Vaša úhrada za kurz prebehla úspešne!

Online kurz

"Ako pochopiť muža"

začína 22. 2. 2020.

Do svojej e-mailovej schránky dostanete jeden deň pred spustením kurzu prístupové údaje. 


Nezabudnite si skontrolovať aj priečinok reklamy alebo spam, kde sa občas e-maily zatúlajú. 

>