Prečo muži nepočúvajú

Vitaj v druhej časti minikurzu, v ktorej sa budeme venovať téme, ako s mužom komunikovať. 

Stalo sa ti,

  • že si sa mu zdôverila o svojich pocitoch, no on nereagoval alebo sa úplne odmlčal?
  • že si sa ho spýtala, kam smeruje váš vzťah, no on sa uzavrel?
  • že si mu povedala niečo, čo je pre teba dôležité, no on len ticho civel a ty si nevedela, či ťa počúva alebo nie?

Určite si už zažila takéto chvíle, ktoré ti možno zdvihli tlak, vystupňovali tvoju zlosť, prípadne vyvolali v tebe zmätok.

Čo sa to vlastne deje? Prečo ma nepočúva? Ak ma počúva, prečo nereaguje?

Možno si sa pokúsila pokračovať a detailnejšie vysvetľovať v presved-čení, že si asi nehovorila dosť zrozumiteľne.

Pre nás ženy je charakteristické, že veľa a rady rozprávame o svojich pocitoch. Domnievame sa, že naše detailné vysvetlenie umožní partnerovi lepšie pochopiť, čo cítime, aké sú naše potreby či túžby.

Takto to predsa funguje v ženskej komunite, prečo by to nemalo fungovať u mužov?

Odpoveď je: Práve preto, že sú to muži.

Existuje teda nejaký spôsob, ako tlmočiť svoje pocity mužovi tak, aby nás vypočul a reagoval?

Potešujúce je, že áno. 

V prvom rade si treba uvedomiť, že spôsob, akým komunikujeme my ženy, je iný. My vnímame našu komunikáciu ako niečo, čo je úplne v poriadku, muž ju však vníma úplne ináč.

A tu sa skrýva tajomstvo, prečo naše snahy o komunikáciu s partnerom často zlyhávajú!!!

Keď sa totiž snažíš rozprávať s mužom o svojich pocitoch, o vašom vzťahu, on si vo svojom „mužskom jazyku“ takýto rozhovor vysvetlí tak, že sa sťažuješ, obviňuješ ho alebo kritizuješ. To je aj najčastejší dôvod, prečo sa zvyknú muži pri takomto rozhovore stiahnuť a uzavrieť.

Ako teda komunikovať s partnerom, aby ťa chápal ako ženu a nebral tvoje slová ako útok na seba?

Keďže už poznáš, ako muž vníma tvoje slová, pokús sa hneď na začiatku zbúrať jeho vnímanie, ktoré mu nedovolí ťa vypočuť a následne ani pochopiť.

Nezačni teda hovoriť o svojich pocitoch, ale ho v prvom rade nalaď na „vlnu vnímania“.

Ukáž mu, že mu rozumieš, a povedz mu, čo potrebuje vedieť ešte pretým, ako sa mu zveríš o svojich pocitoch.

Ako to urobiť?

Neboj, nie je to zložité. Ukážeme si to na konkrétnom príklade:

Predstav si, že váš vzťah je v poslednom čase iný a ty sa preto trápiš. Chceš sa s ním o tom porozprávať a začneš:

Cítim sa vystrašená (smutná....), lebo náš vzťah je v poslednom čase iný, ako býval.

(Nie som spokojná, ako sa vyvíja náš vzťah.)

Túto vetu by muž pochopil, že ho obviňuješ z toho, že váš vzťah nefunguje, ako by si chcela, čo môže vyvolať uňho reakciu, že sa stiahne, prestane komunikovať, prípadne je podráždený.

Ty však chceš, aby tvoje slová pochopil, a preto začneš váš rozhovor ináč:

„Neobviňujem ťa (nechcem ťa z niččoho obviňovať, nie je to tvoja chyba, nesťažujem sa, neber to ako sťažnosť... – použi, čo sa ti hodí najviac), ale pretože ťa milujem/vážim si ťa (dosaď, čo ti vyhovuje podľa situácie), považujem za dôležité, aby si vedel, že sa cítim vystrašená/smutná (uveď, čo cítiš), lebo náš vzťah je v poslednom čase iný, ako býval.

V druhom prípade si ho odzbrojila hneď na začiatku, upokojila si ho, že ho z ničoho neobviňuješ, vážiš si ho, a preto považuješ za dôležité, aby vedel o tvojich pocitoch.

V takomto prípade je ochotný ťa vypočuť a pochopiť.

Záver:

  • Ak sa chceš s mužom rozprávať o vašom vzťahu, o tvojich pocitoch, potrebách či túžbach, priprav sa na to, že on tvoje slová často chápe ako kritiku, obviňovanie či sťažovanie sa.
  • Najprv odstráň tento jeho pohľad tým, že mu povieš, čo potrebuje počuť, aby sa cítil pokojne, následne mu odhaľ svoje pocity.

Obviňovanie, výčitky, sťažnosti totiž nikdy neprispievajú k riešeniu žiadnej situácie, ale iba znásobujú negatívne pocity a vytvárajú väčšie nedorozumenia medzi ľuďmi.

V ďalšej časti nášho minikurzu sa budeme venovať téme, ako ho môžeš zmeniť.

>