili, pretože v týchto situáciách sa necítime dobre. Cítime možno vinu za to, čo sme nespravili alebo čo sme spackali. Ale cítime zároveň hnev na tohto človeka, že nám toto hovorí.

Zároveň sa cítime nedocenení, pretože si povieme, že ale prečo vyťahuje na mňa toto, keď ja možno x iných veci robím dobre?

Problém nie je v tom, že máme tieto pocity. Problém je v tom, ako na základe týchto pocitov reagujeme. Pretože práve tu vidíme, ako reaguje rozdielne človek, ktorý je emocionálne zrelý a emocionálne nezrelý.

Emocionálne nezrelý človek reaguje veľmi impulzívne na základe toho, čo práve vtedy cíti. Nerozmyšľa nad tým, čo stojí za tým, čo mu ten druhý človek povedal, ale ide hneď do útoku, začne kritizovať toho druhého človeka, možno mu povie niečo špatné.

Reaguje impulzívne

Toto je tiež veľmi dôležitý znak emocionálne nezrelých ľudí, pretože nevedia spracovať svoje emócie alebo emócie, ktoré v danej situácii cítia, a práve to ich núti k tomu, aby hneď impuzívne zaútočili, aby hneď impuzívne reagovali bez toho, aby rozmýšľali. 

Človek, ktorý je emocionálne zrelý, rozmýšľa nad svojimi emóciámi. Snaží sa pochopiť, prečo mu ten druhý človek niečo hovorí. A v prípade, že spravil chybu, uzná si ju a zároveň ukáže, že mu je lúto, že túto chybu spravil.

V takomto prípade sa rozhovor odvíja úplne ináč ako vtedy, keď človek reaguje veľmi impulzívne, pretože impulzívne reakcie nikdy nevedú k riešeniu žiadneho problému, ale jednoznačne eskalujú konflikt.

Nezáleží mu na potrebách partnerky

Veľmi dôležitým signálom, že si s emocionálne nezrelým človekom, je aj to, akým spôsobom tento človek pristupuje k napĺňaniu tvojich potrieb.

Pretože každý vzťah je o tom, že dávame, ale aj berieme. Je teda o dávaní a príjmaní, ktoré musí plynúť v obidvoch smeroch, aby sme boli obaja vo vzťahu spokojní.

Často sa však stáva, že to dávanie a prijímanie neplynie v obidvoch smeroch. Že tu nie je reciprocita - nie je tu opätovanie. 

Jedna strana sa viac zameriava na to, že len berie, a druhá strana tým pádom viacej dáva.

V tomto prípade nastáva nerovnováha a vzťah nemôže fungovať tak dobre, ako by sme chceli. Je to práve preto, že človek, ktorého potreby nie sú naplnené, sa necíti dobre.

Cíti, že je braný len ako niečo samozrejmé, že na ňom a na jeho potrebách nezáleží, že je určitým spôsobom podceňovaný partnerom.

Väčšinou ľudia, ktorí sú emocionálne nezrelí, sa zameriavajú len na seba. Zameriavajú sa na to, čo oni dostanú od partnera, čo oni dostanú od vzťahu, ale na ľahkú váhu berú to, že na tej druhej strane je človek, je tam ten partner, ktorý taktiež chce niečo dostať, že tiež má svoje potreby a že vzťah môže fungovať dobre len vtedy, keď potreby budú naplnené na obidvoch stranách.

Takže v tomto prípade vidíš, že emocionálne nezrelý človek je zameraný na seba, ale nepozerá na to, aké sú potreby jeho partnera, a vôbec neberie do úvahy potrebu reciprocity - opätovania toho, čo dostáva od toho druhého.

Takže toto bolo 5 signálov toho, že si vo vzťahu s človekom, ktorý nie je emocionálne zrelý, ale zároveň to môže byť aj 5 signálov, že ty sama sa prejavuješ vo vzťahu ako emocionálne nezrelá partnerka.

Pokiaľ ťa táto téma zaujíma, tak oveľa viac signálov nájdeš v pokračovaní tohto videa, ktoré je v Akadémii vzťahov. 

© Dana

Autor fotky: Ketut Subiyanto

Zdieľaj s priateľmi
>