Prečo vzťahy založené na nádeji prinášajú sklamanie

Miluješ ho a to ti stačí. Čo na tom, že často nedodrží svoje slovo, že sa sem-tam k tebe správa grobiansky, že ešte nechce seriózny vzťah, že pravidelne popíja? Si presvedčená, že toto sú len drobnosti. Drobnosti, ktoré mu pomôžeš zmeniť svojou láskou.

Zakladáš vzťah s mužom na svojej fantázii, aký by mohol byť alebo aký jedného dňa bude, no nie na realite, aký je práve teraz. Neuvedomuješ si, ako veľmi sa zahrávaš so sebou a že sa podieľaš na vytváraní traumy, ktorú ti spôsobí vzťah s nevhodným človekom.

Vo videu sa dozvieš, ktorá chyba vedie ženy do opakujúcich sa nevydarených vzťahov, ale aj tipy, ako sa takýmto situáciám vyhnúť.

(Ak radšej čítaš, pod videom nájdeš celý jeho prepis.)

PREPIS VIDEA

Po nevydarenom vzťahu si kladieš otázku: "Prečo sa mi toto stáva opakovane? Prečo muži neocenia tú lásku, ktorú im dávam, a všetko, čo som ochotná venovať vzťahu?" 

Určite si zažila alebo práve teraz zažívaš takúto situáciu.

Chodíš alebo si vo vzťahu s mužom:

  • ktorý ti venuje veľmi málo svojho času, alebo s mužom, ktorý nie je konzistentný,
  • na ktorého sa nemôžeš spoľahnúť,
  • ktorému nemôžeš dôverovať,
  • ktorý ešte nemá záujem sa viazať - nemá záujem o seriózny vzťah,
  • ktorý napríklad pravidelne popíja,
  • alebo si dokonca s mužom, ktorý sa k tebe správa zle a ktorý si ťa neváži. 

V takýchto situáciách si začneš hovoriť: "Ale veď on má aj veľa veľmi dobrých vlastností. On je ináč celkom fajn (alebo on je veľmi fajn), len keby nerobil toto, alebo keby robil viac tohto, alebo keby zmenil takéto správanie."

A vzápätí si začneš klásť otázky:

Čo mám robiť, aby mi venoval viac času?

Čo mám robiť, aby mi dôveroval?

Čo mám robiť, aby sa rozhodol, že chce byť so mnou v serióznom vzťahu? Že si vybral práve mňa a že vidí, že ja som preňho tá pravá?

Čo mám robiť, aby prestal pravidelne popíjať?

Čo mám robiť, aby bol ku mne milší a láskavejší a aby mi preukazoval svoj rešpekt? 


Keďže ho miluješ, nechceš ho stratiť. Si rozhodnutá urobiť čokoľvek pre to, aby sa toto vo vašom vzťahu zmenilo. 


Začneš ho podporovať vo všetkom, čo chce robiť. Chceš mu pomôcť, aby sa dostal zo svojich tráum z minulosti. Vytváraš mu podmienky, aby konečne dozrel. Staráš sa oňho, lebo veríš, že toto je správna cesta, ako si zaslúžiť jeho lásku, úctu, dôveru, uznanie.


Ak napriek svojmu úsiliu vidíš, že sa nič nemení, alebo ak sa dokonca váš vzťah skončí, tak si hovoríš, že: "Načo som toto robila?" Alebo si hovoríš, že ťa ťahal za nos, že sa s tebou zahrával alebo ti dokonca zničil život.


Z toho vyvodíš, že muži sú nevďační a nevedia oceniť lásku.


Vôbec si však neuvedomuješ, že on ťa o nič neprosil. On ti ani nič nesľúbil a ty sama si sa rozhodla, že budeš robiť všetky tie veci, ktoré si robila, aby si mu ukázala svoju lásku a aby si ho nejakým spôsobom podnietila k tomu, aby sa zmenil. 


Ak máš negatívne skúsenosti so svojimi predchádzajúcimi vzťahmi, polož si takéto otázky:


Otázka č. 1:


Vybrala som si niekedy alebo naviazala som sa niekedy na muža na základe toho, aký by mohol byť, ale nie na základe toho, aký naozaj je, lebo som si myslela a dúfala som, že sa jeho správanie zmení, pretože ja budem schopná ho zmeniť svojou láskou? 


Otázka č. 2:


Akceptovala som niekedy zlé správanie z jeho strany, pretože som si myslela, že sa toto správanie zmení, keď sa ja začnem viac usilovať. Keď začnem ja viac robiť pre náš vzťah. Keď sa napríklad zoberieme, alebo keď dokonca budeme mať dieťa?


Otázka č. 3:

Brala som na ľahkú váhu, keď som videla, že nemá záujem o seriózny vzťah, alebo keď mi to dokonca povedal, a stále som dúfala, že sa jeho postoj k tejto otázke zmení?


Otázka č. 4:


Odmietala som si niekedy pripustiť alebo počúvať informácie, ktoré mi vyvracali to, že on je pre mňa ten vhodný partner? Napríklad informácie, ktoré ti hovorili, že nie je spoľahlivý, že ťa nemá rád tak, ako by si chcela, že si ťa neváži, že sa nedá naňho spoľahnúť, že sa mu nedá dôverovať, že nie konzistentný, že má svoje závislosti.


Ak si sa takto správala alebo ak sa takto vo vzťahu správaš, práve toto môže byť dôvod, prečo končíš opakovane vo vzťahoch s nevhodnými mužmi.


Pretože ty sa nepozeráš na to, aký naozaj ten človek je, aké sú jeho pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti, ale ty sa pozeráš len na to, čo chceš na ňom vidieť. A to, čo nie je na ňom dobré alebo ti na ňom prekáža, berieš na ľahkú váhu, lebo si myslíš, že v budúcnosti to svojou láskou dokážeš zmeniť.


Čo treba urobiť, aby si sa v budúcnosti vyhla takýmto situáciám 

Analyzuj svoje správanie a prijmi zaň zodpovednosť

V prvom rade je veľmi dôležité, aby si analyzovala vlastné správanie a aby si prijala zodpovednosť za to, ako ty prispievaš k tomu, v akom vzťahu si alebo v akom vzťahu si bola.

Posudzuj muža na základe reality

Potom je dôležité, aby si posudzovala muža vždy na základe toho, aký je, ako sa k tebe správa a akým spôsobom ti prejavuje svoju lásku práve teraz.


Nie na základe toho, aký by mohol byť - na základe tvojich fantázií alebo tvojich snov.

Prijímaj o ňom všetky informácie

Fáza zoznamovania nám slúži na to, aby sme zbierali informácie o druhom človeku. Spoznávame sa navzájom a práve preto sledujeme, ako sa tento človek správa. Zisťujeme, aké sú jeho pozitíva, slabé stránky, negatíva, dokonca kde sú varovné signály

Veľká chybA, ktorú ženy robia!

Ale v momente, keď sa žene tento muž veľmi zapáči, keď k nemu začne niečo cítiť, alebo keď sa doňho zamiluje, tak sa toto všetko zmení.

V tom momente prestane prijímať všetky informácie a začne filtrovať len tie, ktoré jej vyhovujú.

V takom prípade si už nevšímaš jeho negatíva, ale počúvaš len tie pozitíva. Tie pozitíva, ktoré ti majú potvrdiť to, čo cítiš, a tým pádom tvoje presvedčenie, že tento muž je skvelý, že on je ten pravý, o ktorého by si nemala chcieť prísť, o ktorého sa musíš silou-mocou snažiť. 

Práve v tejto chvíli začneš randiť s človekom na základe tvojich predstáv - fantázií, aký by mohol byť, nie na základe reality, aký naozaj je, lebo si prestala prijímať všetky informácie o ňom.

A toto je jedna veľmi veľká chyba, pretože na to, aby sme toho druhého človeka spoznali, je potrebné zozbierať o ňom čo najviac informácií všetkého druhu.

Nielen tie dobré informácie, ale kompletne všetky. Pretože len tak si vieš vytvoriť reálny obraz, aký človek to je a či sa k tebe hodí. Vždy musíš mať k dispozícii všetky typy informácií, aby si sa správne rozhodla. 

V živote sa nám dejú mnohé veci. Za niektoré nemôžeme, ale na mnohých máme svoj podiel. A práve vtedy, keď vidíš, že sa v tvojom živote opakujú nejaké situácie, ktoré by si tam nechcela mať, je dôležité, aby si v prvom rade vždy pozerala na seba. Aby si analyzovala svoje správanie a zistila, či tam nie sú nejaké vzorce, ktoré neustále opakuješ. Ak chceš zmeniť to, čo sa v tvojom živote deje, treba v prvom rade začať robiť niektoré veci ináč.

Väčšinou sa však zameriavame úplne opačne a pozeráme sa smerom von. Pozeráme sa na iného človeka a viníme jeho. Ukazujeme naňho prstom, pretože on môže za všetko zlé, čo sa nám deje alebo čo sa nám stalo. A toto nie je správny postup, pretože je veľmi jednoduché obviniť niekoho iného, ale jeho správanie nikdy nedokážeš zmeniť. Jediná cesta, aby si dosiahla zmenu, ktorú chceš, je pozrieť sa na seba a začať so zmenami od seba.

© Dana

Zdieľaj s priateľmi
>