Prečo ma berie ako niečo samozrejmé

Vitaj v poslednej časti nášho minikurzu, v ktorej sa pozrieme na to, prečo sa muži vo vzťahu časom prestanú usilovať o našu priazeň a berú nás ako niečo samozrejmé. 

Vnímajú muži vzťahy ináč ako ženy? Ak áno, v čom sú rozdiely? 

Všeobecne možno povedať, že aj ženy, aj muži túžia mať dobré partnerské vzťahy. Kým ženy túžia po láske a spojení, pre muža je dôležité cítiť sa vo vzťahu ako „víťaz“ (uvedené nemení nič na tom, že aj muž túži po láske a spojení). 

Všetko, čo muž robí, sa točí okolo jeho túžby „byť víťazom“. Vyplýva to z toho, že muži sú viac súťaživí ako ženy. 

Keď sa muž cíti ako víťaz, cíti sa silný, sebavedomý a hoden lásky. Cíti, že má kontrolu nad svojím životom. Situácie, keď sa muž cíti ako víťaz, sú rôzne. Pre niektorého muža to môže byť napríklad povýšenie v práci, schopnosť zarobiť dosť peňazí, ale môžu to byť napríklad aj výzvy ako zabehnutie maratónu, úspech v športovej súťaži. Všetko sú to situácie, keď je mužove úsilie korunované úspechom (v akejkoľvek oblasti). 

Opačná situácia nastane, ak sa mu nedarí. Vtedy sa cíti ako porazený, čo je spojené s pocitmi neistoty, vlastnej slabosti, ktoré často vedú k tomu, že sa muž izoluje a snaží sa riešiť túto situáciu sám. 

Kedy sa muž cíti ako víťaz vo vzťahu?


Ak vie, že si ho žena vybrala spomedzi iných mužov, lebo ho považuje za najlepšieho (nerozhodla sa preňho preto, lebo bola zúfalá a chcela partnera za každú cenu). 


Muž chce byť vo vzťahu so ženou, ktorá ho uznáva. Vo vzťahu s ňou sa cíti oveľa: 

 • silnejší,
 • výkonnejší a schopnejší, 
 • sebavedomejší, ako keby bol bez nej.

Pre muža vo vzťahu je preto dôležité, aby mal ženin rešpekt a podporu (vtedy sa cíti ako víťaz). 

Zároveň potrebuje cítiť, že o túto ženu sa musí neustále snažiť. Len vtedy muž považuje ženu za „odmenu“ (každé víťazstvo musí byť odmenené).

Žena, ktorá je pre muža „odmenou“, je:

 • sebaistá a sebavedomá,
 • vie, čo od vzťahu chce,
 • dá mužovi jasne najavo, že ak sa k nej nebude správať patričným spôsobom, nemá problém zo vzťahu odísť. 

Byť pre muža „odmenou“ je ženin postoj, ktorým vyjadruje, že si ho vybrala preto, že ho chce, nie preto, že ho potrebuje. Žiadne manipulácie ani hry. 

Ak muž považuje ženu za odmenu a vie, že ju môže stratiť, nechce riskovať a robí všetko preto, aby si ju udržal. Váži si, že si vybrala práve jeho.

Opačným prípadom je žena, ktorá pre muža nie je „odmenou“. Ide o ženu, ktorá: 

 • akceptuje akékoľvek (aj zlé) správanie od muža, aby si ho udržala,
 • potrebuje muža viac ako on ju, lebo má strach zostať sama,
 • zostáva s mužom napriek tomu, že on je priamo povie, že nechce vzťah (nie je na vzťah pripravený), lebo ona si myslí, že je lepší takýto vzťah-nevzťah, ako byť single,
 • nemá svoje záujmy a život aj mimo vzťahu,
 • nesnaží sa byť pre partnera atraktívnou. 

Ak muž prestane vo vzťahu vyvíjať úsilie, najčastejšie je to práve z dôvodov, že: 

 • sa cíti ako porazený (nie víťaz), t. j. cíti sa ako lúzer (napríklad keď príde o prácu a nevie sa postarať o rodinu, keď je partnerka úspešnejšia a on sa s tým nevie vyrovnať, keď je nespokojný so svojím životom, no nevie za danú situáciu zobrať zodpovednosť), alebo
 • žena preňho už nie je „odmenou“, o ktorú musí neustále bojovať, (lebo si je istý, že s ním zostane, nech sa k nej správa akokoľvek). 

Záver: 

Muž chce byť vo vzťahu so ženou, ktorá je s ním preto, že ho chce (nie preto, že ho potrebuje), o ktorú sa musí neustále usilovať a ktorá ho rešpektuje a podporuje. Ak si je istý, že žena s ním zostane bez ohľadu na to, čo sa v ich vzťahu deje, nepovažuje ženu za odmenu a nerobí nič preto, aby bola šťastná. Berie ju ako niečo samozrejmé.

Máš za sebou poslednú časť mini kurzu. Verím, že si v ňom našla odpovede na otázky, ktoré ťa zaujímajú. Keďže ide o rozsiahlu tému, ktorá sa nedá vtesnať do piatich lekcií, pripravila som celý kurz, v ktorom sa naučíš, ako pochopiť mužaPodrobnejšie informácie nájdeš tu.

>