Emocionálna nevera (keď nejde len o priateľstvo)

Nechceš byť paranoidná ani žiarlivá, no napriek tomu sa nevieš ubrániť divnému pocitu, ktorý v tebe vyvoláva jeho príliš dôverný vzťah s kamarátkou. Na chvíľu ťa uspokojí svojím ubezpečením, že je to len kamarátka, no chvíľkovú spokojnosť začnú veľmi rýchlo nahlodávať pochybnosti o tomto vzťahu. Ide naozaj len o bežné priateľstvo alebo je za tým niečo viac? 

Vo videu sa dozvieš, kde je hranica medzi priateľstvom a emocionálnou neverou a prečo sa ľudia emocionálnej nevery dopúšťajú.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Tvoja intuícia ti hovorí, že niečo nie je v poriadku. Tvoj partner má totiž veľmi blízky vzťah k svojej kamarátke, no pri každej konfrontácii to odmieta a tvrdí, že je to len kamarátka. Naozaj si to nemáš všímať alebo môže byť za tým niečo viac?  

Emocionálna nevera zvyčajne nezačína zámerne, práve naopak. Začína nevinne priateľstvom, ktoré sa prehlbuje natoľko, že nad ním postupne dvaja ľudia stratia kontrolu.

Rozdiel medzi emocionálnou neverou a platonickým priateľstvom 

Je úplne normálne, že s dobrým kamarátom zdieľame veľa osobných súkromných informácií a taktiež to, že máme medzi sebou veľmi silné emocionálne spojenie.

 • Ak však toto emocionálne spojenie sa neustále prehlbuje, 
 • ak sa zdieľajú informácie, ktoré by mali zostať len medzi partnermi
 • a ak navyše narastá aj sexuálna príťažlivosť medzi týmito dvoma ľuďmi, 

tak v takomto prípade už nejde o bežné priateľstvo

Varovné signály, že sa bežné priateľstvo mení alebo už zmenilo na emocionálnu neveru 

Pokiaľ sa človek dopúšťa emocionálnej nevery, má určitý špecifický vzťah k svojmu "dobrému priateľovi/priateľke".

Tento prístup sa vyznačuje tým, že: 

 • veľmi často na tohto priateľa myslí, dokonca o ňom sníva,
 • snaží sa byť čo najviac s ním v kontakte, a to nielen vtedy, keď sú napríklad spolu, napríklad niekde na pracovisku, ale aj vtedy, keď nie sú spolu (napríklad si píšu správy, e-maily alebo dokonca spolu telefonujú, často aj v nevhodnom čase),
 • zdieľajú spolu určité informácie, ktoré by mali zostať len medzi partnermi alebo dokonca niekedy aj viac informácií ako so svojím partnerom, čo sa napríklad môže prejaviť tak, že prvý človek, ktorému poviem o dôležitých dobrých aj zlých veciach v mojom živote, je práve priateľ a nie partner, 
 • myslí si alebo je dokonca presvedčený, že práve priateľ mu rozumie viac ako partner a že majú veľmi veľa spoločného, 
 • medzi tými dvoma ľuďmi funguje sexuálna príťažlivosť, 
 • držanie tohto priateľstva v tajnosti alebo vynechávanie dôležitých informácií o interakcii s priateľom, čo postupne vedie k vytváraniu rôznych tajomstiev, ale aj ku klamstvám,
 • nechce svojmu partnerovi hovoriť o tom, ako sa napríklad stretáva so svojím priateľom, o interakciách, že napríklad boli spolu na obede alebo že si spolu telefonovali, alebo že spolu niečo riešili - takomto prípade dochádza k tomu, že sa stále zväčšuje priepasť medzi partnermi, pretože emocionálne spojenie sa buduje nie s partnerom, ale s priateľom,
 • porovnáva svojho priateľa s partnerom a to porovnanie zvyčajne vedie k tomu, že priateľ je považovaný za toho lepšieho, za toho, čo má preňho väčšie pochopenie, pričom partner z tohto porovnania vychádza vždy ako ten horší, 
 • má väčšiu radosť zo stretnutia so svojím priateľom ako zo stretnutia so svojím partnerom,
 • mení sa jeho správanie voči partnerovi, a to zásadným spôsobom, pretože si začne vytvárať odstup od svojho partnera, venuje mu stále menej a menej času, stráca záujem o intimitu so svojím partnerom, začne stále viac a viac kritizovať svojho partnera a prejavovať svoju nespokojnosť,
 • obhajuje svoje správanie pred sebou - človek, ktorý sa dopúšťa emocionálnej nevery, sám seba presviedča, že ide len o priateľstvo, že nerobí nič zlé, 
 • obhajuje svoje správanie pred partnerom - pokiaľ sa s ním chce na túto tému baviť jeho partner, je podráždený a snaží sa ho odbiť práve tým, že nejde o nič,  je to len priateľstvo medzi ním a tou druhou osobou. V prípade, že jeho partner stále viac nalieha, tak mu tvrdí, že je úplne mimo a že vôbec nemá pravdu. 

Emocionálna nevera vs mikropodvádzanie

V súvislosti s emocionálnou neverou je potrebné spomenúť aj mikropodvádzanie, pretože medzi nimi je zásadný rozdiel.

Kým emocionálna nevera si vyžaduje prehlbovanie emocionálneho spojenia medzi dvoma ľuďmi a tým pádom prichádza z obidvoch strán, pri mikropodvádzaní nie je potrebná reciprocita. To znamená, že ide len z jednej strany a nemusí sa pri nej prehlbovať emocionálne spojenie.

Prečo sa ľudia dopúšťajú emocionálnej nevery

Dôvody môžu byť rôzne, veľmi časté sú napríklad tieto:

 1. niektorí ľudia majú problém komunikovať s partnerom o svojich emocionálnych potrebách, 
 2. napriek tomu, že komunikujú o svojich emocionálnych potrebách, tak partner tieto potreby nevie alebo nechce naplniť
 3. partner ich už nepriťahuje tak ako predtým, 
 4. potrebujú si zvyšovať svoje ego,
 5. páči sa im pocit, aký majú zo seba, keď sú s priateľom (napríklad sa cítia viac sexy, viac žiadaní, viac uznávaní), pretože vo svojom vzťahu sa cítia možno zanedbávaní, odmietaní a prehliadaní. 

Ľudia si často emocionálnu neveru nechcú priznať a podceňujú jej nebezpečenstvo pre vzťah. Práve preto je dôležité, aby sa človek, ktorý sa dopúšťa emocionálnej nevery, dokázal pozrieť objektívne na to, čo robí, čo vôbec nie je jednoduché. 

Môže si položiť takéto otázky: 

Otázka č. 1: 

Ako by som sa cítila/-l, ak by môj partner/-ka zdieľal/-la rovnaký level emocionálnej intimity so svojou kamarátkou/kamarátom, aký ja zdieľam so svojím kamarátom/kamarátkou? 

Otázka č. 2: 

Ako by som sa cítila/-l, keby môj partner/-ka mal/-la rovnaké konverzácie so svojou kamarátkou/kamarátom, ako mám ja so svojím kamarátom/kamarátkou, a ja by som si túto konverzáciu buď vypočula, alebo by som si ju prečítala?

Otázka č. 3: 

Ak by nešlo o moje správanie, ale o správanie môjho partnera/-ky, považovala/-l by som toto správanie za úplne normálne alebo by ma znepokojilo a považovala/-l by som ho za prekročenie hranice vhodného správania? 

Práve tým, že si odpovie takýto človek pravdivo na tieto otázky, zistí, ako by sa cítil.

Ak si odpovie, že:

 • bol by som rozrušený, bol by som nahnevaný, bol by som sklamaný, bol by som zranený, bol by som žiarlivý ... 

tak toto znamená, že jeho správanie prekračuje už tú hranicu bežného kamarátstva a prechádza práve do emocionálnej nevery alebo už tam je rozvinutá emocionálna nevera. 

Aký vplyv môže mať emocionálna nevera na vzťah 

Hoci pri emocionálnej nevere nedochádza k fyzickej intimite, môže byť pre vzťah mimoriadne nebezpečná.

Je to práve preto, že sa tu prehlbuje emocionálne spojenie medzi dvoma ľuďmi, ktorí veľa emocionálne investujú. Práve preto intimita pri tomto type nevery môže byť oveľa hlbšia ako pri fyzickej nevere. 

Druhý dôvod je ten, že pri emocionálnej nevere sa podkopáva základný pilier každého zdravého vzťahu, ktorým je dôvera

Človek, ktorý sa dopúšťa emocionálnej nevery, totiž dobre vie, že jeho partner by bol sklamaný, nahnevaný a veľmi zranený, ak by sa dozvedel o jeho interakciách s iným človekom. Práve preto svoje správanie skrýva.

Ľudia často nepovažujú emocionálnu neveru za neveru a za podvádzanie práve preto, lebo tu nedochádza k fyzickej nevere.

Strata dôvery a vytváranie postupného odstupu medzi partnermi a ich odcudzovanie však môže mať oveľa horšie následky pre každý vzťah, ako si vieme predstaviť. Emocionálna nevera totiž otvára bránu, ktorá by mala zostať navždy zavretá. 

© Dana

Autor fotky: Marcelo Chagas na Pexels

Zdieľaj s priateľmi
>